Про відкриття рахунків з обліку надходжень
Державне казначейство, Мінфін України; Лист від 21.11.200815-06/2599-19926
Документ v9926506-08, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2008

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Л И С Т
21.11.2008 N 15-06/2599-19926
Головним управлінням
Державного казначейства
України в Автономній
Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі
Копія: Міністерству внутрішніх
справ України

Про відкриття рахунків з обліку надходжень

Державне казначейство України повідомляє про відкриття
рахунків для зарахування адміністративних штрафів у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються
уповноваженими органами (посадовими особами), у зв'язку з
набранням чинності Закону України від 24.09.2008 N 586-VI
( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху".
Відповідно до пункту 3 зазначеного Закону ( 586-17 ) внесено
зміни до статей 29 та 64 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
щодо включення 50% адміністративних штрафів у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами
(посадовими особами), до складу доходів державного бюджету та 50%
цих штрафів - до складу доходів, що закріплюються за бюджетами
місцевого самоврядування, а саме: бюджетами територіальних громад
сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
На виконання вищезазначених норм законодавства та відповідно
до наказу Міністерства фінансів України від 20.11.2008 N 1404
( v1404201-08 ) "Про внесення зміни до бюджетної класифікації" і
наказу Державного казначейства України від 21.11.2008 N 494
( v0494506-08 ) "Про внесення змін до Довідника відповідності
символу звітності коду класифікації доходів бюджету", в Головних
управліннях Державного казначейства України в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі відкриваються розподільчі рахунки за
балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між
державним та місцевими бюджетами", кодом класифікації доходів
бюджету 21081300 "Адміністративні штрафи у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху", символом звітності 336, з подальшим
розподілом за встановленими нормативами та спрямуванням у
відповідних обсягах до загального фонду державного та відповідних
місцевих бюджетів.
При цьому необхідно врахувати, що відповідно до статті
64 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) 50% адміністративних
штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху включено до
кошику доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого
самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів, тому акумулювання зазначених надходжень повинно
здійснюватись на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих
бюджетів" для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного
кодексу України враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів.
Про вищевикладене просимо повідомити місцеві фінансові органи
та відповідні підрозділи МВС.
Програма "script" для відкриття зазначених рахунків буде
надіслана додатково.
Заступник Голови О.О.Чечулінавгору