Документ v9267768-12, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2012

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.11.2012  № 2-7/9267


Директору Аптечної професійної
асоціації України
Гуленко О.І.

Стосовно правової охорони знаків для товарів і послуг та порядку визнання недійсним свідоцтва на знак

Державною службою інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) розглянуто Ваше звернення від 08.10.2012 р. № 110, яке надійшло листом Генеральної прокуратури України від 29.10.2012 р. № 071113-15551-08.

За результатами розгляду в межах компетенції інформуємо про наступне.

Відносини, що виникають у зв'язку із набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

Згідно зі ст. 10 Закону за поданими заявками відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 р. № 116 (в редакції наказу від 20.08.97 р. № 72), проводиться експертиза, яка складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).

Кінцеві результати експертизи відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. На підставі такого висновку Державною службою приймається рішення про реєстрацію знака або про відмову в такій реєстрації.

Згідно з п. 15 ст. 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним ст. 5 Закону.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Виключний перелік підстав для відмови в наданні правової охорони встановлено ст. 6 Закону. Серед них немає такої підстави, як недобросовісна конкуренція.

Таким чином, свідоцтво України № 115513 на знак "АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН" було видано з дотриманням положень згаданого вище Закону.

Разом з тим, відповідно до п. 1 ст. 19 Закону, свідоцтво може бути визнано недійсним (повністю або частково) у судовому порядку в разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони чи видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

На підставі зазначеної правової норми Ви можете звернутися до суду з позовом про визнання свідоцтва № 115513 недійсним, якщо вважаєте, що зареєстрований за цим свідоцтвом знак не відповідає умовам надання правової охорони або порушує права інших осіб.

Додатково до викладеного вище вважаємо за доцільне поінформувати Вас про те, що розгляд питань, пов'язаних з проявами недобросовісної конкуренції, зокрема із здійсненням дій, перерахованих у ст. 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", відноситься до компетенції не Державної служби, а Антимонопольного комітету України.

Заступник Голови
Державної служби
інтелектуальної власності
України
В.С. Дмитришинвгору