Щодо обліку працюючих за договорами цивільно-правового характеру
Держкомстат України; Лист, Витяг від 10.06.20036-2-21/174
Документ v_174202-03, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2003

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
10.06.2003 N 6-2-21/174
Головному управлінню
статистики Автономної
Республіки Крим, ОУС,
Київському
та Севастопольському
міському управлінню
статистики, відділу
статистики праці

(Витяг)
У зв'язку з чисельними запитами щодо обліку працюючих за
договорами цивільно-правового характеру управління статистики
праці Держкомстату України повідомляє наступне.
В умовах поширення вимушеної неповної зайнятості та низького
здебільшого рівня оплати праці все більше набувають розвитку
гнучкі форми зайнятості працівників, як то: сумісництво (внутрішнє
та зовнішнє), договір підряду, що, як правило, не потребує
спеціально обладнаних робочих місць.
Для виконання одноразових або специфічних робіт підприємства
залучають працівників на умовах цивільно-правових договорів та
сплачують відповідну винагороду за виконану роботу.
Підставою для обліку цієї категорії працівників є правильно
оформлена трудова угода, яка укладається у двох примірниках. Один
примірник разом з актом виконаних робіт передається виконавцю,
другий - відповідно зберігається в підрозділі бухгалтерського
обліку та звітності, в якому здійснюється реєстрація всіх трудових
угод, укладених підприємством.
Враховуючи характер та підстави для укладення трудових угод,
можна зробити висновок, що працівники, найняті на умовах
цивільно-правового договору, не можуть включатися до штату
підприємства та відповідно не враховуються в обліковій (формі
N 3-ПВ термінова-квартальна ( z0074-00 ), рядок 505) та
середньообліковій кількості штатних працівників (форма N 1-ПВ
термінова-місячна ( v0398202-01 ), рядок 1040).
У державній статистичній звітності ця категорія працівників
відображається окремо (форма N 1-ПВ термінова-квартальна, розділ
II, рядок 7040), а також в середньообліковій чисельності усіх
працівників в еквіваленті повної зайнятості (форма N 1-ПВ
термінова-місячна, розділ I, рядок 1010) ( v0398202-01 ).
За цивільно-правовим договором, зокрема за трудовою угодою /
договором підряду, яким фактично є трудова угода, що регулюється
главою 28 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ), оплачується не
процес праці, а її результат. Він визначається після закінчення
роботи та оформлюється актами здавання-приймання виконаних робіт
(наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Отже,
облік відпрацьованого часу працюючих за договорами
цивільно-правового характеру не ведеться.
Що стосується підпункту 2.1.9 Інструкції зі статистики
чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві
України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 р.
N 171 ( z0287-95 ) та зареєстрованої в Мін'юсті України
07.08.95 р. за N 287/823, він відображав реалії обліку працівників
в умовах, коли трудова книжка фактично була єдиним документом,
згідно з яким обчислювався трудовий стаж для розрахунку пенсій.
Порядок укладання трудової угоди (договору підряду) не
передбачає підтвердження чи непідтвердження зайнятості працівника
на іншому підприємстві, а у випадку виконання робіт фізичною
особою - суб'єктом підприємницької діяльності положення підпункту
2.1.9 Інструкції ( z0287-95 ) не застосовуються.
Виходячи з цього на запит Державної податкової адміністрації
України було запропоновано для розрахунку комунального податку
застосовувати показник середньооблікової кількості штатних
працівників облікового складу, який не включає працівників,
зайнятих за договорами підряду, тобто за існуючих умов підпункт
2.1.9 Інструкції ( z0287-95 ) вважається не обов'язковим для
виконання.
З урахуванням останніх змін у нормативно-правовій базі, а
також для удосконалення методології статистичного спостереження у
сфері зайнятості найближчим часом планується переглянути
Інструкцію ( z0287-95 ) з питань статистики кількості працівників,
зайнятих в економіці. <...>
Начальник управління
статистики праці
Держкомстату України Н.Григоровичвгору