Щодо визначення річного обсягу доходу для ТЦУ і ПКУ
Державна фіскальна служба; Лист, Витяг від 04.05.20169980/6/99-99-15-02-02-15
Документ v9980872-16, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.05.2016  № 9980/6/99-99-15-02-02-15

<...>

Щодо порядку визначення річного доходу для цілей визнання господарських операцій контрольованими

<...> для цілей ст. 39 Кодексу розрахунок річного доходу здійснюється відповідно до вимог, встановлених пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу.

Враховуючи те, що пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що до обсягу річного доходу не включаються непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення розраховується як сумарне значення таких показників Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід (далі - Звіт)) Форма № 2:

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000),

інші операційні доходи (ряд. 2120),

дохід від участі в капіталі (ряд. 2200),

інші фінансові доходи (ряд. 2220),

інші доходи (ряд. 2240).

Щодо розрахунку річного доходу для визначення податкового (звітного) періоду з податку на прибуток

<...> до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Таким чином, якщо річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за показниками Звіту, за звітний (податковий) період - 2015 рік не перевищує 20 мільйонів гривень, для таких платників у 2016 році встановлюється річний податковий (звітний) період.

Крім того, обсяг доходу платника податків від будь-якої діяльності визначається за даними графи 3 "За звітний період" Звіту за звітний рік як сумарне значення рядків 2000 (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 2120 (інші операційні доходи), 2200 (дохід від участі в капіталі), 2220 (інші фінансові доходи) та 2240 (інші доходи).

Ця сума відображається у рядку 01 "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку" податкової декларації з податку на прибуток підприємств.вгору