Документ v_154342-13, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2013

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.01.2013 № 16/1-16.3/154-ЕП


Начальнику Київської
регіональної митниці
Начальникам митниць

Про Методичні рекомендації щодо віднесення товарів до таких, що містять (або не містять) озоноруйнівні речовини

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1201 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік" затверджено, зокрема:

- перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (додаток 3);

- перелік товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини і експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном) (додаток 4).

З метою недопущення незаконного експорту або імпорту товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини та підлягають ліцензуванню, під виглядом товарів, що не ліцензуються, та розгляду питання визначення складу товарів стосовно наявності в них озоноруйнівних речовин надсилаємо для врахування в роботі Методичні рекомендації щодо віднесення товарів до таких, що містять (або не містять) озоноруйнівні речовини.

Директор Департаменту
класифікації товарів
та заходів регулювання ЗЕДА.Є. ГутникДодаток

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо віднесення товарів до таких, що містять (або не містять) озоноруйнівні речовини

Додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1201 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік" визначено перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

Відповідно до примітки 1 до додатку 4, у разі відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, наведених у переліку, митне оформлення здійснюється без ліцензії.

При цьому, статтею 257 Митного кодексу України встановлено, що декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії.

В свою чергу, відповідно до статті 266 Митного кодексу України декларант зобов'язаний, зокрема,

- на вимогу митного органу пред'явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення;

- надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей.

Пунктом 4.5 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 встановлено, зокрема, що при здійсненні митного оформлення митної декларації виконується перевірка дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання (відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів; наявність відповідних документів, наявність в митній декларації відомостей про відповідні документи або відомостей про відмітки у товаросупровідних документах).

Таким чином, вирішальним фактором при визначенні необхідності подання (чи неподання) ліцензії Мінекономрозвитку на імпорт (експорт) товарів, наведених у додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1201, є наявність відомостей про хімічні речовини (зокрема, хімічні назви речовин), що входять до складу цих товарів, які давали б можливість визначати належність (чи неналежність) цих речовин до озоноруйнівних (маркування на упаковці, технічна документація, сертифікат якості, лист фірми-виробника, інша документація фірми-виробника).

Як допоміжний матеріал при перевірці належності товарів до таких, що містять озоноруйнівні речовини, митними органами можуть бути використані ці методичні рекомендації, які містять узагальнену інформацію про озоноруйнівні речовини, перелік яких наведено у додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1201 (ця інформація підготовлена Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи).

Узагальнена інформація про озоноруйнівні речовини включає:

- належність цих речовин до певних типів хімічних сполук;

- формули та хімічні назви речовин;

- синоніми, технічні і комерційні назви.

Терміни та визначення понять:

- озоноруйнівні речовини (OpP) - хімічні сполуки, основу яких складають галогеновані вуглеводні, що володіють потенціалом вступати в реакцію з молекулами озону у стратосфері, а саме:

· хлоровані вуглеводні;

· фторовані вуглеводні;

· бромовані вуглеводні.

- галогеновані вуглеводні - вуглеводні, у структурній формулі яких один або більше атомів галогену (фтору, хлору, брому, йоду) заміщають рівне число атомів водню;

- аерозольне упакування - спосіб упакування рідких речовин, емалей, лаків, парфумів тощо, при якому стиснений у балоні газ витискає рідину, яка виходить крізь вентиляційний отвір упаковки у вигляді туману (аерозолю);

- фреони - група галогеновмісних речовин, низькокиплячі, високолеткі, інертні біля поверхні Землі, використовуються в холодильній промисловості і як розпилювачі в аерозольних упаковках. В стратосфері піддаються фотохімічному розкладу з виділенням іонів хлору, який є каталізатором хімічних реакцій руйнування озону.

Озоноруйнівні речовини можуть експортуватись або імпортуватись як:

· індивідуальні органічні сполуки (товарна позиція 2903 УКТ ЗЕД "Галогеновані похідні вуглеводнів");

· компоненти (в основному, гази та рідини для створення підвищеного тиску в аерозольних упакуваннях та холодоагенти в холодильному обладнанні, кондиціонерах тощо).

Iнформація про озоноруйнівні речовини наведена в таблиці.

Структура таблиці:

· найменування речовини (графа 1);

· код згідно з УКТЗЕД (графа 2);

· хімічна формула (графа 3);

· номер CAS (це номер, який присвоюється Службою хімічної абстракції США для ідентифікації хімічних речовин та використовуються в міжнародній практиці) (графа 4);

· назва згідно з номенклатурою IUPAC (номенклатура IUPAC - міжнародна система назв хімічних сполук) (графа 5);

· синоніми та торгові назви (графа 6).

Враховуючи, що ця таблиця містить досить об'ємний масив інформації (інформація має формат Microsoft Word), як один з можливих варіантів користування ним пропонуємо використовувати пошуковий принцип знаходження потрібної інформації, використовуючи можливості Microsoft Word.

Як один із варіантів, пошук інформації в таблиці пропонуємо здійснювати таким чином:

· відкрити файл ozon.doc;

· вибрати режим пошуку інформації у файлі;

· ввести назву речовини, яка зазначена в інформації про склад товару;

· якщо назва речовини, яка задана для пошуку, є синонімом або торговою назвою озоноруйнівної речовини, за результатами пошуку на неї буде посилання в графі 6 таблиці;

· якщо назва речовини, яка задана для пошуку, є номером CAS або назвою згідно з номенклатурою IUPAC, за результатами пошуку на неї буде посилання в графах 4 або 5 таблиці відповідно.

Для більш зручного користування зазначеною таблицею буде розроблено відповідний програмно-інформаційний комплекс.

Інформуємо також, що в рамках програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) з метою підготовки працівників митниць для контролю за переміщенням озоноруйнівних речовин розроблено підручник "Учебное пособие для таможенных служащих" (на російській мові), в якому узагальнено інформацію про озоноруйнівні речовини, що може бути використана при вирішенні питання про належність товарів до таких, які містять озоноруйнівні речовини ((http://www.estis.net/includes/file.asp?site=ecanetwork&file=221FADED-819F-4935-908A-8E6AD4EDE88B).

Таблиця

Найменування речовини

Код згiдно iз УКТ ЗЕД

Хiмiчна формула

Номер CAS

Назва згiдно iз номенклатурою IUPAC

Синонiми та торговi назви

1

2

3

4

5

6

Тетрахлорид вуглецю

2903 14 00 00

CCl4

56-23-5

tetrachloromethane

02671_FLUKA, 270652_ALDRICH, 289116_ALDRICH, 319961_SIAL, 32215_RIEDEL, 34905_RIEDEL, 48505_SUPELCO, 56-23-5, 87030_FLUKA, 87031_FLUKA, AI3-04705, Benzinoform, c0486, C07561, Carbona, Carbon chloride, Carbon chloride (CCl4), Carbon tet, carbontetrachloride, carbon tetrachloride, Carbon tetrachloride [BSI:ISO], Carbon tetrachloride [UN1846] [Poison], Carbon tetrachloride [UN1846] [Poison], Caswell No. 164, CCl4, CC m0, CCRIS 123, CHEBI:27385, Chlorid uhlicity [Czech], CID5943, CT, Czterochlorek wegla, Czterochlorek wegla [Polish], D002251, EINECS 200-262-8, ENT 27164, ENT 4,705, EPA Pesticide Chemical Code 016501, Fasciolin, Flukoids, Freon 10, Halon 104, Halon 1040, HSDB 53, Kohlenstofftetrachlorid, LS-1373, Methane tetrachloride, Methane, tetrachloro-, NCGC00091016-01, NCGC00091016-02, Necatorina, Necatorine, NSC97063, NSC 97063, Perchloromethane, R10, R 10, R 10 (Refrigerant), RCRA waste no. U211, RCRA waste number U211, Refrigerant R10, ST5214352, Tetra, Tetrachloorkoolstof, Tetrachloorkoolstof [Dutch], Tetrachloormetaan, Tetrachloride, Carbon, tetrachloridocarbon, Tetrachlorkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, tetra, Tetrachlorkohlenstoff, tetra [German], Tetrachlormethan, Tetrachlormethan [German], Tetrachlorocarbon, tetrachloromethane, Tetrachlorom ethane, Tetrachlorure de carbone, Tetrachlorure de carbone [French], Tetrachlorure de carbone [ISO-French], Tetraclorometano, Tetraclorometano [Italian], Tetracloruro di carbonio, Tetracloruro di carbonio [Italian], Tetrafinol, Tetraform, Tetrasol, UN1846, Univerm, Vermoestricid, WLN: GXGGG

Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)

2903 19 10 00

C2Cl3H3

74552-83-3

1,1,1-trichloroethane

02669_FLUKA, 1,1,1-TCE, 1,1,1-Trichloorethaan, 1,1,1-Trichloraethan, 1,1,1-Trichloraethan [German], 1,1,1-Trichlorethane, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,1 Trichloroethane, 1,1,1-TRICHLOROETHANE, 1,1,1-TRICHLOROETHANE (METHYL CHLOROFORM), 1,1,1-TRICHLOROETHANE (SEE ALSO HALOGENATED ETHANES CS (1,1,1-TRICHLOROETHANE)), 1,1,1-Trichloroethane, technical grade, 1,1,1-Trichloroethane [UN2831] [Poison], 1,1,1-Tricloroetano, 1,1,1-Tricloroetano [Italian], 1,1-Trichloroethane, 235571_ALDRICH, 298999_ALDRICH, 4-01-00-00138 (Beilstein Handbook Reference), 402877_SIAL, 48510U_SUPELCO, 71-55-6, 74552-83-3, 91099_FLUKA, Aerothene TT, AI3-02061, .alpha.-T, alpha-T, .alpha.-Trichloroethane, alpha-Trichloroethane, Baltana, BRN 1731614, C024566, c0892, C2H3Cl3, Caswell No. 875, CCRIS 1290, CF 2, CHEBI:36015, Chloroethene NU, Chloroform, methyl-, Chlorotene, Chlorothane NU, Chlorothene, 'Chlorothene', Chlorothene, inhibited, Chlorothene NU, Chlorothene SM, Chlorothene VG, Chlorten, Cleanite, Dowclene LS, EINECS 200-756-3, EPA Pesticide Chemical Code 081201, Ethana NU, Ethane, 1,1,1-trichloro-, F 140a, Genklene LB, HALOGENATED ETHANES CS (1,1, 1-TRICHLOROETHANE), HCC 140a, HSDB 157, ICI-CF 2, Inhibisol, LS-1606, Methylchloroform, Methyl chloroform, Methyltrichloromethane, NCGC00091158-01, NCGC00091158-02, NCI-C04626, NSC9367, NSC 9367, RCRA waste no. U226, Rcra waste number U226, Solvent 111, Tafclean, TCEA, Three One A, Three One S, Trichloro-1,1,1-ethane, Trichloro-1,1,1-ethane [French], TRICHLOROETHANE, Trichloroethane, 1,1,1-, Trichloromethylmethane, Tri-ethane, UN2831, UN 2831, WLN: GXGG1

Бромистий метил

2903 39 11 00

CH3Br

74-83-9

bromomethane

294845_ALDRICH, 295485_ALDRICH, 338281_ALDRICH, 48624_SUPELCO, 65952_FLUKA, 74-83-9, AI3-01916, Bercema, BMM, Brommethan, Brom-methan [German], Brom-O-Gas, Brom-O-Gas Methyl Bromide Soil Fumigant, Brom-O-gaz, Bromometano [Italian], bromomethane, Bromomethane solution, Brom-O-Sol, Bromur di metile [Italian], Bromure de methyle [French], Bromure de methyle [ISO-French], Bromuro di metile [Italian], Broommethaan [Dutch], C005218, Caswell No. 555, CCRIS 385, Celfume, CH3Br, CHEBI:39275, Curafume, Dawson 100, Detia gas EX-M, Dowfume, Dowfume MC-2, Dowfume MC-2 Fumigant, Dowfume MC-2R, Dowfume MC-2 soil fumigant, Dowfume MC-33, Drexel Plant Bed Gas, Edco, EINECS 200-813-2, Embafume, EPA Pesticide Chemical Code 053201, F 40B1, Fumigant-1 (Obs.), Halon 1001, Haltox, HSDB 779, Iscobrome, Kayafume, LS-1632, MB, Mbc-33 Soil Fumigant, M-B-C Fumigant, MBC Soil Fumigant, M-B-R 98, MBX, Mebr, MeB r, Metafume, Methane, bromo-, Methogas, Meth-O-Gas, Methylbromid, methylbromide, METHYL BROMIDE, methyl bromide, 14C-labeled, Methyl bromide as a structural fumigant, Methyl bromide [BSI:ISO], Methyl Bromide Rodent Fumigant (with chloropicrin), Methyl bromide [UN1062] [Poison gas], Methyl bromide [UN1062] [Poison gas], Methylbromid [German], Methyl fume, Metylu bromek [Polish], Monobrommethan, Monobromomethane, Pestmaster, Pestmaster (Obs.), Pestmaster Soil Fumigant-1, Profume, Profume (Obs.), R 40B1, RCRA waste no. U029, Rcra waste number U029, RFDFIF@, Rotox, Superior Methyl Bromide-2, Terabol, Terr-O-Cide II, Terr-O-Gas, Terr-O-gas 100, Terr-O-gas 67, Tri-Brom, UN1062, UN 1062, Zytox

Трихлорфторметан (ХФВ-11)

2903 41 00 00

CCl3F

91315-61-6

trichloro(fluoro)methane

254991_ALDRICH, 4-01-00-00054 (Beilstein Handbook Reference), 48541_SUPELCO, 62185-70-0, 75-69-4, 79620-41-0, 83589-40-6, 91315-61-6, Aigofrene type 1, Algofrene type 1, Arcton 11, Arcton 9, BRN 1732469, Caswell No. 878, CCl3F, CCRIS 604, CFC 11, CFC-11, CFCl3, Chladone 11, CID6389, D06220, Daiflon 11, Daiflon S 1, Dymel 11, EINECS 200-892-3, Electro-CF 11, EPA Pesticide Chemical Code 000013, Eskimon 11, F 11, F-11, F 11B, F 11 (halocarbon), FC 11, FC 11 (halocarbon), FKW 11, Fluon 11, Fluorocarbon 11, fluorocarbon no.11, Fluorocarbon No. 11, Fluorochloroform, Fluorotrichloromethane, Fluorotrojchlorometan [Polish], Flurotrichloromethane, Freon-11, FREON 11, Freon 11A, Freon 11B, Freon 11 (TN), Freon HE, Freon MF, Frigen 11, Frigen 11A, Frigen S 11, Genetron 11, Genetron 11SBA, Haloca rbon 11, Halocarbon 11, Halon 11, HSDB 138, Isceon 131, Isotron 11, Kaltron 11, Khaladon 11, Khladon 11, Ledon 11, LS-1673, Methane, fluorotrichloro-, Methane, trichlorofluoro-, Monofluorotrichloromethane, NCGC00091043-01, NCI-C04637, Propellant 11, Propellent 11, R 11, R 11 (refrigerant), RCRA waste no. U121, Refrigerant 11, Refrigerant R 11, Trichlorofluorocarbon, trichloro(fluoro)methane, Trichlorofluoromethane, TRICHLOROFLUOROMETHANE (MONOFLUOROTRICHLOROMETHANE), Trichloromethyl fluoride, Trichloromonofluoromethane, Trichloromonofluoromethane (NF), Ucon flurocarbon 11, Ucon refrigerant 11

Дихлордифторметан (ХФВ-12)

2903 42 00 00

CCl2F2

75-71-8

dichloro(difluoro)methane

185009-39-6, 62185-71-1, 75-71-8, AI3-01708, Algofrene type 2, Arcton 12, Arcton 6, Caswell No. 304, CCl2F2, CCRIS 3501, CFC 12, CFC-12, Chlorofluorocarbon 12, D03789, dichloro(difluoro)methane, DICHLORODIFLUOROMETHANE, Dichlorodifluoromethane (NF), Dichlorodifluoromethane [R12] [UN1028] [Nonflammable gas], Dichlorodifluoromethane [R12] [UN1028] [Nonflammable gas], Diclorodifluometano [Spanish], Difluorodichloromethane, Dwuchlorodwufluorometan [Polish], Dymel 12, EINECS 200-893-9, Electro-CF 12, EPA Pesticide Chemical Code 000014, Eskimon 12, F 12, FC 12, FCC 12, FKW 12, Fluorocarbon 12, Fluorocarbon-12, Forane 12, Freon 12, Freon-12, Freon F-12, Frigen 12, Genetron 12, Halocarbon 12, Halon, Halon 122, HSDB 139, Isceon 122, Isotron 12, Isot ron 2, Isotron 2, Kaiser chemicals 12, Ledon 12, LS-2346, Methane, dichlorodifluoro-, Propellant 12, Propellent 12, R 12 (refrigerant), R12 [UN1028] [Nonflammable gas], R12 [UN1028] [Nonflammable gas], RCRA waste no. U075, Rcra waste number U075, Refrigerant 12, Refrigerant R12, Refrigerant R 12, Ucon 12, Ucon 12/halocarbon 12, UN1028

Трихлортрифторетан

2903 43 00 00

C2Cl3F3

76-13-1

1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane

1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-ethane, 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane (CFC-113), 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, technical grade, 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trichloro-trifluoroethane, 1,1,2-Trifluoro-1,2,2-trichloroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane, 1,2,2-Trichlorotrifluoroethane, 34874_RIEDEL, 34932_RIEDEL, 39349-94-5, 4-01-00-00142 (Beilstein Handbook Reference), 44705_FLUKA, 56996-61-3, 57762-34-2, 59948-56-0, 76-13-1, 91433_FLUKA, AI3-62874, Arcton 63, Arklone P, Asahifron 113, BRN 1740335, C2Cl3F3, CFC-113, Chlorofluorocarbon 113, Daiflon S 3, EINECS 200-936-1, Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, F 113, FC 113, Flugene 113, Fluorocarbon 113, Forane 113, FREON 113, Freon 113TR-T, Freon F113, Freon R 113, Freon TF, Frigen 113, Frigen 113A, Frigen 113TR, Frigen 113 TR, Frigen 113TR-N, Frigen 113tr-T, Frigen 113 TR-T, Genesolv D, Genetron 113, Halocarbon 113, HSDB 145, Isceon 113, Kaiser chemicals 11, Kaltron 113MDR, Khladon 113, LEDON 113, LS-7732, Propellant 113, R 113, R 113 (Halocarbon), Racon 113, Refrigerant 113, Refrigerant R 113, Trichlorotrifluoroethane, Ucon fluorocarbon 113

354-58-5

1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroethane

1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroethane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoro-ethane, 1,1,1-TRICHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE, 1,1,1-TRICHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE (SEE ALSO HALOGENATED ETHANES CS (1,1, 1-TRICHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE)), 1,1,1-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,1-Trifluorotrichloroethane, 1,1,1-TRIFLUORO TRICHLORO ETHANE, 26523-64-8, 354-58-5, 4-01-00-00142 (Beilstein Handbook Reference), Arcton 63, BRN 1699455, C2Cl3F3, CFC 113a, CID9635, EINECS 206-564-6, EINECS 247-758-0, Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoro-, F 113a, FC 113a, FC 133a, Fluorocarbon 113, Freon FT, HALOGENATED ETHANES CS (1,1, 1-TRICHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE), HSDB 6501, LS-1228, Precision cleaning agent, Trichlorotrifluoroethane, T-WD602

Дихлортетрафторетан

2903 44 10 00

C2Cl2F4

76-14-2

1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane

1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-dichloroethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-ethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane or Refrigerant gas R 114 [UN1958] [Nonflammable gas], 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane or Refrigerant gas R 114 [UN1958] [Nonflammable gas], 1,2-Dichlorotetrafluoroethane, 1320-37-2, 295248_ALDRICH, 4-01-00-00137 (Beilstein Handbook Reference), 76-14-2, Arcton 114, Arcton 33, BRN 1740333, C2Cl2F4, Caswell No. 326A, CCRIS 8973, CFC 114, CFC-114, Criofluorano [INN-Spanish], Cryofluorane, Cryofluorane (INN), Cryofluoranum [INN-Latin], Cryofluoranum [Latin], D03790, Dichlorotetrafluoroethane, Dichlorotetrafluoroethane (NF), DICHLOROTETRAFLUOROETHANES, Dichlorotetrafluoroethane [USAN], Dwuchloroczterofluoroetan [Polish], EINECS 200-937-7, EINECS 215-300-9, EPA Pesticide Chemical Code 326200, Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, Ethane, 1,2-dichlorotetrafluoro-, Ethane, dichlorotetrafluoro-, F 114, F 114 (halocarbon), FC 114, FKW 114, Fluorane 114, Fluorocarbon 114, FREON 114, Frigen 114, Frigiderm, Genetron 114, Genetron 316, Halocarbon 114, HSDB 146, Isceon 224, Ledon 114, LS-65496, LS-65497, Propellant 114, R 114, R 114 (halocarbon), Refrigerant 114, sym-Dichlorotetrafluoroethane, Tetrafluorodichloroethane, Ucon 114, UN1958

374-07-2

1,1-dichloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane

1,1,1,2-Tetrafluoro-2,2-dichloroethane, 1,1-dichloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane, 1,1-dichloro-1,2,2,2-tetrafluoro-ethane, 1,1-DICHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE, 1,1-Dichlorotetrafluoroethane, 374-07-2, C2Cl2F4, Dichlorotetrafluroethane, EINECS 206-774-8, Ethane, 1,1-dichloro-1,2,2,2-tetrafluoro-, Ethane, 1,1-dichlorotetrafluoro-, Frigen 114A, HSDB 5564, LS-167024

Хлорпентафторетан (ХФВ-115)

2903 44 90 00

C2ClF5

76-15-3

1-chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroethane

12770-91-1, 1-chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroethane, 1-chloro-1,1,2,2,2-pentafluoro-ethane, 1-Chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroethane, 4-01-00-00129 (Beilstein Handbook Reference), 76-15-3, BRN 1740329, C2ClF5, CFC-115, Chloropentafluoretano [Spanish], Chloropentafluorethane [French], CHLOROPENTAFLUOROETHANE, Chloropentafluoroethane or Regrigerant gas R 115 [UN1020] [Non-flammable gas], Chloropentafluoroethane or Regrigerant gas R 115 [UN1020] [Non-flammable gas], Chloroperfluoroethane, EINECS 200-938-2, Ethane, chloropentafluoro-, F-115, FC 115, FKW 115, Fluorocarbon-115, Freon 115, Genetron 115, Halocarbon 115, HSDB 147, LS-65247, Monochloropentafluoroethane, (Mono)chloropentafluoroethane, Pentafluorochloroethane, Pentafluoroethyl chloride, Perfluoroethyl chloride, Propellant 115, R 115, Refrigerant 115, UN1020

Хлортрифторметан (ХФВ-13)

2903 45 10 00

CClF3

75-72-9

chloro(trifluoro)methane

185009-43-2, 4-01-00-00034 (Beilstein Handbook Reference), 75-72-9, Arcton 3, BRN 1732392, CClF3, CFC-13, chloro(trifluoro)methane, CHLOROTRIFLUOROMETHANE, Chlorotrifluoromethane or Refrigerant gas R 13 [UN1022] [Nonflammable gas], Chlorotrifluoromethane or Refrigerant gas R 13 [UN1022] [Nonflammable gas], CID6392, EINECS 200-894-4, F 13, FC 13, Fluorocarbon 13, Freon 13, Frigen 13, Genetron 13, Halocarbon 13/ucon 13, HSDB 140, LS-90012, Methane, chlorotrifluoro-, Methane, monochlorotrifluoro-, Monochlorotrifluoromethane, R 13, Trifluorochloromethane, Trifluoromethyl chloride, Trifluoromonochlorocarbon, UN1022

Пентахлорфторетан (ХФВ-111)

2903 45 15 00

C2Cl5F

354-56-3

1,1,1,2,2-pentachloro-2-fluoroethane

1,1,1,2,2-pentachloro-2-fluoroethane, 1,1,1,2,2-pentachloro-2-fluoro-ethane, 29756-45-4, 354-56-3, C2Cl5F, CFC-111, Ethane, pentachlorofluoro-, Fluoropentachloroethane, Pentachloro fluoro ethane, PENTACHLOROFLUOROETHANE

Гептахлорфторпропан (ХФВ-211)

2903 45 25 00

C3Cl7F

422-81-1

1,1,1,2,3,3,3-heptachloro-2-fluoropropane

1,1,1,2,3,3,3-heptachloro-2-fluoropropane, 1,1,1,2,3,3,3-heptachloro-2-fluoro-propane, 1,1,1,2,3,3,3-Heptachloro-2-fluoropropane, 2-Fluoroperchloropropane, 422-81-1, C3Cl7F, LS-120817, Propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptachloro-2-fluoro-

422-78-6

1,1,1,2,2,3,3-Heptachloro-3-fluoropropane

1,1,1,2,2,3,3-heptachloro-3-fluoropropane, 1,1,1,2,2,3,3-heptachloro-3-fluoro-propane, 1,1,1,2,2,3,3-Heptachloro-3-fluoropropane, 1-Fluoroheptachloropropane, 422-78-6, C3Cl7F, CFC-211, Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptachloro-3-fluoro-

Гексахлордифторпропани (ХФВ-212)

2903 45 30 00

C3Cl6F2

3182-26-1

1,1,1,3,3,3-hexachloro-2,2-difluoropropane

1,1,1,3,3,3-hexachloro-2,2-difluoropropane, 1,1,1,3,3,3-hexachloro-2,2-difluoro-propane, 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2,2-difluoropropane, 2,2-Difluoro-1,1,1,3,3,3-hexachloropropane, 3182-26-1, 4-01-00-00205 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1759610, C3Cl6F2, Hexachloro-2,2-difluoropropane, LS-119979, Propane, 2,2-difluoro-1,1,1,3,3,3-hexachloro-

1599-44-6

1,1,2,2,3,3-hexachloro-1,3-difluoropropane

1,1,2,2,3,3-hexachloro-1,3-difluoropropane, 1,1,2,2,3,3-hexachloro-1,3-difluoro-propane, 1,1,2,2,3,3-HEXACHLORO-1,3-DIFLUOROPROPANE, 1599-44-6, C3Cl6F2, CID220011, NSC2168

 

1,1,2,3,3,3-hexachloro-1,2-difluoropropane

 

Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213)

2903 45 35 00

C3Cl5F3

2354-06-5

1,1,1,3,3-pentachloro-2,2,3-trifluoropropane

1,1,1,3,3-pentachloro-2,2,3-trifluoropropane, 1,1,1,3,3-pentachloro-2,2,3-trifluoro-propane, 1,1,1,3,3-Pentachloro-2,2,3-trifluoropropane, 1,1,1,3,3-Pentachloroperfluoropropane, 1,1,1,3,3-Pentachlorotrifluoropropane, 1,2,2-Trifluoropentachloropropane, 2354-06-5, C3Cl5F3, CFC-213, NSC516388, Propane, 1,1,1,3,3-pentachloro-2,2,3-trifluoro-

1652-89-7

1,1,1,2,2-pentachloro-3,3,3-trifluoropropane

1,1,1,2,2-pentachloro-3,3,3-trifluoropropane, 1,1,1,2,2-pentachloro-3,3,3-trifluoro-propane, 1,1,1-Trifluoro-2,2,3,3,3-pentachloro propane, 1,1,1-TRIFLUORO-2,2,3,3,3-PENTACHLORO-PROPANE, 1652-89-7, C3Cl5F3, Propane, 1,1,1,2,2-pentachloro-3,3,3-trifluoro-

2354-05-4

Pentachloro-1,1,2-trifluoropropane

 

Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214)

2903 45 40 00

C3Cl4F4

677-68-9

1,2,2,3-tetrachloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane

1,2,2,3-tetrachloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane, 1,2,2,3-tetrachloro-1,1,3,3-tetrafluoro-propane, 1,2,2,3-Tetrachloro-1,1,3,3-tetrafluoro propane, 1,2,2,3-Tetrachlorotetraflouropropane, 29255-31-0, 4-01-00-00203 (Beilstein Handbook Reference), 677-68-9, BRN 1759305, C3Cl4F4, CFC 214, LS-120978, LS-120979, Propane, 1,2,2,3-tetrachloro-1,1,3,3-tetrafluoro-, Propane, tetrachlorotetrafluoro- (mixed isomers), Tetrachlorotetrafluoropropane, Tetrachlorotetrafluoropropane (mixed isomers)

2268-46-4

1,1,1,3-tetrachloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane

1,1,1,3-tetrachloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1,1,1,3-tetrachloro-2,2,3,3-tetrafluoro-propane, 1,1,1,3-TETRACHLORO-2,2,3,3-TETRAFLUOROPROPANE, 1,1,1,3-Tetrachlorotetrafluoropropane, 175135-73-6, 2,2,3,3-TETRAFLUORO-1,1,1,3-TETRACHLORO PROPANE, 2268-46-4, C3Cl4F4, CID61288, EINECS 218-868-6, Propane, 1,1,1,3-tetrachloro-2,2,3,3-tetrafluoro-

 

 

CF3-CClF-CCl3

 

 

CCl2F-ClF2-CCl2F

Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215)

2903 45 45 00

C3Cl3F5

4259-43-2

1,1,1-trichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane

1,1,1-trichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, 1,1,1-trichloro-2,2,3,3,3-pentafluoro-propane, 1,1,1-Trichloropentafluoropropane, 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1,1,1-trichloropropane, 28109-69-5, 4259-43-2, C3Cl3F5, CFC 215, CFC-215, Freon 215, LS-120899, PENTAFLUOROTRICHLOROPROPANE, Propane, 1,1,1-trichloro-2,2,3,3,3-pentafluoro-, Propane, 1,1,1-trichloropentafluoro- (7CI,8CI), Propane, 2,2,3,3,3-pentafluoro-1,1,1-trichloro-, R 215cb

1599-41-3

1,2,2-trichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane

1,2,2-trichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane, 1,2,2-trichloro-1,1,3,3,3-pentafluoro-propane, 1,2,2-Trichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane, 1,2,2-Trichloropentafluoropropane, 1599-41-3, 3-01-00-00233 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1704085, C3Cl3F5, LS-121095, Pentafluoro-1,2,2-trichloropropane, Propane, 1,2,2-trichloro-1,1,3,3,3-pentafluoro-, PROPANE, 1,2,2-TRICHLOROPENTAFLUORO-, Propane, pentafluoro-1,2,2-trichloro-

76-17-5

1,2,3-trichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane

1,2,3-trichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane, 1,2,3-trichloro-1,1,2,3,3-pentafluoro-propane, 1,2,3-Trichloropentafluoropropane, 76-17-5, C3Cl3F5, CID66155, Propane, 1,2,3-trichloro-1,1,2,3,3-pentafluoro-, Propane, 1,2,3-trichloropentafluoro-

79070-11-4

1,1,3-trichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane

1,1,3-trichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane, 1,1,3-trichloro-1,2,2,3,3-pentafluoro-propane, 1652-81-9, 79070-11-4, C3Cl3F5, CID74244, EINECS 216-718-4, Poly(difluoromethylene), alpha-chloro-omega-(2,2-dichloro-1,1,2-trifluoroethyl)-

Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216)

2903 45 50 00

C3Cl2F6

661-97-2

1,2-dichloro-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane

1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2,3-dichloropropane, 1,2-dichloro-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, 1,2-dichloro-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propane, 1,2-Dichloro-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, 1,2-Dichlorohexafluoropropane, 1,2-Dichloroperfluoropropane, 42560-98-5, 661-97-2, C3Cl2F6, CFC-216, Dichlorohexafluoropropane, EINECS 211-551-3, EINECS 255-884-2, Freon 216, NSC76603, NSC 76603, PROPANE, 1,2-DICHLORO-1,1,2,3,3,3-HEXAFLUORO-, Propane, 1,2-dichlorohexafluoro-, Propane, 1,2-dichlorohexafluoro- (8CI), Ucon 216

662-01-1

1,3-dichloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane

1,1,2,2,3,3-HEXAFLUORO-1,3-DICHLOROPROPANE, 1,3-dichloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane, 1,3-dichloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoro-propane, 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane, 662-01-1, C3Cl2F6, CID69580, EINECS 211-552-9, LS-119963, ST5409684

1652-80-8

2,2-dichloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

1652-80-8, 2,2-dichloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2,2-dichloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propane, 2,2-Dichloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2,2-Dichlorohexafluoropropane, C3Cl2F6, EINECS 216-717-9, PROPANE, 2,2-DICHLORO-1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-, Propane, 2,2-dichlorohexafluoro-

2729-28-4

1,1-dichloro-1,2,2,3,3,3-hexafluoropropane

1,1-dichloro-1,2,2,3,3,3-hexafluoropropane, 1,1-dichloro-1,2,2,3,3,3-hexafluoro-propane, 1,1-Dichloro-1,2,2,3,3,3-hexafluoropropane, 2729-28-4, C3Cl2F6, CID75947, EINECS 220-344-7

Хлоргептафторпропани (ХФВ-217)

2903 45 55 00

C3ClF7

422-86-6

1-chloro-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane

1-chloro-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane, 1-chloro-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-propane, 1-Chloro-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane, 1-Chloroheptafluoropropane, 422-86-6, C3ClF7, CFC-217, EINECS 207-024-2, Heptafluoropropyl chloride, PROPANE, 1-CHLORO-1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUORO-

76-18-6

76-18-6

2-chloro-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, 2-chloro-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-propane, 2-Chloro-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, 2-Chloroheptafluoropropane, 76-18-6, C3ClF7, EINECS 200-940-3, Propane, 2-chloroheptafluoro-

Тетрахлордифторетан (ХФВ-112)

2903 45 20 00

C2Cl4F2

76-12-0

1,1,2,2-tetrachloro-1,2-difluoroethane

1,1,2,2-tetrachloro-1,2-difluoroethane, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-difluoro-ethane, 1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-difluoroethane, 1,2-Difluoro-1,1,2,2-tetrachloroethane, 1,2-DIFLUORO-1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE (SEE ALSO HALOGENATED ETHANES CS (1,2-DIFLUORO-1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE)), 1,2-Difluorotetrachloroethane, 4-01-00-00146 (Beilstein Handbook Reference), 76-12-0, BRN 1740336, C2Cl4F2, CFC-112, Daiflon 112, Daiflon S2, EINECS 200-935-6, Ethane, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-difluoro-, Ethane, 1,2-difluoro-1,1,2,2-tetrachloro-, F-112, FC 112, Fluorocarbon 112, FREON 112, Freon R 112, Genetron 112, Halocarbon 112, HALOGENATED ETHANES CS (1,2-DIFLUORO-1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE), HSDB 144, LS-1690, R 112, Refrigerant 112, s-Tetrachlorodifluoroethane, sym-Tetrachlorodifluoroethane, Tetrachloro-1,2-difluoroethane, Ucon 112

76-11-9

1,1,1,2-tetrachloro-2,2-difluoroethane

1,1,1,2-tetrachloro-2,2-difluoroethane, 1,1,1,2-tetrachloro-2,2-difluoro-ethane, 1,1,1,2-TETRACHLORO-2,2-DIFLUOROETHANE, 1,1-Difluoro-1,2,2,2-tetrachloroethane, 1,1-Difluoro-1,2,2,2,tetrachloroethane, 1,1-Difluoroperchloroethane, 2,2-Difluoro-1,1,1,2-tetrachloroethane, 2,2-Difluorotetrachloroethane, 28605-74-5, 4-01-00-00146 (Beilstein Handbook Reference), 76-11-9, BRN 1699461, C2Cl4F2, CFC 112a, EINECS 200-934-0, EINECS 249-101-3, Ethane, 1,1,1,2-tetrachloro-2,2-difluoro-, Ethane, 1,1-difluoro-1,2,2,2-tetrachloro-, Ethane, 2,2-difluoro-1,1,1,2-tetrachloro-, Ethane, tetrachlorodifluoro-, F 112a, Fluorocarbon 112a, Freon BU, Halocarbon 112a, HSDB 1092, LS-65506, R 112a, Refrigerant 112a, Tetrachlorodifluoroethane

Бромхлордифторметан (Галон 1211)

2903 46 10 00

CBrClF2

353-59-3

bromo-chloro-difluoromethane

11104-73-7, 353-59-3, 4-01-00-00075 (Beilstein Handbook Reference), BCF, BRN 1732514, bromo-chloro-difluoromethane, bromo-chloro-difluoro-methane, bromo(chloro)difluoromethane, BROMOCHLORODIFLUOROMETHANE, CBrClF2, CCRIS 5663, Chlorodifluobromometano [Spanish], Chlorodifluorobromomethane or Refrigerant gas R 12B1 [UN1974] [Nonflammable gas], Chlorodifluorobromomethane or Refrigerant gas R 12B1 [UN1974] [Nonflammable gas], Chlorodifluoromonobromomethane, Daiflon 12B1, Dwufluorochlorobromometan [Polish], EINECS 206-537-9, Flugex 12B1, Fluorocarbon 1211, Freon 12B1, Halon 1211, Halon-1211, HSDB 6784, LS-89996, Methane, bromochlorodifluoro-, R 12B1, UN1974

Бромтрифторметан (Галон 1301)

2903 46 20 00

CBrF3

75-63-8

bromo(trifluoro)methane

62395-25-9, 75-63-8, Bromofluoroform, bromo-trifluoromethane, bromo(trifluoro)methane, Bromotrifluoromethane, Bromotrifluoromethane or Refrigerant gas, R 13B1 [UN1009] [Nonflammable gas], Bromotrifluoromethane or Refrigerant gas, R 13B1 [UN1009] [Nonflammable gas], Carbon monobromide trifluoride, CBrF3, CID6384, Daiflon 13B1, EINECS 200-887-6, F 13B1, F-13B1, FC 13B1, FE 1301, Flugex 13B1, Fluorocarbon 1301, FREON 13B1, Halocarbon 13B1, Halon 1301, Halon-1301, HSDB 141, Khladon 13B1, LS-90003, Methane, bromotrifluoro-, Monobromotrifluoromethane, R 13B1, Refrigerant 13B1, Trifluorobromomethane, Trifluoromethyl bromide, Trifluoromonobromomethane, UN1009

Дибромтетрафторетан

2903 46 90 00

C2Br2F4

76199-55-8

1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroethane

124-73-2, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoro-ethane, 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1,2-Dibromoperfluoroethane, 1,2-DIBROMOTETRAFLUOROETHANE, 3S210832, 4-01-00-00160 (Beilstein Handbook Reference), 76199-55-8, BRN 1740342, C2Br2F4, Dibromotetrafluoroethane, EINECS 204-711-9, Ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoro-, Ethane, 1,2-dibromotetrafluoro-, F-114B2, FC 114B2, Fluobrene, Freon 114B2, Freon-114B2, Halon 2402, Halon-2402, HSDB 6785, Khladon 114B2, LS-65486, R 114B2, Sym-dibromotetrafluoroethane

27336-23-8

1,1-dibromo-1,2,2,2-tetrafluoroethane

1,1-dibromo-1,2,2,2-tetrafluoroethane, 1,1-dibromo-1,2,2,2-tetrafluoro-ethane, 1,1-Dibromo-1,2,2,2-tetrafluoroethane, 27336-23-8, C2Br2F4, EINECS 248-414-2, Ethane, 1,1-dibromo-1,2,2,2-tetrafluoro-, Ethane, 1,1-dibromotetrafluoro-

Дихлорфторметан (ГХФВ-21)

2903 49 10 00

CHCl2F

75-43-4

dichloro(fluoro)methane

295213_ALDRICH, 39289-28-6, 4-01-00-00039 (Beilstein Handbook Reference), 75-43-4, Algofrene type 5, Arcton 7, BRN 1731041, CFC-21, CHCl2F, dichloro(fluoro)methane, Dichlorofluoromethane, Dichlorofluoromethane or Refrigerant gas R21 [UN1029] [Nonflammable gas], Dichlorofluoromethane or Refrigerant gas R21 [UN1029] [Nonflammable gas], Dichloromonofluoromethane, Dwuchlorofluorometan [Polish], EINECS 200-869-8, F 21, FC-21, Fluorocarbon 21, Fluorodichloromethane, FREON 21, Freon F 21, Genetron 21, Halon 112, HCFC 21, HCFC-21, HSDB 142, LS-90031, Methane, dichlorofluoro-, Monofluorodichloromethane, R 21 (refrigerant), Racon 21, Refrigerant 21, UN1029

хлордифторметан (ГХФВ-22)

2903 49 10 00

CHClF2

75-45-6

chloro(difluoro)methane

134191-96-1, 191542-01-5, 4-01-00-00032 (Beilstein Handbook Reference), 73666-77-0, 75-45-6, Algeon 22, Algofrene 22, Algofrene type 6, Arcton 22, Arcton 4, BRN 1731036, CCRIS 858, CFC 22, CHClF2, chloro(difluoro)methane, CHLORODIFLUOROMETHANE, Chlorodifluoromethane [R22] [UN1018] [Nonflammable gas], Chlorodifluoromethane [R22] [UN1018] [Nonflammable gas], Chlorofluorocarbon 22, Daiflon 22, Difluorochloromethane, Difluoromonochloromethane, Dymel 22, EINECS 200-871-9, Electro-CF 22, Eskimon 22, F 22, F 22 (halocarbon), FC 22, FKW 22, Flugene 22, Fluorocarbon 22, Fluorocarbon-22, Forane 22, Forane 22 B, Freon 22, Freon R-22, Frigen, Frigen 22, Genetron 22, Halocarbon 22, Haltron 22, HCFC 22, HCFC-22, HFA-22, HSDB 143, Hydrochlorofluorocarbon 22, Isceon 22, Isotron 22, Khladon 22, LS-7266, Methane, chlorodifluoro-, Monochlorodifluoromethane, Propellant 22, R-22, R 22 (refrigerant), R22 [UN1018] [Nonflammable gas], R22 [UN1018] [Nonflammable gas], Racon 22, Refrigerant R22, Refrigerant R 22, Ucon 22, UN1018

хлорфторметан (ГХФВ-31)

2903 49 10 00

CH2ClF

593-70-4

chloro(fluoro)methane

1691-88-9, 4-01-00-00032 (Beilstein Handbook Reference), 593-70-4, BRN 1730796, CCRIS 136, CFC 31, CH2ClF, chloro(fluoro)methane, CHLOROFLUOROMETHANE, Chlorofluoromethylene, EINECS 209-803-2, FC 31, Fluorocarbon 31, Freon 31, G 31, Genetron 31, HCFC-31, Khladon 31, LS-7267, Methane, chlorofluoro-, Methylene chloride fluoride, Monochloromonofluoromethane, QMABHYAIh@, R 31, R 31 (Refrigerant)

Тетрахлорфторетан (ГХФВ-121)

2903 49 10 00

C2HCl4F

354-14-3

1,1,2,2-tetrachloro-1-fluoroethane

1,1,2,2-tetrachloro-1-fluoroethane, 1,1,2,2-tetrachloro-1-fluoro-ethane, 1,1,2,2-Tetrachloro-1-fluoroethane, 134237-32-4, 1-Fluoro-1,1,2,2-tetrachloroethane, 354-14-3, C2HCl4F, EINECS 206-546-8, ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO-1-FLUORO-, F 121, Fluorotetrachloroethane, Freon 121, HCFC-121, HSDB 6975

354-11-0

1,1,1,2-tetrachloro-2-fluoroethane

1,1,1,2-tetrachloro-2-fluoroethane, 1,1,1,2-tetrachloro-2-fluoro-ethane, 1,1,1,2-Tetrachloro-2-fluoroethane, 354-11-0, C2HCl4F, EINECS 206-545-2, ETHANE, 1,1,1,2-TETRACHLORO-2-FLUORO-, HCFC-121a

Трихлордифторетан (ГХВФ-122)

2903 49 10 00

C2HCl3F2

62549-18-2

1,2,2-trichloro-1,1-difluoroethane

1,1,2-Trichloro-2,2-difluoroethane, 1,1-Difluoro-1,2,2-trichloroethane, 1,2,2-trichloro-1,1-difluoroethane, 1,2,2-trichloro-1,1-difluoro-ethane, 1,2,2-Trichloro-1,1-difluoroethane, 134237-33-5, 354-21-2, 4-01-00-00141 (Beilstein Handbook Reference), 41834-16-6, 62549-18-2, BRN 1736764, C2HCl3F2, Difluorotrichloroethane, EINECS 206-548-9, ETHANE, 1,1-DIFLUORO-1,2,2-TRICHLORO-, Ethane, 1,2,2-trichloro-1,1-difluoro-, F 122 (halocarbon), FC 122, Freon 122, Frigen 122, HCFC 122, HCFC-122, LS-65507, R 122, Ucon fluorocarbon 122

354-15-4

1,1,2-trichloro-1,2-difluoroethane

1,1,2-trichloro-1,2-difluoroethane, 1,1,2-trichloro-1,2-difluoro-ethane, 1,2-Difluoro-1,1,2-trichloroethane, 1,2-Difluoro-1,2,2-trichloroethane, 1,2-Difluorotrichloroethane, 354-15-4, 4-01-00-00141 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1736842, C2HCl3F2, Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2-difluoro-, Ethane, 1,2-difluoro-1,1,2-trichloro-, Freon 122a, Khladon 122a, LS-65508

354-12-1

1,1,1-trichloro-2,2-difluoroethane

1,1,1-trichloro-2,2-difluoroethane, 1,1,1-trichloro-2,2-difluoro-ethane, 1,1,1-Trichloro-2,2-difluoroethane, 2,2-Difluoro-1,1,1-trichloroethane, 354-12-1, C2HCl3F2, Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-difluoro-

Дихлортрифторетан (ГХФВ-123)

2903 49 10 00

C2HCl2F3

306-83-2

2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane

1,1,1-Trifluoro-2,2-dichloroethane, 1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethane, 2,2-Dichloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-ethane, 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE, 306-83-2, 4-01-00-00135 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1736763, C2HCl2F3, CCRIS 7216, CFC-123, Chlorofluorocarbon 123, DICHLOROTRIFLUOROETHANE, Dichlorotrifluoromethylmethane, Dichloro(trifluoromethyl)methane, EINECS 206-190-3, Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-, FC 123, Freon 123, Hcfc 123, HCFC-123, HFA 123, HSDB 6752, Hydrochlorofluorocarbon, Hydrochlorofluorocarbon 123, LS-65499, R 123, Refrigerant HCFC-123, Refrigerant R 123, Solkane 123

354-23-4

1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroethane

1,1,2-Trifluoro-1,2-dichloroethane, 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroethane, 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-ethane, 1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoroethane, 354-23-4, 4-01-00-00136 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1698496, C2HCl2F3, CFC 123a, EINECS 206-549-4, Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-, F 123a, HCFC 123a, HCFC-123A, HSDB 6871, LS-65498, R 123a

812-04-4

1,1-dichloro-1,2,2-trifluoroethane

1,1-dichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1-dichloro-1,2,2-trifluoro-ethane, 1,1-Dichloro-1,2,2-trifluoroethane, 812-04-4, C2HCl2F3, CID13132, Ethane, 1,1-dichloro-1,2,2-trifluoro-, HCFC-123B, HSDB 6873

хлортетрафторетан (ГХФВ-124)

2903 49 10 00

C2HClF4

2837-89-0

2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane

1,1,1,2-Tetrafluoro-2-chloroethane, 1,1,1,2-Tetrafluorochloroethane, 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane, 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane or Refrigerant gas R 124 [UN1021] [Nonflammable gas], 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane or Refrigerant gas R 124 [UN1021] [Nonflammable gas], 2837-89-0, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-ethane, 2-CHLORO-1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE, C2HClF4, CF3CHFCl, CHLOROTETRAFLUOROETHANE, EINECS 220-629-6, Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, Freon 124, HCFC 124, HCFC-124, Hfa-124, HSDB 6754, LS-65252, R 124, UN1021

354-25-6

1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane

1,1,2,2-Tetrafluoro-1-chloroethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-ethane, 1-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 354-25-6, 4-01-00-00129 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1736683, C2HClF4, EINECS 206-552-0, Ethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, F 124a, HCFC 124a, HCFC-124A, HSDB 6872, LS-65253, R 124a

Трихлорфторетан (ГХФВ-131)

2903 49 10 00

C2H2Cl3F

359-28-4

1,1,2-trichloro-2-fluoroethane

1,1,2-trichloro-2-fluoroethane, 1,1,2-trichloro-2-fluoro-ethane, 1,1,2-TRICHLORO-2-FLUOROETHANE, 134237-34-6, 1-Fluoro-1,2,2-trichloroethane, 2-Fluoro-1,1,2-trichloroethane, 359-28-4, C2H2Cl3F, Ethane, 1,1,2-trichloro-2-fluoro-, Ethane, trichlorofluoro-, HCFC 131, R 131, R 131 (refrigerant)

Дихлордифторетан (ГХФВ-132)
C2H2F2Cl2 (HCFC-132)

2903 49 10 00

C2H2Cl2F2

25915-78-0

1,2-dichloro-1,1-difluoroethane

1,1-Difluoro-1,2-dichloroethane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroethane, 1,2-dichloro-1,1-difluoro-ethane, 1,2-DICHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE, 1,2-DICHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE (SEE ALSO HALOGENATED ETHANES CS (1,2-DICHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE)), 1649-08-7, 25915-78-0, 4-01-00-00135 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1733206, C2H2Cl2F2, CID15442, DICHLORODIFLUOROETHANE, EINECS 216-714-2, Ethane, 1,2-dichloro-1,1-difluoro-, Ethane, dichlorodifluoro-, HALOGENATED ETHANES CS (1,2-DICHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE), HCFC-132b, HSDB 6758, LS-921, sGPBADJPtaXcHiCUP@

471-43-2

1,1-dichloro-2,2-difluoroethane

1,1-dichloro-2,2-difluoroethane, 1,1-dichloro-2,2-difluoro-ethane, 1,1-Dichloro-2,2-difluoroethane, 471-43-2, C2H2Cl2F2, CID33240, Ethane, 1,1-dichloro-2,2-difluoro-, F132a, HCFC 132a, R 132a

1842-05-3

1,1-dichloro-1,2-difluoroethane

1,1-dichloro-1,2-difluoroethane, 1,1-dichloro-1,2-difluoro-ethane, 1,1-DICHLORO-1,2-DIFLUOROETHANE, 1,2-DICHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE, 1842-05-3, 431-06-1, C2H2Cl2F2, Ethane, 1,1-dichloro-1,2-difluoro-, sGPBADJHtaYCHiCUP@

431-06-1

1,2-dichloro-1,2-difluoroethane

1,2-dichloro-1,2-difluoroethane, 1,2-dichloro-1,2-difluoro-ethane, 1,2-Dichloro-1,2-difluoroethane, 1,2-Difluoro-1,2-dichloroethane, 1,2-Difluoro-2,2-dichloroethane, 431-06-1, C2H2Cl2F2, EINECS 207-070-3, LS-185335

Хлортрифторетан (ГХФВ-133)

2903 49 10 00

C2H2ClF3

75-88-7

2-chloro-1,1,1-trifluoroethane

1,1,1-TRIFLUORO-2-CHLOROETHANE, 1,1,1-Trifluoroethyl chloride, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethane, 1-Chloro-2,2,2-Trifluoroethane (133a), 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethane or Refrigerant gas R 133a [UN1983] [Non-flammable gas], 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethane or Refrigerant gas R 133a [UN1983] [Non-flammable gas], 2,2,2-Trifluorochloroethane, 2,2,2-Trifluoroethyl chloride, 2-chloro-1,1,1-trifluoroethane, 2-chloro-1,1,1-trifluoro-ethane, 2-Chloro-1,1,1-trifluoroethane, 4-01-00-00128 (Beilstein Handbook Reference), 75-88-7, BRN 1733200, C2H2ClF3, CCRIS 154, CFC 133a, Chloro-1,1,1-trifluoroethane, Chlorotrifluoroethane, CID6408, EINECS 200-912-0, Ethane, 2-chloro-1,1,1-trifluoro-, FC 133a, Fluorocarbon 133a, Forane 133a, Freon 133a, Genetron 133a, HCFC 133a, HCFC-133a, HSDB 6949, LS-7264, R 133a, UN1983

431-07-2

1-chloro-1,2,2-trifluoroethane

1330-45-6, 1-chloro-1,2,2-trifluoroethane, 1-chloro-1,2,2-trifluoro-ethane, 1-Chloro-1,2,2-trifluoroethane, 431-07-2, C2H2ClF3, Chlorotrifluoroethane, Ethane, 1-chloro-1,2,2-trifluoro-, Ethane, chlorotrifluoro-, F 133, HCFC 133, R 133, R133a [UN1983] [Nonflammable gas], UN1983

421-04-5

1-chloro-1,1,2-trifluoroethane

1-chloro-1,1,2-trifluoroethane, 1-chloro-1,1,2-trifluoro-ethane, 1-Chloro-1,1,2-trifluoroethane, 421-04-5, C2H2ClF3, Ethane, 1-chloro-1,1,2-trifluoro-, R 133b

Дихлорфторетан (ГХФВ-141)

2903 49 10 00

C2H3Cl2F

1717-00-6

1,1-dichloro-1-fluoroethane

1,1-dichloro-1-fluoroethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-ethane, 1,1-DICHLORO-1-FLUOROETHANE, 1717-00-6, 4-01-00-00134 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1731585, C2H3Cl2F, CCRIS 7208, CFC-141, CFC 141b, CID15586, Dichlorofluoroethane, Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-, Freon-141, HCFC 141b, HCFC-141b, HSDB 6757, Isotron 141b, LS-65493, R 141b, Refrigerant 141b, Solkane 141b

430-57-9

1,2-dichloro-1-fluoroethane

1,2-dichloro-1-fluoroethane, 1,2-dichloro-1-fluoro-ethane, 1,2-Dichloro-1-fluoroethane, 430-57-9, C2H3Cl2F, Ethane, 1,2-dichloro-1-fluoro-, Freon 141, Fron 141, HCFC 141, LS-185336, NSC6218, R 141, R 141 (fluorocarbon)

430-53-5

1,1-dichloro-2-fluoroethane

1,1-dichloro-2-fluoroethane, 1,1-dichloro-2-fluoro-ethane, 1,1-Dichloro-2-fluoroethane, 25167-88-8, 430-53-5, C2H3Cl2F, Dichlorofluoroethane, Ethane, 1,1-dichloro-2-fluoro-, Ethane, dichlorofluoro-, R 141a

2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b)

2903 49 10 00

CH3CCl2F

1717-00-6

1,1-dichloro-1-fluoroethane

1,1-dichloro-1-fluoroethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-ethane, 1,1-DICHLORO-1-FLUOROETHANE, 1717-00-6, 4-01-00-00134 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1731585, C2H3Cl2F, CCRIS 7208, CFC-141, CFC 141b, CID15586, Dichlorofluoroethane, Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-, Freon-141, HCFC 141b, HCFC-141b, HSDB 6757, Isotron 141b, LS-65493, R 141b, Refrigerant 141b, Solkane 141b

хлордифторетан (ГХФВ-142)

2903 49 10 00

C2H3ClF2

75-68-3

1-chloro-1,1-difluoroethane

1,1-Difluoro-1-chloroethane, 1-chloro-1,1-difluoroethane, 1-chloro-1,1-difluoro-ethane, 1-Chloro-1,1-difluoroethane, 1-Chloro-1,1-difluoroethane or Refrigerant gas R 142b [UN2517] [Flammable gas], 1-Chloro-1,1-difluoroethane or Refrigerant gas R 142b [UN2517] [Flammable gas], 295256_ALDRICH, 4-01-00-00127 (Beilstein Handbook Reference), 65762-25-6, 75-68-3, .alpha.-Chloroethylidene fluoride, BRN 1731584, C2H3ClF2, CFC 142b, Chlorodifluoroethane, Chloroethylidene fluoride, Chlorofluorocarbon 142b, Difluoro-1-chloroethane, EINECS 200-891-8, Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-, FC142b, Fluorocarbon 142b, Fluorocarbon FC142b, FREON 142, Freon 142b, Genetron 101, Genetron 142b, Gentron 142B, HCFC-142b, HSDB 2881, Hydrochlorofluorocarbon 142b, Isotron 142b, LS-65235, Monochlorodifluoroethane, Propellant 142b, R-142b, UN2517

341-02-6

1-chloro-1,2-difluoroethane

1-chloro-1,2-difluoroethane, 1-chloro-1,2-difluoro-ethane, 1-Chloro-1,2-difluoroethane, 338-64-7, 341-02-6, C2H3ClF2, Ethane, 1-chloro-1,2-difluoro-

338-65-8

2-chloro-1,1-difluoroethane

25497-29-4, 2-CDE, 2-chloro-1,1-difluoroethane, 2-chloro-1,1-difluoro-ethane, 2-Chloro-1,1-difluoroethane, 338-65-8, C2H3ClF2, Chlorodifluoroethane, CID2736499, Ethane, 2-chloro-1,1-difluoro-, Ethane, chlorodifluoro-, LS-185332, LS-65236

хлордифторетан (ГХФВ-142-b)

2903 49 10 00

CH3CF2Cl

75-68-3

1-chloro-1,1-difluoroethane

1,1-Difluoro-1-chloroethane, 1-chloro-1,1-difluoroethane, 1-chloro-1,1-difluoro-ethane, 1-Chloro-1,1-difluoroethane, 1-Chloro-1,1-difluoroethane or Refrigerant gas R 142b [UN2517] [Flammable gas], 1-Chloro-1,1-difluoroethane or Refrigerant gas R 142b [UN2517] [Flammable gas], 295256_ALDRICH, 4-01-00-00127 (Beilstein Handbook Reference), 65762-25-6, 75-68-3, .alpha.-Chloroethylidene fluoride, BRN 1731584, C2H3ClF2, CFC 142b, Chlorodifluoroethane, Chloroethylidene fluoride, Chlorofluorocarbon 142b, Difluoro-1-chloroethane, EINECS 200-891-8, Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-, FC142b, Fluorocarbon 142b, Fluorocarbon FC142b, FREON 142, Freon 142b, Genetron 101, Genetron 142b, Gentron 142B, HCFC-142b, HSDB 2881, Hydrochlorofluorocarbon 142b, Isotron 142b, LS-65235, Monochlorodifluoroethane, Propellant 142b, R-142b, UN2517

хлорфторетан (ГХФВ-151)

2903 49 10 00

C2H4ClF

762-50-5

1-chloro-2-fluoroethane

1-chloro-2-fluoroethane, 1-chloro-2-fluoro-ethane, 1-Chloro-2-fluoroethane, 1-CHLORO-2-FLUORO-ETHANE, 4-01-00-00127 (Beilstein Handbook Reference), 762-50-5, BRN 1730860, C2H4ClF, CID12983, Ethane, 1-Chloro-2-fluoro-, HSDB 6787, LS-65244, TL 936

1615-75-4

1-chloro-1-fluoroethane

1615-75-4, 1-chloro-1-fluoroethane, 1-chloro-1-fluoro-ethane, 1-Chloro-1-fluoroethane, 1-Chlorofluoroethane, 4-01-00-00127 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1730840, C2H4ClF, ETHANE, 1-CHLORO-1-FLUORO-, Freon 151, LS-65243, Monochloromonofluoroethane

гексахлорфторпропан (ГХФВ-221)

2903 49 10 00

C3HCl6F

422-26-4

1,1,1,2,2,3-hexachloro-3-fluoropropane

1,1,1,2,2,3-hexachloro-3-fluoropropane, 1,1,1,2,2,3-hexachloro-3-fluoro-propane, 1,1,1,2,2,3-Hexachloro-3-fluoropropane, 422-26-4, C3HCl6F, HCFC 221, Propane, 1,1,1,2,2,3-hexachloro-3-fluoro-

 

1,1,1,2,3,3-hexachloro-2-fluoropropane

1,1,1,2,3,3-hexachloro-2-fluoropropane, 1,1,1,2,3,3-hexachloro-2-fluoro-propane, C3HCl6F

 

1,1,2,2,3,3-hexachloro-1-fluoropropane

1,1,2,2,3,3-hexachloro-1-fluoropropane, 1,1,2,2,3,3-hexachloro-1-fluoro-propane, 1,1,2,2,3,3-HEXACHLORO-1-FLUOROPROPANE, C3HCl6F

 

1,1,1,2,3,3-hexachloro-3-fluoropropane

1,1,1,2,3,3-hexachloro-3-fluoropropane, 1,1,1,2,3,3-hexachloro-3-fluoro-propane, C3HCl6F

 

1,1,1,3,3,3-hexachloro-2-fluoropropane

 

пентахлордифторпропан (ГХФВ-222)

2903 49 10 00

C3HCl5F2

422-49-1

1,1,1,3,3-pentachloro-2,2-difluoropropane

1,1,1,3,3-pentachloro-2,2-difluoropropane, 1,1,1,3,3-pentachloro-2,2-difluoro-propane, 1,1,1,3,3-Pentachloro-2,2-difluoropropane, 1,1,3,3,3-Pentachloro-2,2-difluoropropane, 422-49-1, C3HCl5F2, HCFC-222, Propane, 1,1,1,3,3-pentachloro-2,2-difluoro-, R 222c

422-30-0

1,2,2,3,3-pentachloro-1,1-difluoropropane

1,1-Difluoro-1,2,2,3,3-pentachloro propane, 1,2,2,3,3-pentachloro-1,1-difluoropropane, 1,2,2,3,3-pentachloro-1,1-difluoro-propane, 422-30-0, C3HCl5F2, CID249739, NSC68379, Propane, 1,2,2,3,3-pentachloro-1,1-difluoro-

тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223)

2903 49 10 00

C3HCl4F3

422-41-3

1,2,3,3-tetrachloro-1,1,2-trifluoropropane

1,2,3,3-tetrachloro-1,1,2-trifluoropropane, 1,2,3,3-tetrachloro-1,1,2-trifluoro-propane, 1,2,3,3-Tetrachloro-1,1,2-trifluoropropane, 422-41-3, C3HCl4F3, CID249738, LS-120980, NSC68378, Propane, 1,2,3,3-tetrachloro-1,1,2-trifluoro-, TZ7160000

431-83-4

1,1,2,3-tetrachloro-1,3,3-trifluoropropane

1,1,2,3-tetrachloro-1,3,3-trifluoropropane, 1,1,2,3-tetrachloro-1,3,3-trifluoro-propane, 1,1,2,3-Tetrachloro-1,3,3-trifluoropropane, 431-83-4, C3HCl4F3, LS-120981, Propane, 1,1,2,3-tetrachloro-1,3,3-trifluoro-

422-52-6

1,1,3,3-tetrachloro-1,2,2-trifluoropropane

1,1,3,3-tetrachloro-1,2,2-trifluoropropane, 1,1,3,3-tetrachloro-1,2,2-trifluoro-propane, 1,1,3,3-Tetrachloro-1,2,2-trifluoropropane, 1,1,3,3-Tetrachloro-2,2,3-trifluoropropane, 422-52-6, C3HCl4F3, HCFC-223, Propane, 1,1,3,3-tetrachloro-1,2,2-trifluoro-, R 223ca

трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224)

2903 49 10 00

C3HCl3F4

422-54-8

1,3,3-trichloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane

1,3,3-trichloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 1,3,3-trichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-propane, 1,3,3-Trichloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 422-54-8, C3HCl3F4, CID67909, EINECS 207-014-8, HCFC-224, Trichlorotetrafluoropropane

 

1,1,2-trichloro-1,3,3,3-tetrafluoropropane

1,1,2-trichloro-1,3,3,3-tetrafluoropropane, 1,1,2-trichloro-1,3,3,3-tetrafluoro-propane, C3HCl3F4

422-51-5

1,1,1-trichloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane

1,1,1-trichloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1,1,1-trichloro-2,2,3,3-tetrafluoro-propane, 1,1,1-Trichloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,1,1-trichloropropane, 422-51-5, BRN 2073260, C3HCl3F4, LS-120982, Propane, 2,2,3,3-tetrafluoro-1,1,1-trichloro-

дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225)

2903 49 10 00

C3HCl2F5

507-55-1

1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane

1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane, 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoro-propane, 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane, 1,3-DICHLORO-1,2,2,3,3-PENTAFLUOROPROPANE, 507-55-1, C3HCl2F5, EINECS 208-076-9, HCFC 225bc, HCFC 225cb, HCFC-225cb, HSDB 6977, LS-119966, Propane, 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoro-, R 225a, R 225cb

422-56-0

3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane

1,1-Dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-propane, 3,3-DICHLORO-1,1,1,2,2-PENTAFLUOROPROPANE, 422-56-0, C3HCl2F5, EINECS 207-016-9, Fron 225, HCFC 225ca, HCFC-225ca, HSDB 6976, LS-119967, Propane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-, R 225b, R 225ca

431-86-7

1,2-dichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane

1,2-dichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane, 1,2-dichloro-1,1,3,3,3-pentafluoro-propane, 1,2-DICHLORO-1,1,3,3,3-PENTAFLUOROPROPANE, 431-86-7, C3HCl2F5, HCFC-225da, Propane, 1,2-dichloro-1,1,3,3,3-pentafluoro-

422-44-6

1,2-dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane

1,2-dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane, 1,2-dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoro-propane, 1,2-DICHLORO-1,1,2,3,3-PENTAFLUOROPROPANE, 422-44-6, C3HCl2F5, HCFC-225bb, Propane, 1,2-dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoro-

111512-56-2

1,1-dichloro-1,2,3,3,3-pentafluoropropane

111512-56-2, 1,1-dichloro-1,2,3,3,3-pentafluoropropane, 1,1-dichloro-1,2,3,3,3-pentafluoro-propane, 1,1-DICHLORO-1,2,3,3,3-PENTAFLUOROPROPANE, C3HCl2F5, CID62310, HCFC 225eb, HCFC-225eb, Propane, 1,1-dichloro-1,2,3,3,3-pentafluoro-

134237-31-3

2,2-dichloro-1,1,1,3,3-pentafluoropropane

128903-21-9, 134237-31-3, 2,2-dichloro-1,1,1,3,3-pentafluoropropane, 2,2-dichloro-1,1,1,3,3-pentafluoro-propane, 2,2-DICHLORO-1,1,1,3,3-PENTAFLUOROPROPANE, C3HCl2F5, HCFC 225aa, HCFC-225aa, Propane, 2,2-dichloro-1,1,1,3,3-pentafluoro-

422-48-0

2,3-dichloro-1,1,1,2,3-pentafluoropropane

2,3-dichloro-1,1,1,2,3-pentafluoropropane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3-pentafluoro-propane, 2,3-DICHLORO-1,1,1,2,3-PENTAFLUOROPROPANE, 422-48-0, C3HCl2F5, HCFC-225ba, Propane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3-pentafluoro-

13474-88-9

1,1-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane

1,1-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane, 1,1-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoro-propane, 1,1-DICHLORO-1,2,2,3,3-PENTAFLUOROPROPANE, 13474-88-9, C3HCl2F5, HCFC-225cc, Propane, 1,1-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoro-

142844-00-6

1,3-dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane

136013-79-1, 1,3-dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane, 1,3-dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoro-propane, 1,3-DICHLORO-1,1,2,3,3-PENTAFLUOROPROPANE, 142844-00-6, C3HCl2F5, HCFC 225ea, HCFC-225ea, Propane, 1,3-dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoro-

1-трифтор-2-дифтор-
3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca)

2903 49 10 00

CF3CF2CHCl2

422-56-0

3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane

1,1-Dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-propane, 3,3-DICHLORO-1,1,1,2,2-PENTAFLUOROPROPANE, 422-56-0, C3HCl2F5, EINECS 207-016-9, Fron 225, HCFC 225ca, HCFC-225ca, HSDB 6976, LS-119967, Propane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-, R 225b, R 225ca

хлоргексафторпропан (ГХФВ-226)

2903 49 10 00

C3HClF6

431-87-8

2-chloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-chloropropane, 2-chloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2-chloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propane, 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 4-01-00-00194 (Beilstein Handbook Reference), 431-87-8, BRN 1748839, C3HClF6, EINECS 207-078-7, HCFC-226, HCFC 226da, LS-119667, Monochlorohexafluoropropane, PROPANE, 2-CHLORO-1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-

422-55-9

1-chloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane

1-chloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane, 1-chloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoro-propane, 1-Chloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane, 4-01-00-00194 (Beilstein Handbook Reference), 422-55-9, BRN 1748898, C3HClF6, EINECS 207-015-3, LS-119666, Propane, 1-chloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoro-

359-58-0

1-Chloro-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane

 

пентахлорфторпропан (ГХФВ-231)

2903 49 10 00

C3H2Cl5F

421-94-3

1,1,1,2,3-pentachloro-2-fluoropropane

1,1,1,2,3-pentachloro-2-fluoropropane, 1,1,1,2,3-pentachloro-2-fluoro-propane, 1,1,1,2,3-Pentachloro-2-fluoropropane, 421-94-3, C3H2Cl5F, HCFC-231, Propane, 1,1,1,2,3-pentachloro-2-fluoro-

тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232)

2903 49 10 00

C3H2Cl4F2

460-89-9

1,1,1,3-tetrachloro-3,3-difluoropropane

1,1,1,3-tetrachloro-3,3-difluoropropane, 1,1,1,3-tetrachloro-3,3-difluoro-propane, 1,1,1,3-Tetrachloro-3,3-difluoropropane, 460-89-9, C3H2Cl4F2, HCFC-232, Propane, 1,1,1,3-tetrachloro-3,3-difluoro-

трихлортрифторпропан (ГХФВ-233)

2903 49 10 00

C3H2Cl3F3

7125-84-0

1,1,1-trichloro-3,3,3-trifluoropropane

1,1,1-trichloro-3,3,3-trifluoropropane, 1,1,1-trichloro-3,3,3-trifluoro-propane, 1,1,1-Trichloro-3,3,3-trifluoropropane, 1,1,1-Trifluoro-3,3,3-trichloropropane, 7125-83-9, 7125-84-0, C3H2Cl3F3, HCFC-233, Propane, 1,1,1-trichloro-3,3,3-trifluoro-

61623-04-9

2,2,3-trichloro-1,1,1-trifluoropropane

2,2,3-trichloro-1,1,1-trifluoropropane, 2,2,3-trichloro-1,1,1-trifluoro-propane, 61623-04-9, C3H2Cl3F3, LS-121096, Propane, trichlorotrifluoro-, Trichlorotrifluoropropane

431-51-6

1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropane

 

дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234)

2903 49 10 00

C3H2Cl2F4

4071-01-6

1,1-dichloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane

1,1-dichloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1,1-dichloro-2,2,3,3-tetrafluoro-propane, 1,1-Dichloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 4071-01-6, BRN 1921789, C3H2Cl2F4, LS-119973, Propane, 1,1-dichloro-2,2,3,3-tetrafluoro-

64712-27-2

1,1-dichloro-1,3,3,3-tetrafluoropropane

1,1-dichloro-1,3,3,3-tetrafluoropropane, 1,1-dichloro-1,3,3,3-tetrafluoro-propane, 64712-27-2, C3H2Cl2F4, CID116662, LS-120790, Propane, 1,1-dichloro-1,3,3,3-tetrafluoro-

146916-90-7

2,3-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluoropropane

 

17705-30-5

2,2-dichloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane

17705-30-5, 2,2-dichloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane, 2,2-dichloro-1,1,3,3-tetrafluoro-propane, 2,2-Dichloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane, BRN 1921790, C3H2Cl2F4, LS-119974, Propane, 2,2-dichloro-1,1,3,3-tetrafluoro-

425-94-5

1,2-dichloro-1,2,3,3-tetrafluoropropane

1,2-dichloro-1,2,3,3-tetrafluoropropane, 1,2-dichloro-1,2,3,3-tetrafluoro-propane, 1,2-Dichloro-1,2,3,3-tetrafluoropropane, 425-94-5, C3H2Cl2F4, HCFC-234, Propane, 1,2-dichloro-1,2,3,3-tetrafluoro-

70192-63-1

1,1-Dichloro-1,2,2,3-tetrafluoropropane

 

70341-81-0

1,3-Dichloro-1,2,2,3-tetrafluoropropane

 

149329-25-9

2,3-Dichloro-1,1,1,2-tetrafluoropropane

 

хлорпентафторпропан (ГХФВ-235)

2903 49 10 00

C3H2ClF5

422-02-6

3-chloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane

2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl chloride, 3-chloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, 3-chloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-propane, 3-Chloro-1,1,1,2,2-Pentafluoropropane, 4-01-00-00194 (Beilstein Handbook Reference), 422-02-6, BRN 1700277, C3H2ClF5, LS-119670, Propane, 3-chloro-1,1,1,2,2-Pentafluoro-

460-92-4

1-chloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane

1-chloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane, 1-chloro-1,1,3,3,3-pentafluoro-propane, 1-Chloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane, 460-92-4, C3H2ClF5, CID68031, HCFC-235, Monochloropentafluoropropane, Propane, 1-chloro-1,1,3,3,3-pentafluoro-

677-55-4

1-chloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane

1-chloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane, 1-chloro-1,1,2,2,3-pentafluoro-propane, 1-Chloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane, 677-55-4, BRN 1815888, C3H2ClF5, LS-119674, Propane, 1-chloro-1,1,2,2,3-pentafluoro-

679-99-2

1-chloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane

1-chloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane, 1-chloro-1,2,2,3,3-pentafluoro-propane, 1-Chloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane, 679-99-2, BRN 3928606, C3H2ClF5, LS-119675, Propane, 1-chloro-1,2,2,3,3-pentafluoro-

тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241)

2903 49 10 00

C3H3Cl4F

666-27-3

1,1,2,3-tetrachloro-1-fluoropropane

1,1,2,3-tetrachloro-1-fluoropropane, 1,1,2,3-tetrachloro-1-fluoro-propane, 1,1,2,3-Tetrachloro-1-fluoropropane, 666-27-3, C3H3Cl4F, HCFC-241, Propane, 1,1,2,3-tetrachloro-1-fluoro-

3175-25-5

1,1,1,2-Tetrachloro-2-fluoropropane

 

175897-94-6

1-Fluoro-1,1,3,3-tetrachloropropane

 

трихлордифторпропан (ГХФВ-242)

2903 49 10 00

C3H3Cl3F2

460-63-9

1,3,3-trichloro-1,1-difluoropropane

1,1-Difluoro-1,3,3-trichloropropane, 1,3,3-trichloro-1,1-difluoropropane, 1,3,3-trichloro-1,1-difluoro-propane, 1,3,3-Trichloro-1,1-difluoropropane, 460-63-9, C3H3Cl3F2, HCFC-242, Propane, 1,3,3-trichloro-1,1-difluoro-

1112-05-6

1,1,1-trichloro-2,2-difluoropropane

1112-05-6, 1,1,1-trichloro-2,2-difluoropropane, 1,1,1-trichloro-2,2-difluoro-propane, 2,2-DIFLUORO-1,1,1-TRICHLOROPROPANE, C3H3Cl3F2

дихлортрифторпропан (ГХФВ-243)

2903 49 10 00

C3H3Cl2F3

338-75-0

2,3-dichloro-1,1,1-trifluoropropane

2,3-dichloro-1,1,1-trifluoropropane, 2,3-dichloro-1,1,1-trifluoro-propane, 2,3-Dichloro-1,1,1-trifluoropropane, 338-75-0, 4-01-00-00197 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1737810, C3H3Cl2F3, CID9561, LS-119976, PROPANE, 2,3-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUORO-, R 243db

460-69-5

3,3-dichloro-1,1,1-trifluoropropane

3,3-dichloro-1,1,1-trifluoropropane, 3,3-dichloro-1,1,1-trifluoro-propane, 3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoropropane, 4-01-00-00197 (Beilstein Handbook Reference), 460-69-5, BRN 1737885, C3H3Cl2F3, Dichlorotrifluoropropane, HCFC-243, LS-119977, PROPANE, 3,3-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUORO-

7125-99-7

1,1-Dichloro-1,2,2-trifluoropropane

 

7126-01-4

2,2-dichloro-1,1,1-trifluoropropane

2,2-dichloro-1,1,1-trifluoropropane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-propane, 2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoropropane, 3-01-00-00229 (Beilstein Handbook Reference), 7126-01-4, BRN 1737829, C3H3Cl2F3, LS-119975, Propane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-

70192-70-0

1,1-Dichloro-2,2,3-trifluoropropane

 

хлортетрафторпропан (ГХФВ-244)

2903 49 10 00

C3H3ClF4

421-75-0

1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane

1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-propane, 1-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 421-75-0, C3H3ClF4, CID67903, Propane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, R 244cc

679-85-6

3-chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane

3-chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 3-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-propane, 3-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 679-85-6, BRN 1815261, C3H3ClF4, LS-119679, Propane, 3-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-

149329-29-3

3-Chloro-1,1,1,3-tetrafluoropropane

 

19041-02-2

2-chloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane

19041-02-2, 2-chloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane, 2-chloro-1,1,3,3-tetrafluoro-propane, 2-Chloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane, BRN 2070286, C3H3ClF4, LS-119678, Propane, 2-chloro-1,1,3,3-tetrafluoro-

117970-90-8

2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluoropropane

 

трихлорфторпропан (ГХФВ-251)

2903 49 10 00

C3H4Cl3F

8066-27-1

1,1,2-trichloro-1-fluoropropane

1,1,2-trichloro-1-fluoropropane, 1,1,2-trichloro-1-fluoro-propane, 1,1,2-Trichloro-1-fluoropropane, 421-41-0, 8066-27-1, C3H4Cl3F, HCFC-251, Propane, 1,1,2-trichloro-1-fluoro-

818-99-5

1,1,3-Trichloro-1-fluoropropane

 

дихлордифторпропан (ГХФВ-252)

2903 49 10 00

C3H4Cl2F2

819-00-1

1,3-dichloro-1,1-difluoropropane

1,3-dichloro-1,1-difluoropropane, 1,3-dichloro-1,1-difluoro-propane, 1,3-Dichloro-1,1-difluoropropane, 4-01-00-00197 (Beilstein Handbook Reference), 819-00-1, BRN 1734942, C3H4Cl2F2, Dichlorodifluoropropane, HCFC-252, LS-119958, Propane, 1,3-dichloro-1,1-difluoro-

7126-15-0

1,2-dichloro-1,1-difluoropropane

1,2-dichloro-1,1-difluoropropane, 1,2-dichloro-1,1-difluoro-propane, 1,2-Dichloro-1,1-difluoropropane, 4-01-00-00197 (Beilstein Handbook Reference), 7126-15-0, BRN 1734823, C3H4Cl2F2, LS-119957, Propane, 1,2-dichloro-1,1-difluoro-

1112-36-3

1,3-Dichloro-2,2-difluoropropane

 

хлортрифторпропан (ГХФВ-253)

2903 49 10 00

C3H4ClF3

460-35-5

3-chloro-1,1,1-trifluoropropane

1,1,1-Trifluoro-3-chloropropane, 1-Chloro-3,3,3-trifluoropropane, 3-chloro-1,1,1-trifluoropropane, 3-chloro-1,1,1-trifluoro-propane, 3-Chloro-1,1,1-trifluoropropane, 3S210843, 4-01-00-00193 (Beilstein Handbook Reference), 460-35-5, BRN 1734941, C3H4ClF3, EINECS 207-307-0, Freon 253, HCFC-253, HCFC-253fb, LS-119680, Monochlorotrifluoropropane, PROPANE, 3-CHLORO-1,1,1-TRIFLUORO-

56758-54-4

1-chloro-2,2,3-trifluoropropane

1-chloro-2,2,3-trifluoropropane, 1-chloro-2,2,3-trifluoro-propane, 56758-54-4, C3H4ClF3

70192-76-6

1-Chloro-1,2,2-trifluoropropane

 

421-47-6

2-Chloro-1,1,1-trifluoropropane

 

дихлорфторпропан (ГХФВ-261)

2903 49 10 00

C3H5Cl2F

420-97-3

1,2-dichloro-2-fluoropropane

1,2-dichloro-2-fluoropropane, 1,2-dichloro-2-fluoro-propane, 1,2-Dichloro-2-fluoropropane, 420-97-3, C3H5Cl2F, Dichlorofluoropropane, EINECS 206-999-1, HCFC-261, Propane, 1,2-dichloro-2-fluoro-

7799-56-6

1,1-dichloro-1-fluoropropane

1,1-dichloro-1-fluoropropane, 1,1-dichloro-1-fluoro-propane, 1,1-Dichloro-1-fluoropropane, 3-01-00-00228 (Beilstein Handbook Reference), 7799-56-6, BRN 1731963, C3H5Cl2F, LS-119962, PROPANE, 1,1-DICHLORO-1-FLUORO-

хлордифторпропан (ГХФВ-262)

2903 49 10 00

C3H5ClF2

430-93-3

2-chloro-1,1-difluoropropane

2-chloro-1,1-difluoropropane, 2-chloro-1,1-difluoro-propane, 2-Chloro-1,1-difluoropropane, 3-01-00-00224 (Beilstein Handbook Reference), 430-93-3, BRN 1731976, C3H5ClF2, LS-119661, Propane, 2-chloro-1,1-difluoro-

420-99-5

1-chloro-2,2-difluoropropane

1-chloro-2,2-difluoropropane, 1-chloro-2,2-difluoro-propane, 2,2-Difluoropropyl chloride, 3S210825, 420-99-5, C3H5ClF2, LS-119660, Propane, 1-chloro-2,2-difluoro-

102738-79-4

2-Chloro-1,3-difluoropropane

 

хлорфторпропан (ГХФВ-271)

2903 49 10 00

C3H6ClF

430-55-7

1-chloro-1-fluoropropane

1-chloro-1-fluoropropane, 1-chloro-1-fluoro-propane, 1-Chloro-1-fluoropropane, 430-55-7, C3H6ClF, HCFC-271, HCFC 271fb, Propane, 1-chloro-1-fluoro-

Дибромфторметан

2903 49 30 00

CHBr2F

1868-53-7

dibromo(fluoro)methane

1868-53-7, 3S210829, CHBr2F, CID61280, dibromo(fluoro)methane, DIBROMOFLUOROMETHANE, Methane, dibromofluoro-

Бромдифторметан

2903 49 30 00

CHBrF2

443095-54-3

bromo(difluoro)methane

1511-62-2, 4-01-00-00072 (Beilstein Handbook Reference), 443095-54-3, BRN 1697004, bromo(difluoro)methane, Bromodifluoromethane, CHBrF2, EINECS 216-149-1, HBFC-22B1, LS-89999, Methane, bromodifluoro-

Бромфторметан

2903 49 30 00

CH2BrF

4539-11-1

bromo(fluoro)methane

373-52-4, 3S210831, 4539-11-1, bromo(fluoro)methane, Bromofluoromethane, CH2BrF, METHANE, BROMOFLUORO-, Methylene, bromofluoro-, QMACDYAIh@

Тетрабромфторетан

2903 49 30 00

C2HBr4F

 

1,1,2,2-tetrabromo-1-fluoroethane

1,1,2,2-tetrabromo-1-fluoroethane, 1,1,2,2-tetrabromo-1-fluoro-ethane, C2HBr4F, F03430000, Fluorotetrabromoethane

 

1,1,1,2-tetrabromo-2-fluoroethane

1,1,1,2-tetrabromo-2-fluoroethane, 1,1,1,2-tetrabromo-2-fluoro-ethane, C2HBr4F

Трибромдифторетан

2903 49 30 00

C2HBr3F2

353-97-9

1,1,2-tribromo-1,2-difluoroethane

1,1,2-tribromo-1,2-difluoroethane, 1,1,2-tribromo-1,2-difluoro-ethane, C2HBr3F2, CID5463746, D05450000, Difluorotribromoethane

677-34-9

1,2,2-Tribromo-1,1-difluoroethane

 

Дибромтрифторетан

2903 49 30 00

C2HBr2F3

66542-88-9

1,2-dibromo-1,1,2-trifluoroethane

1,2-dibromo-1,1,2-trifluoroethane, 1,2-dibromo-1,1,2-trifluoro-ethane, 1,2-Dibromo-1,1,2-trifluoroethane, 354-04-1, 66542-88-9, C2HBr2F3, D01823000, Dibromotrifluoroethane, EINECS 206-543-1, Ethane, 1,2-dibromo-1,1,2-trifluoro-, Ethane, dibromotrifluoro-

354-30-3

1,1-Dibromo-2,2,2-trifluoroethane

 

Бромтетрафторетан

2903 49 30 00

C2HBrF4

30283-90-0

2-bromo-1,1,1,2-tetrafluoroethane

124-72-1, 2-bromo-1,1,1,2-tetrafluoroethane, 2-bromo-1,1,1,2-tetrafluoro-ethane, 2-Bromo-1,1,1,2-tetrafluoroethane, 30283-90-0, Abbott 16900, Bromotetrafluoroethane, C2HBrF4, CID31300, D06055, DA 708, Ethane, 2-bromo-1,1,1,2-tetrafluoro-, LS-191561, TEFLURANE, Teflurane (USAN/INN), Teflurane [USAN:INN], Teflurano [INN-Spanish], Tefluranum [INN-Latin]

354-07-4

1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethane

 

Трибромфторетан

2903 49 30 00

C2H2Br3F

 

1,1,2-tribromo-2-fluoroethane

1,1,2-tribromo-2-fluoroethane, 1,1,2-tribromo-2-fluoro-ethane, C2H2Br3F, F03500000, Fluorotribromoethane

420-88-2

1,1,2-Tribromo-1-fluoroethane

 

Дибромдифторетан

2903 49 30 00

C2H2Br2F2

75-82-1

1,2-dibromo-1,1-difluoroethane

1,1-Difluoro-1,2-dibromoethane, 1,2-dibromo-1,1-difluoroethane, 1,2-dibromo-1,1-difluoro-ethane, 1,2-Dibromo-1,1-difluoroethane, 31392-96-8, 4-01-00-00160 (Beilstein Handbook Reference), 75-82-1, BRN 1733225, C2H2Br2F2, Dibromodifluoroethane, Difluorodibromoethane, EINECS 200-905-2, ETHANE, 1,2-DIBROMO-1,1-DIFLUORO-, Ethane, dibromodifluoro-, Genetron 132b-B2, Halon 2202, LS-65480, LS-65482, sGPBAbJPtaSHiCUP@

20705-29-7

1,2-dibromo-1,2-difluoroethane

1,2-dibromo-1,2-difluoroethane, 1,2-dibromo-1,2-difluoro-ethane, 20705-29-7, C2H2Br2F2, D01815000, Dibromodifluoroethane, Ethane, dibromodifluoro-

Бромтрифторетан

2903 49 30 00

C2H2BrF3

421-06-7

2-bromo-1,1,1-trifluoroethane

2,2,2-Trifluoroethyl bromide, 2-bromo-1,1,1-trifluoroethane, 2-bromo-1,1,1-trifluoro-ethane, 2-Bromo-1,1,1-trifluoroethane, 30283-91-1, 4-01-00-00154 (Beilstein Handbook Reference), 421-06-7, BRN 1697493, Bromotrifluoroethane, C2H2BrF3, EINECS 207-001-7, Ethane, 2-bromo-1,1,1-trifluoro-, Ethane, bromotrifluoro-, LS-65229, Trifluorobromoethane

Дибромфторетан

2903 49 30 00

C2H3Br2F

358-97-4

1,2-dibromo-1-fluoroethane

1,2-dibromo-1-fluoroethane, 1,2-dibromo-1-fluoro-ethane, 1,2-Dibromo-1-fluoroethane, 1,2-Dibromofluoroethane, 358-97-4, C2H3Br2F, D01818000, Dibromofluoroethane, EINECS 206-621-5, Ethane, 1,2-dibromo-1-fluoro-, Ethane, dibromofluoro-

Бромдифторетан

2903 49 30 00

C2H3BrF2

359-07-9

2-bromo-1,1-difluoroethane

2-bromo-1,1-difluoroethane, 2-bromo-1,1-difluoro-ethane, 2-Bromo-1,1-difluoroethane, 359-07-9, C2H3BrF2, Ethane, 2-bromo-1,1-difluoro-

420-47-3

1-bromo-1,1-difluoroethane

1-bromo-1,1-difluoroethane, 1-bromo-1,1-difluoro-ethane, 1-Bromo-1,1-difluoroethane, 420-47-3, C2H3BrF2

Бромфторетан

2903 49 30 00

C2H4BrF

762-49-2

1-bromo-2-fluoroethane

1-bromo-2-fluoroethane, 1-bromo-2-fluoro-ethane, 1-BROMO-2-FLUOROETHANE, 1-Fluoro-2-bromoethane, 2-Bromofluoroethane, 2-Fluoroethyl bromide, 762-49-2, C2H4BrF, EINECS 212-100-3, Ethane, 1-bromo-2-fluoro-, HSDB 6788, LS-65227, NSC172603

2311-13-9

1-bromo-1-fluoroethane

1-bromo-1-fluoroethane, 1-bromo-1-fluoro-ethane, C2H4BrF

Гексабромфторпропан

2903 49 30 00

C3HBr6F

 

1,1,2,2,3,3-hexabromo-1-fluoropropane

1,1,2,2,3,3-hexabromo-1-fluoropropane, 1,1,2,2,3,3-hexabromo-1-fluoro-propane, C3HBr6F, F03350000, Fluorohexabromopropane

Пентабромдифторпропан

2903 49 30 00

C3HBr5F2

 

1,1,2,3,3-pentabromo-1,2-difluoropropane

1,1,2,3,3-pentabromo-1,2-difluoropropane, 1,1,2,3,3-pentabromo-1,2-difluoro-propane, C3HBr5F2, CID5463744, D05350000, Difluoropentabromopropane

Тетрабромтрифторпропан

2903 49 30 00

C3HBr4F3

 

1,2,2,3-tetrabromo-1,1,3-trifluoropropane,

1,2,2,3-tetrabromo-1,1,3-trifluoropropane, 1,2,2,3-tetrabromo-1,1,3-trifluoro-propane, C3HBr4F3, CID5463829, T01470000, Tetrabromotrifluoropropane

Трибромтетрафторпропан

2903 49 30 00

C3HBr3F4

 

1,1,3-tribromo-1,2,2,3-tetrafluoropropane

1,1,3-tribromo-1,2,2,3-tetrafluoropropane, 1,1,3-tribromo-1,2,2,3-tetrafluoro-propane, C3HBr3F4, T01490000, Tetrafluorotribromopropane

Дибромпентафторпропан

2903 49 30 00

C3HBr2F5

 

1,2-dibromo-1,1,2,3,3-pentafluoropropane

1,2-dibromo-1,1,2,3,3-pentafluoropropane, 1,2-dibromo-1,1,2,3,3-pentafluoro-propane, C3HBr2F5, D01820000, Dibromopentafluoropropane, Propane, dibromopentafluoro-

431-78-7

2,3-Dibromo-1,1,1,3,3-pentafluoropropane

 

Бромгексафторпропан

2903 49 30 00

C3HBrF6

63905-11-3

1-bromo-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane

1-bromo-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane, 1-bromo-1,1,2,2,3,3-hexafluoro-propane, 1-Bromo-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane, 63905-11-3, B05954000, Bromohexafluoropropane, C3HBrF6, LS-119648, Propane, 1-bromo-1,1,2,2,3,3-hexafluoro-, Propane, bromohexafluoro-

2252-78-0

1-bromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane

1-bromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, 1-bromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propane, 1-Bromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, 2252-78-0, C3HBrF6

Пентабромфторпропан

2903 49 30 00

C3H2Br5F

 

1,1,2,3,3-pentabromo-1-fluoropropane

1,1,2,3,3-pentabromo-1-fluoropropane, 1,1,2,3,3-pentabromo-1-fluoro-propane, C3H2Br5F, F03380000, Fluoropentabromopropane

Тетрабромдифторпропан

2903 49 30 00

C3H2Br4F2

 

1,1,2,3-tetrabromo-1,3-difluoropropane

1,1,2,3-tetrabromo-1,3-difluoropropane, 1,1,2,3-tetrabromo-1,3-difluoro-propane, C3H2Br4F2, D05400000, Difluorotetrabromopropane

Трибромтрифторпропан

2903 49 30 00

C3H2Br3F3

 

1,2,3-tribromo-1,1,3-trifluoropropane

1,2,3-tribromo-1,1,3-trifluoropropane, 1,2,3-tribromo-1,1,3-trifluoro-propane, C3H2Br3F3, T06140000, Tribromotrifluoropropane

421-90-9

2,2,3-Tribromo-1,1,1-trifluoropropane

 

Дибромтетрафторпропан

2903 49 30 00

C3H2Br2F4

 

1,3-dibromo-1,1,2,3-tetrafluoropropane

1,3-dibromo-1,1,2,3-tetrafluoropropane, 1,3-dibromo-1,1,2,3-tetrafluoro-propane, C3H2Br2F4, CID5463742, D01822000, Dibromotetrafluoropropane, Propane, dibromotetrafluoro-

460-86-6

1,3-Dibromo-1,1,3,3-tetrafluoropropane

 

421-92-1

2,3-Dibromo-1,1,1,2-tetrafluoropropane

 

501435-65-0

2,3-Dibromo-1,1,1,3-tetrafluoropropane

 

Бромпентафторпропан

2903 49 30 00

C3H2BrF5

422-01-5

3-bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropan

2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl bromide, 3-bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, 3-bromo-1,1,1,2,2-pentafluoro-propane, 3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, 4-01-00-00211 (Beilstein Handbook Reference), 422-01-5, BRN 1743134, C3H2BrF5, LS-119651, Propane, 3-bromo-1,1,1,2,2-pentafluoro-

Тетрабромфторпропан

2903 49 30 00

C3H3Br4F

 

1,1,2,3-tetrabromo-3-fluoropropane

1,1,2,3-tetrabromo-3-fluoropropane, 1,1,2,3-tetrabromo-3-fluoro-propane, C3H3Br4F, F03435000, Fluorotetrabromopropane

Трибромдифторпропан

2903 49 30 00

C3H3Br3F2

 

1,1,3-tribromo-2,3-difluoropropane

1,1,3-tribromo-2,3-difluoropropane, 1,1,3-tribromo-2,3-difluoro-propane, C3H3Br3F2, D05500000, Difluorotribromopropane

Дибромтрифторпропан

2903 49 30 00

C3H3Br2F3

431-21-0

2,2-dibromo-1,1,1-trifluoropropane

1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropane, 2,2-dibromo-1,1,1-trifluoropropane, 2,2-dibromo-1,1,1-trifluoro-propane, 2,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropane, 4-01-00-00218 (Beilstein Handbook Reference), 431-21-0, BRN 1737819, C3H3Br2F3, LS-119952, Propane, 1,2-dibromo-3,3,3-trifluoro-, Propane, 2,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-

460-60-6

1,3-Dibromo-1,1,3-trifluoropropane

 

 

2,3-Dibromo-1,1,2-trifluoropropane

 

Бромтетрафторпропан

2903 49 30 00

C3H3BrF4

679-84-5

3-bromo-1,1,2,2-tetrafluoropropane

3-bromo-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 3-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-propane, 3-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 679-84-5, BRN 1840220, C3H3BrF4, CID69623, FHD-3, Halopropane, LS-119653, Propane, 3-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-

70192-84-6

1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoropropane

1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoropropane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-propane, 70192-84-6, C3H3BrF4, CID112376, Propane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-

Трибромфторпропан

2903 49 30 00

C3H4Br3F

 

1,2,3-tribromo-1-fluoropropane

1,2,3-tribromo-1-fluoropropane, 1,2,3-tribromo-1-fluoro-propane, C3H4Br3F, F03600000, Fluorotribromopropane

Дибромдифторпропан

2903 49 30 00

C3H4Br2F2

460-25-3

1,3-dibromo-1,1-difluoropropane

1,3-dibromo-1,1-difluoropropane, 1,3-dibromo-1,1-difluoro-propane, 1,3-Dibromo-1,1-difluoropropane, 460-25-3, C3H4Br2F2, Propane, 1,3-dibromo-1,1-difluoro-

Бромтрифторпропан

2903 49 30 00

C3H4BrF3

460-32-2

3-bromo-1,1,1-trifluoropropane

1-Bromo-3,3,3-trifluoropropane, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropane, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propane, 3-Bromo-1,1,1-trifluoropropane, 443689_ALDRICH, 460-32-2, C3H4BrF3, FR-2172, SBB008495

421-46-5

2-Bromo-1,1,1-trifluoropropane

 

Дибромфторпропан

2903 49 30 00

C3H5Br2F

 

1,3-dibromo-1-fluoropropane

1,3-dibromo-1-fluoropropane, 1,3-dibromo-1-fluoro-propane, C3H5Br2F, CID5463740, D01819000, Dibromofluoropropane, Propane, dibromofluoro-

453-00-9

1,2-Dibromo-3-fluoropropane

 

Бромдифторпропан

2903 49 30 00

C3H5BrF2

 

1-bromo-1,3-difluoropropane

1-bromo-1,3-difluoropropane, 1-bromo-1,3-difluoro-propane, B05951500, Bromodifluoropropane, C3H5BrF2, Propane, bromodifluoro-

420-89-3

1-Bromo-1,1-difluoropropane

 

Бромфторпропан

2903 49 30 00

C3H6BrF

352-91-0

1-bromo-3-fluoropropane

1-bromo-3-fluoropropane, 1-bromo-3-fluoro-propane, 1-Bromo-3-fluoropropane, 1-Fluoro-3-bromopropane, 352-91-0, 3-Bromo-1-fluoropropane, 3-Fluoropropyl bromide, 3S210923, 4-01-00-00210 (Beilstein Handbook Reference), BRN 1731089, C3H6BrF, LS-119647, Propane, 1-bromo-3-fluoro-

1871-72-3

1-bromo-2-fluoropropane

1871-72-3, 1-bromo-2-fluoropropane, 1-bromo-2-fluoro-propane, C3H6BrF, CID137242, Propane, 1-bromo-2-fluoro-

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору