Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 27.03.20143304-05/9093-08
Документ v9093731-14, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.03.2014  № 3304-05/9093-08


Управлінню освіти Солом'янської районної
у м. Києві держадміністрації
вул. Пітерська, 12, м. Київ, 03087

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг їдалень (оголошення № 016352 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 20.01.2014 № 6 (852)), проведеної Управлінням освіти Солом'янської районної у м. Києві держадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 18.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 18.02.2014 № 3304-05/5632-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю за державні кошти послуг їдалень оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.01.2014 № 7.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Пунктами 2 і 4 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасник або учасник попередньої кваліфікації було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, а також якщо фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому законом порядку.

Разом з тим у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2 і 4 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів Замовника передбачено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копії договорів на надання послуг, що є предметом закупівлі з бюджетними установами за результатами проведених процедур закупівель (торгів), щодо виконання аналогічних поставок за 2012 рік та за 2013 рік, крім відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною третьою статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Встановлення зазначеної вимоги у документації конкурсних торгів може призвести до необґрунтованого обмеження конкуренції для тих учасників, які укладали договори про надання послуг, що є предметом закупівлі з підприємствами, установами, організаціями інших організаційно-правових форм, що не відповідає принципам здійснення закупівель, встановленим статтею 3 Закону.

Відповідно до реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 05.02.2014 для участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

Комунальне підприємство "Школяр" (далі - КП "Школяр")

8769000,00

2

Комунальне підприємство "Зеніт" (далі - КП "Зеніт")

9559552,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонках 2 і 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, зокрема, зазначаються спосіб отриманих пропозицій конкурсних торгів, повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрах отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено способу отримання пропозицій конкурсних торгів та повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі КП "Школяр".

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів Замовника передбачено, зокрема, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки про те, що підприємство учасника не визнано в установленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, датована не раніше 15-денної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 05.02.2014.

Таким чином, довідка про те, що підприємство учасника не визнано в установленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, повинна бути видана не раніше 22.01.2014.

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів КП "Зеніт" надано інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від 17.01.2014, тобто раніше 15-денної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів Замовника.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів Замовника передбачено, зокрема, що для підтвердження кваліфікаційного критерію "Наявність документального підтвердження щодо позитивних результатів фінансової спроможності" учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію балансу підприємства, копію звіту про фінансові результати та копію звіту про рух грошових коштів за 2012 рік та за звітний період 2013 року з відміткою відповідного органу про прийняття.

Водночас у складі пропозицій конкурсних торгів КП "Школяр" надано фінансову звітність підприємства, а саме: копію балансу підприємства, копію звіту про фінансові результати за 2012 рік та за звітний період 2013 року та копію звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, які не містять відмітки відповідного органу про прийняття.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 10.02.2014 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів КП "Школяр" та КП "Зеніт", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - КП "Школяр", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі послуг їдалень, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2 і 4 частини першої статті 17 Закону;

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги частини третьої статті 5 та частини третьої статті 22 Закону.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів КП "Школяр" та КП "Зеніт" не відповідають вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору