Документ v9-64290-06, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2006

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
02.02.2006 N 1/9-64
Міністру освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти
і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що органами
державної контрольно-ревізійної служби України впродовж 2005 року
проведено перевірки використання бюджетних коштів та збереження
державного майна в професійно-технічних навчальних закладах та
навчальних закладах соціальної реабілітації, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки, фінансування яких здійснюється за
бюджетними програмами щодо підготовки робітничих кадрів.
Узагальнені матеріали перевірок 22 грудня 2005 року
розглянуто на Всеукраїнській нараді "Стан, проблеми і шляхи
розвитку професійно-технічної освіти у 2005 році та основні
завдання на 2006 рік", що проводилася за участю заступників
начальників управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, директорів
регіональних навчально-методичних центрів (кабінетів)
професійно-технічної освіти, представників громадської ради з
питань професійно-технічної освіти, представників Всеукраїнської
асоціації працівників професійно-технічної освіти та інших.
Зважаючи на викладене, просимо розглянути та обговорити
матеріали перевірок, що додаються, на колегіях (нарадах)
керівників навчальних закладів і установ професійно-технічної
освіти, вжити дієвих заходів щодо усунення і недопущення в
подальшій роботі порушень чинного законодавства України та подати
до МОН необхідні матеріали для притягнення до відповідальності
керівників навчальних закладів, в яких виявленні порушення
фінансово-господарської діяльності.
Інформацію про виконання надіслати міністерству (департамент
професійно-технічної освіти) до 20.02.2006 року.
Перший заступник міністра Б.М.Жебровський

Додаток
до листа МОН України
02.02.2006 N 1/9-64

Про результати перевірок навчальних закладів
профтехосвіти та загальноосвітніх
шкіл соціальної реабілітації

Органами державної контрольно-ревізійної служби впродовж
2005 року проведено перевірки використання бюджетних коштів та
збереження державного майна у 765 навчальних закладах (або 75%
загальної їх кількості), підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України (далі - Міносвіти), фінансування яких здійснюється
за бюджетними програмами "Підготовка робітничих кадрів у
професійно-технічних навчальних закладах" (далі - ПТУ),
"Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних
закладах соціальної реабілітації", "Підготовка призовників
військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у
професійно-технічних навчальних закладах" та "Надання освіти в
загальноосвітніх школах соціальної реабілітації".
Проведеними контрольними заходами порушення
фінансово-бюджетної дисципліни встановлені практично в кожному з
перевірених навчальних закладів, що свідчить про повну або
часткову відсутність у них внутрішнього фінансового контролю, а
також контролю з боку головного розпорядника бюджетних коштів -
Міністерства освіти і науки України.
При цьому, порушення, виявлені органами ДКРС в поточному році
практично повторюють порушення, виявлені у 2003 році при
проведенні аналогічних контрольних заходів, що є ознакою низького
фахового рівня працівників бухгалтерських та фінансових служб
закладів профтехосвіти.
Впродовж 2005 року в цих навчальних закладах загалом виявлено
фінансових порушень на 222,1 млн. грн., що становить майже 10% від
загальної суми отриманого ними бюджетного фінансування та власних
надходжень, з них, порушень, що призвели до втрат фінансових
ресурсів - на 9,6 млн. грн. (в т.ч. недоотримано доходів на
2 млн. грн., таких, що призвели до збитків - на 7,6 млн. грн.),
інших порушень, пов'язаних із заниженням в обліку вартості
активів, сум боргових зобов'язань, лишків товарно-матеріальних
цінностей - на 212,5 млн. гривень.
Слід наголосити, що таке ставлення посадових осіб
професійно-технічних навчальних закладів до державних фінансових
ресурсів допускається розпорядниками при вкрай незадовільному
фінансуванні ПТУ.
Проведеним аналізом стану фінансування навчальних закладів
профтехосвіти та соціальної реабілітації визначено, що незважаючи
на неодноразові інформування ГоловКРУ головного розпорядника -
Міносвіти, продовжується практика їх забезпечення бюджетними
коштами лише на покриття видатків по захищених статтях кошторису,
а саме на оплату праці (з нарахуваннями), виплату стипендій,
харчування та комунальні послуги. Разом з тим, по комунальних
платежах в більшості випадків, затверджуються асигнування в
розмірі від 40 до 80% від потреби. По інших статтях видатків
практично все навантаження лягає на спеціальний фонд кошторису
ПТУ, що призводить до відвертання цих коштів від процесу зміцнення
їх навчальної та матеріально-технічної бази. Така ситуація має
місце в Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській,
Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та інших областях.
Відсутність бюджетних асигнувань на утримання
навчально-матеріальної бази училищ призвело практично до повного
фізичного та морального зносу автотракторної техніки, обладнання,
устаткування. Через відсутність коштів гальмується інформатизація
навчального процесу професійно-технічних навчальних закладів.
В результаті, низьким залишається рівень комп'ютерної грамотності
майбутніх спеціалістів. По цій же причині ліцензійне програмне
забезпечення недоступне для професійно-технічних училищ.
Так наприклад, аналіз фінансового забезпечення
професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області
показав, що в повному обсязі, за рахунок загального фонду
державного бюджету, заклади забезпечено видатками на виплату
заробітної плати, стипендії, оплату комунальних послуг, придбання
продуктів харчування. При цьому потребує покращення
матеріально-технічна база училищ, а рівень їх комп'ютеризації
становить лише 26%. Слід також зазначити, що 3-разовим харчуванням
та повним обмундируванням забезпечуються діти - круглі сироти, а
діти, які знаходяться під опікою, забезпечуються тільки
одноразовим харчуванням, що не вирішує соціальної проблеми. З року
в рік не в достатньому обсязі фінансуються видатки на проведення
капітальних та поточних ремонтів, сільськогосподарська техніка має
100 % зносу, не виділяються кошти на придбання мінеральних добрив,
посівного та паливно-мастильних матеріалів. Аналогічна ситуація
має місце і в більшості інших регіонів України. Так, в 61 ПТУ
Дніпропетровської області асигнування на капітальні видатки не
планувалися взагалі.
Недостатність бюджетного фінансування призводить до того, що
закладами профтехосвіти здійснюється взяття бюджетних зобов'язань
понад затверджені кошторисні призначення, що є порушенням вимог
Бюджетного кодексу України. Всього, проведеними контрольними
заходами в 59 ПТУ виявлено таких порушень на 2 млн. грн.
Наприклад, ВПУ N 7, 32 (Вінницької обл.), що здійснюють підготовку
призовників для збройних сил, взято до сплати зобов'язань, що
перевищують затверджені бюджетні асигнування на теплопостачання та
відрядження загалом на 179 тис. грн. Аналогічно в 18 ПТУ
Луганської області з порушенням вимог бюджетного законодавства
взято до сплати зобов'язань на 0,8 млн. грн., у 8 ПТУ
Хмельницької - 0,5 млн. грн., в 6 ПТУ Вінницької області -
0,2 млн. грн. тощо.
Як наслідок, дефіцит асигнувань взяття зобов'язань призводить
до виникнення кредиторської заборгованості, яка станом на
01.07.2005 складала 56,8 млн. грн., найбільші суми якої виявлено в
Донецькій 10,6 млн. грн., Луганській - 10,4 млн. грн.,
Дніпропетровській - 6,6 млн. грн., Львівській - 4,3 млн. грн.
тощо.
Разом з тим, при недостатньому рівні бюджетного фінансування,
майже у половині перевірених навчальних закладів керівництвом не
забезпечено дієвого контролю за наповненням спеціального фонду
кошторису, внаслідок чого 368 ПТУ з різних причин недоотримано
фінансових ресурсів загалом на суму близько 2 млн. грн., а також
допущено виникнення дебіторської заборгованості на суму понад
7,5 млн. гривень.
Міносвіти, як державним замовником, не здійснювалася
покладена на нього функція контролю за станом виконання закладами
профтехосвіти державного замовлення щодо підготовки кадрів та
дотримання ліцензованого обсягу набору на навчання, що призводить
до обмеження можливості надання повноцінної освіти, а також до
відвертання бюджетних коштів, виділених на підготовку учнів певних
спеціальностей, на інші.
Так, всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України
від 29.08.2003 N 1380 "Про ліцензування освітніх послуг"
Черкаським вищим професійним училищем ім. Г.Ф. Короленка при
відсутності ліцензій по З спеціальностях (слюсар-електрик з
ремонту електроустаткування, кухар-кондитер, тракторист-машиніст -
слюсар з ремонту сільгоспмашин) впродовж 2002-2005 років було
зараховано 26 учнів, на підготовку яких витрачено 83,9 тис. грн.
бюджетних коштів, за рахунок фінансування по інших спеціальностях.
В Іркліівському професійному аграрному ліцеї цієї ж області було
прийнято 32 учня понад ліцензійний обсяг по 2 спеціальностях, на
навчання яких витрачено 69,8 тис. грн. бюджетних коштів. Окрім
цього, цим навчальним закладом понад державне замовлення було
зараховано 11 учнів, на підготовку яких витрачено 26,9 тис. грн.,
Мокрокалигірським ліцеєм на підготовку 68 учнів, зарахованих понад
державне замовлення, витрачено 210,8 тис. грн. бюджетних коштів.
До втрати доходів окремих ПТУ призводить заключення їх
керівництвом договорів на проходження учнями безоплатної
виробничої практики на підприємствах та в організаціях. Адже
оплата праці учнів є одним із джерел наповнення дохідної частини
спеціального фонду навчальних закладів, кошти з якого повинні
спрямовуватись на розвиток матеріально-технічної бази закладів
освіти, проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної
роботи.
Не сприяє наповненню спеціального фонду ПТУ введення в дію
наказу Міносвіти від 15.09.2003 N 623 ( v0623290-03 )
"Про припинення передачі в оренду житлових, санітарно-побутових
приміщень та будівель гуртожитків", що позбавляє їх можливості
отримання одного з найбільших джерел надходжень і призводить до
погіршення фінансового стану училищ.
З причини відсутності з боку керівників навчальних закладів
належного контролю за рухом фінансових ресурсів, у 653 ПТУ
допущено порушень, що призвели до збитків загалом на суму понад
7,6 млн. грн., з яких незаконні витрати ресурсів - 6,9 млн. грн.,
витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням -
0,3 млн. грн., недостачі і розкрадання грошових коштів і
матеріальних цінностей - 0,4 млн. гривень.
Найпоширенішим з виявлених порушень, що призвели до збитків є
незаконне нарахування заробітної плати та виплат, прирівняних до
неї. Причинами зазначеного порушення є утримання понадштатних
одиниць, завищення розмірів посадових окладів, доплат, надбавок,
безпідставне нарахування зарплати за сумісництвом тощо. Всього,
зазначеного типу порушень виявлено у 549 навчальних закладах на
1,7 млн. грн., з яких в Донецькій області - 180 тис. грн.,
Львівській - 171 тис. грн., Одеській - 170 тис. грн.,
Харківській - 245 тис. грн., Хмельницькій - 183 тис. гривень.
Наприклад, в 6 ПТУ Хмельницької обл. всупереч вимог чинного
законодавства утримувалось 28 понаднормативних одиниць
господарського персоналу, на утримання яких використано бюджетних
коштів загалом 213,8 тис. грн. В 8 ПТУ цієї області внаслідок
безпідставного завищення посадових окладів незаконно виплачено
заробітної плати загалом на 95,4 тис. грн.
Незважаючи на неодноразові зауваження з боку ДКРС на
відсутність контролю за станом сплати обов'язкових платежів до
державних цільових фондів у закладах профтехосвіти продовжують
мати місце фінансові порушення, які набули системного характеру.
Так, проведеними перевірками встановлено незаконне спрямування
530 ПТУ бюджетних коштів до зазначених фондів в обсязі
1,2 млн. гривень.
Внаслідок порушення Тарутинським професійним аграрним ліцеєм
Одеської обл. вимог ст. 5 Закону України "Про професійно-технічну
освіту" ( 103/98-ВР ) на навчання іноземних громадян безпідставно
витрачено ПО тис. грн. коштів державного бюджету.
До незаконних витрат на виплату стипендій призводили приписки
контингенту учнів, які фактично в закладах профтехосвіти не
навчалися. Таких порушень встановлено на 123 тис грн.
За поясненням посадових осіб окремих ПТУ приписки проводилися з
метою наповнення учнівських груп та створення їх більшої
кількості.
Так, в Царичанському ПТУ N 89 та Саксаганському ПТУ N 77
(Дніпропетровської обл.) з 2002 до 2005 рр. на виплату стипендії
120 особам, які не були учнями цих навчальних закладів, було
незаконно списано 87,6 тис. грн. Аналогічно в Новгородківському
ПТУ N 36 (Кіровоградської обл.) - 20,2 тис. грн. на 74 учні, яким
до того ж були видані дипломи та додатки до них. Так само, в
Амвросієвському ПТУ N 49 (Донецької області) - 29,7 тис. грн. на
60 учнів, в Хорлівському ПТУ N 21 (Херсонської обл.) -
13,8 тис. грн. на 57 неіснуючих учнів.
В окремих закладах профтехосвіти виявлені крадіжки грошових
коштів загалом на 85 тис. гривень.
Так, у вищому професійному училищі N 19 м. Шостка Сумської
області не оприбутковано готівку в сумі 42 тис. грн., що
надходила, як плата за навчання та проживання у гуртожитку, а
також виручка від роботи навчального бару та магазину.
Внаслідок завищення суми виплат за відомостями та списання
коштів по відомостях без підтвердження підписами одержувачів у
Новокаховському ПТУ N 14 та Хорлівському ПТУ N 21 Херсонської
області розкрадання готівкових коштів склало 22,4 тис. грн.
В Селидівському професійного ліцею Донецької області при
перерахуванні стипендії на особові рахунки учнів ліцею її розмір
занижувався на 20-80 копійок. Різниця у сумі 6,6 тис. грн.,
перераховувалась на особовий рахунок бухгалтера-касира ліцею
Єфименко Н.Г.
Недотримання вимог чинного законодавства щодо обліку
матеріальних цінностей призвело до їх незаконного списання
у 238 навчальних закладах загалом на 1,5 млн. грн., а
незабезпечення належного контролю за їх збереженням - до нестач,
яких встановлено в 190 ПТУ на 0,3 млн. грн. Найбільші порушення
зазначеного типу виявлені у Волинській - 256 тис. грн.,
Луганській - 217,4 тис. грн., Львівській - 740 тис. грн. та
Одеській - 133 тис. грн. областях.
Так, з балансу Стебницького професійного ліцею Львівської
області в порушення вимог чинного законодавства списано будівлю
гуртожитку площею 1,8 тис. кв. м вартістю 731,2 тис. грн., яку
передана на баланс Стебницького підприємства житлово-комунального
господарства.
В Тарутинському професійному аграрному ліцеї Одеської області
було списано з балансу сільськогосподарську техніку в робочому
стані загалом на 105,3 тис. грн. Окрім цього в З ПТУ Одеської обл.
виявлено нестачу сільськогосподарської техніки на
73,7 тис. гривень.
Демидівським ВПУ N 25 Рівненської обл. без дозволу
Міносвіти - головного розпорядника бюджетних коштів було списано
та без проведення конкурсних процедур реалізовано
сільськогосподарську техніку загалом на 56 тис. гривень.
Проведеними контрольними заходами виявлено незаконне
використання бюджетних коштів на покриття комунальних послуг,
спожитих сторонніми організаціями та фізичними особами, що
проживають в гуртожитках ПТУ, загалом на 0,5 млн. гривень.
Так, в Южноукраїнському професійному машинобудівному ліцеї
(Миколаївська обл.) 72% площі гуртожитку за рішенням колишнього
міського голови з 1988 року займають сім'ї працівників ліцею,
міського відділу освіти, МВС, атомної станції та інших
підприємств. По розрахунках з ними за комунальні послуги рахується
заборгованість на суму понад 120 тис. грн., в т.ч. за минулі
роки - 100 тис. грн. Зазначене призвело до накладення арешту на
казначейський рахунок ліцею за позовом комунальних служб.
Проведеним аналізом стану забезпечення умов проживання учнів
ПТУ встановлено, що значні площі гуртожитків ПТУ займають сторонні
організації, тоді як учні не забезпечені мінімумом площ,
встановлених Санітарними правилами облаштування, обладнання і
утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх
спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ.
Так, при нормі забезпечення житлом з розрахунку 6 кв. м на
одного учня ПТУ у Вінницькому ВПУ N 7 житлова площа складає
2,4 кв. м, в двох навчальних закладах Хмельницької області
ВПУ N 4 - 3,7 кв. м, в Кутковецькому професійному аграрному
ліцеї - 4,6 кв. м.
В ПТУ N 21 м. Миколаєва при забезпеченості лише 30% учнів
місцями для проживання в гуртожитку на 875 кв. м приміщення
розташована санепідемстанція Заводського району, керівництво якої
на вимогу училища щодо його звільнення не реагує. В 30 училищах
Полтавської області під житло учнів використовується
35,1 тис. кв. м або 43,8% від загальної площі. Решта площі
гуртожитків використовується під житло фізичних осіб, розміщення
орендарів та під службові приміщення (виробничі майстерні, класи
тощо). Близько 20% площ не використовуються взагалі через
відсутність коштів на проведення капітальних та поточних ремонтів
гуртожитків.
В порушення вимог ст. 63 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), яким заборонено перепрофілювання навчальних закладів
і використання приміщень не за призначенням та в умовах дефіциту
житлових приміщень для учнів закладів профтехосвіти за дозволом
Міносвіти продовжується практика щодо вилучення з житлового фонду
ПТУ приміщень гуртожитків для переобладнання їх у житлові будинки
з подальшою передачею частини новостворених квартир стороннім
особам.
Так, за дозволом Міносвіти Хмельницьким ВПУ N 4 частину
гуртожитку загальною площею 2,4 тис. кв. м вартістю 971 тис. грн.
було безкоштовно передано приватним особам на перепрофілювання під
житловий будинок. Після переобладнання було надано 46 квартир, з
яких: 35 працівникам училища, 4 працівникам обласного управління
освіти і науки та 7 іншим працівникам, які не відносяться до
працівників галузі освіти. Аналогічно, в Кутковецькому
професійному аграрному ліцеї Хмельницької області гуртожиток
площею 600 кв. м передано на перепрофілювання і використання під
житловий будинок. Так само, Вінницьким ВПУ N 7 під житло
перепрофільовано 2,7 тис. кв. м або 62% загальної площі
гуртожитку.
Значна кількість гуртожитків, які знаходяться на балансі
навчальних закладів, не використовуються за призначенням у зв'язку
з відсутністю фінансових ресурсів на проведення капітального
ремонту.
Питома вага використання за призначенням гуртожитків закладів
профтехосвіти Запорізької області коливається від 20 до 80%.
Зокрема, гуртожиток Запорізького металургійного ліцею тривалий час
не функціонує через несправність системи опалення та відсутність
учнів, які потребують проживання в ньому. Аналогічна ситуація в
ВПУ N 27, ПТУ N 61, ВПУ N 23.
В ПТУ N 25 м. Миколаєва новий чотирьохповерховий гуртожиток
загальною площею біля 4 тис. кв. м вартістю 2,2 млн. грн.
не використовується з причини відсутності опалення та коштів на
його влаштування, в Надбузькому професійному аграрному ліцеї
(Миколаївської обл.) 1,1 тис. кв. м гуртожитку, або 20% його
загальної площі не використовується, оскільки в ліцеї в основному
навчаються учні, які є місцевими мешканцями.
Проблемним для закладів профтехосвіти є і стан та
використання наявної матеріально-технічної бази профтехучилищ та
виділених їм земель.
Так, в 14 перевірених закладах профтехосвіти Миколаївської
області встановлено, що з наявних 204 одиниць транспорту та
техніки використовується 73%. Решта підлягає ремонту або списанню.
В інших регіонах України цей показник сягає навіть 50%.
При цьому, наявність несправної, проте, зареєстрованої в
державтоінспекції автотранспортної техніки зумовлює додаткове
навантаження на спеціальний фонд навчальних закладів в частині
сплати податку з власників транспортних засобів, який бюджетні
установи сплачують на загальних підставах.
На неналежному рівні знаходиться і використання земельних
ділянок, виділених училищам сільськогосподарського профілю для
забезпечення навчального процесу. Так, в 3 із 4 перевірених
професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського
профілю Запорізької області урожайність набагато нижча, ніж в
середньому по районах цієї області. Аналогічна ситуація і в
навчальних закладах сільськогосподарського профілю Вінницької
області. Причинами зазначеного є неспроможність виробничого
потенціалу забезпечити виробничий процес через високий відсоток
зносу сільгосптехніки, не дотримання технологічних вимог обробітку
ґрунту та проведення рекультивації та окультурювання земель, так
як в училищах для посіву використовуються в основному пасовищні
площі, розроблені під орні.
Окрім цього встановлено випадки використання таких земель не
за призначенням, їх передачі комерційним структурам, що не сприяє
навчальному процесу.
На земельній ділянці площею 710,5 кв. м, наданій Херсонському
професійному ліцею харчової промисловості для розташування
спортивного майданчика, фактично влаштовано автомобільну стоянку
для сторонньої організації. Внаслідок зазначеного заняття з
фізичної культури та спорту для учнів цього ліцею проводяться в
інших навчальних закладах.
В порушення вимог ст. 10, 16 Кодексу України "Про надра"
( 132/94-ВР ) Березанським професійно-аграрним ліцеєм Київської
обл. без погодження з місцевими органами влади та при відсутності
ліцензії на використання надр земельну ділянку площею 1,4 га,
отриману для створення автотрактородрому, було надано у
користування ТОВ "Траско-Інвест-Україна для видобування піску.
Від такого виду діяльності (не передбаченого Переліком платних
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20.01.1997 N 38 ( 38-97-п ) ліцеєм отримано доходів
на 44,6 тис. гривень.
Недотримання навчальними закладами профтехосвіти та
соцреабілітації належних умов щодо збереження та обліку майна
призвело до інших порушень фінансової дисципліни загалом
на 212,5 млн. гривень.
Так, в порушення вимог чинного законодавства в обліку цих
навчальних закладів занижено вартість активів через непроведення
індексації житлового та нежитлового фондів загалом на 59 млн. грн.
Найбільші суми таких порушень виявлено в 7 ПТУ Дніпропетровської -
на 25,3 млн. грн., в 16 ПТУ Полтавської - 6,5 млн. грн., в З ПТУ
Хмельницької - 6,2 млн. грн., в 12 ПТУ Львівської -
на 3,8 млн. грн., 2 ПТУ Рівненської - 3,6 млн. гривень.
Разом з тим, в 29 ПТУ Донецької, Сумської та Полтавської
областей через неправильне проведення індексації гуртожитків та
земельних ділянок безпідставно завищено їх вартість
на 54,3 млн. гривень.
До заниження вартості активів також призвело і несвоєчасне
оприбуткування майна, якого встановлено загалом на 5 млн. грн., в
т.ч. у Львівській області - на 3,4 млн. грн., Тернопільській - на
1,5 млн. грн. Так, Меденичським ПТУ N 72 Львівської обл. не взято
на облік майно вартістю 3,5 млн. грн. (приміщення ферм, гаражі,
стоянки для комбайнів та сільськогосподарських машин тощо), що
було отримано від ВАТ "Миколаївський будівельник" ще у 2003 році.
В обліку навчальних закладів не враховано земельні ділянки
загальною площею 3 тис. га вартістю 47,8 млн. грн., наданих ПТУ у
постійне чи тимчасове користування. Найбільші суми таких порушень
виявлено у Дніпропетровській - на 9,6 млн. грн., Одеській -
на 5,9 млн. грн., Львівській - на 9,7 млн. грн., Запорізькій -
на 5 млн. грн. Херсонській - на 2,7 млн. грн., Чернівецькій -
на 1,2 млн. гривень.
Наприклад, в обліку Плужнянського професійного аграрного
ліцею не рахувалась земельна ділянка площею 0,8 тис. га вартістю
2,8 млн. грн. Так само, в двох навчальних закладах Одеської обл.
не рахуються земельні ділянки загальною площею 0,2 тис. га
вартістю 5,5 млн. гривень.
Навіть в натуральних показниках за даними аналітичного обліку
Приморського професійного аграрного ліцею Запорізької області
не обліковується земельна ділянка площею 0,3 тис. га вартістю
2,6 млн. грн. В ПТУ N 61 не рахується земельна ділянка площею
0,7 тис. га вартістю 2,4 млн. грн., а землі філії вказаного
закладу площею 270 га, через неможливість їх обробки в 2005 році
передані в оренду, при цьому договір укладено з порушенням вимог
чинного законодавства. Одночасно самим училищем взято в оренду
більше 40 га земельних паїв співробітників.
Ці порушення фінансової дисципліни на час проведення
перевірок ще не завдали збитків, проте, можуть в майбутньому
призвести до їх дострокового списання з балансу та продажу
комерційним структурам за заниженими цінами.
Незабезпечення належного обліку матеріальних активів та
щорічних інвентаризацій призвело до їх лишків в 374 ПТУ загалом на
1,9 млн. грн. Так, в 51 ПТУ Дніпропетровської області виявлено
лишків на 540 тис. грн., з них в З ПТУ (N 80, 73, 75) -
на 330 тис. грн. лишки необоротних активів (будівель їдальні,
басейну, овощесховища, газової котельні тощо) та інших
матеріальних цінностей.
Продовжується практика недотримання навчальними закладами
профтехосвіти та соцреабілітації вимог Закону "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). Всього в
36 ПТУ при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг допущено
порушень загалом на 2,5 млн. гривень.
Сквирським ВПУ N 29 Київської області закупівлю матеріальних
цінностей вартістю понад 0,5 млн. грн. здійснено без проведення
тендерних процедур. Так само, в 2 ПТУ Луганської області з
порушенням вимог чинного законодавства закуплено продукти
харчування та паливно-мастильні матеріали на 315,1 тис. грн., в
Миколаївській загальноосвітній школі соціальної реабілітації -
м'який інвентар та рідке паливо для котельної на
251,6 тис. гривень.
Незважаючи на те, що п. 5 ст. 41 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) та постановою Кабінету Міністрів України від
18.08.1994 N 565 ( 565-94-п ) "Про порядок повного державного
утримання та забезпечення учнів державних професійних
навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією"
передбачено забезпечення трьох або одноразовим харчуванням усіх
учнів профтехосвіти, планування та фінансування таких видатків в
ПТУ Дніпропетровської, Кіровоградської та інших областей
здійснювалось з врахуванням забезпечення лише учнів з числа дітей
сиріт та із малозабезпечених сімей.
Окрім цього, контрольними заходами встановлено, що недбале
ставлення до збереження та ефективного використання продуктів
харчування в Дмитрівському ПТУ N 39 Кіровоградської області
призвело до забезпечення учнів продуктами харчування з
простроченим терміном вживання. Зокрема, кефір, придбаний у
великих обсягах, вживався учнями протягом двох місяців, в той час,
як термін його зберігання складає 7 діб. Кисломолочний сир (термін
зберігання 3 дні) був придбаний з простроченим терміном зберігання
та вживався учнями протягом 20 днів.
На даний час залишається невирішеним питання щодо призначення
стипендіального забезпечення учням ПТУ, які мають фізичні вади
(інвалідів) та навчаються за індивідуальною програмою на дому.
Такий вид навчання є єдиною змогою отримати професію для таких
осіб.
За результатами перевірок у 646 закладах профтехосвіти
відшкодовано і поновлено незаконних видатків та усунуто інших
фінансових порушень загалом на 205,7 млн. грн., або 93% від суми
виявлених. За матеріалами перевірок складено 1173 протоколів про
адміністративні правопорушення. Матеріали щодо 175 установ
профтехосвіти передано на розгляд до правоохоронних органів.
До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто
608 осіб, звільнено з посади - 4. За результатами розгляду
матеріалів перевірок прийнято 512 розпорядчих документів.
З метою усунення зазначених порушень та попередження їх
надалі ГоловКРУ були надані відповідні пропозиції Кабінету
Міністрів України.вгору