Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік
Мінекономрозвитку України, Мінфін України; Наказ, Паспорт бюджетної програми від 04.03.20117/327
Документ v_327731-11, поточна редакція — Редакція від 22.09.2011, підстава - v1184731-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2011 N 7/327

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 62/1184 ( v1184731-11 ) від 22.09.2011 }

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) та Правил складання паспортів бюджетних
програм, звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ), зі змінами), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2011 рік
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за
КПКВК 1201070 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у
сфері економіки і торгівлі", що додається.
2. Видатки на забезпечення діяльності Міністерства економіки
України до завершення процедури його реорганізації і Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України до завершення процедури
створення здійснюється за рішенням Голови комісії з проведення
реорганізації Міністерства економіки України Максюти А.А.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України А.Клюєв
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України,
Міністерства фінансів
України
04.03.2011 N 7/327

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2011 рік

120 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
1201000 Апарат Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
1201070 0481 Прикладні наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним
замовленням, фінансова підтримка підготовки
наукових кадрів у сфері економіки
і торгівлі
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 14963,4 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 12640,2 тис. гривень, та із
спеціального фонду - 2323,2 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закони України: від 16.04.91 N 959 ( 959-12 ) "Про зовнішньоекономічну
діяльність"; від 18.09.91 N 1560 ( 1560-12 ) "Про інвестиційну
діяльність"; від 05.07.94 N 80 ( 80/94-ВР ) "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах"; від 04.02.98 N 74 ( 74/98-ВР ) "Про Національну програму
інформатизації": від 23.03.2000 N 1602 ( 1602-14 ) "Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України"; від 20.04.2000 N 1682 ( 1682-14 ) "Про природні монополії"; від 22.05.2003 N 851 ( 851-15 ) "Про електронні документи та
електронний документообіг"; від 22.05.2003 N 852 ( 852-15 ) "Про електронний цифровий
підпис"; від 09.07.2003 N 1058 ( 1058-15 ) "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"; від 08.09.2005 N 2850 ( 2850-15 ) "Про стимулювання розвитку
регіонів"; від 21.09.2006 N 185 ( 185-16 ) "Про управління об'єктами
державної власності"; від 09.01.2007 N 537 ( 537-16 ) "Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"; від 19.04.2007 N 962 ( 962-16 ) "Про організацію та
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні"; від 01.06.2010 N 2289 ( 2289-17 ) "Про здійснення державних
закупівель"; від 08.07.2010 N 2456 ( 2456-17 ) "Бюджетний кодекс України"; від 09.07.2010 N 2478 ( 2478-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного
банку України". Укази Президента України: від 18.05.2005 N 823 ( 823/2005 ) "Про заходи щодо
стабілізації ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів"; від 20.10.2005 N 1497 ( 1497/2005 ) "Про першочергові
завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій"; від 12.04.2006 N 303 ( 303/2006 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 07.03.2006 "Про
ситуацію на ринку нафти і нафтопродуктів України"; від 27.09.2007 N 921 ( 921/2007 ) "Про Концепцію
вдосконалення державного регулювання природних монополій"; від 12.05.2009 N 299 ( 299/2009 ) "Про заходи щодо
забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної
ситуації в Україні"; від 08.07.2009 N 514 ( 514/2009 ) "Про Доктрину інформаційної
безпеки України"; від 10.12.2010 N 1119 ( 1119/2010 ) "Про рішення Ради
нацбезпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року "Про
виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році"; Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"
( n0004100-10 ). Постанови Кабінету Міністрів України: від 28.06.95 N 471 ( 471-95-п ) "Про організацію складання
балансу фінансових ресурсів України"; від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади"; від 26.04.2003 N 621 ( 621-2003-п ) "Про розроблення
прогнозно-програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету"; від 28.10.2004 N 1453 ( 1453-2004-п ) "Про затвердження
Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах
виконавчої влади"; від 29.03.2006 N 373 ( 373-2006-п ) "Про затвердження Правил
забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"; від 21.07.2006 N 1001 ( 1001-2006-п ) "Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2015 року"; від 19.06.2007 N 832 ( 832-2007-п ) "Про затвердження Порядку
здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами
державної власності та критеріїв визначення ефективності
управління об'єктами державної власності"; від 20.06.2007 N 833 ( 833-2007-п ) "Про запровадження
комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя"; від 07.05.2008 N 439 ( 439-2008-п ) "Про затвердження
Державної цільової програми розвитку системи
інформаційно-аналітичного забезпеченій реалізації державної
інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку
економіки"; від 27.05.2009 N 532 ( 532-2009-п ) "Про затвердження
Положення про реєстр державних та адміністративних послуг"; від 24.06.2009 N 632 ( 632-2009-п ) "Про затвердження
Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року"; від 17.07.2009 N 733 ( 733-2009-п ) "Про електронний обмін
службовими документами в органах виконавчої влади"; від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) "Про заходи щодо
упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг"; від 05.08.2009 N 828 ( 828-2009-п ) "Про затвердження
Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього
ринку на період до 2012 року"; від 14.04.2010 N 357 ( 357-2010-п ) "Про затвердження
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"; від 11.10.2010 N 915 ( 915-2010-п ) "Деякі питання надання
адміністративних послуг". Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 04.09.2003 N 557 ( 557-2003-р ) "Про аналіз та
прогнозування показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого
балансу)"; від 18.12.2003 N 779 ( 779-2003-р ) "Деякі питання оцінювання
роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо
залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення
інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної
діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів"; від 15.02.2006 N 90 ( 90-2006-р ) "Про схвалення Концепції
розвитку системи надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади"; від 15.03.2006 N 145 ( 145-2006-р ) "Про схвалення
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року"; від 30.10.2008 N 1376 ( 1376-2008-р ) "Про затвердження плану
заходів з реалізації Концепції формування енергетичного балансу"; від 02.04.2009 N 440 ( 440-2009-р ) "Про схвалення Концепції
Державної цільової програми модернізації комунальної
теплоенергетики"; від 09.09.2009 N 1087 ( 1087-2009-р ) "Деякі питання
організації електронного документообігу та звітності"; від 28.10.2009 N 1474 ( 1474-2009-р ) "Про затвердження плану
заходів з підвищення ефективності наукових досліджень та
подальшого розвитку науково-технічного потенціалу України"; від 02.03.2010 N 359 ( 359-2010-р ) "Про затвердження плану
заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості
населення"; від 23.06.2010 N 1725 ( 1725-2010-р ) "Про першочергові
заходи на 2010 рік щодо реалізації основних положень Програми
економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна влада"; від 13.12.2010 N 2250 ( 2250-2010-р ) "Про схвалення
Концепції електронного урядування в Україні" та інші доручення Верховної Ради України, Президента України
та Кабінету Міністрів України.
6. Мета бюджетної програми: Виконання наукових досліджень для підвищення ефективності
виконання пріоритетів та основних завдань Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, спрямованих на забезпечення
формування та реалізації державної політики економічного і
соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної,
зовнішньоекономічної політики, політики у сфері розвитку
підприємництва, торгівлі, а також міжвідомчої координації з питань
економічного і соціального співробітництва України з ЄС.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | N | Завдання | |пор.| | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 |Виконання науково-дослідних робіт за державним замовленням,| | |прикладних розробок у сфері розвитку економіки і торгівлі | | |та державних цільових програм, виконання яких покладено на | | |Міністерство економічного розвитку і торгівлі | |----+-----------------------------------------------------------| | 2 |Підготовка кадрів вищої економічної кваліфікації для потреб| | |Міністерства економічного розвитку і торгівлі та інших | | |центральних органів виконавчої влади | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Напрями використання бюджетних| півріччя | рік | |пор.| коштів |-----------------------------+------------------------------| | | |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+------------------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 1 |Державні науково-технічні | | | | 300,0 | | 300,0 | | |програми та наукові частини | | | | | | | | |державних цільових програм | | | | | | | | |загальноекономічного | | | | | | | | |спрямування | | | | | | | |----+------------------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 2 |Підготовка наукових кадрів у | 393,3 | | 393,3 | 782,2 | 80,0 | 862,2 | | |сфері економіки і торгівлі | | | | | | | |----+------------------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 3 |Прикладні розробки у сфері | 3781,6 | |3781,6 | 11558,0 | 872,0 |12430,0 | | |розвитку економіки і торгівлі,| | | | | | | | |у тому числі на виконання | | | | | | | | |плану заходів і реалізації | | | | | | | | |Концепції формування | | | | | | | | |енергетичного балансу | | | | | | | | |( 1376-2008-р ) 150000 гривень| | | | | | | |----+------------------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 4 |Організація додаткової | | | | | 1200,0 | 1200,0 | | |(господарської діяльності) | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | |----+------------------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 5 |Утримання, облаштування, | | | | | 171,2 | 171,2 | | |ремонт та придбання майна | | | | | | | | |бюджетними установами | | | | | | | |-----------------------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | Всього | 4174,90 | 0,00 |4174,90|12640,20 | 2323,20 |14963,40| --------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |1171|Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по | | |реалізації державних (регіональних) програм | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ |ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва державної | півріччя | рік | |державної| цільової програми |---------------------------+---------------------------| |цільової | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---------+---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 437 |Державна цільова | | | | 300,0 | |300,0| | |програма розвитку | | | | | | | | |системи інформаційно-| | | | | | | | |аналітичного | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |реалізації державної | | | | | | | | |інноваційної політики| | | | | | | | |та моніторингу стану | | | | | | | | |інноваційного | | | | | | | | |розвитку економіки | | | | | | | | |( 439-2008-п ) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця|Джерело інформації| півріччя | рік | |пор.| |виміру | |---------------------------+---------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |затрат | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |На виконання плану заходів з | тис. |розпорядження КМУ | | | | 150,0 | |150,0| | |реалізації Концепції | грн. |від 30.10.2008 | | | | | | | | |формування енергетичного | |N 1376-р | | | | | | | | |балансу ( 1376-2008-р ) | |( 1376-2008-р ) | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 2 |Кількість установ, залучених | од. |Протоколи засідань| 5,0 | | 5,0 | 12,0 | |12,0 | | |до виконання науково- | |тендерного | | | | | | | | |дослідних робіт | |комітету, накази | | | | | | | | | | |Міністерства | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 3 |Кількість бюджетних установ | од. |Постанова КМУ від | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | |03.08.2006 N 1093 | | | | | | | | | | |( 1093-2006-п ) | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 4 |Всього чисельність штатних | осіб |Штатний розпис | 93,0 | 52,0 |145,0| 93,0 | 52,0 |145,0| | |одиниць бюджетної установи на| | | | | | | | | | |01.01.2011 | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 5 |з них: дослідників | осіб |Штатний розпис | 67,0 | 8,0 |75,0 | 67,0 | 8,0 |75,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 6 |допоміжний персонал | осіб |Штатний розпис | 11,0 | 3,0 |14,0 | 11,0 | 3,0 |14,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 7 |інші | осіб |Штатний розпис | 15,0 | 41,0 |56,0 | 15,0 | 41,0 |56,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 8 |Всього чисельність штатних | осіб |Штатний розпис | 93,0 | 52,0 |145,0| 93,0 | 52,0 |145,0| | |одиниць бюджетної установи на| | | | | | | | | | |01.07.2011 та 01.01.2012 | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 9 |Середньорічна чисельність | осіб |Штатний розпис | 93,0 | 52,0 |145,0| 93,0 | 52,0 |145,0| | |штатних одиниць бюджетної | | | | | | | | | | |установи | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 10 |Витрати на навчання | тис. |Розрахунково | 278,6 | |278,6| 536,0 | 80,0 |616,0| | |аспірантів | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 11 |з них: з відривом від | тис. |Розрахунково | 89,4 | |89,4 | 167,8 | 32,0 |199,8| | |виробництва | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 12 |без відриву від виробництв | тис. |Розрахунково | 189,2 | |189,2| 368,2 | 48,0 |416,2| | | | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 13 |Витрати на навчання | тис. |Розрахунково | 114,7 | |114,7| 246,2 | |246,2| | |докторантів | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 14 |Доходи від приміщень, | тис. |За договорами | | | | | 171,2 |171,2| | |переданих в оренду | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 2 |продукту | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |Кількість науково-дослідних | од. |Накази | 25,0 | |25,0 | 60,0 | 4,0 |64,0 | | |робіт | |Міністерства | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 2 |з них: кількість науково- | од. |Накази | | | | 2,0 | | 2,0 | | |дослідних робіт, спрямованих | |Міністерства | | | | | | | | |на досягнення результатів | | | | | | | | | | |виконання ДЦП 437 за | | | | | | | | | | |показниками "частка | | | | | | | | | | |показників аналітико- | | | | | | | | | | |статистичного спостереження | | | | | | | | | | |стану інноваційного розвитку | | | | | | | | | | |економіки, адаптованих до | | | | | | | | | | |стандартів Організації | | | | | | | | | | |економічного співробітництва | | | | | | | | | | |і розвитку"; "кількість | | | | | | | | | | |показників, за якими | | | | | | | | | | |здійснюється перспективне | | | | | | | | | | |спостереження та | | | | | | | | | | |прогнозування тенденцій | | | | | | | | | | |інноваційного розвитку | | | | | | | | | | |економіки"; "кількість | | | | | | | | | | |промислових підприємств, що | | | | | | | | | | |провадять інноваційну | | | | | | | | | | |діяльність" | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 3 |Кількість науково-дослідних | од. |Накази | 25,0 | |25,0 | 60,0 | 4,0 |64,0 | | |робіт, які будуть завершені в| |Міністерства | | | | | | | | |поточному році | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 4 |Кількість прийнятих | осіб |Ф. N 2-ДЗ | | | | 8,0 | | 8,0 | | |аспірантів | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 5 |з них: з відривом від | осіб |Ф. N 2-ДЗ | | | | 3,0 | | 3,0 | | |виробництва | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 6 |без відриву від виробництва | осіб |Ф. N 2-ДЗ | | | | 5,0 | | 5,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 7 |Кількість прийнятих | осіб |Ф. N 2-ДЗ | | | | 2,0 | | 2,0 | | |докторантів | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 8 |Кількість випущених | осіб |Ф. N 2-ДЗ | | | | 14,0 | 2,0 |16,0 | | |аспірантів | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 9 |з них: з відривом від | осіб |Ф. N 2-ДЗ | | | | 5,0 | | 5,0 | | |виробництва | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 10 |без відриву від виробництва | осіб |Ф. N 2-ДЗ | | | | 9,0 | 2,0 |11,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 11 |Кількість випущених | осіб |Ф. N 2-ДЗ | | | | 3,0 | | 3,0 | | |докторантів | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 12 |Кількість захищених | од. |Звіт про | | | | 8,0 | 1,0 | 9,0 | | |дисертацій, випускників | |результати | | | | | | | | |поточного року | |наукової | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 13 |з них: аспірантами | од. | | | | | 6,0 | 1,0 | 7,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 14 |докторантами | од. | | | | | 2,0 | | 2,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 15 |Кількість захищених | од. |Звіт про | | | | 3,0 | 1,0 | 4,0 | | |дисертацій випускниками | |результати | | | | | | | | |попередніх років | |наукової | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 16 |з них: аспірантами | од. | | | | | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 17 |докторантами | од. | | | | | 1,0 | | 1,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 18 |Середньорічна кількість | осіб |Розрахунково | 47,0 | |47,0 | 47,0 | 11,0 |58,0 | | |аспірантів | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 19 |з них: з відривом від | осіб |Розрахунково | 13,0 | |13,0 | 13,0 | 3,0 |16,0 | | |виробництва | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 20 |без відриву від виробництва | осіб |Розрахунково | 34,0 | |34,0 | 34,0 | 8,0 |42,0 | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 21 |Середньорічна кількість | осіб |Розрахунково | 7,0 | | 7,0 | 7,0 | | 7,0 | | |докторантів | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 22 |Кількість науково-дослідних | од. |Звіти | 44,0 | |44,0 | 44,0 | |44,0 | | |робіт, виконаних у | | | | | | | | | | |попередньому році, результати| | | | | | | | | | |яких впроваджені у практику | | | | | | | | | | |діяльності Міністерства у | | | | | | | | | | |поточному році | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 23 |Площа приміщень передана в | кв.м |За договорами | | | | | 251,5 |251,5| | |оренду | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 3 |ефективності | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |Середні витрати на виконання | тис. |Розрахунково | 151,3 | | | 197,6 | 218,0 | | | |науково-дослідної роботи, які| грн. | | | | | | | | | |заплановані на період | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 2 |Середні витрати на виконання | тис. |Розрахунково | | | | 150,0 | | | | |науково-дослідної роботи за | грн. | | | | | | | | | |ДЦП 437 | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 3 |Середні витрати на підготовку| тис. |Розрахунково | 5,9 | | | 11,4 | 7,3 | | | |одного аспіранта | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 4 |з них: з відривом від | тис. |Розрахунково | 6,9 | | | 12,9 | 10,7 | | | |виробництва | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 5 |без відриву від виробництва | тис. |Розрахунково | 5,6 | | | 10,8 | 6,0 | | | | | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 6 |Середні витрати на підготовку| тис. |Розрахунково | 16,4 | | | 35,2 | | | | |одного докторанта | грн. | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 7 |Середня плата за 1 кв.м | грн. |Розрахунково | | | | | 680,7 | | | |площі приміщень, переданих в | | | | | | | | | | |оренду | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 4 |якості | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 |Відсоток завершених науково- | відс. |Розрахунково | | | | 100,0 | | | | |дослідних робіт у поточному | | | | | | | | | | |році до загальної їх | | | | | | | | | | |кількості | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 2 |Відсоток аспірантів, які | відс. |Розрахунково | | | | 42,9 | 50,0 | | | |успішно завершать навчання та| | | | | | | | | | |захистять дисертації до | | | | | | | | | | |загального випуску | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 3 |Відсоток докторантів, які | відс. |Розрахунково | | | | 66,7 | | | | |успішно завершать навчання та| | | | | | | | | | |захистять дисертації до | | | | | | | | | | |загального випуску | | | | | | | | | |----+-----------------------------+-------+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 4 |Відсоток науково-дослідних | відс. |Розрахунково | | | | 100,0 | | | | |робіт, виконаних у | | | | | | | | | | |попередньому році, результати| | | | | | | | | | |яких впроваджено у практику | | | | | | | | | | |діяльності Міністерства у | | | | | | | | | | |поточному році | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
{ Нову редакцію Паспорта бюджетної програми на 2011 рік за КПКВК
1201070 див. в Наказі Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 62/1184 ( v1184731-11 ) від 22.09.2011 }
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України А.А.Максюта
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України Г.В.Вашекавгору