Документ v_134556-00, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2000

                МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
16.02.2000 N 14-6/134

Управління економіки спільно з управлінням
природно-техногенної безпеки розглянуло звернення щодо справляння
збору за забруднення навколишнього природного середовища і надає
роз'яснення у порядку поставлених запитань.
1. Лампи типу ДРЛ слід відносити до люмінесцентних ламп, а
термометри - до обладнання та приладів, що містять ртуть.
2. Згідно з Порядком встановлення нормативів збору за
забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього
збору, затвердженим постановою КМУ від 01.03.99 р. N 303
( 303-99-п ), сума збору, який справляється за розміщення
відходів, обчислюється платниками збору самостійно на підставі
затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів розміщення
відходів, нормативів збору та коригуючих коефіцієнтів. Якщо відходи не розміщуються на території їх власника
(виробника), а передаються на договірних засадах іншому власнику
(наприклад, спеціалізованому підприємству, як це має бути у
випадку з ДІВ), то дозволи на розміщення цих відходів не
встановлюються, ліміти не видаються (не заповнюється графа 10
додатка 2 до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів
на утворення і розміщення відходів, затвердженого постановою КМУ
від 03.08.98 р. N 1218 ( 1218-98-п ), і, відповідно, збір за
розміщення відходів не справляється.
3. Підприємствам, що мають договори (контракти) на передачу
відпрацьованих люмінесцентних ламп спеціалізованим підприємствам,
дозволи на їх розміщення не видаються, ліміти на їх розміщення не
встановлюються і збір за забруднення навколишнього природного
середовища не справляється. Проте підприємства, що накопичують відпрацьовані
люмінесцентні лампи до моменту їх передачі спеціалізованому
підприємству за умовами договору, обов'язково повинні отримати
дозвіл на зберігання токсичних промислових відходів згідно з
постановою КМУ "Про затвердження Порядку одержання дозволу на
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів" від 20 червня 1995 р. N 440 ( 440-95-п ).
4. Інструкція про порядок розробки, встановлення, перегляду
та доведення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, затверджена наказом Мінекобезпеки України від
28 червня 1996 р. N 65 ( z0353-96 ), застосовується у частині, що
не протирічить чинному законодавству, в тому числі і Порядку
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору, затвердженому
постановою КМУ від 01.03.99 р. N 303 ( 303-99-п ).
5. Постановою КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 303" від 27.10.99 р.
N 1984 ( 1984-99-п ) встановлено, що нормативи збору, які
справляються за розміщення нетоксичних відходів та за викиди
марганцю і його сполук підприємствами гірничодобувної та
феросплавної галузі, застосовуються з 01.01.99 р. Інші положення даної постанови вступають в силу з моменту
набрання нею чинності, тобто згідно з Указом Президента України
"Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та
набрання ними чинності" від 10.06.97 р. N 503/97 ( 503/97 ), з
моменту її прийняття.
Начальник управління економіки М.Пилипчуквгору