Про направлення документів
Держмитслужба України; Лист, Програма, Положення від 05.12.200812/182-ЕП
Документ v_182342-08, втратив чинність, поточна редакція — Відкликання від 19.09.2012, підстава - v1049342-12

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Департамент організації та контролю за діяльністю
підприємств, що надають митні послуги
Л И С Т
05.12.2008 N 12/182-ЕП
Начальникам регіональних
митниць, митниць
Митним закладам освіти
{ Лист відкликано на підставі Листа Державної митної служби
N 11.1/1.2-12.2/10491-ЕП ( v1049342-12 ) від 19.09.2012 }
Про направлення документів

Для використання в роботі направляємо Програму проведення
іспитів у осіб, які бажають отримати кваліфікаційне посвідчення
представника митного брокера, та Положення про порядок організації
та правила проведення іспитів у осіб, які бажають отримати
кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера, в
навчальних закладах Державної митної служби України, погоджені
заступником Голови Служби Онопенком Петром Васильовичем
(додаються).
Прошу довести до відома осіб, які бажають отримати
кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера, що
примірний перелік питань до іспиту знаходиться на офіційному сайті
Держмитслужби за адресою www.customs.gov.ua (в розділі "Інформація
для суб'єктів ЗЕД" рубрика "Правила реєстрації/митні брокери").
Директор Департаменту В.П.Мелюх

Додаток 1

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Інститут післядипломної освіти
ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Ректор Академії Заступник Голови Служби
митної служби України ___________ П.В.Онопенко ____________ В.В.Ченцов 4 грудня 2008 р.
4 грудня 2008 р.

ПРОГРАМА
проведення іспитів у осіб,
які бажають отримати кваліфікаційне посвідчення
представника митного брокера
Дніпропетровськ
2008

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
РОЗДІЛ 1. Особливості митного контролю
та митного оформлення товарів, предметів
та транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України.
Модуль 1. Основи митного законодавства України.
Загальні положення щодо порядку здійснення
митного контролю та оформлення товарів
і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України
Тема 1. Основи митного законодавства України
Митний кодекс України ( 92-15 ) - правова основа здійснення
митної справи в Україні. Основні поняття і терміни: митна
територія, митний кордон, митні органи, митний контроль,
декларування, митне оформлення, митні режими, митні процедури,
митні брокери та їх представники тощо.
Тема 2. Основні положення митного контролю
та оформлення товарів та транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України
Організація митного контролю. Мета створення та види зон
митного контролю. Форми митного контролю. Термін перебування
товарів та транспортних засобів під митним контролем. Здійснення
митного контролю. Пункти пропуску через державний кордон України
та їх класифікація. Мета митного оформлення. Місце і час
здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України фізичними та юридичними
особами. Здійснення митного оформлення товарів в митних органах
поза місцезнаходженням суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 3. Особливості переміщення товарів та предметів
через митний кордон України громадянами
Порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення
й оподаткування особистих речей, товарів громадян. Порядок
вивезення з України, митного оформлення й оподаткування особистих
речей, товарів громадян. Обмеження щодо вивезення за межі митної
території України окремих товарів. Порядок митного контролю та
оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через
митний кордон України громадянами. Ввезення громадянами
транспортних засобів на митну територію України. Особливості
тимчасового ввезення на митну територію України та транзиту через
територію України транспортних засобів громадянами.
Модуль 2. Підприємницька діяльність
з надання митних послуг
Тема 4. Основи зовнішньоекономічної діяльності України
Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Основні види угод (контрактів) в сфері здійснення
зовнішньоекономічних операцій. Характеристика угод
купівлі-продажу, бартерних угод, угод про спільну діяльність в
зовнішньоекономічній сфері. Характеристика угод про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності.
Характеристика інвестиційних угод. Лізингові угоди в сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Особливості окремих видів
посередницьких угод в сфері ЗЕД. Валютне законодавство і валютний
контроль. Розрахунки у зовнішньоекономічних операціях. Режим
індивідуального ліцензування та тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності, як види спеціальних санкцій.
Правила ІНКОТЕРМС-2000 ( 988_007 ). Особливості застосування
базисів поставки. Підприємницька діяльність митних брокерів та їх
представників.
Тема 5. Порядок створення та функціонування
митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання,
складів митних органів, вантажних митних комплексів,
магазинів безмитної торгівлі.
Порядок створення та функціонування митних ліцензійних
складів, складів тимчасового зберігання, складів митних органів.
Поняття вантажного митного комплексу, порядок функціонування
вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів. Порядок
розміщення та зберігання товарів на митних ліцензійних складах,
складах тимчасового зберігання, складах митних органів. Вимоги до
конструкції та облаштування митних ліцензійних складів, складів
тимчасового зберігання, складів митних органів. Порядок випуску
товарів з митних ліцензійних складів, складів тимчасового
зберігання, складів митних органів. Особливості використання
складів тимчасового зберігання. Порядок відкриття та
функціонування магазинів безмитної торгівлі.
РОЗДІЛ 2. Декларування товарів та транспортних засобів
при їх переміщенні через митний кордон України
Модуль 3. Декларування товарів. Митний режим
щодо товарів і транспортних засобів,
які переміщуються через митний кордон України
Тема 6. Декларування
Поняття декларування. Форми декларування. Права та обов'язки
декларантів. Облік суб'єктів ЗЕД в митних органах України. Форми митних декларацій та документів, які використовуються
при митному контролі та митному оформленні товарів. Документи, що використовуються для декларування транзитних
вантажів замість вантажної митної декларації в залежності від виду
транспорту. Документи, які обов'язкові для подання при здійсненні
митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються
через митний кордон України. Спрощений порядок митного оформлення. Електронне
декларування. Порядок здійснення митного оформлення товарів, які
декларуються з поданням митної декларації в електронному вигляді.
Критерії оцінки підприємств для запровадження процедури
електронного декларування.
Тема 7. Митні режими
Поняття митного режиму. Види митних режимів. Особливості
застосування деяких видів митних режимів. Застосування різних
митних режимів до товарів, які входять до складу однієї партії.
Тривалість перебування товарів під митним контролем згідно з
заявленим митним режимом. Застосування положень Конвенції про
тимчасове ввезення ( 995_472 ) (Стамбул, 1990) до товарів, що
поміщуються у митний режим тимчасового ввезення. Митне оформлення
товарів, що переміщуються через митний кордон з використанням
книжок (карнетів) А.Т.А. ( 995_472a ).
Тема 8. Вантажна митна декларація:
умови застосування та порядок заповнення
Положення про вантажну митну декларацію ( 574-97-п ).
Особливості застосування типів митних декларацій. Особливості
заповнення граф вантажної митної декларації залежно від напрямку
переміщення та відповідно до обраного митного режиму. Відомчі
класифікатори з питань митної статистики, які використовуються в
процесі оформлення митних декларацій.
Модуль 4. Особливості контролю за переміщенням товарів.
Тема 9. Контроль за переміщенням товарів
Порядок контролю за товарами, які переміщуються під митним
контролем. Заходи гарантування доставки товарів у митницю
призначення. Документи контролю за переміщенням товарів.
Відповідальність осіб, що порушили зобов'язання про доставку
товарів у митницю призначення. Митна конвенція про міжнародне
перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного
дорожнього перевезення ( 995_012 ) (Конвенція МДП) 1975 р.
Особливості здійснення контролю за товарами при їх переміщенні
різними видами транспорту (автомобільний, залізничний, повітряний,
морський). Порядок заповнення документу контролю доставки і
внесення інформації про застосування гарантій. Особливості
застосування фінансових гарантій.
Модуль 5. Тарифне та нетарифне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Тема 10. Товарна номенклатура
зовнішньоекономічної діяльності
Товарна номенклатура, класифікація та кодування товарів
зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика Гармонізованої
системи опису і кодування товарів. Основні правила інтерпретації
класифікації товарів. Порядок визначення коду товарів згідно з УКТ
ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
Тема 11. Митна вартість
Митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості
товарів, які переміщуються через митний кордон України. Порядок
декларування митної вартості товарів та подання відомостей для її
підтвердження. Використання довідкової інформації при здійсненні
контролю правильності визначення митної вартості.
Тема 12. Митні платежі
Види митних платежів. Порядок донарахування податкових
зобов'язань по митним платежам та порядок повернення помилково
та/або надмірно сплачених митних платежів. Особливості
оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму.
Тема 13. Митно-тарифне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності. Мито.
Визначення країни походження товарів.
Сертифікати про походження товарів
Митний тариф України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ). Мито та його види. Порядок застосування ввізного,
вивізного та особливих видів мита. Порядок нарахування мита.
Тарифні пільги (тарифні преференції). Звільнення від сплати мита.
Класифікатор звільнень від сплати ввізного мита. Застосування положень угод про вільну торгівлю та
торговельно-економічні угоди з наданням режиму найбільшого
сприяння або національного режиму. Визначення країни походження товару. Підтвердження походження
товарів. Критерій достатньої переробки товару. Підстави для
відмови у випуску товарів. Сертифікати про походження товарів
форми СТ-1, А, EUR та інші. Верифікація сертифікатів про
походження товарів з України.
Тема 14. Плата за митне оформлення товарів
і транспортних засобів поза місцем розташування
митних органів або поза робочим часом,
встановленим для митних органів
Порядок прийняття рішення про здійснення митного оформлення
товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного
органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а
також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення.
Розмір і особливості справляння плати.
Тема 15. Механізм оподаткування товарів акцизним збором
та податком на додану вартість
у зовнішньоекономічній діяльності
Порядок нарахування і сплати акцизного збору за митне
оформлення товарів. Платники акцизного збору. Митне оформлення
підакцизних товарів. Звільнення від сплати акцизного збору.
Особливості контролю за сплатою акцизного збору з товарів, що
підлягають позначенню марками акцизного збору. Класифікатор
звільнень від сплати акцизного збору. Порядок нарахування і сплати податку на додану вартість.
Звільнення від сплати податку на додану вартість. Порядок контролю
за сплатою суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності податку на
додану вартість при переміщенні товарів через митний кордон
України. Об'єкти оподаткування податком на додану вартість.
Платники податку на додану вартість. Класифікатор звільнень від
сплати податку на додану вартість.
Тема 16. Заходи нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Квотування та ліцензування. Ліцензії та їх види. Дозволи
інших державних органів, як підстава для митного оформлення
товарів. Види контролю: прикордонний, ветеринарний, санітарний,
фітосанітарний, радіологічний, екологічний. Товари, що підлягають
цим видам контролю. Порядок митного оформлення товарів, які
підлягають сертифікації. Особливості ідентифікації товарів, що
підлягають експортному контролю при здійсненні процедур митного
контролю та митного оформлення.
Модуль 6. Особливості здійснення митного контролю
та митного оформлення окремих видів товарів
Тема 17. Особливості здійснення митного контролю
та митного оформлення окремих видів товарів
Порядок здійснення митного оформлення товарів гуманітарної та
технічної допомоги. Особливості переміщення через митний кордон
України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.
Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що
переміщуються через митну територію України як інвестиції.
Тема 18. Особливості заповнення граф
вантажної митної декларації при декларуванні
окремих видів товарів
Порядок заповнення граф ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) при
декларуванні запасів призначених для споживання. Особливості
заповнення вантажної митної декларації при декларуванні товарів,
що вивозяться з митної території України у складі ордерних
поставок, при декларуванні комплектного об'єкту та при
декларуванні залишків переробки.
Модуль 7. Відповідальність осіб за злочини
в сфері зовнішньоекономічної діяльності
та за порушення митних правил
Тема 19. Організаційно правові основи боротьби
з контрабандою та порушеннями митних правил
Поняття порушення митних правил. Склад порушення митних
правил. Види порушень митних правил. Відповідальність за порушення
митних правил. Поняття та ознаки контрабанди як кримінального
злочину. Відповідальність за вчинення контрабанди. Порядок
оскарження постанов у справах про порушення митних правил та дій
посадових осіб митних органів.
ПЕРЕЛІК
рекомендованої літератури
1. "Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа", Збірник
нормативних актів, Упорядник Камлик М.І., Київ, 2004. 2. "Митна справа в Україні", Нормативна база, Київ, 2004. 3. "Основи митної діяльності в Україні", Навчальний посібник,
За ред. П.В.Пашка, Київ, Знання, 2004. 4. "Основи митної справи": Навчальний посібник /В.А.Аргунов,
В.П.Батіг, Є.М.Березний та ін. / За заг. ред. Ю.П.Соловкова,
П.В.Пашка. - Харків.: Видавнича групи РА Каравела, 2000. 5. Гребельник О.П. "Основи митної справи", Навчальний
посібник, Київ, 2003. 6. Деркач Л.В., "Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра"
- Київ, 2000. 7. Дубініна А.А., Сорокіна С.В. "Основи митної справи в
Україні", Навчальний посібник, Київ, 2004. 8. Жорін Ф.Л., Звягіна І.Н. "Правові засади митної справи
України", Навчальний посібник, За заг. ред. Ф.Л.Жоріна, Київ,
2005. 9. Ківалов С.В., Кормич Б.А. "Митна політика України",
Підручник, Одеса, 2002. 10. Коментар до Митного кодексу України. За ред.
М.М.Каленського, П.В. Пашка. 11. Макогон Ю.В., Яценко А.Б. "Митна справа", Навчальний
посібник, Київ, 2005. 12. Науменко В.В. Яворський М.М. Митна вартість товарів:
теорія та практика. Довідковий посібник, - К.- 142 с. 13. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. "Митне
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні", Київ,
Знання, 2004. 14. Терещенко С.С. "Основи митного законодавства України.
Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності" - К.,
ЗАТ "Август", 2000. 15. Терещенко С.С., Науменко В.П. "Основи митного
законодавства в Україні: Теорія та практика: Навчальний посібник
для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів -
К.: Август, 1999. 16. Шершун А.А. "Митне оформлення товарів та транспортних
засобів", Навчально-методичний посібник. Київ, 2007. - 330 с.
ПЕРЕЛІК
РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
(у редакції, чинній на дату складання іспиту)
1. Конституція України ( 254к/96-ВР ) від 28.06.96. 2. Генеральна угода з тарифів та торгівлі ( 995_264 ) від
30.10.47. 3. Конвенція про тимчасове ввезення ( 995_472 ) (м. Стамбул,
26.06.1990). 4. ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торгових термінів
Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) ( 988_007 ). 5. Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку
виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав ( 997_014 ) від 23.12.93. 6. Митний кодекс України від 11.07.02 N 92-IV ( 92-15 ). 7. Закон України від 16.04.91 N 959-XII ( 959-12 ) "Про
зовнішньоекономічну діяльність". 8. Закон України від 18.09.91 N 1560-XII ( 1560-12 ) "Про
інвестиційну діяльність". 9. Закон України від 05.02.92 N 2097-XII ( 2097-12 ) "Про
Єдиний митний тариф". 10. Закон України від 02.10.92 N 2657-XII ( 2657-12 ) "Про
інформацію". 11. Закон України від 13.10.92 N 2673-XII ( 2673-12 ) "Про
загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних )
економічних зон". 12. Закон України від 21.09.99 N 1068-XIV ( 1068-14 ) "Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей". 13. Закон України від 01.06.00 N 1775-III ( 1775-14 ) "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності". 14. Закон України від 13.09.01 N 2681-III ( 2681-14 ) "Про
порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України". 15. Закон України від 22.05.03 N 851-IV ( 851-15 ) "Про
електронні документи та електронний документообіг". 16. Закон України від 01.07.04 N 1955-IV ( 1955-15 ) "Про
транспортно-експедиторську діяльність". 17. Закон України від 06.07.05 N 2739-IV ( 2739-15 ) "Про
деякі питання ввезення на митну територію України транспортних
засобів". 18. Закон України від 19.01.06 N 3383-IV ( 3383-15 ) "Про
ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних
Держав про правила митного контролю за переміщенням через митний
кордон товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності". 19. Закон України від 19.03.96 N 93/96-ВР ( 93/96-ВР ) "Про
режим іноземного інвестування". 20. Закон України від 03.04.97 N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про
податок на додану вартість". 21. Закон України від 16.12.97 N 723/97-ВР ( 723/97-ВР ) "Про
фінансовий лізинг". 22. Закон України від 05.04.01 N 2371-III ( 2371-14,
2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) "Про митний тариф
України". 23. Закон України від 15.09.95 N 327/95-ВР ( 327/95-ВР ) "Про
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах". 24. Закон України від 22.10.99 N 1192-XIV ( 1192-14 ) "Про
гуманітарну допомогу". 25. Закон України від 04.11.99 N 1212-XIV ( 1212-14 ) "Про
єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний
кордон України". 26. Закон України від 22.05.03 N 852-IV ( 852-15 ) "Про
електронний цифровий підпис". 27. Закон України від 20.02.03 N 549-IV ( 549-15 ) "Про
державний контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання". 28. Закон України від 25.06.92 N 2498 ( 2498-12 ) "Про
ветеринарну медицину". 29. Закон України від 04.04.96 N 123/96-ВР ( 123/96-ВР ) "Про
лікарські засоби". 30. Закон України від 05.05.99 N 619-XIV ( 619-14 ) "Про
металобрухт". 31. Закон України від 22.10.93 N 3551-XII ( 3551-12 ) "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.06 N 80
( 80-2006-п ) "Про перелік документів, необхідних для здійснення
митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України". 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.96 N 1446
( 1446-96-п ) "Про впорядкуванню діяльності митних ліцензійних
складів". 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574
( 574-97-п ) "Про затвердження Положення про вантажну митну
декларацію". 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N 1855
( 1855-2002-п ) "Про допущення товарів до переміщення через митний
кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)". 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N 1862
( 1862-2002-п ) "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і
зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з
метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками". 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N 1863
( 1863-2002-п ) "Про Порядок ведення Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності". 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.01 N 1652
( 1652-2001-п ) "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на
митну територію України продуктів харчування для власного
споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до
особистих речей громадян". 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 954
( 954-96-п ) "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних
складів". 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748
( 748-97-п ) "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами
за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон
України товарів та інших предметів". 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.03 N 1955
( 1955-2003-п ) "Деякі питання відмови на користь держави від
товарів, що перебувають під митним контролем". 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.02 N 1948
( 1948-2002-п ) "Деякі питання здійснення митного контролю товарів
та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний
кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". 43. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.06 N 1766
( 1766-2006-п ) "Про затвердження Порядку декларування митної
вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України,
та подання відомостей для її підтвердження". 44. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного
банку України від 26.12.95 N 1044 ( 1044-95-п ) "Про заходи щодо
забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та
валютного контролю". 45. Постанова КМУ від 18.05.94 N 323 ( 323-94-п ) "Про
затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення
продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей
держав-учасниць СНД". 46. Постанова КМУ від 01.10.97 N 1104 ( 1104-97-п ) "Про
затвердження порядку випуску, обігу та погашення векселів, які
видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів
на митну територію України". 47. Постанова КМУ від 07.08.96 N 937 ( 937-96-п ) "Про
затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих
під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до
статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також
за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність,
та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна". 48. Постанова КМУ від 23.04.03 N 567 ( 567-2003-п ) "Про
запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними
захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та
тютюнових виробів". 49. Постанова КМУ від 24.11.97 N 1303 ( 1303-97-п ) "Про
затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з
продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх
погашення". 50. Постанова КМУ від 27.01.97 N 66 ( 66-97-п ) "Про
затвердження порядку справляння податку на додану вартість та
акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію
України". 51. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Державної митної служби України від
25.03.04 N 34/212 ( z0375-04 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження посередницької діяльності митного перевізника". 52. Наказ Державної митної служби України від 02.12.03 N 828
( z1192-03 ) "Про затвердження Порядку заповнення декларації
митної вартості". 53. Наказ Державної митної служби України від 03.07.06 N 551
( z0854-06 ) "Про затвердження Порядку заповнення й використання
попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари
на митну територію України та про внесення зміни до наказу
Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1220". 54. Наказ Державної митної служби України від 22.06.06 N 514
( z0816-06 ) "Про затвердження Порядку подання документів, які
підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на
користування встановленими законодавством податковими пільгами під
час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію
України або вивозяться з митної території України". 55. Наказ Державної митної служби України від 11.05.06 N 370
( z0613-06, za613-06, z0614-06 ) "Про затвердження Порядку
підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень
платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових
повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному
погашенні платниками податків податкових зобов'язань". 56. Наказ Державної митної служби України від 11.05.06 N 370
( z0613-06, za613-06, z0614-06 ) "Про затвердження Порядку
підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень
платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових
повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному
погашенні платниками податків податкових зобов'язань [ЗМІСТ]". 57. Наказ Державної митної служби України від 11.05.06 N 370
( z0613-06, za613-06, z0614-06 ) "Порядок дій митних органів при
несвоєчасному погашенні платниками податків податкових
зобов'язань". 58. Наказ Державної митної служби України від 12.12.07 N 1048
( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань
митної статистики, які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, і порядку їх ведення". 59. Наказ Державної митної служби України від 07.12.05 N 1201
( z1552-05 ) "Про затвердження Класифікатора видів податків,
зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень". 60. Наказ Державної митної служби України від 04.01.05 N 1
( z0066-05, za066-05 ) "Про затвердження Порядку застосування
уніфікованої митної квитанції МД-1". 61. Наказ Державної митної служби України від 05.08.04 N 576
( v0576342-04 ) "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів
з Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та
експертної роботи при проведенні митного контролю й митного
оформлення товарів і транспортних засобів". 62. Наказ Державної митної служби України від 07.10.03 N 674
( z1061-03 ) "Про затвердження Положення про склади тимчасового
зберігання". 63. Наказ Державної митної служби України від 08.11.05 N 1088
( z1410-05 ) "Про затвердження Порядку прийняття попереднього
рішення про країну походження товару та про внесення зміни до
наказу Держмитслужби України від 28.12.99 N 864". 64. Наказ Державної митної служби України від 08.12.98 N 771
( z0042-99 ) "Про затвердження Положення про порядок здійснення
контролю за доставкою вантажів у митниці призначення". 65. Наказ Державної митної служби України від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ) "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення
вантажної митної декларації". 66. Наказ Державної митної служби України від 12.12.05 N 1227
( z1562-05 ) "Про затвердження Порядку оформлення й використання
Картки відмови в прийнятті митної декларації, митного оформлення
чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон
України". 67. Наказ Державної митної служби України від 13.09.03 N 609
( z0897-03 ) "Про затвердження Порядку застосування митних режимів
переробки на митній території України та переробки за межами
митної території України". 68. Наказ Державної митної служби України від 13.10.05 N 969
( z1393-05 ) "Про затвердження Порядку здійснення контролю за
доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон
України товарів окремих видів". 69. Наказ Державної митної служби України від 17.11.05 N 1118
( z1428-05 ) "Про затвердження Правил митного контролю та митного
оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами
через митний кордон України". 70. Наказ Державної митної служби України від 20.04.05 N 314
( z0439-05 ) "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю
й митного оформлення товарів, із застосуванням вантажної митної
декларації". 71. Наказ Державної митної служби України від 21.11.01 N 755
( z1036-01 ) "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП". 72. Наказ Державної митної служби України від 22.11.01 N 763
( z1020-01 ) "Про затвердження Порядку декларування валютних
цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний
кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про
внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.10.99 N 645". 73. Наказ Державної митної служби України від 28.03.2000
N 173 ( z0250-00 ) "Про затвердження Порядку застосування митного
режиму тимчасового ввезення (вивезення)". 74. Наказ Державної митної служби України від 30.12.03 N 932
( z0066-04 ) "Про затвердження Порядку застосування тимчасової та
неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при
випуску у вільний обіг)". 75. Наказ Державної митної служби України від 31.12.96 N 592
( z0005-97 ) "Про затвердження Положення про відкриття та
експлуатацію митних ліцензійних складів". 76. Наказ Державної митної служби України, Міністерства
транспорту України від 30.03.01 N 231/174 ( z0360-01 ) "Про
затвердження Порядку взаємодії митниць і залізниць України при
переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у
вантажних залізничних поїздах". 77. Наказ Державної митної служби України від 21.01.00 N 33
( z0073-00 ) "Про затвердження Інструкції про порядок справляння
акцизного збору в разі ввезення товарів суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України". 78. Наказ Державної митної служби України від 23.01.06 N 30
( z0109-06 ) "Про затвердження Порядку справляння митними органами
ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України". 79. Наказ Державної митної служби України від 12.01.06 N 5
( z0081-06 ) "Про затвердження Порядку справляння мита, податку на
додану вартість, акцизного й митних зборів при митному оформленні
товарів і предметів, що переміщуються громадянами через митний
кордон України". 80. Наказ Державної митної служби України від 07.10.03 N 662
( z0958-03 ) "Про затвердження Порядку застосування митного режиму
реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон
України". 81. Наказ Міністерства економіки від 26.11.03 N 340
( z1146-03 ) "Про затвердження Положення про порядок надання
висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах". 82. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від
22.04.02 N 258 ( z0571-02 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок оформлення права на вивезення, тимчасове ввезення
культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через
державний кордон України". 83. Постанова Правління Національного банку України від
31.07.01 N 305 ( z0735-01 ) "Про затвердження Правил надання
фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених
банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та
спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної
валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків),
банківських металів через митний кордон України та внесення змін
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України".

Додаток 2

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Інститут післядипломної освіти
ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Ректор Академії Заступник Голови Служби
митної служби України ___________ П.В.Онопенко ____________ В.В.Ченцов 5 грудня 2008 р.
5 грудня 2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та правила проведення
іспитів у осіб, які бажають отримати
кваліфікаційне посвідчення представника
митного брокера, в навчальних закладах
Державної митної служби України
Дніпропетровськ
2008

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та правила проведення іспитів
у осіб, які бажають отримати кваліфікаційне посвідчення
представника митного брокера, у навчальних закладах
Державної митної служби України

1. Цей документ визначає порядок організації та правила
проведення іспитів у осіб, які бажають отримати кваліфікаційне
посвідчення представника митного брокера в навчальних закладах
Державної митної служби України (далі - навчальний заклад).
2. До участі в складанні іспиту, допускаються фізичні особи,
які подали до навчального закладу заяву, до якої додано: копію паспорта громадянина України (копія сторінок паспорта,
які містять інформацію щодо особи: фотографія, дані про видачу
паспорта, місце реєстрації); документ про отримання вищої освіти (за наявності); документ про ідентифікаційний номер особи (у разі присвоєння
такого номера); за наявності, документи, які підтверджують володіння особою
спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної
справи. Графік складання іспитів формується на підставі поданих заяв
та оприлюднюється навчальними закладами. При прибутті до навчальних закладів або до виїзної комісії
для складання іспиту, особа повинна пред'явити паспорт громадянина
України.
3. Для проведення іспиту навчальним закладом створюються
комісії, в кількості не менше 3-х осіб, до складу яких входять
викладачі навчальних закладів та посадові особи середньої керівної
ланки митних органів, а також посадові особи Департаменту
організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають
митні послуги, Департаменту кадрової роботи, Юридичного
Департаменту на їх вимогу.
4. Іспити проводяться в навчальних закладах, а також за
рішенням керівника навчального закладу виїзними комісіями
безпосередньо у регіональних митницях, митницях.
5. Іспит проводиться за єдиною програмою, яка складається
Академією митної служби України на підставі вимог (тематичних
напрямків) визначених Державною митною службою України.
6. Програма іспитів доводиться до відома осіб, які бажають
отримати кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера
шляхом її розміщення на наочних інформаційних стендах у місцях
розташування навчальних закладів та на WEB-сторінках навчальних
закладів.
7. Іспит проводиться у формі тестування з використанням
персональних електронно-обчислювальних машин. Для проведення
іспиту встановлюється норма часу (в академічних годинах) у три
години. Структура іспиту складається з 100 тестових завдань. Результати іспиту, після їх роздрукування за допомогою
друкувального пристрою персональної електронно-обчислювальної
машин підписуються всіма членами комісії. Персональні електронно-обчислювальні машини (далі - ПЕОМ) за
допомогою яких проводиться тестування повинні бути захищеними від
втручання в їх роботу зовнішніх факторів (наприклад, ПЕОМ не
повинні мати доступу до мережі Інтернет).
8. Оцінювання знань осіб, що склали іспит здійснюється за сто
бальною системою. Кожне тестове завдання оцінюється в 1 (один)
бал. Максимальна кількість балів, яку може отримати особа за
складання іспиту, становить 100 балів. Застосовується наступна система оцінювання знань: - від 60 до 70 балів - оцінка "задовільно"; - від 71 до 85 балів - оцінка "добре"; - від 86 до 100 балів - оцінка "відмінно". Особи, які при складанні іспиту набрали від 1 до 59 балів
(включно), вважаються такими, що не склали іспит та не підтвердили
свої знання. Такі особи отримують оцінку "незадовільно".
9. Під час проведення іспиту у особи не повинно бути
будь-яких джерел отримання інформації. Забороняється
використовувати підручники, навчальні посібники, мобільні
телефони, ноутбуки, інформаційно-пошукові системи тощо. У разі
користування особою під час складання іспиту сторонніми джерелами
інформації (в тому числі підказуванням), вона відсторонюється від
подальшого складання іспиту. На екзаменаційній роботі такої особи
всі члени комісії зазначають причину відсторонення, дату та час.
Ця екзаменаційна робота не зараховується незалежно від обсягу і
змісту вирішених завдань. Апеляції з питань відсторонення від
складання заліку не розглядаються.
10. Результати іспиту оголошуються в день його складання.
Особи, що складали іспит мають право на перегляд перевіреної
роботи, а в разі незгоди з кількістю набраних балів на апеляцію.
Розгляд апеляції проводиться всіма членами комісії в день
складання іспиту за участю особи, яка подала апеляцію. У разі
зміни кількості балів за переглянутою за результатами апеляції
роботою, складається протокол про зміну кількості отриманих балів,
який підписується всіма членами комісії.
11. За результатами іспиту в строк, що не перевищує п'яти
робочих днів з дня складання іспиту, екзаменаційна комісія
навчального закладу приймає рішення про видачу кваліфікаційного
посвідчення або про відмову у видачі посвідчення, про що заявник
повідомляється в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з
дати прийняття рішення, із зазначенням причин відмови. Результати іспиту та заява особи з доданими до неї
документами зберігаються навчальним закладом на базі якого вони
проводились протягом трьох років, після чого знищуються в
установленому порядку. За необхідності, результати іспиту особи, її заява та додані
до неї документи можуть бути витребувані Держмитслужбою.
Директор Департаменту В.П.Мелюх
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору