Документ v9248506-10, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2010

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Л И С Т
28.05.2010 N 15-04/1243-9248

Про надання роз'яснень

<...>
1. Щодо операцій з оприбуткування виготовлених інформаційних
стендів Відповідно до пункту 2.1 Інструкції з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 17.07.2000 р. N 64
( z0459-00 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
31.07.2000 р. за N 459/4680 (далі - Інструкція N 64), до основних
засобів належать матеріальні активи, які використовуються
установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних
функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких
без податку на додану вартість та інших платежів перевищує
1000 гривень за одиницю (комплект). Обліковуються інформаційні стенди відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого
наказом Головного управління Державного казначейства України від
10.12.99 р. N 114 ( z0890-99 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.12.99 р. за N 890/4183, на субрахунку 106
"Інструменти, прилади та інвентар". Інформаційні стенди оприбутковуються на підставі "Акта
прийняття-передачі основних засобів" форма N ОЗ-1 (бюджет)
відповідно до Інструкції зі складання типових форм з обліку та
списання основних засобів, що належать установам і організаціям,
які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів,
затвердженої спільним наказом Головного управління Державного
казначейства України та Державного комітету статистики України від
02.12.97 р. N 125/70 ( z0612-97 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 22.12.97 р. за N 612/2416. У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються
відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 10.07.2000 р. N 61 ( z0497-00 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 р. за
N 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від
14.02.05 р. N 28) ( z0288-05 ) (далі - Інструкція N 61). При цьому виконуються наступні бухгалтерські проведення:
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст операції | Номери субрахунків | |з/п| |-------------------------| | | |за дебетом | за кредитом | |---+----------------------------------+-----------+-------------| | 1 |Отримано асигнування із загального| 321 | 701, 702 | | |фонду державного бюджету | | | |---+----------------------------------+-----------+-------------| | 2 |Оприбутковано інформаційні стенди | 106 | 364, 675 | | |----------------------------------+-----------+-------------| | |Водночас проводиться другий запис | 801, 802 | 401 | |---+----------------------------------+-----------+-------------| | 3 |Перераховано кошти за виконані | 364, 675 | 321 | | |роботи | | | ------------------------------------------------------------------
Принагідно повідомляємо, що відповідно до пункту 4 Інструкції
N 61 ( z0497-00 ) кореспонденція субрахунків, що не наведена в цій
Інструкції ( z0497-00 ), визначається установою виходячи з норм
даної кореспонденції субрахунків та нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку бюджетних установ.
2. Щодо відображення в бухгалтерському обліку послуг з
монтажу та установки охоронно-пожежної сигналізації Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 25.11.09 р. N 495 ( z0079-09 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.09 р. за
N 79/16095, за кодом економічної класифікації видатків 1134
"Оплата послуг (крім комунальних)" здійснюються видатки на
створення і впровадження локальних мереж, систем
відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем,
пожежогасіння, систем гарантованого енергоживлення або
електропостачання, систем кондиціювання робочих або технологічних
приміщень, систем технічного захисту інформації (уключаючи видатки
на їх атестацію), у тому числі оплата пасивного обладнання -
монтажних шаф, монтажних коробів, кабелеводів, кабелів,
з'єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо, якщо
зазначене обладнання є невід'ємною частиною послуг. Враховуючи вищевикладене, якщо за умовами договору пасивне
обладнання є складовою робіт з монтажу пожежної сигналізації, то
витрати на проведення його монтажу відносяться на фактичні видатки
бюджетної установи. Відповідно до пункту 2.4 Інструкції N 64 ( z0459-00 )
одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. До
основних засобів належать матеріальні цінності, які мають вартість
більше 1000 грн. за одиницю (комплект) та строк корисної
експлуатації більше одного року. Щодо відображення в бухгалтерському обліку послуг з монтажу
та установки охоронно-пожежної сигналізації, то відповідно до
пункту 1.15 Інструкції N 64 ( z0459-00 ) роботи щодо встановлення
структурованої кабельної системи, настройки локальної
обчислювальної мережі тощо, а також витратні матеріали (кабельні
лотки, монтажні панелі, розетки, коректори тощо), що використані
при проведенні таких робіт, не відносяться до вартості необоротних
активів, а списуються на фактичні видатки на підставі виправдних
документів (актів виконаних робіт тощо). Вартість витратних матеріалів не містить об'єкта основних
засобів, тому підстави для відображення в бухгалтерському обліку
об'єктів основних засобів відсутні.
Перший заступник голови О.Даневичвгору