Про затвердження Положення про дружини юних рятувальників-пожежних
МНС України (з 2005 р.), МОН України; Наказ від 03.03.2006119/150
Документ v_150666-06, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2006 N 119/150

Про затвердження Положення
про дружини юних рятувальників-пожежних

Відповідно до Указу Президента України від 27 січня 2003 року
N 47/2003 ( 47/2003 ) "Про заходи щодо вдосконалення державного
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій", з метою реалізації постанови
Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року N 870
( 870-2002-п ) "Про затвердження Програми забезпечення пожежної
безпеки на період до 2010 року", рішення колегії МНС України від
16.07.2004 N 31 щодо створення Руху юних рятувальників-пожежних
під егідою МНС України та забезпечення єдності набуття у
підростаючого покоління навичок свідомого, поважного ставлення до
збереження здоров'я та життя людей в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій, залучення дітей до масово-роз'яснювальної
роботи з питань безпеки життєдіяльності Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про дружини юних
рятувальників-пожежних, що додається.
2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних
закладів Положення про дружини юних рятувальників-пожежних.
2.2. Сприяти проведенню 1-го (шкільного), 2-го (міського,
районного), 3-го (обласного) та 4-го етапів Всеукраїнського
фестивалю дружин юних рятувальників-пожежних.
2.3. Залучати загальноосвітні навчальні заклади та громадські
організації до громадянського та патріотичного виховання
учнівської молоді, формування в неї навичок безпеки
життєдіяльності.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Антонця В.М. та першого заступника Міністра освіти і науки
України Жебровського Б.М.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.І.Балога
Міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи,
Міністерства освіти
і науки України
03.03.2006 N 119/150

ПОЛОЖЕННЯ
про дружини юних рятувальників-пожежних

1. Загальні проблеми
1.1. Дружини юних рятувальників-пожежних - це добровільні
об'єднання учнів, вихованців, які створюються з метою виховання у
них свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих,
формування здорового способу життя учнів, задоволення потреб у
професійному самовизначенні та самореалізації.
1.2. Діяльність дружин юних рятувальників-пожежних
здійснюється з дотриманням норм міжнародного права, міжнародної
Декларації прав дитини ( 995_384 ), Конвенції про права дитини
( 995_021 ), Конституції України ( 254к/96-ВР ), чинного
законодавства України, Законів України "Про правові засади
цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
та вимог цього Положення. Діяльність дружин юних рятувальників-пожежних носить
гуманний, благодійний характер.
1.3. Основні завдання дружин юних рятувальників-пожежних: виховання в учнівської молоді почуття відповідальності за
збереження життя та здоров'я людей, матеріальних цінностей в
умовах виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру; формування екологічної культури серед дітей, залучення їх до
практичної роботи з охорони навколишнього середовища; надання практичної допомоги державним та громадським
організаціям у пропаганді безпечної життєдіяльності серед дітей; вивчення традицій та історії служб пожежної безпеки та
цивільного захисту України; задоволення потреб учнів, вихованців у професійному
самовизначенні, пропаганда професії рятувальника.
1.4. Дружини юних рятувальників-пожежних створюються на
добровільних засадах у загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладах.
1.5. З метою організації роботи дружин юних
рятувальників-пожежних і надання методичної допомоги Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій та у справі захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, його структурні
підрозділи на місцях, організації ДПТ, Міністерство з питань
сім'ї, молоді та спорту України визначають відповідальних за
роботу з дружинами юних рятувальників-пожежних та здійснюють їх
підготовку на базі навчальних пунктів відповідних підрозділів
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справі
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та
організацій ДПТ України.
2. Основні напрями роботи з дружинами юних
рятувальників-пожежників
2.1. Основними напрямками роботи дружин юних
рятувальників-пожежних є: популяризація серед учнівської молоді здорового та безпечного
способу життя; ознайомлення учнів під час навчання та відпочинку з причинами
та видами надзвичайних ситуацій, правилами їх поведінки в умовах
загрози та виникнення цих ситуацій; вивчення основ профілактики пожеж, первинних засобів
пожежогасіння та ознайомлення з пожежно-рятувальною технікою,
рятувальним спорядженням, засобами зв'язку, системами
автоматичного пожежогасіння, пожежної та охоронно-пожежної
сигналізації; вивчення вимог безпеки життєдіяльності та дій у разі
виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру; ознайомлення з правилами безпечної поведінки на воді та
першої допомоги під час рятування утопаючих; залучення засобів інформування навчального закладу до
роз'яснювальної роботи з метою попередження дитячого травматизму
під час надзвичайних ситуацій, у побуті, на вулиці, в природному
середовищі; навчання учнів діям при проведенні рятувальних робіт в
екстремальних умовах під час виникнення надзвичайних ситуацій; розвиток у дітей заінтересованості до участі в змаганнях з
прикладних видів спорту, конкурсах, олімпіадах, вікторинах,
кінолекторіях на тематику пожежної та техногенної безпеки; розвиток технічної учнівської області.
2.2. Дружини юних рятувальників-пожежних залучають дітей до
відвідування навчальних закладів Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, його підрозділів та обласних
інформаційних центрів з питань цивільного захисту, виставок,
пам'ятних місць, організовують збір матеріалів про історію та
людей пожежної охорони, служби цивільного захисту і ДПТ України,
допомагають у створенні в навчальному закладі експозицій слави,
організації зустрічей із заслуженими працівниками та ветеранами
служби цивільного захисту і ДПТ, майстрами прикладних видів
спорту.
3. Структура та організація роботи дружин юних
рятувальників-пожежних
3.1. Членами дружини юних рятувальників-пожежних можуть бути
учні, вихованці віком від 10 до 18 років, які виявили бажання
брати участь у роботі дружини.
3.2. Дружина юних рятувальників-пожежних створюється за
наявністю не менше 10 членів. Дружини можуть поділятися на загони
і ланки.
3.3. Прийом у члени дружини юних рятувальників-пожежних
здійснюється на основі усної заяви на загальному зборі дружини. З
усіма учнями, прийнятими до лав дружин, проводяться заняття з
питань безпеки життєдіяльності.
3.4. Після закінчення навчання юним рятувальникам-пожежникам
в урочистій обстановці вручають посвідчення і значок члена дружини
юних рятувальників-пожежних.
3.5. Діє дружина юних рятувальників-пожежних на принципах
самоврядування.
3.6. Вищим органом дружини юних рятувальників-пожежних є
загальні збори членів дружини, які збираються, як правило, один
раз на рік або у разі необхідності.
3.7. Оперативне керівництво роботою дружини юних
рятувальників-пожежних здійснює рада, яка обирається на загальних
зборах дружини.
3.8. Рада із свого складу обирає командира дружини, його
заступника, командирів загонів та ланок. У разі коли дружина малочисельна, на зборах обираються тільки
командир дружини та його заступник.
3.9. Загальні збори дружини затверджують план роботи дружини
юних рятувальників-пожежних, розглядають питання, пов'язані із
прийомом у члени дружини тощо. Рада планує роботу дружини та
слідкує за виконанням плану.
4. Обов'язки та права юних рятувальників-пожежних
4.1. Член дружини юних рятувальників-пожежних зобов'язаний: шанувати звання юного рятувальника, брати участь у справах
дружини, своєчасно і у визначений строк виконувати завдання ради
дружини та її командира; вивчати історію створення і розвитку служб пожежної безпеки
та цивільного захисту в Україні, бути прикладом у дотриманні вимог
безпеки життєдіяльності; вести профілактичну та роз'яснювальну роботу серед однолітків
та дітей молодшого віку щодо дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій; підвищувати свою загартованість та фізичну культуру,
спортивну майстерність, займатися прикладними видами спорту.
4.2. Юний рятувальник-пожежний має право: обирати та бути обраним до керівних органів дружини юних
рятувальників-пожежних; брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності
дружини, а також вносити відповідні пропозиції щодо покращання її
роботи; звертатися за допомогою та консультацією з питань безпеки
життєдіяльності до місцевих органів служби цивільного захисту та
ДПТ України, займатися в секціях прикладних видів спорту; користуватися спортивно-технічними спорудами та інвентарем
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і ДПТ,
брати участь у змаганнях, конкурсах, виставках з питань безпеки
життєдіяльності.
5. Керівництво роботою дружин юних
рятувальників-пожежних
5.1. Для організаційного та методичного керівництва роботою
дружин юних рятувальників-пожежних доцільно створювати районні,
міські, обласні та центральний штаби по роботі з дружинами юних
рятувальників-пожежних у складі представників молодіжних
організацій, органів управління освітою, служби цивільного
захисту, регіональних правлінь ДПТ - в обов'язковому порядку; з
представниками телебачення, радіомовлення, творчих спілок,
спортивних та інших організацій - за згодою.
5.2. Начальник штабу по роботі з дружинами юних
рятувальників-пожежних, його заступники, секретар та члени штабу
обираються на районних, міських, обласних, всеукраїнських зльотах
активістів дружин юних рятувальників-пожежних, що проводяться: районні - один раз на два роки; обласні - один раз на три роки; всеукраїнський - один раз на п'ять років.
6. Заохочення та нагородження
юних рятувальників-пожежних
6.1. За активну роботу, виявлені здібності, а також
старанність при вивченні рятувальної справи юних
рятувальників-пожежних можуть нагороджувати Міністерство України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, органи управління освітою,
ДПТ грамотами, нагрудними значками, цінними подарунками, путівками
до молодіжного табору, направляти на обласні та всеукраїнські
зльоти (фестивалі) та рекомендувати для вступу до навчальних
закладів, які готують фахівців пожежної охорони та служби
цивільного захисту.
6.2. За сміливість, рішучість, ініціативу при гасінні пожежі,
дії при виникненні інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх
наслідків юний рятувальник-пожежний може бути рекомендований до
відзначення державними нагородами в установленому порядку.
7. Матеріально-технічне забезпечення
руху юних рятувальників-пожежних
7.1. Витрати на проведення роботи з дружинами юних
рятувальників-пожежних (збори, семінари, фестивалі, змагання,
екскурсії, походи, рейди, вікторини тощо) здійснюється в межах
видатків на проведення навчально-виховного процесу. Забезпечення відповідним спорядженням, навчальними
посібниками, літературою, технічними засобами пропаганди
здійснюється за рахунок коштів ДПТ України та інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством.
7.2. Для проведення практичних занять з дружинами юних
рятувальників-пожежних Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та організаціями ДПТ України,
навчальними закладами надаються спортивні бази та спортивні
майданчики, інвентар, а також рятувальна техніка, обладнання,
спорядження тощо.вгору