Документ v9976810-13, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2013

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.08.2013  № 9976/6/99-99-24-02-04-15


Громадській Раді
при Міністерстві доходів і зборів України

Щодо розгляду звернення

Департаментом митної справи Міністерства доходів і зборів України опрацьовано звернення Громадської Ради при Міндоходів України від 30.07.2013 № 5/13 щодо питань визначення та коригування митної вартості товарів.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Порядок та методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, встановлені розділом III Митного кодексу України (далі - Кодекс) і базуються на положеннях статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (далі - ГАТТ) та Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Заявлення митної вартості товарів здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою під час декларування товарів у порядку, встановленому розділом VIII Кодексу та главою 8 (ст. 52 Кодексу). У випадках, передбачених Кодексом, одночасно з митною декларацією декларант подає органу доходів і зборів документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод її визначення.

Органи доходів і зборів відповідно до положень Кодексу здійснюють функції контролю за правильністю визначення митної вартості товарів.

Таким чином, визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою, в тому числі за основним методом.

За результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів орган доходів і зборів визнає заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень ст. 55 Кодексу.

Таким чином, при визначенні заявленої декларантом митної вартості, в тому числі за основним методом, орган доходів і зборів не приймає рішення про коригування митної вартості. Вибірковий аналіз електронних копій рішень про коригування митної вартості не виявив випадків визначення органами доходів і зборів митної вартості за основним методом.

Виключний перелік випадків, через які заявлену декларантом митну вартість не може бути визнано, встановлений частиною шостою ст. 54 Кодексу.

За результатами аналізу рішень про коригування митної вартості товарів за період з липня 2012 року по липень 2013 року підставами їх прийняття стало наступне:

заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначено митну вартість товарів;

невірно проведено декларантом або уповноваженою особою розрахунок митної вартості;

неподання декларантом або уповноваженою ним особою документів згідно з переліком та відповідно до умов, зазначених у частинах другій - четвертій ст. 53 Кодексу, або відсутності у цих документах всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари;

невідповідність обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості товару умовам, наведеним у главі 9 Кодексу;

надходження до митного органу документально підтвердженої офіційної інформації митних органів інших країн щодо недостовірності заявленої митної вартості.

Стосовно Вашого прохання щодо проведення спільного засідання Комісії з митної справи Громадської ради та фахівців Департаменту митної справи Міндоходів України пропонуємо провести його у вересні 2013 року.

Конкретну дату та час проведення зустрічі, список учасників зустрічі пропонуємо погодити в робочому порядку.

Контактна особа - Хабло Ганна Олексіївна - тел. 481-81-16.

Директор Департаменту
митної справи


О.М. Дороховський

{Текст взято з сайту Міндоходів України http://minrd.gov.ua}вгору