Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
16.04.2004 N 6-2-9/158

Щодо застосування Інструкції зі
статистики чисельності працівників

Державний комітет статистики України на ваш запит щодо
застосування Інструкції зі статистики чисельності працівників
( z0287-95 ) роз'яснює.
Методологія визначення статистичних показників з праці,
зокрема заробітної плати найманих працівників, базується на
міжнародних рекомендаціях, розроблених Міжнародною організацією
праці. Згідно з класифікацією статусу зайнятості слід відрізняти
найманих працівників та працівників - суб'єктів підприємницької
діяльності. Остання категорія може бути визначена як роботодавці
або працівники, зайняті на власному підприємстві.
Таким чином, фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності, які виконують роботи за договорами цивільно-правового
характеру, не враховуються при обчисленні облікового складу
найманих працівників, який розраховується на підставі Інструкції
зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному
господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від
07.07.95 р. N 171 ( z0287-95 ) та зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 07.08.95 р. за N 287/823. Відповідно суми доходу,
нараховані фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового
характеру, не включаються до фонду оплати праці (пп. 2.1.8
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Держкомстату України від 13.01.2004 р. N 5 ( z0114-04 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за
114/8713).
Наразі повідомляємо: з урахуванням останніх змін у
нормативно-правовій базі, а також для вдосконалення методології
статистичного спостереження у сфері зайнятості, у поточному році
планується переглянути Інструкцію з питань статистики кількості
працівників ( z0287-95 ). Питання обліку фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності буде окремо висвітлено у зазначеній
Інструкції.
Заступник Голови Н.С.Власенко


Публікації документа