Документ v9175342-08, втратив чинність, поточна редакція — Відкликання від 08.07.2009, підстава - v6508342-09

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
18.08.2008 N 11/1-10/9175-ЕП
Начальникам регіональних
митниць, митниць
{ Лист відкликано на підставі Листа Державної митної служби
N 11/1-10.21/6508-ЕП ( v6508342-09 ) від 08.07.2009 }
Щодо посилення контролю
за дотриманням митного режиму переробки
товарів груп 01-24 згідно з УКТЗЕД

З метою посилення контролю за дотриманням режиму переробки на
митній території України товарів груп 01-24 згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14 ), начальникам митниць забезпечити наявність в заяві
підприємства на розміщення товарів у митний режим переробки на
митній території України, форма якої затверджена наказом
Держмитслужби від 09.08.2005 N 735 ( z0934-05 ) (далі - заява)
наступної інформації: у розділі 1 заяви "Загальні відомості про зовнішньоекономічну
операцію" - про підприємства, які здійснюватимуть фактичну
переробку товарів; технологічне обладнання, яке буде
використовуватися для переробки товарів, розміщених в митний режим
переробки на митній території України; місця зберігання товарів і
продуктів їх переробки із зазначенням точних даних про
місцезнаходження складу, його власника (володільця); у розділі 2 заяви "Документи, що додаються до заяви" -
реквізитів документів (договорів, ліцензій, облікової картки
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, довідки про декларування
валютних цінностей або довідки про відсутність за межами України
валютних цінностей і майна тощо), у тому числі договорів на
зберігання товарів, розміщених в митний режим переробки на митній
території України й продуктів переробки, в яких зазначено точні
дані про розташування місць зберігання.
Видачі дозволу на розміщення товарів групи 01-24 згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14 ) мають передувати:
1. детальний аналіз документів, що подаються разом із заявою
підприємства, зокрема: - технологічної схеми переробки в якій в повній мірі мають
бути зазначені відомості, передбачені пунктом 1.3 Положення про
форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого
наказом Мінекономіки від 06.09.2001 N 201 ( z0833-01 ) та пунктом
2.3 Порядку застосування митних режимів переробки на митній
території України та переробки за межами митної території України,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 13.09.2003 N 609
( z0897-03 ) (далі - Порядок); - висновку Торгово-промислової палати України або
регіональних торгово-промислових палат про підтвердження
кількісних показників виходу продуктів переробки за договором з
переробки товарів; - висновків експертних організацій; - висновку Мінекономіки України про визначення операції як
такої, що належить до операцій з давальницькою сировиною, при
переміщенні через митний кордон України товарів відповідно до
положень Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), у разі потреби; - внутрішніх договорів з переробки товарів, якщо всі або
окремі операції з переробки товарів здійснюватимуться іншим
підприємством (підприємствами); - інших документів, поданих разом із заявою.
2. вивчення державних стандартів і стандартів підприємства,
технічних умов, відповідно до яких має здійснюватися переробка
товарів.
3. обов'язкова перевірка: - наявності у підприємства технологічного обладнання, яке
забезпечує виконання операцій з переробки, зазначених у заяві
підприємства, а також отримання продуктів переробки за
найменуваннями та у кількості, зазначеними у заяві підприємства, з
сировини, вказаної у заяві підприємства; - приміщень (резервуарів, майданчиків), призначених для
зберігання всіх найменувань та кількості сировини й продуктів
переробки, зазначених у заяві підприємства на предмет забезпечення
їх схоронності протягом усього періоду зберігання; - умов, що створені підприємством для забезпечення
відокремленого обліку і зберігання сировини й продуктів переробки
та унеможливлення несанкціонованого вилучення їх з території
підприємства; - можливості дотримання підприємством установлених
законодавством умов переробки, у тому числі технологічні
особливості процесу переробки та можливості ідентифікації
перероблених товарів у продуктах переробки.
За результатами перевірки складається Акт про проведення
огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання,
митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів
безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть
перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному
контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено
законом на митні органи, за формою затвердженою наказом Державної
митної служби України від 04.07.2003 N 435 ( z0625-03 ).
У разі прийняття рішення про надання дозволу на розміщення
товарів у митний режим переробки на митній території України в
розділі "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини
відмови" як особлива умова дозволу зазначається вимога
забезпечення відокремленого обліку і зберігання товарів,
розміщених в митний режим переробки й продуктів їх переробки від
інших товарів.
Строк дії дозволу на розміщення товарів у митний режим
переробки на митній території України визначається періодом
чинності документів, наданих до заяви підприємства та які
містяться в розділі 2 заяви підприємства (зовнішньоекономічний
договір, внутрішні договори на переробку, договори зберігання,
довідка про декларування валютних цінностей тощо).
Виникнення обставин, що не відображені у заяві підприємства,
або в документах, що додавалися до цієї заяви, є підставою для
надання відмови у митному оформленні чергової партії товарів, що
заявляються у митному режимі переробки на митній території
України. Такими обставинами є внесення змін до
зовнішньоекономічного договору на переробку (у тому числі, подання
технологічних схем переробки товарів, які відрізняються від тих,
на підставі яких приймалось рішення про надання дозволу на
розміщення товарів у митний режим переробки на митній території
України), зміна характеристики давальницької сировини,
застосування спеціальних санкцій до підприємства, зміна ставок
мита на товари, щодо яких надано дозвіл, запровадження Кабінетом
Міністрів України заборон (обмежень) щодо окремих операцій з
переробки товарів тощо.
У разі виникнення вищезазначених обставин підприємство для
поміщення у митний режим переробки на митній території України
чергової партії товарів повинно отримати новий дозвіл.
Звертаємо увагу, що: - строк переробки товарів (кінцева дата вивезення продуктів
переробки); відповідно до Інструкції про порядок заповнення
вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби
від 07.11.2007 N 933 ( z1329-07 ), зазначається посадовою особою
митного органу в графі D/J вантажної митної декларації ( za140-07,
910а-2007-п ); - підставою для оформлення документу контролю за доставкою
товарів 01-24 групи згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ) у митницю
призначення при їх ввезенні з метою переробки є подання,
відповідно до статті 230 Митного кодексу України ( 92-15 ),
дозволу митного органу на розміщення товарів у митний режим
переробки на митній території України. - переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у
процесі переробки (зберігання) та розташованими у зонах діяльності
різних митниць, здійснюється під контролем митних органів
відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) за
письмовою заявою підприємства, яке здійснило першу операцію з
переробки. Митниця оформлення направляє товари для подальшої їх
переробки на підприємство, що знаходиться в зоні діяльності іншої
митниці, за документом контролю за доставкою вантажу.
Переміщення товарів, розміщених в митний режим переробки або
продуктів переробки в межах зони діяльності одного митного органу
здійснюється за погодженням та під контролем цього митного органу.
Товари можуть бути розміщені в режим переробки в іншому
митному органі, ніж митний орган, у зоні діяльності якого
розташований цей суб'єкт ЗЕД відповідно до положень Порядку
прийняття митними органами погодженого рішення про місце
здійснення митного оформлення товарів, затвердженого наказом
Держмитслужби від 09.11.04 N 801 ( z1522-04 ). Дозвіл надається
митницею, що безпосередньо здійснюватиме оформлення вантажної
митної декларації. При цьому, якщо окремі операції з переробки
товарів здійснюватимуться за дорученням резидента, якому видано
дозвіл, іншим підприємством то, відповідно до статті 231 Митного
кодексу України ( 92-15 ) і пункту 2.9 Порядку ( z0897-03 ), для
таких окремих операцій необхідно одержання письмового дозволу
митного органу, в зоні діяльності якого розташовано таке інше
підприємство.
Начальникам митниць під особисту відповідальність
забезпечити: - вивчення та перевірку відомостей, зазначених у заяві
підприємства на розміщення товарів в митний режим переробки на
митній території України; - перевірку наявності технологічного обладнання, що буде
використовуватися для переробки товарів; - перевірку приміщень (резервуарів, майданчиків) призначених
для зберігання сировини й продуктів переробки, зазначених у заяві
підприємства; - перевірки дотримання підприємствами встановлених
законодавчими та нормативними документами вимог щодо переробки
таких товарів; - вжиття заходів, спрямованих на ідентифікацію товарів у
процесі переробки; - виконання заходів, передбачених статтями 233 і 234 Митного
кодексу України ( 92-15 ), розділом 5 Порядку ( z0897-03 )
відносно підприємств, що здійснюють переробку товарів (зберігання
товарів, розміщених в митний режим переробки на митній території
України й продуктів їх переробки), шляхом огляду територій та
приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних
складів та інших місць, де перебувають або можуть перебувати
товари, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність,
контроль за якою покладено законом на митні органи, зі складенням
Акта, форма якого затверджена наказом Держмитслужби від 04.07.03
N 435 ( z0625-03 ).
Митне оформлення наступних партій товарів, що будуть
ввозитися для переробки на митній території України, здійснювати
на підставі дозволів, виданих відповідно до вищезазначених вимог.
У разі виявлення порушень забезпечити направлення в
установленому порядку подань на застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ).
Про хід виконання вищезазначених заходів повідомити
Держмитслужбу в місячний строк.
Голова Служби В.І.Хорошковський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору