Про визнання недійсним векселя
Спеціалізовані суди; Рішення від 22.04.19981/2/132
Документ v_132805-98, поточна редакція — Прийняття від 22.04.1998

                                                          
АРБІТРАЖНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
22.04.98 Справа N 1/2/132

За позовом прокурора Запорізької області в інтересах хлібної
бази N 74, м. Молочанськ Запорізької області
до відповідача 1. ЗАТ "Агропромислова група", м. Запоріжжя
2. ПП "Транссервіс", м. Запоріжжя

Сутність спору: Розглядається позовна заява прокуратури
Запорізької області в інтересах хлібної бази N 74 до ЗАТ
"Агропромислова група" і до ПП "Транссервіс" про визнання
недійсним векселя 693134290204, договору N 8 від 15.03.97 й 15/2
від 21.04.97. Перший відповідач позовні вимоги не визнав, посилаючись на
пред'явлення позову прокурором з порушенням ст. 2 АПК ( 1798-12 )
і на необгрунтованість вимог. Другий відповідач позовні вимоги не визнав, посилаючись на
законність угод. Прокурор уточнив позовні вимоги і просить визнати недійсним
як угоду - вексель. Розгляд справи розпочато 31.03.98, справа слуханням відложена
до 20.04.98 в зв'язку з непред'явленням документів. В засіданні
20.04.98 було оголошено перерву до 22.04.98. Розглянувши матеріали справи і вислухавши пояснення сторін,
суд постановив: - позивач видав 20.03.97 ЗАТ "Агропромислова група" простий
вексель 693134290204 зі строком платежу 1 серпня 1997 року на суму
725140 грн.; між сторонами укладений договір N 8 від 15.03.97 переуступки
боргу, згідно з яким позивач за поставлені нафтопродукти вручає ПП
"Транссервіс" вексель 693134290204, виписаний на ЗАТ
"Агропромислова група", і передає всі повноваження за векселем на
ПП "Транссервіс"; - 21.04.97 між позивачем і ЗАТ "Агропромислова група"
укладений договір на погашення заборгованості за векселем. Позивач просить вексель і вказані договори визнати
недійсними, як угоди, укладені під впливом помилки. Відповідно до постанови КМУ і НБУ N 528 від 10.09.92 "Про
затвердження Правил виготовлення і використання вексельних
бланків" ( 528-92-п ) використання і обертання векселів
здійснюється відповідно до Положення про переказний і простий
вексель ( v1341400-37 ) з врахуванням особливостей, в тому числі -
векселі можуть видаватися лише для оплати за поставлену продукцію,
виконані роботи і надані послуги. Вексель 693134290204 виданий позивачем ЗАТ "Агропромислова
група" без достатніх підстав, так як у позивача була відсутня
заборгованість перед першим відповідачем. Таким чином, вексель, як угоду оформлено з порушенням діючого
законодавства і відповідно до ст. 48 ЦК України ( 1540-06 ) є
недійсною. Договір 15/2 від 21.04.97 за своєю правовою природою є
доповненням до вексельної угоди, і, відповідно, визнання векселя
недійсним тягне недійсність і додаткової угоди. Договір N 8 від 15.03.97 укладено з порушенням діючого
законодавства. Договором N 8 фактично не передбачено переведення боргу,
тобто переведення обов'язку одного боржника на другого, а
передбачена заміна кредитора. ПП "Транссервіс", не будучи законним векселеутримувачем,
передає всі повноваження і зобов'язання за векселем на ЗАТ
"Агропромислова група", хоча це право виходить фактично із самого
векселя. Позивач передає за договором вексель, виписаний на ЗАТ
"Агропромислова група", ПП "Транссервіс" в рахунок погашення
заборгованості за поставлену продукцію. Через чинність глави 11 Положення про переказний і простий
вексель ( v1341400-37 ) передавати вексель за індосаментом у
власність чи для здійснення дій за дорученням має законний
векселеутимувач, а не платник. Передача права вимоги в порядку звичайної цесії регулюється
ст. 197 ЦК України ( 1540-06 ), згідно з якою поступка вимоги
здійснюється кредитором, а не боржником. Угода, здійснена з порушенням законодавства, через чинність
ст. 48 ЦК України ( 1540-06 ) є недійсною. Посилання відповідачів на договір поступки вимоги від
18.02.97, укладеним між відповідачами, генеральна угода N 1 від
10.01.96 про співпрацю між позивачем і ПП "Транссервіс" і договір
від 25.01.96 до генеральної угоди не може бути прийняте до уваги,
так як: - договір поступки не містить всіх необхідних умов,
передбачених законодавством для даного виду угод, а саме:
конкретного зобов'язання боржника і права кредитора, а відповідно
через чинність ст. 153 ЦК ( 1540-06 ) вважається не укладеним і не
породжує громадянських прав і зобов'язань; генеральна угода не містить конкретних прав і зобов'язань, а
договір до генеральної угоди - об'ємів поставок, цін, строків,
кількості і асортименту продукції. Таким чином, дані договори теж
не породжують прав й зобов'язань. Посилання відповідачів на неправомірність пред'явлення позову
прокурором в інтересах державного підприємства, а не держави - не
може бути прийнято, оскільки протирічить ст. 2 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ). Посилання відповідачів на рішення суду 3/1-373 від 25.11.97
не може бути прийнято до уваги, так як при винесенні даного
рішення судом не розглядались питання чинності векселя і
договорів. Посилання позивача на недійсність угоди, здійсненої внаслідок
помилки, не може бути прийнято до уваги, так як помилка в мотиві
здійснення угоди не тягне її недійсності. Суд вважає за необхідне вийти за межі позиву і визнати
договори і вексель недійсними за ст. 48 ЦК України ( 1540-06 ). За таких обставин угоди: вексель 693134290204, договір N 15/2
від 21.04.97 і договір N 8 від 15.03.97 мають бути визнані
недійсними на підставі ст. 48 ЦК України ( 1540-06 ). Витрати за держмитом в сумі 255 грн. віднести на відповідачів
в рівних частинах. Керуючись ст. ст. 49, 82- 85 АПК України ( 1798-12 ), суд
В И Р І Ш И В:
Визнати недійсним вексель 693134290204 на суму 725145 грн.,
виданий хлібною базою N 74 ЗАТ "Агропромислова група" 20.03.97.
Визнати недійсним договір N 8 від 15.03.97 між ПП
"Транссервіс", ЗАТ "Агропромислова група" і хлібною базою N 74. Визнати недійсним договір N 74 від 21.04.97 між ЗАТ
"Агропромислова група" і хлібною базою N 74. Стягти з р/р 1467877 в Дирекції АПБ "Україна" ЗАТ
"Агропромислова група", 330000, м. Запоріжжя, пр. Перемоги, 129 в
дохід державного бюджету 127 грн. 50 коп. витрат за держмитом. Видати наказ. Стягти з р/р 0644074 в ЗРУ КБ "Приватбанк", м. Запоріжжя ПП
"Транссервіс", м. Запоріжжя, вул. Щербакова, 14-а в дохід
державного бюджету 127 грн. 50 коп. витрат за держмитом. Видати наказ.
"Вісник Вищого арбітражного суду України", N 4, 1998 р.вгору