Документ v_055816-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.05.2012, підстава - v0078816-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ
Н А К А З
25.07.2011 N 55
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
архітектурно-будівельної інспекції
N 78 ( v0078816-12 ) від 07.05.2012 }
Про вдосконалення роботи з ліцензування
господарської діяльності, пов'язаної
із створенням об'єктів архітектури
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
архітектурно-будівельної інспекції
N 136 ( v0136816-11 ) від 22.11.2011 }

Відповідно до пункту 4 Порядку ліцензування господарської
діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007
N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про ліцензування господарської діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", та з метою
вдосконалення роботи Держархбудінспекції та її територіальних
органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури, Н А К А З У Ю:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної
архітектурно-будівельної інспекції N 136 ( v0136816-11 ) від
22.11.2011 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної
архітектурно-будівельної інспекції N 136 ( v0136816-11 ) від
22.11.2011 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної
архітектурно-будівельної інспекції N 136 ( v0136816-11 ) від
22.11.2011 }
4. Внести до Регламенту роботи Держархбудінспекції України та
її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженого
наказом від 07.07.2011 N 47 ( v_047816-11 ), такі зміни:
4.1. У пункті 2.1 розділу II після слів "Державна
архітектурно-будівельна інспекція України" доповнити словами ",
якщо інше не визначено нею.".
4.2. У розділі VI: пункт 6.4 викласти в такій редакції: "6.4. Орган ліцензування до 25 числа звітного місяця подає до
Держархбудінспекції звіт про використання бланків ліцензій у
паперовому та електронному вигляді за формою, передбаченою
Інструкцією про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку
і звітності витрачання бланків ліцензій єдиного зразка,
затвердженою наказом Держкомпідприємництва від 18.12.2000 N 78
( z0003-01 ), зареєстрованим у Мін'юсті 10.01.2001 за N 3/5194."
4.3. Додаток 7 до Регламенту викласти в редакції, що
додається.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Держархбудінспекції від 01.02.2011 N 17 ( v0017816-11 ) "Про
розширення повноважень в інспекціях державного
архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області та у
м. Києві".
6. Управлінню організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення (Петренко В.К.) забезпечити
розміщення цього наказу на офіційному сайті Держархбудінспекції
України.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Бушовського О.М.
Голова О.В.Рибак

Додаток 7
до Регламенту роботи
(примірний)

КНИГА
видачі ліцензій

------------------------------------------------------------------ | N |Відомості про заявника (найменування, ідентифікаційний код,| |з/п | місцезнаходження, телефон) | |----+-----------------------------------------------------------| | | | |----+-----------------------------------------------------------| | | | |----+-----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |N та дата| Серія та N,| Прізвище заявника, якого |підпис| | наказу | термін дії | ознайомлено з ліцензійними | | | | ліцензії | умовами. Прізвище заявника, який | | | | | отримав ліцензію | | |---------+------------+----------------------------------+------| | | | | | |---------+------------+----------------------------------+------| | | | | | |---------+------------+----------------------------------+------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Книга
реєстрації заяв
---------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстраційний| Дата | Назва |Ідентифікаційний|Зміст|Відмітка | |з/п| номер |реєстрації|підприємства| код |заяви| про | | | | | | | |виконання| |---+-------------+----------+------------+----------------+-----+---------| | | | | | | | | |---+-------------+----------+------------+----------------+-----+---------| | | | | | | | | |---+-------------+----------+------------+----------------+-----+---------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------вгору