Щодо оподаткування послуг у пп. "в" п. 183.3 Кодексу
ДПС України; Лист, Витяг від 17.08.20119409/5/16-1516
Документ v9409837-11, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2011

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
17.08.2011 N 9409/5/16-1516

Щодо оподаткування послуг у пп. "в" п. 183.3 Кодексу

<...>
Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V
Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI
( 2755-17 ) (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування є операції
платників податку з постачання послуг, місце постачання яких
розташоване на митній території України, відповідно до статті 186
цього Кодексу.
У відповідності із пунктом 186.4 статті 186 Кодексу
( 2755-17 ) місцем постачання послуг є місце реєстрації
постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3
цієї статті.
Згідно з пунктом 186.3 статті 186 Кодексу ( 2755-17 ) місцем
постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в
якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання,
або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи
переважного його проживання. До таких послуг, зокрема, належать:
консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі
адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні
послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення,
постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення
даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання
інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з
використанням комп'ютерних систем (підпункт "в" пункту 186.3
статті 186 Кодексу).
Відповідно до підпункту 196.1.14 пункту 196.1 статті 196
Кодексу ( 2755-17 ) операції з постачання послуг, визначених у
підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу ( 2755-17 ) не
належали до об'єкта оподаткування ПДВ до 01.07.2011 р.
(19.05.2011 р. Верховною Радою України прийнято Закон України
N 3387-VI ( 3387-17 ) "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види
зернових культур" (набрав чинності з 01.07.2011 р. <...>), яким
внесено зміни до Кодексу, зокрема, виключено підпункт 196.1.14
пункту 196.1 статті 196 Кодексу).
Враховуючи викладене: - з 01.01.2011 р. до 30.06.2011 р. операції з надання послуг,
визначених підпунктом "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу
( 2755-17 ), не належали до об'єкта оподаткування ПДВ; - з 01.07.2011 р. операції з надання резиденту послуг,
визначених підпунктом "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу
( 2755-17 ), в тому числі і надання таких послуг нерезидентом, є
об'єктом оподаткування ПДВ. При цьому якщо нерезидент надає
послуги, визначені в підпункті "в" пункту 186.3 статті 186
Кодексу, резиденту - юридичній особі, зареєстрованій платником
податку на додану вартість, то такий отримувач послуг нараховує
податок за основною ставкою, складає податкову накладну із
зазначенням суми нарахованого ним податку (при цьому податкова
накладна ( z1401-10 ) складається в одному примірнику і
залишається в платника податку) та включає її до податкового
зобов'язання відповідного звітного (податкового) періоду (рядок 7
декларації з податку на додану вартість) ( za197-11 ). В
наступному звітному періоді зазначена сума податку може бути
віднесена до податкового кредиту (рядок 12.4 декларації з податку
на додану вартість) за умови виконання вимог, визначених
статтею 198 Кодексу ( 2755-17 ).
Заступник голови комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник
Голови ДПС України С.Лекарьвгору