Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Висновок, Лист від 16.08.20133304-05/28939-12
Документ v8939731-13, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.08.2013  № 3304-05/28939-12


Державному підприємству
"Науково-виробничий комплекс
газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"
просп. Жовтневий, 42-а,
м. Миколаїв, 54018

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з розроблення пакетних програмних засобів (комплекс послуг з надання невиключного права на безстрокове використання, налагодження і впровадження програмного забезпечення "NX" і "TEAMCENTER" або еквівалент) (оголошення № 196623 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 08.05.2012 № 55/6 (657/6)), проведеної державним підприємством "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 13.06.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.06.2013 № 3304-05/20581-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим, сьомим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з розроблення пакетних програмних засобів (комплекс послуг з надання невиключного права на безстрокове використання, налагодження і впровадження програмного забезпечення "NX" і "TEAMCENTER" або еквівалент) (далі - документація конкурсних торгів) оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.05.2012 № 05 та від 07.05.2012 № 7 відповідно.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю, а також якщо фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому законом порядку

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Пунктом 3.4 додатка 2 "Перелік документів пропозиції конкурсних торгів" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 11.06.2012 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Аскон-КР"

14280900,00

2

ТОВ "Спецфрезінструмент"

13036921,20

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлі.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Спецфрезінструмент" (далі - Товариство) надано статут, затверджений рішенням єдиного учасника ТОВ "Спецфрезінструмент" від 12.09.2009 (далі - Статут).

Відповідно до пункту 13.1 статті 13 "Органи управління та їх посадові особи" Статуту органами управління та контролю Товариства є:

Учасник - вищий орган;

Директор - виконавчий орган;

Ревізор - контрольний орган.

Згідно із частиною сьомою пункту 14.2 статті 14 "Вищий орган" Статуту до виключної компетенції Учасника належить, зокрема, затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує суму еквівалентну 100000 доларів США, перераховану в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на момент підписання договору (угоди).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Спецфрезінструмент" не надано погодження вищого органу управління та контролю Товариства щодо підписання договору про надання послуг з розроблення пакетних програмних засобів (комплекс послуг з надання невиключного права на безстрокове використання, налагодження і впровадження програмного забезпечення "NX" і "TEAMCENTER" або еквівалент).

Таким чином, ТОВ "Спецфрезінструмент" не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про надання послуг з розроблення пакетних програмних засобів (комплекс послуг з надання невиключного права на безстрокове використання, налагодження і впровадження програмного забезпечення "NX" і "TEAMCENTER" або еквівалент).

Пунктом 3.1 додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів зобов'язаний надати довідку (або її копію, завірену нотаріально), видану Державним органом з питань банкрутства, про те, що Учасник не є банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура станом на 01.05.2012 або більш пізнішу дату.

Слід зазначити, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19.09.2011 за № 1106/19844, встановлено, що держатель Єдиної бази даних - Мін'юст, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Мін'юсту від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим 14.11.2011 за № 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

При цьому пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Аскон-КР" містить довідку від 23.05.2012 № 218-25-25/77707, видану державним підприємством "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства", про те, що провадження у справі про банкрутство ТОВ "Аскон-КР" не порушувалось та дане підприємство не визнано банкрутом у встановленому порядку.

Згідно з пунктами 2 та 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 19.06.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Аскон-КР" та ТОВ "Спецфрезінструмент", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна конкурсної пропозиції" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Спецфрезінструмент", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою та з яким укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти від 11.07.2012 № 372.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі послуг з розроблення пакетних програмних засобів (комплекс послуг з надання невиключного права на безстрокове використання, налагодження і впровадження програмного забезпечення "NX" і "TEAMCENTER" або еквівалент), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та визначення уповноваженого органу з питань банкрутства.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Аскон-КР" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 3.1 додатка 2 до документації конкурсних торгів.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- Замовником не дотримано вимоги пункту 7 частини першої статті 17 Закону.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю послуг за державні кошти від 11.07.2012 № 372, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору