Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік
Мінекономрозвитку України, Мінфін України; Наказ, Форма типового документа, Паспорт бюджетної програми від 03.03.20116/316
Документ v_316731-11, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2011 N 6/316

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2011 рік

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) та Правил складання паспортів бюджетних
програм, звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ), зі змінами), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2011 рік
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за
КПКВК 1204010 "Керівництво та управління у сфері регуляторної
політики та підприємництва", що додається.
2. Видатки на забезпечення діяльності Міністерства економіки
України до завершення процедури його реорганізації і Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України до завершення процедури
створення здійснюються за рішенням Голови комісії з проведення
реорганізації Міністерства економіки України Максюти А.А.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
економічного розвитку
і торгівлі України А.Клюєв
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України,
Міністерства фінансів
України
03.03.2011 N 6/316

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2011 рік

120 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
1204000 Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
1204010 0411 Керівництво та управління у сфері
регуляторної політики та підприємництва
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 28855,5 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 28752,3 тис. гривень та із
спеціального фонду - 103,2 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 15.05.2003 N 755 ( 755-15 ) "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" Закон України від 06.09.2005 N 2806-IV ( 2806-15 ) "Про
дозвільну систему в сфері господарської діяльності" Закон України від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ) "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" Закон України від 11.09.2003 N 1160-IV ( 1160-15 ) "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" Закон України від 05.04.2007 N 877 ( 877-16 ) "Про засади
державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності" Указ Президента України від 25.05.2000 N 721/2000
( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва" Указ Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010
( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади" Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 667
( 667-2007-п ) "Про затвердження Положення про Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва" Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1220
( 1220-2003-п ) "Деякі питання розміщення державних установ та
організацій"
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної політики у сфері
підприємництва
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------- | N | Завдання | |пор.| | |----+-------------------------------------------------------------| | 1 |Участь у формуванні та реалізації єдиної державної політики | | |у сфері підприємництва, державної регуляторної політики, | | |державної політики у сфері ліцензування підприємницької | | |діяльності та дозвільної системи у сфері господарської | | |діяльності | |----+-------------------------------------------------------------| | 2 |Упорядкування нормативно-правового середовища (вирішення | | |питань правового регулювання загальних питань і проблем | | |здійснення підприємницької діяльності та регуляторної | | |політики) | |----+-------------------------------------------------------------| | 3 |Координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з| | |розробленням та реалізацією заходів щодо проведення єдиної | | |політики у сфері підприємництва, ліцензування підприємницької| | |діяльності, державної реєстрації підприємництва, | | |удосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва | |----+-------------------------------------------------------------| | 4 |Сприяння формуванню системи фінансово-кредитної, | | |консультативної та інформаційної підтримки підприємництва | |----+-------------------------------------------------------------| | 5 |Упорядкування контрольних функцій з метою припинення тиску на| | |підприємців | --------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Напрями використання | півріччя | рік | |пор.| бюджетних коштів |------------------------------+------------------------------| | | |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+------------------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 |Забезпеченні реалізації | 11128,0 | |11128,0 | 27711,1 | |27711,1 | | |державної політики у сфері | | | | | | | | |підприємництва, регуляторної | | | | | | | | |політики, ліцензування та | | | | | | | | |довільної системи у сфері | | | | | | | | |господарської діяльності | | | | | | | |----+------------------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 2 |Утримання будівлі, яка | | 103,2 | 103,2 | | 103,2 | 103,2 | | |знаходиться на балансі | | | | | | | | |Держкомпідприємництва за | | | | | | | | |рахунок власних коштів | | | | | | | |----+------------------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 3 |Погашення кредиторської | 121,3 | | 121,3 | 1041,2 | | 1041,2 | | |заборгованості за 2010 рік по | | | | | | | | |бюджетній програмі 8681010 | | | | | | | | |"Керівництво та управління у | | | | | | | | |сфері регуляторної політики та| | | | | | | | |підприємництва" (загальний | | | | | | | | |фонд), відповідно до | | | | | | | | |зареєстрованих фінансових | | | | | | | | |зобов'язань у Державному | | | | | | | | |казначействі України | | | | | | | |-----------------------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| |Всього |11249,30 | 103,20 |11352,50|28752,30 | 103,20 |28855,50| ---------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |1110|Оплата праці працівників бюджетних установ | |----+-----------------------------------------------------------| |1120|Нарахуванні на заробітну плату | |----+-----------------------------------------------------------| |1130|Придбання товарів і послуг | |----+-----------------------------------------------------------| |1140|Видатки на відрядження | |----+-----------------------------------------------------------| |1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |----+-----------------------------------------------------------| |1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) | | |програм, не віднесені до заходів розвитку | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ |ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | півріччя | рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------| |цільової |цільової |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -----------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця| Джерело інформації | півріччя | рік | |пор.| |виміру | |------------------------------+-------------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |затрат | |----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Займана загальна | кв.м |Постанова КМУ від | 8053,8 | | 8053,8 | 8053,8 | | 8053,8 | | |площа | |06.08.2003 N 1220 | | | | | | | | | | |( 1220-2003-п ) | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 2 |Кількість підвідомчих| од. |п. 10 Положення про | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | | |установ | |Держкомпідприємництво| | | | | | | | | | |( 667-2007-п ) | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 3 |Кількість штатних | од. |Постанова КМУ від | 210,0 | | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | | |одиниць | |13.05.2009 N 464 | | | | | | | | |територіальних | |( 464-2009-п ) | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 4 |Кількість штатних | од. |Постанова КМУ від | 259,0 | | 259,0 | 259,0 | | 259,0 | | |одиниць центрального | |13.05.2009 N 464 | | | | | | | | |апарату | |( 464-2009-п ) | | | | | | | |----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |продукту | |----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Кількість | од. |Річний звіт | 950,0 | | 950,0 | 1900,0 | | 1900,0 | | |опрацьованих проектів| | | | | | | | | | |регуляторних актів | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 2 |Кількість прийнятих | шт. |Річний звіт | 735,0 | | 735,0 | 1550,0 | | 1550,0 | | |рішень про погодження| | | | | | | | | | |проектів регуляторних| | | | | | | | | | |актів | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 3 |Кількість прийнятих | од. |Річний звіт | 215,0 | | 215,0 | 350,0 | | 350,0 | | |рішень про відмову у | | | | | | | | | | |погоджені проектів | | | | | | | | | | |регуляторних актів | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 4 |Кількість | од. |Річний звіт |750000,0 | |750000,0|1600000,0| |1600000,0| | |реєстраційних дій | | | | | | | | | | |(записів), внесених | | | | | | | | | | |до Єдиного державного| | | | | | | | | | |реєстру юридичних | | | | | | | | | | |осіб та фізичних | | | | | | | | | | |осіб - підприємців | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 5 |Кількість | од. |Річний звіт | 1000,0 | | 1000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | | |опрацьованих звітів | | | | | | | | | | |та звітних файлів про| | | | | | | | | | |ліцензійну діяльність| | | | | | | | | | |до Єдиного | | | | | | | | | | |ліцензійного реєстру | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 6 |Кількість наказів | од. |Річний звіт | 4,0 | | 4,0 | 10,0 | | 10,0 | | |щодо втрати чинності | | | | | | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | | | | | | |провадження певних | | | | | | | | | | |видів господарської | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 7 |Кількість скарг | од. |Річний звіт | 200,0 | | 200,0 | 400,0 | | 400,0 | | |суб'єктів | | | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | | | |діяльності, | | | | | | | | | | |розглянутих | | | | | | | | | | |Експертно-апеляційною| | | | | | | | | | |радою | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 8 |Кількість | од. |Річний звіт | 100,0 | | 100,0 | 200,0 | | 200,0 | | |розпоряджень, | | | | | | | | | | |прийнятих за | | | | | | | | | | |результатами розгляду| | | | | | | | | | |Експертно-апеляційною| | | | | | | | | | |радою | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 9 |Кількість проведених | од. |Річний звіт | 27,0 | | 27,0 | 64,0 | | 64,0 | | |перевірок органів | | | | | | | | | | |ліцензування, щодо | | | | | | | | | | |дотримання | | | | | | | | | | |законодавства з | | | | | | | | | | |питань дозвільної | | | | | | | | | | |системи та державної | | | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 10 |Кількість нормативно-| шт. |Річний звіт | 10,0 | | 10,0 | 22,0 | | 22,0 | | |правових актів, | | | | | | | | | | |розробником яких є | | | | | | | | | | |Держкомпідприємництво| | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 11 |Кількість звернень до| од. |Річний звіт |295000,0 | |295000,0|620000,0 | |620000,0 | | |державних | | | | | | | | | | |адміністраторів та | | | | | | | | | | |дозвільних центрів | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 12 |Кількість документів | од. |Річний звіт |195000,0 | |195000,0|415000,0 | |415000,0 | | |дозвільного | | | | | | | | | | |характеру, виданих | | | | | | | | | | |через дозвільні | | | | | | | | | | |центри (679 центрів) | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 13 |Кількість погоджень | од. |Річний звіт | 850,0 | | 850,0 | 905,0 | | 905,0 | | |кандидатур на | | | | | | | | | | |призначення та | | | | | | | | | | |звільнення з посади | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | |адміністратора | | | | | | | | | |----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 |ефективності | |----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Кількість | од. |Річний звіт | 17,6 | | | 35,2 | | | | |опрацьованих проектів| | | | | | | | | | |регуляторних актів на| | | | | | | | | | |1 працівника | | | | | | | | | | |(54 особи) | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 2 |Кількість | од. |Річний звіт | 1106,0 | | | 2360,0 | | | | |реєстраційних дій | | | | | | | | | | |(записів), внесених | | | | | | | | | | |до Єдиного державного| | | | | | | | | | |реєстру юридичних | | | | | | | | | | |осіб та фізичних | | | | | | | | | | |осіб - підприємців | | | | | | | | | | |на 1 орган | | | | | | | | | | |держреєстрації | | | | | | | | | | |(678 органів) | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 3 |Кількість опрацювання| од. |Реєстр документообігу| 200,0 | | | 400,0 | | | | |звітів та звітних | | | | | | | | | | |файлів про ліцензійну| | | | | | | | | | |діяльність до ЄЛР на | | | | | | | | | | |1 працівника (5 осіб)| | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 4 |Середня кількість | шт. |Річний звіт | 287,0 | | | 611,0 | | | | |виданих документів | | | | | | | | | | |дозвільного характеру| | | | | | | | | | |на 1 дозвільний центр| | | | | | | | | | |(679 дозвільних | | | | | | | | | | |центрів) | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 5 |Середня кількість | од. |Річний звіт | 1,5 | | | 3,5 | | | | |проведених перевірок | | | | | | | | | | |щодо дотримання | | | | | | | | | | |законодавства з | | | | | | | | | | |питань дозвільної | | | | | | | | | | |системи, ліцензування| | | | | | | | | | |та державної | | | | | | | | | | |реєстрації на | | | | | | | | | | |1 працівника | | | | | | | | | | |(18 осіб) | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 6 |Кількість наказів | од. |Реєстр документообігу| 0,4 | | | 1,0 | | | | |щодо втрати чинності | | | | | | | | | | |ліцензійних умов | | | | | | | | | | |провадження певних | | | | | | | | | | |видів господарської | | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | | |1 працівника | | | | | | | | | | |(10 осіб) | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 7 |Кількість скарг | од. |Реєстр документообігу| 40,0 | | | 80,0 | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | | | |діяльності, | | | | | | | | | | |розглянутих | | | | | | | | | | |Експертно-апеляційною| | | | | | | | | | |радою на 1 працівника| | | | | | | | | | |(5 осіб) | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 8 |Кількість | од. |Реєстр документообігу| 20,0 | | | 40,0 | | | | |розпоряджень, | | | | | | | | | | |прийнятих за | | | | | | | | | | |результатами розгляду| | | | | | | | | | |Експертно-апеляційною| | | | | | | | | | |радою на 1 працівника| | | | | | | | | | |(5 осіб) | | | | | | | | | |----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |якості | |----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Питома вага проектів | відс. |Річний звіт | 77,4 | | | 81,6 | | | | |регуляторних актів, | | | | | | | | | | |стосовно яких | | | | | | | | | | |прийнято рішення про | | | | | | | | | | |їх погодження у | | | | | | | | | | |загальній кількості | | | | | | | | | | |розглянутих | | | | | | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------| | 2 |Питома вага проектів | відс. |Річний звіт | 22,6 | | | 18,4 | | | | |регуляторних актів, | | | | | | | | | | |стосовно яких | | | | | | | | | | |прийнято рішення про | | | | | | | | | | |відмову у їх | | | | | | | | | | |погодженні у | | | | | | | | | | |загальній кількості | | | | | | | | | | |розглянутих | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій: _________________________________________________________________
Заступник Міністра
(керівника установи)/керівник
фінансової служби
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України А.А.Максюта
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/директор
Департаменту Міністерства
фінансів України О.Л.Ткачуквгору