Документ v8_50805-08, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 14.12.2011, підстава - v1642760-11

                                                          
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
П О С Т А Н О В А
18.04.2008 N 8/50
{ Постанову скасовано на підставі Постанови Вищого
адміністративного суду
N К-1642/09 ( v1642760-11 ) від 14.12.2011 }

Окружний адміністративний суд міста Києва колегією суддів:
Пилипенко О.Є. (головуючий), Арсірій Р.О., Кочан В.М., при
секретарі - Коваль А.В., за результатами розгляду у відкритому
судовому засіданні адміністративної справи за позовом
1) Відкритого акціонерного товариства "Київський річковий порт";
2) Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький річковий
порт" до 1) Кабінету Міністрів України; 2) Фонду державного майна
України; 3) Міністерства транспорту та зв'язку України, третя
особа - Державне підприємство "Адміністрація річкових портів"
про визнання протиправними та скасування розпорядження від
23.05.2007 р. N 306-р ( 306-2007-р ) та наказу від 19.07.2007 р.
N 1211/614 (за участю представників сторін: від позивача
1: С.Є.В., від позивача 2: Р.Р.Л., від відповідача 1: В.-Л. М.А.,
від відповідача 2: не з'явився, від відповідача 3: Л.Г.В., З.Є.Г.,
від третьої особи: не з'явився, від прокуратури: М.Р.В.),
В С Т А Н О В И В:
Позивачі звернулися до окружного адміністративного суду міста
Києва з позовом до Кабінету Міністрів України, Фонду державного
майна, Міністерства транспорту та зв'язку України про визнання
недійсним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.05.2007 р. N 306-р ( 306-2007-р ) "Про передачу державного
майна до сфери управління Мінтрансзв'язку" та спільного наказу
Фонду державного майна України та Міністерства транспорту та
зв'язку України від 19.07.2007 р. N 1211/614 "Про передачу
державного майна".
У попередньому судовому засіданні представники позивачів
уточнили свої позовні вимоги, а саме: у зв'язку із внесенням
19.09.2007 р. змін до спільного наказу Фонду державного майна
України та Міністерства транспорту та зв'язку України від
19.07.2007 р. N 1211/614 "Про передачу державного майна", просять
визнати недійсним та скасувати спільний наказ Фонду державного
майна України та Міністерства транспорту та зв'язку України від
19.07.2007 р. N 1211/614 "Про передачу державного майна" (зі
змінами, внесеними спільним наказом Фонду державного майна України
та Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.09.2007 р.
N 1514/827).
В процесі розгляду справи заявами позивачів уточнено, що у
відповідності до ст. 162 КАС України ( 2747-15 ) до повноважень
адміністративного суду відноситься визнання протиправними рішень
суб'єкта владних повноважень, через що просять визнати оскаржувані
ними акти протиправними (заява про уточнення позову від
18.01.2008 р. міститься в матеріалах справи), оскільки спірне
рішення прийняте з порушенням вимог чинного законодавства, без
врахування фактичних обставин справи та порушують права та
охоронювані законом інтереси позивачів.
Кабінет Міністрів України проти заявленого позову заперечував
та стверджував, що спірними актами жодним чином не порушені права
та охоронювані законом інтереси позивачів, оскільки позивачами не
надано суду жодного доказів, які би підтверджували права на спірне
державне майно.
Проти позову усно та письмово також заперечили інші
відповідачі і третя особа на стороні відповідача 3.
При цьому відповідачі і третя особа посилались на те, що при
прийнятті оскаржуваних актів не було порушено норм чинного
законодавства України, зокрема, на їхню думку, перед прийняттям
відповідного рішення чинним законодавством України не вимагається
проведення інвентаризації державного майна; така інвентаризація
була проведена; акти прийняті у відповідності до повноважень
відповідних державних органів; позивачами не представлено доказів,
яким нормам чинного законодавства України не відповідають
оскаржувані ними акти та порушення їхніх прав у зв'язку із їх
прийняттям.
Прокурор надав заперечення на позов, просив суд у задоволенні
позовних вимог відмовити повністю.
Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників
сторін, суд приходить до наступних висновків.
Позовні вимоги заявлено про визнання протиправними та
скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня
2007 року N 306-р ( 306-2007-р ) "Про передачу майна до сфери
управління Мінтрансзв'язку" та спільного наказу Фонду державного
майна України та Міністерства транспорту та зв'язку України від
19.07.2007 р. N 1211/614 "Про передачу державного майна"
(зі змінами, внесеними спільним наказом Фонду державного майна
України та Міністерства транспорту та зв'язку України від
19.09.2007 р. N 1514/827).
Відповідно до ч. 1 ст. 104 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) особа, яка вважає, що порушено її
права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин, має
право на звернення до адміністративного суду з адміністративним
позовом.
Згідно ч. 1 ст. 71 КАС України ( 2747-15 ) кожна сторона
повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на
підставу своїх вимог і заперечень.
Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ) завданням адміністративного судочинства є
захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з
боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні
ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому
числі на виконання делегованих повноважень. До адміністративних
судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність
суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких
рішень, дій чи бездіяльності Конституцією ( 254к/96-ВР ) чи
законами України встановлено інший порядок судового провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ) кожному гарантується право на захист його
прав, свобод та інтересів незалежним і неупередженим судом.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) розгляд і вирішення справ в
адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін
та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед
судом їх переконливості.
Отже, згідно з вищенаведеними нормами права позивач має право
звернутись до адміністративного суду з позовом лише у разі, якщо
він вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю відповідача
(суб'єкта владних повноважень) порушено його права, свободи чи
інтереси у сфері публічно-правових відносин. При цьому обставину
дійсного (фактичного) порушення відповідачем прав, свобод чи
інтересів позивача має довести належними та допустимими доказами
саме позивач.
23 травня 2007 року Кабінетом Міністрів України було видано
розпорядження N 306-р ( 306-2007-р ) "Про передачу державного
майна до сфери управління Мінтрансзв'язку".
Відповідно до вищезазначеного розпорядження було надано згоду
на пропозицію Мінтрансзв'язку щодо передачі державного майна, яке
не увійшло до статутних фондів відкритих акціонерних товариств
"Київський річковий порт" і "Кременчуцький річковий порт", до
сфери управління зазначеного Міністерства.
Додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2007 року N 306-р ( 306-2007-р ) затверджено Перелік
державного майна, яке не увійшло до статутних фондів відкритих
акціонерних товариств "Київський річковий порт" і "Кременчуцький
річковий порт" та передається до сфери управління
Мінтрансзв'язку".
До сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку
України, відповідно до наведеного переліку, передаються
гідротехнічні споруди, пасажирські та вантажні причали,
берегоукріплення, набережні, а також інше майно, яке не увійшло до
статутного фонду ВАТ "Київський річковий порт", але перебуває на
його балансі та обліковується відповідно до наступних інвентарних
номерів: 1592 - гідротехнічні споруди (код державного майна згідно
з реєстром 2151.9, місце розташування: с. Трипілля Обухівського
району Київської області); 1597 - пасажирський причал (код
державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце розташування:
Київське водосховище); 1598 - причал Нижні сади (код державного
майна згідно з реєстром 2151.9, місце розташування: м. Київ,
вул. Верхній Вал, 70); 1599 - берегоукріплення причалу Парк
Примкова (60 пог. метрів) (код державного майна згідно з реєстром
2151.9, місце розташування: - " -); 1600 - причал Осокорки
(код державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце
розташування: - " -); 1601 - берегоукріплення (код державного
майна згідно з реєстром 2151.9, місце розташування: - " -); 1602 -
причал Березняки (код державного майна згідно з реєстром 2151.9,
місце розташування: - " -); 1588 - берегоукріплення району
відстійного пункту (код державного майна згідно з реєстром 2151.9,
місце розташування: - " -); 1587 - пасажирська набережна (крім
причалів N 2, 3, 4) (код державного майна згідно з реєстром
2151.9, місце розташування: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька);
1591 - берегоукріплення р. Дніпро (120 пог. метрів між Вантовим
мостом та елеватором) (код державного майна згідно з реєстром
2151.9, місце розташування: - " -); 1579 - набережна причалу
Ржищів (код державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце
розташування: м. Ржищів, Київської області); 1580 - пасажирський
причал (код державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце
розташування: - " -); 1581 - берегоукріплення (код державного
майна згідно з реєстром 2151.9, місце розташування: - " -); 1603 -
прилегла територія пристані Ржищів (код державного майна згідно з
реєстром 2151.9, місце розташування: м. Ржищів, Київської
області); 1582 - пасажирський причал (код державного майна згідно
з реєстром 2151.9, місце розташування: м. Переяслав - Хмельницький
Київської області); 1585 - берегоукріплення (код державного майна
згідно з реєстром 2151.9, місце розташування: -""-); 1586 -
берегоукріплення ланів фільтрації (код державного майна згідно з
реєстром 2151.9, місце розташування: м. Переяслав - Хмельницький
Київської області); 1584 - берегоукріплення на вантажному причалі
(код державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце
розташування: -""-); 1629 - вантажні причали пристані
(код державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце
розташування: - " -); 1590 - набережна пасажирських причалів,
станція метро "Дніпро" (608, 5 пог. метрів) (код державного майна
згідно з реєстром 2151.9, місце розташування: м. Київ, Набережне
шосе, 1); 1593 - причальна набережна другого вантажного району
(200 пог. метрів) (код державного майна згідно з реєстром 2151.9,
місце розташування: м. Київ, вул. Набережна-Хрещатицька, 14);
1594 - набережна кварцитного причалу (код державного майна згідно
з реєстром 2151.9, місце розташування: м. Київ,
вул. Набережно-Лугова, 4); 1595 - причальна набережна третього
вантажного району (код державного майна згідно з реєстром 2151.9,
місце розташування: м. Київ, вул. Електриків); 1596 -
берегоукріплення з боку теплоенергоцентралі третього вантажного
району) (код державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце
розташування: м. Київ, вул. Електриків); 1589 - берегоукріплення
лівого берега р. Десна (код державного майна згідно з реєстром
2151.9, місце розташування: с. Літки Броварського району Київської
області); 1681 - зупинний пункт Високовольтна (код державного
майна згідно з реєстром 2151.9, місце розташування: м. Київ,
вул. Садова, 104); 1614 - причал Остер (код державного майна
згідно з реєстром 2151.9, місце розташування: м. Остер
Чернігівської області); 1616 - естакада причалу Остер (код
державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце розташування:
м. Остер Чернігівської області); 1634 - бункерна база нафтопричалу
(код державного майна згідно з реєстром 2151.9, місце
розташування: м. Київ, вул. Електриків, 16); пасажирський причал
Русанівські сади (50 пог. метрів) (код державного майна згідно з
реєстром 2151.9, місце розташування: м. Київ, вул. Садова, 5); та
майна, яке не увійшло до статутного фонду ВАТ "Кременчуцький
річковий порт", але перебуває на його балансі та обліковується
відповідно до наступних інвентарних номерів: 3601 - причальна
стінка (код державного майна згідно з реєстром 54282.1.1, місце
розташування: м. Кременчук Полтавської області, вул. Флотська, 2);
3602 - причал важких вантажів (код державного майна згідно з
реєстром 54282.1.1, місце розташування: - " -); 5445 - береговий
пірс (код державного майна згідно з реєстром 54282.1.1, місце
розташування: - " -); 5449 - захисна дамба (код державного майна
згідно з реєстром 54282.1.1, місце розташування: - " -); 5698 -
захисний бон (код державного майна згідно з реєстром 54282.1.1,
місце розташування: - " -); 5710 - набережна (код державного майна
згідно з реєстром 54282.1.1, місце розташування: м. Світловодськ
Кіровоградської області).
На виконання зазначеного розпорядження ( 306-2007-р ) Фондом
державного майна України та Міністерством транспорту та зв'язку
України було видано спільний наказ N 1211/614 від 19.07.2007 р.
"Про передачу державного майна". Згідно з пунктами 2, 3, 4
зазначеного наказу: регіональному відділенню Фонду державного
майна України по м. Києву та регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Полтавській області після проведення
інвентаризації зазначеного державного майна здійснити передачу
цього майна Міністерству транспорту та зв'язку України; ВАТ
"Київський річковий порт" та ВАТ "Кременчуцький річковий порт"
зняти з балансу, а ДП "Адміністрація річкових портів" прийняти на
баланс зазначене державне майно; акти приймання-передачі
державного майна надати Фонду державного майна України у
двотижневий термін з дня їх затвердження Міністерством транспорту
та зв'язку України.
19.09.2007 р. було видано спільний наказ Фонду державного
майна України та Міністерства транспорту та зв'язку України за
N 1514/827, яким викладено нову редакцію спільного наказу
N 1211/614 від 19.07.2007 р. та передбачається утворення комісії з
питань передачі державного майна, яке в процесі приватизації не
увійшло до статутних фондів та знаходиться на балансах відкритих
акціонерних товариств "Київський річковий порт" та "Кременчуцький
річковий порт", якій у місячний строк передати до сфери управління
Міністерства транспорту та зв'язку України на баланс
ДП "Адміністрація річкових портів" вищевказане державне майно,
оформивши акт приймання-передачі за встановленою формою, а
Міністерству транспорту та зв'язку України затвердити акт
приймання-передачі державного майна та надати Фонду державного
майна України у двотижневий строк.
Відповідно до п. 2 наказу Фонду державного майна України від
10.11.92 р. N 477 "Про перетворення підприємств і організацій
Українського міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту
"Укррічфлот" в акціонерні товариства" на базі підприємств МДО
"Укррічфлот", що не ввійшли до складу Державної акціонерної
компанії "Укррічфлот" створено акціонерні товариства згідно з
додатком N 2 до наказу. Додатком N 2 до наказу Фонду державного
майна України від 10.11.92 р. N 477 "Про перетворення підприємств
і організацій Українського міжгалузевого державного об'єднання
річкового флоту "Укррічфлот" в акціонерні товариства" передбачено
створення окремих акціонерних товариств - ВАТ "Київський річковий
порт" і ВАТ "Кременчуцький річковий порт".
Відповідно до затверджених наказами Фонду державного майна
України за N 25 від 15.01.93 р. та N 28 від 15.01.93 р. Статутів
ВАТ "Київський річковий порт" і ВАТ "Кременчуцький річковий порт"
передбачалося, що портові споруди закріплюються за товариствами
шляхом передачі в довгострокову оренду.
Відповідачами не заперечувалося, а наявними в матеріалах
справи доказами не спростовувалося, що зазначене державне майно
перебувало на балансі позивачів з часу їх перетворення у відкриті
акціонерні товариства.
Відповідно до довідки про наявність на балансі ВАТ "Київський
річковий порт" гідротехнічних споруд від 16.01.2008 р. за
N 01-29-34 і бухгалтерської довідки ВАТ "Кременчуцький річковий
порт" від 24.01.2008 р. за N 34 зазначене державне майно продовжує
обліковуватися на балансі позивачів.
Таким чином, оскаржувані позивачами розпорядження
( 306-2007-р ) та спільний наказ стосується прав та інтересів
позивачів як балансоутримувачів державного майна, яке відповідно
до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) має загальнодержавне значення і не підлягає
приватизації у зв'язку із чим і не увійшло до статутних фондів
ВАТ "Київський річковий порт" і ВАТ "Кременчуцький річковий порт"
у процесі їх приватизації.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України "Про Кабінет
Міністрів України" ( 279-17 ) до основних повноважень Кабінету
Міністрів України, зокрема, відноситься здійснення відповідно до
закону управління об'єктами державної власності, в тому числі
корпоративними правами, делегування в установленому законом
порядку окремих повноважень щодо управління зазначеними об'єктами
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам
господарювання.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 5 Закону України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ) при здійсненні
управління об'єктами державної власності до повноважень Кабінету
Міністрів України відноситься визначення органів виконавчої влади,
які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності.
Таким чином, розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.05.2007 р. N 306-р ( 306-2007-р ) "Про передачу державного
майна до сфери управління Мінтрансзв'язку" прийнято у межах
компетенції відповідача-1, встановленого Законами України "Про
Кабінет Міністрів України" ( 279-17 ) та "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України ( 254к/96-ВР )
органи державної влади та органи місцевого самоврядування
зобов'язані діяти в порядку, встановленому Конституцією та
законами України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 року
N 1121 ( 1121-2005-п ) "Про затвердження Методики проведення
інвентаризації державного майна" затверджено Методику проведення
інвентаризації об'єктів державної власності.
Відповідно до п. 5 Методики проведення інвентаризації
об'єктів державної власності ( 1121-2005-п ) інвентаризація
державного майна проводиться один раз на рік (станом на 31 грудня)
або позапланово у процесі передачі державного майна до сфери
управління іншого органу державної влади.
Спірним розпорядженням Кабінету Міністрів України від
23.05.2007 р. N 306-р ( 306-2007-р ) здійснено передачу державного
майна зі сфери управління Фонду державного майна України до сфери
управління Міністерства транспорту та зв'язку України.
Відповідно до п. 7 Методики проведення інвентаризації
об'єктів державної власності ( 1121-2005-п ) передбачається, що
інвентаризація державного майна проводиться за рішенням
відповідного органу державної влади. Юридична особа після
отримання рішення про проведення інвентаризації протягом місяця,
що настає за звітним кварталом, роком, складає відповідно до
затверджених Фондом державного майна України класифікаторів на
підставі даних інвентаризаційних описів перелік державного майна
за формою, затвердженою Фондом, і подає його органові державної
влади. Орган державної влади на підставі переліків державного
майна, що надійшли від юридичних осіб, складає за формою,
затвердженою Фондом державного майна, узагальнений перелік цього
майна і протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до
25 квітня року, що настає за звітним, подає його Фондові
державного майна. Фонд державного майна протягом місяця після
надходження узагальненого переліку державного майна вносить
відомості до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.
При прийнятті розпорядження N 306-р ( 306-2007-р ) не було
дотримано вимог чинного законодавства щодо необхідності проведення
інвентаризації державного майна, що призвело до суперечок стосовно
переліку майна, яке передано до сфери управління Мінтрансв'язку, а
також позбавило позивачів права прийняти участь в інвентаризації
державного майна, яке перебуває на їх балансі.
Так, судом встановлено, що у додатку до спірного
розпорядження ( 306-2007-р ) деякі об'єкти майна поіменовані
неправильно, неправильно вказані їх інвентарні номери, назви та
адреси; неправильно вказані фізичні розміри об'єктів та одиниці
виміру. Зокрема, причал "Парк Примакова" поіменований як
"берегоукріплення причалу Парк Примакова"; підпірна стінка причалу
"Остер" поіменована як "причал "Остер"; пасажирська набережна
передана за інвентарним N 1587 з формулюванням "крім причалів N 2,
3, 4", тоді як на балансі позивача-1 обліковується й 2-й причал,
але набережна обліковується за двома окремими інвентарними N 1591
і 1587. В той же час, інвентарний N 1591 застосовано у додатку до
розпорядження для включення до нього берегоукріплення між Вантовим
мостом та елеватором у м. Києві, яке не є державною власністю та
судноплавною гідротехнічною спорудою. Причальна набережна 2-го
вантажного району передана розміром 200 п/м, тоді як на балансі
позивача-1 обліковується єдиним об'єктом 704 п/м (інвентарний
N 1593). Крім того, набережна пасажирського причалу біля станції
метро "Дніпро" передана розпорядженням у розмірі 608,5 п/м, тоді
як на балансі позивача-1 перебуває всього 380 п/м. Судом також
встановлено, що у додатку до спірного розпорядження вказана одна й
та ж сама невірна адреса причалів: "Нижні сади", "Осокорки",
"Березняки" та берегоукріплення відстійного пункту м. Київ -
вул. Верхній Вал, 70, в той час, як за цією адресою відповідно до
свідоцтва про право власності знаходиться адміністративний будинок
ВАТ "Київський річковий порт", а зазначена адреса не примикає до
акваторії берега р. Дніпро, що виключає знаходження за нею
гідротехнічних споруд; додатком також не ідентифіковано адресу
набережної м. Світловодськ, Кіровоградської області, що
обліковується на балансі позивача-2. Одночасно із цим, спірним
розпорядженням передано територію, яка прилягає до пристані
"Ржищів", що знаходиться у комунальній власності та передано в
оренду позивачу-1 і не передано гідротехнічне устаткування
пристані.
Порушення вищенаведених вимог чинного законодавства України
підтверджується самим текстом спільного наказу Фонду державного
майна України та Міністерства транспорту та зв'язку України від
19.07.2007 р. N 1211/614 "Про передачу державного майна", а саме
його п. 2, яким зобов'язано регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву та регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській області провести
інвентаризацію зазначеного державного майна, а невідповідність
ідентифікаційних даних об'єктів також і "Актом інвентаризації
майна, яке не увійшло до статутного фонду відкритого акціонерного
товариства "Київський річковий порт" та є державною власністю", що
було складено комісією ВАТ "Київський річковий порт", за участю
представника Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву 19.06.2006 р. та затверджено Головою правління
ВАТ "Київський річковий порт" і Начальником Регіонального
відділення Фонду державного майна України по м. Києву.
Необхідність проведення інвентаризації майна перед прийняттям
відповідного рішення також підтверджується діями Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській області,
яке на виконання відповідного доручення відповідача-2 (Фонду
державного майна України) перед прийняттям оскаржуваного
розпорядження Кабінетом Міністрів України та після визнання
нечинним аналогічного розпорядження у справі N 41/350-А,
звернулося до позивача-2 із листом від 19.03.2007 р. за N 04/1265
щодо проведення інвентаризації державного майна.
За наведених вище обставин, судом не приймається до уваги
посилання представника третьої особи на те, що постанова Кабінету
Міністрів України від 30.11.2005 р. N 1121 ( 1121-2005-п ) "Про
затвердження Методики проведення інвентаризації державного майна"
не може застосовуватися до позивачів як відкритих акціонерних
товариств. Крім того, відповідно до п. 3 і п. 5 затвердженої даною
постановою Методики проведення інвентаризації об'єктів державної
власності прямо передбачено, що інвентаризації підлягає державне
майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських
організацій, утворених у процесі приватизації та корпоратизації
при передачі цього майна до сфери управління іншого органу
державної влади.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 р. N 1482
( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" затверджено Положення про порядок передачі
об'єктів права державної власності.
Відповідно до п. 5 Положення про порядок передачі об'єктів
державної власності ( 1482-98-п ) пропозиції щодо передачі
об'єктів права державної власності, яке здійснюється за рішенням
Кабінету Міністрів України, погоджуються ініціатором передачі з
підприємством, за яким закріплено відповідне майно.
Необхідність погодження передачі державного майна, яке
закріплено за відповідним підприємством, відповідачами і третьою
особою не спростовано посиланнями на відповідні правові норми,
якими регулюються дані правовідносини.
Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України ( 2747-15 ) в
адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи
бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок доказування
щодо правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності
покладається на відповідача, якщо він заперечує проти
адміністративного позову.
Відповідачами у відповідності до вимог положень ст. ст. 69-71
КАС України ( 2747-15 ) не спростовано наведених вище доводів
позивачів, а саме не представлено належних та допустимих доказів
про проведення перед прийняттям оскаржуваного розпорядження
інвентаризації державного майна, яке знаходиться на балансі ВАТ
"Київський річковий порт" і ВАТ "Кременчуцький річковий порт" у
відповідності до Методики проведення інвентаризації об'єктів
державної власності ( 1121-2005-п ), а також погодження з ними
передачі майна у відповідності до Положення про порядок передачі
об'єктів державної власності ( 1482-98-п ).
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 72 КАС України ( 2747-15 )
обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній,
цивільній або господарській справі, що набрали законної сили, не
доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі
особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Позивачами до матеріалів справи надані постанови
господарського суду міста Києва від 11.10.2006 р. у справі
N 41/238-А та у справі N 41/350-А, які залишені без змін ухвалами
Київського апеляційного господарського суду від 16.01.2007 р.,
якими було визнано нечинним розпорядження Кабінету Міністрів
України N 29-р ( 29-2006-р ) від 25.01.2006 р. "Про передачу
державного майна, яке не увійшло до статутних фондів річкових
портів і акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот", до сфери
управління Мінтрансзв'язку" в частині передачі майна, що перебуває
на балансі ВАТ "Київський річковий порт" і ВАТ "Кременчуцький
річковий порт". Судові рішення, які на даний час набрали законної
сили, мотивовані, зокрема, не дотриманням відповідачами п. 5 і
п. 7 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної
власності ( 1121-2005-п ), а також п. 5 Положення про порядок
передачі об'єктів державної власності ( 1482-98-п ).
Як вбачається з п. 2 оскаржуваного розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 р. N 307-р ( 307-2007-р ),
відповідачем після вступу у законну силу постанов суду по справах
N 41/238-А і N 41/350-А скасовано попереднє розпорядження в
частині передачі державного майна, яке не увійшло до статутних
фондів відкритих акціонерних товариств "Київський річковий порт" і
"Кременчуцький річковий порт", проте не усунено порушень діючого
законодавства України, які стали підставою для прийняття судових
рішень.
Позовні вимоги заявлені про визнання недійсним та скасування
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. N 306-р
( 306-2007-р ) "Про передачу державного майна до сфери управління
Мінтрансзв'язку" та спільного наказу Фонду державного майна
України та Міністерства транспорту та зв'язку України від
19.07.2007 р. N 1211/614 "Про передачу державного майна" (зі
змінами, внесеними спільним наказом Фонду державного майна України
та Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.09.2007 р.
N 1514/827).
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 162 КАС України ( 2747-15 ) до
повноваження адміністративного суду відноситься визнання
протиправним рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його
положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання
нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання
цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його
здійснення.
Як зазначалося, позивачами уточнено позовні вимоги у
відповідності до положень ст. 162 КАС України ( 2747-15 ).
Проаналізувавши матеріали справи, суд дійшов висновку, що
позовні вимоги позивачів про визнання протиправним та скасування
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. N 306-р
( 306-2007-р ) "Про передачу державного майна до сфери управління
Мінтрансзв'язку" підлягають задоволенню, оскільки відповідач
прийняв оскаржуване розпорядження з порушенням встановленого
чинним законодавством України порядку та порушив права та
охоронювані законом інтересів позивачів.
Також визнанню протиправним та скасуванню підлягає спільний
наказ Фонду державного майна України та Міністерства транспорту та
зв'язку України від 19.07.2007 р. N 1211/614 "Про передачу
державного майна" (зі змінами, внесеними спільним наказом Фонду
державного майна України та Міністерства транспорту та зв'язку
України від 19.09.2007 р. N 1514/827), оскільки він прийнятий
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.05.2007 р. N 306-р ( 306-2007-р ) "Про передачу державного
майна до сфери управління Мінтрансзв'язку".
Частиною 1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ) передбачається, якщо судове рішення ухвалене
на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд
присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові
витрати стягненню з Державного бюджету України.
Керуючись ст. ст. 2, 6, 7, 17, 94, 158, 162, 163, 167 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), окружний
адміністративний суд міста Києва П О С Т А Н О В И В:
1. Адміністративний позов Відкритого акціонерного товариства
"Київський річковий порт" і Відкритого акціонерного товариства
"Кременчуцький річковий порт" задовольнити повністю.
2. Визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23 травня 2007 року N 306-р ( 306-2007-р )
"Про передачу майна до сфери управління Мінтрансзв'язку".
3. Визнати протиправним та скасувати спільний наказ Фонду
державного майна України та Міністерства транспорту та зв'язку
України від 19.07.2007 р. N 1211/614 "Про передачу державного
майна"(зі змінами, внесеними спільним наказом Фонду державного
майна України та Міністерства транспорту та зв'язку України від
19.09.2007 р. N 1514/827).
4. Судові витрати в сумі 3 грн. 40 коп. присудити на користь
Відкритого акціонерного товариства "Київський річковий порт" і
Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький річковий порт"
за рахунок Державного бюджету України.
Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) набирає законної
сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне
оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було
подано.
Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції
протягом десяти днів з дня її складання в повному обсязі за
правилами, встановленими ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ), шляхом подання через суд першої
інстанції заяви про апеляційне оскарження з наступним поданням
протягом двадцяти днів апеляційної скарги. Апеляційна скарга може
бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне
оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для
подання заяви про апеляційне оскарження.
Головуючий, суддя О.Є.Пилипенко
Суддя Р.О.Арсірій
Суддя В.М.Кочанвгору