Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.05.2012  № 3304-04/19180-12

Копія:

Луганській міській багатопрофільній
лікарні № 7
вул. Шеремета, 1, м. Луганськ, 91055

Державній казначейській службі України

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти препаратів фармацевтичних різних (286 найменувань) (оголошення № 067147 публікації запиту цінових пропозицій в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 06.02.2012 № 16/5 (618/5)), проведеної Луганською міською багатопрофільною лікарнею № 7 (далі - Замовник) за процедурою "запит цінових пропозицій".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 28.03.2012 № 3304-04/11649-08).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 29.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Пунктом 2 наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 916 "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів", зареєстрованого в Мін'юсті 06.08.2010 за № 622/17917, передбачено, що замовники (генеральні замовники) при затвердженні положень про комітети з конкурсних торгів використовують Типове положення про комітет з конкурсних торгів, затверджене цим наказом, а затверджені положення про комітети з конкурсних торгів приводять у відповідність з Типовим положенням про комітет з конкурсних торгів.

Усупереч вищезазначеній вимозі Положення про тендерний комітет Замовника, затверджене наказом головного лікаря Луганської міської багатопрофільної лікарні № 7 від 04.01.2010 № 73, не приведено у відповідність з Типовим положенням про комітет з конкурсних торгів, затвердженим наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 916, зареєстрований в Мін'юсті 06.08.2010 за № 622/17917.

Рішення про вибір процедури закупівлі та затвердження запиту цінових пропозицій (далі - запит цінових пропозицій) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 01.02.2012 № 16. Відповідно до річного плану закупівель (зі змінами) на 2012 рік, затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.02.2012 (протокол № 15), очікувана вартість закупівлі за предметом "препарати фармацевтичні різні (286 найменувань)" (код ДК 016-97: 24.42.2) становить 160000 гривень.

Відповідно до Інструкції про заповнення форми запиту цінових пропозицій, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Інструкція), у пункті 7 запиту цінових пропозицій замовник встановлює строк дії цінової пропозиції, а у підпункті 8.1 пункту 8 зазначається спосіб подання цінових пропозицій (особисто та/або поштою).

Поряд з цим у пункті 7 запиту цінових пропозицій Замовником не визначено строк дії цінових пропозицій, а у підпункті 8.1 пункту 8 не передбачено способу подання цінових пропозицій, що не відповідає вимогам Інструкції.

У підпункті 7 пункту 10.1 розділу 10 запиту цінових пропозицій визначено, що учасники процедури закупівлі подають копію свідоцтва про державну реєстрацію учасника процедури закупівлі.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих цінових пропозицій та протоколу розкриття цінових пропозицій від 21.02.2012 б/н для участі у запиті цінових пропозицій запропоновані цінові пропозиції наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Луганське міське комунальне аптечне підприємство

532309,07

2

ТОВ "Марс Фармасі"

558924,53

Згідно з протоколом оцінки цінових пропозицій від 24.02.2012 б/н переможцем процедури "запиту цінових пропозицій" відповідно до критерію оцінки "Ціна" визначено Луганське міське комунальне аптечне підприємство (цінова пропозиції становила 532309,07 грн.), з яким укладено договір про закупівлю від 06.03.2012 № 48.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - форма протоколу оцінки), передбачено, зокрема, що у колонці 1 пункту 8 "Оцінка пропозицій учасників" зазначається повне найменування для (юридичної особи) або прізвище, ініціали (для фізичної особи), ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі.

Водночас протокол оцінки Замовника не містить ідентифікаційні коди учасників процедури закупівлі, що не відповідає формі протоколу оцінки.

Відповідно абзацу до підпункту 1 пункту 10.1 розділу 10 "Додаткова інформація" (далі - підпункт 10.1 пункту 10) запиту цінових пропозицій учасники процедури закупівлі подають інформацію у довільній формі про виконання аналогічних договорів за період 2010 - 2011 рр. із зазначенням назви, адреси замовників, їх контактних телефонів та вартості договору.

Усупереч вищевказаній вимозі у складі цінової пропозиції Луганського міського комунального аптечного підприємства надано довідку щодо досвіду виконання аналогічних договорів, яка не містить адреси замовників, їх контактних телефонів, а у складі цінової пропозиції ТОВ "Марс Фармасі" відсутня довідка щодо досвіду виконання аналогічних договорів.

Підпунктом 9 пункту 10.1 розділу 10 запиту цінових пропозицій передбачено, що учасники у складі цінових пропозицій надають довідки-гарантії, складені у довільній формі, про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до пунктів 1 - 6 частини першої статті 17 Закону.

Разом з цим довідки-гарантії, подані у складі цінової пропозиції Луганського міського комунального аптечного підприємства та ТОВ "Марс Фармасі", не містять інформацію щодо відсутності підстав для відмови в участі, визначених пунктом 2 частини першої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам підпункту 9 пункту 10.1 розділу 10 запиту цінових пропозицій Замовника.

У примітці до запиту цінових пропозицій визначено, що усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути засвідчені належним чином учасником - відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів "Згідно з оригіналом", особистого підпису особи, яка засвідчує копію, та печатки суб'єкта господарювання (при наявності печатки).

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів Луганського міського комунального аптечного підприємства та ТОВ "Марс Фармасі" надані копії документів, зокрема копії фінансових документів, копії паспортів та сертифікатів якості запропонованого товару, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копії довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, які не містять слів "Згідно з оригіналом", що не відповідає вимогам до засвідчення копій документів, встановленим у примітці до запиту цінових пропозицій.

Згідно з додатком 1 до запиту цінових пропозицій учасник не повинен відступати від встановленої форми "Цінова пропозиція".

Водночас у формі "Цінова пропозиція", встановленій у Додатку 1 до запиту цінових пропозицій, вказано, що ціна пропозиції включає транспортні видатки.

"Цінові пропозиції", надані Луганським міським комунальним аптечним підприємством та ТОВ "Марс Фармасі", не містять інформації про включення у ціну пропозиції транспортних видатків, що не відповідає формі "Цінова пропозиція".

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини п'ятої статті 36 Закону Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Повідомлення про акцепт цінової пропозиції опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 29.02.2012 № 26 (628) (оголошення № 104721).

Враховуючи, що договір між Замовником та Луганським міським комунальним аптечним підприємством укладений 06.03.2012 за № 48 (на п'ятий робочий день після публікації в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" повідомлення про акцепт цінової пропозиції), Замовником не дотримано вимог пункту 5 статті 36 Закону.

Згідно з частиною шостою статті 36 Закону замовник відхиляє цінові пропозиції у разі, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

Відповідно до частини сьомої статті 36 Закону Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій у випадках, визначених статтею 30 Закону.

Слід звернути увагу, що відхилення цінових пропозиції у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, зазначеними у запиті цінових пропозицій, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх цінових пропозицій є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити цінові пропозиції Луганського міського комунального аптечного підприємства та ТОВ "Марс Фармасі" на підставі частини шостої статті 36 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону та частини шостої статті 36 Закону.

VII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

Заступник директора
департаменту державних
закупівель та державного
замовлення Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України


О.С. Власов