Щодо визначення поняття "умовна одиниця"
Держкомпідприємництво; Лист, Витяг від 21.12.20079563/0/2-07
Документ v9563563-07, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2007

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
21.12.2007 N 9563/0/2-07

Щодо визначення поняття "умовна одиниця"

(Витяг)
<...>
Відповідно до статті 99 Конституції України ( 254к/96-ВР )
грошовою одиницею України є гривня.
Згідно з пунктом 2 статті 189 Господарського кодексу України
( 436-15 ) ціна є істотною умовою господарського договору. Ціна
зазначається в договорі у гривнях.
Оскільки гривня як грошова одиниця України (національна
валюта) є законним платіжним засобом в Україні (стаття 3 Закону
України від 05.04.2001 р. N 2346-III ( 2346-14 ) "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні"), то й ціна у договорі
зазначається у гривнях.
При визначенні ціни у договорі слід враховувати положення
частини 2 статті 524 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) про те,
що сторони можуть визначати грошовий еквівалент зобов'язання в
іноземній валюті.
Отже, сторонам надано право визначати грошовий еквівалент
зобов'язання в іноземній валюті, що поряд із застосуванням
індексації суми зобов'язання дає можливість учасникам цивільного
обороту уникнути впливу інфляційних процесів на суму їхніх
грошових зобов'язань.
Разом з тим зазначимо, що жодним нормативно-правовим
документом не визначено поняття "умовна одиниця".
Заступник голови Г.Білоусвгору