Документ v_314342-07, поточна редакція — Редакція від 28.03.2007, підстава - v_476342-07

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Департамент декларування та митних режимів
Л И С Т
07.03.2007 N 10/1-4/314-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць

Про надіслання інформації щодо дозвільних
документів, що надаються державними органами
України для здійснення митного контролю
та митного оформлення окремих предметів
у разі їх переміщення через митний
кордон України громадянами
{ Із змінами, внесеними згідно з Листом Державної
митної служби
N 10/1-4/476-ЕП ( v_476342-07 ) від 28.03.2007 }

У зв'язку зі зверненнями митних органів надсилаємо для
використання в роботі інформацію про дозвільні документи, що
надаються державними органами України для здійснення митного
контролю та митного оформлення окремих предметів у разі їх
переміщення через митний кордон України громадянами, підготовлену
Департаментом заходів торгівельної політики Держмитслужби України.
Окрім того, повідомляємо, що на сьогоднішній день чинною
залишається Інструкція про порядок переміщення через державний
кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів,
затверджена наказом Державного комітету України по охороні
державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації,
Державного митного комітету України від 22.08.94 N 99/252
( z0226-94 ) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України
23.09.94 за N 226/436.
При цьому зазначаємо, що відповідно до частини п'ятої статті
5 Закону України від 21.01.94 N 3855-XII ( 3855-12 ) "Про державну
таємницю" спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері
забезпечення охорони державної таємниці є Служба безпеки України.
Статтею 9 згаданого Закону ( 3855-12 ) визначено, що
віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки,
зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до
державної таємниці здійснюється державним експертом з питань
таємниць.
Згідно з пунктом 1 Положення про Державну службу експортного
контролю України, затвердженого Указом Президента України від
17.04.02 N 342/2002 ( 342/2002 ), спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади з питань державного експортного контролю є
Держекспортконтроль України.
Директор Департаменту
декларування та митних режимів В.П.Науменко

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
про дозвільні документи, що надаються державними
органами України для здійснення митного контролю
та митного оформлення окремих предметів
у разі їх переміщення через митний
кордон України громадянами

1. Зброя, боєприпаси, вибухові матеріали (речовини)
Порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів
і речовин встановлений Положенням про дозвільну систему,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 12.10.92 N 576
( 576-92-п ).
Відповідно до пункту 2 зазначеного Положення ( 576-92-п ) до
предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна
система, зокрема, віднесені: - вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна
стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і
гладкоствольна), бойові припаси до неї, - холодна зброя (арбалети, мисливські ножі тощо), - пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів за секунду, - пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, - вибухові матеріали і речовини.
Пунктом 9 згаданого Положення ( 576-92-п ) встановлено, що
видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів і
речовин здійснюється: - на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну
стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і
гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони - у порядку,
визначеному МВС; - на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення - у
порядку, визначеному Держнаглядохоронпраці разом з МВС.
Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і
холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077.
Пунктом 12.4 згаданої Інструкції ( z0637-98 ) встановлено, що
вогнепальна зброя, крім зброї армійських зразків, заряджені
патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України
перевозяться через державний кордон на підставі дозволів МВС,
ГУМВС, УМВС України, а іноземними громадянами - тільки за дозволом
МВС України.
Ввезення на територію України громадянами України зброї, якою
вони нагороджені главами іноземних держав, главами урядів
іноземних держав, іншими офіційними особами, які мають на це
право, здійснюється за дозволами МВС України.
Відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими
матеріалами (в тому числі пов'язані з їх ввезенням, вивезенням і
транзитом через територію України) регулюються Законом України від
23.12.04 N 2288-IV ( 2288-15 ) "Про поводження з вибуховими
матеріалами промислового призначення".
Статтею 17 згаданого Закону ( 2288-15 ) встановлено, що
ввезення на територію України вибухових матеріалів, обладнання і
технологій для їх виробництва та проведення вибухових робіт
здійснюється відповідно до законодавства в галузі експортного
контролю на підставі дозволу Міністерства внутрішніх справ
України.
Забороняється ввезення, вивезення та транзит через територію
України немаркованих вибухових матеріалів.
Вивезення з України та транзит через її територію вибухових
матеріалів здійснюється на підставі дозволу Міністерства
внутрішніх справ України.
2. Наркотики і психотропні речовини
Відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів врегульовано Законом України
від 15.02.95 N 60/95-ВР ( 60/95-ВР ) "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів". Цим Законом визначено повноваження органів
виконавчої влади, права та обов'язки юридичних осіб і громадян,
які беруть участь у такому обігу на території України.
Статтею 12 цього Закону України ( 60/95-ВР ) встановлено, що
імпорт (ввезення), експорт (вивезення) або транзит наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються
відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я
для кожного такого випадку, незалежно від того, стосується це
одного чи кількох наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів.
Порядок видачі сертифікатів на ввезення в Україну та
вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
03.02.97 N 146 ( 146-97-п ). Цей Порядок регулює видачу
сертифікатів (окремих дозволів) на здійснення імпортно-експортних
операцій підприємствами, установами та організаціями (далі -
підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення
відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів.
3. Культурні цінності
Відносини, пов'язані з вивезенням, ввезенням та поверненням
культурних цінностей регулюються Законом України від 21.09.99
N 1068-XIV ( 1068-14 ) "Про вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей".
Статтею 13 зазначеного Закону ( 1068-14 ) встановлено, що у
разі прийняття Державною службою контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України при
Міністерстві культури і мистецтв України рішення про можливість
вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику
культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається
свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей.
Статтею 21 згаданого Закону ( 1068-14 ) визначено, що під час
ввезення культурних цінностей на територію України митному органу
подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено
законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За
відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають
затриманню митними органами України до встановлення їх власника та
одержання його доручення щодо подальшого переміщення або
використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене
дипломатичним представництвом або консульською установою країни,
громадянином якої є власник культурних цінностей.
Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення)
культурних цінностей з території України затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 N 984 ( 984-2000-п )
"Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей з території України".
Інструкція про порядок оформлення права на вивезення,
тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх
переміщенням через державний кордон України затверджена наказом
Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.02 N 258
( z0571-02 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09.07.02 за N 571/6859).
4. Отруйні речовини
Відповідно до статті 25 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.95 N 440
( 440-95-п ) затверджено Порядок одержання дозволу на виробництво,
зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення
та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів (далі - Порядок).
Відповідно до цього Порядку ( 440-95-п ) підприємства, а
також громадяни-підприємці повинні одержати дозвіл на виробництво,
зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення
та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів.
Дозвіл видається Мінприроди за погодженням з МОЗ,
Держнаглядохоронпраці, Мінтрансом, МВС згідно з Переліком отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних
агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності
дозволу ( 440-95-п ).
5. Ліки
Відповідно до статті 17 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) на територію України можуть ввозитись лікарські
засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості,
що видається виробником.
Для індивідуального використання громадянами на митну
територію України можуть ввозитись незареєстровані лікарські
засоби.
Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.97
N 143 ( z0215-97 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
11.06.97 за N 215/2019 затверджено Порядок ввезення на територію
України незареєстрованих лікарських засобів.
Зазначеним Порядком ( z0215-97 ) визначено, що дозвіл на
ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських
засобів видає Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ
України).
При ввезенні незареєстрованих лікарських засобів для
індивідуального використання громадянами до МОЗ України подається
лист на ім'я заступника Міністра, у якому зазначається мета
ввезення незареєстрованого лікарського засобу, його назва
(міжнародна непатентована та торгова), фармакотерапевтична група,
лікарська форма, кількість в одній упаковці, загальна кількість
упаковок, фірма-виробник, номер серії випуску, термін придатності,
умови зберігання.
Незареєстровані лікарські засоби ввозяться за наявності
сертифіката якості фірми-виробника, який подається до МОЗ України
протягом 3 днів після одержання вантажу.
При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів з
метою індивідуального використання громадянами в кількості,
необхідній на курс лікування, подаються наступні документи: - довідка лікаря із зазначенням діагнозу захворювання; - рецепт на даний лікарський препарат згідно із Правилами МОЗ
України ( z0782-05 ), затвердженими наказом МОЗ України від
30.06.94 N 117 ( z0171-94 ) (підпис і особиста печатка лікаря,
підпис відповідальної особи і кругла печатка лікувальної
установи).
Для індивідуального використання забороняється пересилати
наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, а також
ліки, що мають обмежений термін придатності та потребують
особливих умов зберігання (вакцини, сироватки, імунобіологічні
препарати, препарати крові та продукти їх переробки тощо).
6. Радіоактивні матеріали
Відповідно до статті 31 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) здійснювати
діяльність у сфері використання ядерної енергії та радіаційної
безпеки можуть юридичні або фізичні особи. При цьому заявник
(юридична або фізична особа, яка подає документи до органу
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на право
здійснення певного виду діяльності) повинен: - сповістити орган державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки про свій намір здійснювати який-небудь з видів
діяльності, зазначених у статті 27 цього Закону ( 39/95-ВР ), та
подати заяву про надання дозволу на такий вид діяльності; - подати до органу державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки документацію, передбачену нормами, правилами і
стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, та іншу
документацію, необхідну згідно з законодавством для розгляду
питання про надання заявникові дозволу на відповідний вид
діяльності.
Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів видається лише
за умови: - підтвердження сертифікатом безпеки упаковки; - наявності дозволу органів державного санітарного нагляду на
перевезення радіоактивних матеріалів транспортним засобом; - документального підтвердження того, що перевезення
здійснюється особами, які мають достатні знання з радіаційного
захисту; - наявності плану аварійних заходів під час перевезення; - гарантування, що перевезення радіоактивних матеріалів
здійснюється транспортом, який відповідає вимогам даного
перевезення; - гарантування відшкодування шкоди, яка може бути завдана
внаслідок аварії; - гарантування того, що під час перевезення ядерних
матеріалів їх приймання або передача здійснюються лише за
наявності документів, оформлених у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України. Документи повинні містити найменування сторін,
що передають і одержують ядерні матеріали, а також дані про
кількість, форму і склад таких матеріалів і зберігатися учасниками
перевезень не менше одного року. Опис переданих ядерних матеріалів
може бути замінено відповідним позначенням вантажу у разі, коли це
необхідно для цілей фізичного захисту, що має бути відображено в
супровідних документах учасників перевезень.
Відповідно до наказу Державного комітету ядерного регулювання
від 24.09.2003 N 125 ( z0916-03 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.10.2003 за
N 916/8237) заява на одержання дозволу подається до
Держатомрегулювання вантажовідправником, перевізником,
вантажоодержувачем радіоактивних матеріалів або особою (юридичною
чи фізичною), яка діє за дорученням.
7. Об'єкти флори і фауни
Відповідно до пункту 1.10 Положення про екологічний контроль
у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності
регіональних митниць і митниць", затвердженого наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 08.09.1999 N 204 ( z0787-99 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 р.
за N 787/4080 основним завданням держекоінспекторів у пунктах
пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних
митниць і митниць є здійснення державного контролю за додержанням
міністерствами і центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями, незалежно від форм власності та
господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними та
фізичними особами і особами без громадянства, що перетинають
державний кордон або здійснюють переміщення через нього
транспортних засобів і вантажів відповідно до вимог чинного
природоохоронного законодавства та норм і правил екологічної
безпеки під час транспортування небезпечних вантажів.
Зазначеним Положенням ( z0787-99 ) встановлено, що підставою
для переміщення через митний кордон України сировини з диких
тварин і рослин, занесених до додатків 1, 2 і 3 Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під
загрозою зникнення (СІТЕС) ( 995_129 ), або Європейського
Червоного списку та до Червоної книги України є: - оригінал дозволу, що видається відповідним Адміністративним
органом СІТЕС для об'єктів тваринного і рослинного світу,
занесених до додатків 1, 2 і 3 СІТЕС ( 995_129 ); - оригінал дозволу, виданий Мінприроди на офіційному бланку
за підписом посадової особи, засвідчений "мокрою" печаткою,
об'єктів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної
книги України.
Увезення в Україну, вивезення поза її межі та транзитне
перевезення зоологічних, ботанічних та мінералогічних колекцій
здійснюється за оригіналом дозволу, виданого Мінприроди на
офіційному бланку за підписом посадової особи, засвідченим
"мокрою" печаткою.
Вивезення за межі України зоологічних, ботанічних і
мінералогічних колекцій без наявності дозволів спеціально
уповноважених органів забороняється.
Вивезення з України мисливських трофеїв дозволяється за
наявності: - дубліката ліцензії (на відстріл диких копитних тварин і
ведмедів), копії протоколу полювання, що видається відповідним
мисливським господарством; - ветеринарного свідоцтва за формою N 2-ВЕТ ( v0217555-04 )
(видається головним лікарем ветеринарної медицини
адміністративного району за місцезнаходженням мисливського
господарства), на якому проставлено реєстраційний номер Головного
управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною
інспекцією Мінагрополітики України щодо погодження на вивезення
продукції полювання за кордон.
8. Високочастотні радіоелектронні прилади
Правову основу користування радіочастотним ресурсом України,
повноваження держави щодо умов користування радіочастотним
ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів
державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій
сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають
намір користуватися радіочастотним ресурсом України визначає Закон
України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ).
Відповідно до статті 29 цього Закону України ввезення з-за
кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній
основі. Відповідні дозволи надаються Українським державним центром
радіочастот у порядку, встановленому Національною комісією з
питань регулювання зв'язку України (НКРЗ).
Перелік РЕЗ та ВП, для ввезення з-за кордону, реалізації та
експлуатації яких не потрібні дозволи, визначає НКРЗ.
Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які
ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні,
повинні мати виданий у встановленому порядку документ про
підтвердження їх відповідності стандартам.
НКРЗ у межах своїх повноважень може запроваджувати додаткові
заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та
експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, не дозволених до застосування в Україні.
Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації,
виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації
радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального
призначення визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.
Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 22.09.2006 N 373 ( v0373634-06 ) затверджено Перелік
товарів, на які Українським державним центром радіочастот
надаються дозволи на ввезення в Україну.
Наказом Міністра оборони України від 27.11.2006 N 681
( z1298-06 ) (зареєстровано у Міністерстві юстиції України
11.12.2006 за N 1298/13172) визначено Перелік кодів товарів, на
які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні
для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України.
Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 21.09.2000 N 134 ( z0679-00 ) (зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 02.10.2000 за N 679/4900) затверджено Перелік
радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для
придбання та використання яких не потрібні дозволи.
9. Для транспортних засобів за кодами 8701, 8702,
8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371г-14 ) як нових,
так і таких, що були у користуванні, які ввозяться
на митну територію України, передбачено подання
сертифікату відповідності або свідоцтва
про визнання відповідності
Законодавство. Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93
( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію". Закон України від 13.09.2001 N 2681-III ( 2681-14 ) "Про
порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України". Закон України від 06.07.2005 N 2739-IV ( 2739-15 ) "Про деякі
питання ввезення на митну територію України та реєстрації
транспортних засобів".
10. Нові автомобілі походженням з Російської Федерації
Законодавство. Закон України від 22.12.98 N 332-XIV ( 332-14 ) "Про
застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну". Рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від
6 грудня 2002 року N СП-54/2002/52-49 ( va-49324-02 ) "Про
застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових
легкових автомобілів походженням з Російської Федерації". Згідно з Рішенням імпорт (в тому числі ввезення фізичними
особами) в Україну нових легкових автомобілів походженням з
Російської Федерації, без спеціальної ліцензії і сертифікату
походження забороняється.
11. Спеціальні засоби самооборони
Законодавство. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.93 N 706
( 706-93-п ) "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і
застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії". Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.93
N 650/272 ( z0165-93 ) "Про затвердження Порядку ввозу із-за
кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії". Відповідно
до цього Порядку підприємства, установи та організації, що
займаються підприємницькою діяльністю по виготовленню та
реалізації спеціальних засобів самооборони, здійснюють їх ввіз
із-за кордону та вивіз із України на підставі дозволів МВС
України, а громадяни - одиничних екземплярів на підставі дозволів
МВС Республіки Крим, ГУМС м. Києва і Севастополя, УМВС в областях.
В усіх випадках ввозу та вивозу спеціальних засобів самооборони,
на них повинен бути сертифікат встановленого зразка, що видається
органами Держспоживстандату України. { Інформацію доповнено пунктом 11 згідно з Листом Державної митної
служби N 10/1-4/476-ЕП ( v_476342-07 ) від 28.03.2007 }
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору