Документ v_368569-03, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2003

                МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Л И С Т
22.04.2003 N 75-07/368

Щодо мети створення, функціонування та значення
спеціальних (вільних) економічних зон
для економіки України

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про загальні засади
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон
(СЕЗ)" ( 2673-12 ), метою створення СЕЗ є залучення іноземних
інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними
інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту
товарів і послуг, постачання на внутрішній ринок високоякісної
продукції та послуг, залучення й впровадження нових технологій,
ринкових методів господарювання, поліпшення використання природних
і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку
України тощо.
Окрім цього, згідно зі ст. 1 Концепції створення СЕЗ в
Україні як додатку до Постанови КМУ від 14.03.1994 р. N 167/94
( 167-94-п ) "Про Концепцію створення спеціальних (вільних)
економічних зон в Україні", СЕЗ створюються також для стимулювання
структурних перетворень в економіці шляхом залучення іноземних
інвестицій, запозичення пєредового організаційного та
управлінського досвіду ринкових методів господарювання, підвищення
життєвого рівня населення тощо.
У ст. 2 Концепції створення СЕЗ в Україні ( 167-94-п )
визначено, що банківсько-страхові (офшорні) зони - це зони, в яких
запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських
та страхових операцій в іноземній валюті для обслуговування
нерезидентів. Офшорний статус надається банківським та страховим
установам, які були створені за участі лише нерезидентів і
обслуговують лише ту частину підприємницької діяльності, що
здійснюється за межами України.
Відповідно до ст. 18-3 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ),
у разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати
товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний
статус чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або
через Їх банківські рахунки, незалежно від того чн здійснюється
така оплата (в грошовій чи іншій формі) безпосередньо або через
інших резидентів, або нерезидентів, витрати платників податку на
оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включається до
складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків від
вартості цих товарів (робіт, послуг):
Ця норма починає застосовуватися з календарного кварталу,
наступного за кварталом, на який припадає офіційне
опублікування переліку офшорних зон, встановленого Кабінетом
Міністрів України (перелік офшорних зон встановлено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 77 ( 77-2003-р ).
Отже, можна зробити висновок, що створення спеціальних
(вільних) економічних зон в Україні має велике стратегічне
значення для розвитку економіки України.
Начальник управління Я.ДЕМЧЕНКОВ
зв'язків з громадськістю
Мінекономікивгору