Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 21.03.20133304-05/9949-12
Документ v9949731-13, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.03.2013  № 3304-05/9949-12


ДП "Завод 410 ЦА"
Повітрофлотський проспект, 94,
м. Київ, 03151

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти клею та желатину (смоли епоксидної компаунду К-153 - 1000 кг, затверджувача поліетиленполіаміну ПЕПА - 150 кг, клею хемосил-211 - 15 кг, клею хемосил-222 - 15 кг) згідно з оголошенням № 164278 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 16.04.2012 № 46 (648), проведеної ДП "Завод 410 ЦА" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 20.02.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 20.02.2013 № 3304-05/6068-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю клею та желатину (смоли епоксидної компаунду К-153 - 1000 кг, затверджувача поліетиленполіаміну ПЕПА - 150 кг, клею хемосил-211 - 15 кг, клею хемосил-222 - 15 кг) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.04.2012 № 286/2012.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання, зокрема, копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника (за наявності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів) встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника не містить інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі вимогам, встановленим у пунктах 2 і 5 частини першої та пункті 1 частини другої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати, зокрема, відповідні відомості (довідку та/або витяг в оригіналі, або нотаріально завірену копію) щодо відсутності/наявності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, які видані відповідною структурою/органом (Міністерства юстиції України або Міністерством економічного розвитку і торгівлі України), що має на це повноваження, або визначені нормативно-правовими актами.

При цьому Замовником при розробленні документації конкурсних торгів не ураховано, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення, Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19.09.2011 за № 1106/19844, встановлено, що держатель Єдиної бази даних - Мін'юст, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Мін'юсту від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим 14.11.2011 за № 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 17.05.2012 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

ПП "Ансі Україна"

271302,00

2

ТОВ "Хімресурси"

272502,00

3

ТОВ "Мегасел"

188760,00

4

ПП "Електроізоліт"

192535,20

5

ТОВ "Енергопром ЛТД"

207636,00

Відповідно до протоколів засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 24.05.2012 № 424/2012 і № 425/2012 пропозиції конкурсних торгів ПП "Електроізоліт" і ТОВ "Енергопром ЛТД" відхилено на підставі абзацу другого пункту 1 і пункту 3 частини першої статті 29 Закону, оскільки учасники не відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а їх пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 24.05.2012 № 427/2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мегасел", ПП "Ансі Україна" та ТОВ "Хімресурси", а переможцем конкурсних торгів на основі цінового критерію і методики оцінки, зазначених у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Мегасел", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

Відповідно до пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів учасники процедури закупівлі для підтвердження такого кваліфікаційного критерію, як наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, повинні надати у складі пропозиції конкурсних торгів копії аналогічних договорів зі специфікаціями, які безпосередньо стосуються тематики товарів, що закуповуються, а також товарні накладні.

У складі копії пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Хімресурси" міститься: копія першої сторінки договору від 25.09.2009 № 24/060 та копія специфікації № 1. Разом з цим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Хімресурси" не містить копії товарної накладної.

З огляду на зазначене пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Хімресурси" не відповідає вимозі пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу III) документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога, зокрема, про те, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим згідно з технічним завданням: копію паспорта (сертифіката) якості на товар заводу-виробника.

У складі пропозицій конкурсних торгів ПП "Ансі Україна" і ТОВ "Хімресурси" відсутні копії паспортів (сертифікатів) якості на смолу епоксидну компаунд К-153, що не відповідає пункту 7 розділу III документації конкурсних торгів.

Водночас паспорти (сертифікати) якості на клей "Хемосил 211" та клей "Хемосил 222", надані у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Мегасел", ПП "Ансі Україна" і ТОВ "Хімресурси", не містять інформації щодо їх відповідності технічним умовам, встановленим у пункті 7 розділу III документації конкурсних торгів.

Крім того, згідно з сертифікатами якості на клей "Хемосил 211" та клей "Хемосил 222", наданими у складі пропозицій конкурсних торгів ПП "Ансі Україна" і ТОВ "Хімресурси", термін їх придатності закінчився у 2010 і 2011 роках відповідно.

Згідно з пунктами 1 і 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, а також якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено, згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником Мінекономрозвитку за процедурою закупівлі клею та желатину (смоли епоксидної компаунду К-153 - 1000 кг, затверджувача поліетиленполіаміну ПЕПА - 150 кг, клею хемосил-211 - 15 кг, клею хемосил-222 - 15 кг), виявлено:

Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані:

- вимоги пункту другого частини другої статті 22 Закону;

- зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та визначення уповноваженого органу з питань банкрутства.

Щодо відповідності порядку проведення процедури закупівлі вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мегасел", ПП "Ансі Україна" і ТОВ "Хімресурси" не відповідають вимогам пунктів 6 і 7 розділу III документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
Б.М. Горбанський

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору