Про визнання постанови протиправною в частині, зобов'язання вчинити дії
Спеціалізовані суди; Постанова від 03.10.20122а-8893/12/2670
Документ v8893805-12, поточна редакція — Прийняття від 03.10.2012

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

03.10.2012  № 2а-8893/12/2670

За позовом

Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів державної податкової служби України"

до

Пенсійного фонду України

про

визнання постанови протиправною в частині, зобов'язання вчинити дії

Судова колегія у складі:

Головуючий суддя:

О.В. Головань

Судді:

Н.Г. Вєкуа, О.О. Власенкова

Секретар:

О.С. Макаренко

Представники:


Від позивача:

Бордовський В.М. - п/к (дов. від 19.07.2012 р.), Нізельський А.Ф. - п/к (дов. від 19.07.2012 р.)

Від відповідача:

Яроцький Я.А. - п/к (дов. від 09.12.2011 р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги заявлені про:

визнання постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11 такою, що не відповідає актам вищої юридичної сили в частині щодо невключення до складових заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсії винагороди за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення та соціально-побутових питань, які передбачені Законами України "Про державну службу", "Про оплату праці" та постановами Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268, від 12.09.97 р. № 1013, від 20.12.93 р. № 1049, від 31.05.2000 р. № 865;

зобов'язання Пенсійного фонду України доповнити форми довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії, визначених в підпунктах 1.1, 1.3, 1.4 пункту 1 постанови № 19-11 складовою винагорода за вислугу років для державних службовців, які мають спеціальні звання у розмірах, які виплачувались працівникам під час роботи та внести у довідки, зазначені у вказаних підпунктах постанови, додаткову графу "Інші виплати" з розшифровкою складових: матеріальна допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань, які є складовими заробітної плати для врахування при призначенні (перерахунку) пенсії державного службовця і повинні враховуватись при обчисленні пенсії відповідно до Закону № 3723.

В судовому засіданні 03.10.2012 р. оголошено резолютивну частину постанови про часткове задоволення позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд ВСТАНОВИВ:

30.10.2008 р. правлінням Пенсійного фонду України прийнято постанову "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" № 19-11 (надалі - постанова № 19-11), якою затверджено форми довідок:

- довідки про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про Державну службу" (підпункт 1 пункту 1 постанови);

- довідки про складові заробітної плати (надбавки та премії за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про Державну службу" (підпункт 1.2 пункту 1 постанови - втратив чинність згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 14.02.2011 р. № 5-1);

- довідки про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію (підпункт 1.3 пункту 1 постанови);

- довідки про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію (підпункт 1.4 пункту 1 постанови).

Вказана постанова була оскаржена в судовому порядку як така, що не відповідає актам вищої юридичної сили.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.08.2010 р. у справі № 2а-4753/09/2670 за позовом ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 до Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України, Кабінету Міністрів України позовні вимоги задоволено частково - постанову правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11 визнано такою, що не відповідає правовим актам вищої юридичної сили щодо невключення до складових заробітної плати складових, які передбачені чинним законодавством; зобов'язано Пенсійний фонд України привести у відповідність постанову правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11 до вимог чинного законодавства шляхом передбачення чи встановлення інших складових заробітної плати, передбачених іншими нормативно-правовими актами.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 09.11.2010 р. судове рішення I-ї інстанції залишене без змін.

14.02.2011 р. правління Пенсійного фонду України прийняло постанову № 5-1 "Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 2а-4753/09/2670", згідно якої визнано такими, що втратили чинність:

підпункт 1.2 пункту 1 постанови правління Пенсійного фонду України від 30.10.2008 р. № 19-11 "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2008 за № 1161/15852;

форму довідки про складові заробітної плати (надбавки та премії за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", затверджену постановою;

затверджено форму довідки про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", що додається.

Позивач - Всеукраїнська громадська організація "Асоціація ветеранів державної податкової служби України" - просить визнати постанову правління Пенсійного фонду України № 19-11 такою, що не відповідає актам вищої юридичної сили в частині щодо невключення до складових заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсії винагороди за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення та соціально-побутових питань, та зобов'язати Пенсійний фонд України доповнити форми довідок про заробітну плату з таких підстав.

Позивач стверджує, що форма довідки, затверджена підпунктом 1 пункту 1 постанови, в порушення ст. 37 Закону України "Про державну службу" не враховує у складі заробітної плати для призначення пенсії винагороду за вислугу років, отримувану при проходженні державної служби державними службовцями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 р. № 1013 "Про Порядок виплати винагороди за вислугу років посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання", прийнятою на підставі ч. 7 ст. 33 Закону України "Про державну службу", з якої справляються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а з 01.01.2011 р. - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

На думку позивача, у формах довідок, затверджених підпунктами 1.1, 1.3, 1.4 пункту 1 постанови № 19-11, відповідачем також не враховано у складі заробітної плати для перерахунку пенсії державних службовців винагороду за вислугу років, яка виплачується згідно з постановою № 1013, та середньомісячний розмір "Інших виплат", передбачений формою Довідки про складові заробітної плати (надбавки та премії за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до ст.ст. 37, 37-1 Закону України "Про державну службу" та затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 14.02.2011 року № 5-1 "Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 2а-4753/09/2670".

Відповідач при призначенні (перерахунку) пенсії державним службовцям податкової служби, які мають спеціальні звання, враховує стаж та розмір надбавки за вислугу років, визначений ч. 5 ст. 33 Закону України "Про державну службу", а саме: Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.

Неправомірність дій відповідача полягає у застосуванні зазначеної вище норми до працівників податкової служби, згідно з якою відповідач призначає (перераховує) пенсію державним службовцям.

Позивач посилається на п. 2 ч. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.93 р. № 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів", згідно з яким Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів не поширюється на службових осіб митних органів, працівників Державної фінансової інспекції та її територіальних органів, податкової служби та інших органів.

Для посадових осіб податкової служби, які мають спеціальні звання, Кабінетом Міністрів України на підставі ч. 7 ст. 33 Закону України "Про державну службу" прийнято постанову № 1013 від 12.09.97 р. "Про Порядок виплати винагороди за вислугу років посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання", якою затверджено не тільки порядок визначення стажу державної служби, який покладено не на пенсійні органи, а на комісію податкового органу, але і встановив іншу шкалу для щомісячної виплати винагороди за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплат за спеціальні звання, а саме... від 10 до 15 років - 25%, від 15 до 20 років - 30%, від 20 до 25 років - 35%, від 25 і більше років - 40%.

Також позивач зазначає, що постановою від 11.06.2008 р. № 538 Кабінет Міністрів України вніс зміни в підпункт 1 "в" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", якою врегулював правомочність складової винагороди за вислугу років в структурі заробітної плати.

У формах довідок про заробітну плату в підпунктах 1.1, 1.3, 1.4 пункту 1 постанови № 19-11 не враховано інші виплати, а саме матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Позивач стверджує, на перелічені інші виплати нараховувались страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а тому і вони мають бути враховані під час призначення (перерахунку) пенсії державним службовцям.

Згідно статуту Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів державної податкової служби України", затвердженого Установчою конференцією (протокол № 1 від 17.11.2006 р.), Асоціація створена ветеранами державної податкової служби України з метою захисту своїх соціальних та інших законних інтересів.

Асоціація неодноразово зверталася до Пенсійного фонду України з вимогами привести у відповідність до законодавства форми довідок, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 30.10.2008 р. № 19-11, проте звернення позивача залишились без відповідного реагування.

Зокрема, листом від 05.03.2012 р. № 5331/02-20 за підписом Голови Пенсійного фонду України Зайчука Б.О. у відповідь на звернення Асоціації від 02.02.2012 р. № 4 повідомлено, що такі види виплат, як матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, допомога на оздоровлення, грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну службу в органах державної влади та інші - не включаються до заробітної плати державного службовця при призначенні/перерахунку пенсії. Водночас, на виконання постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.08.2010 р. у справі № 2а-4753/09/2670 затверджено форму довідки про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подаються для призначення пенсії відповідно до Закону, а не які враховуються при обчисленні пенсії відповідно до цього Закону.

Також позивач посилається на ту обставину, що в провадженні судів України знаходилась і знаходиться велика кількість справ щодо перерахунку пенсій конкретним пенсіонерам, які завершуються задоволенням позовних вимог та зобов'язанням провести перерахунок пенсії з врахуванням розміру матеріальної допомоги та надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Позивач посилається на ту обставину, що неврегулювання цього питання Пенсійним фондом України призводить до чисельних звернень до судів по кожному конкретному випадку, чого можна запобігти шляхом приведення оскаржуваної постанови у відповідність до вимог законодавства.

Відповідач - Пенсійний фонд України - вважає позовні вимоги безпідставними та просить відмовити у їх задоволенні з таких підстав.

На думку відповідача, форми довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії, затверджені постановою № 19-11, відповідають вимогам Закону України "Про державну службу".

Відповідач вважає, що посилання позивача на Закон України "Про оплату праці" як на підставу включення допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення до сум заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсії є необґрунтованим, оскільки складові заробітної плати державного службовця для призначення (перерахунку) пенсії визначаються виключно статтею 33 Закону України "Про державну службу".

Визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії державного службовця здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 р. № 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії".

Також відповідач вважає, що Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та інше законодавство, на яке посилаються позивач, не регулює питання призначення, перерахунку пенсії державним службовцям.

Відповідач зазначає, що допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення не є складовими заробітної плати державного службовця, тому не можуть враховуватися при здійсненні перерахунку пенсії.

Постанова Пенсійного фонду України від 30.10.2008 р. № 19-11 "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", прийнята в межах повноважень Пенсійного фонду України, а затверджені форми довідок для призначення (перерахунок) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" відповідають вимогам статей 33, 37, 37-1 вказаного Закону, а отже, вимоги позивача є безпідставними та необґрунтованими.

Також відповідач посилається на ту обставину, що права позивача як громадської організації не порушені прийняттям оскаржуваної постанови, і позивач учасником правовідносин не є.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають до часткового задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КАС України право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Згідно зі Статутом Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів державної служби України", затвердженим установчою конференцією (Протокол № I від 17.11.2006 р.), зареєстрованим Міністерством юстиції України наказом від 22.02.2007 р. № 62/5, Свідоцтво № 2620, асоціація створена ветеранами державної податкової служби України, які були державними службовцями та є пенсіонерами, з метою захисту своїх соціальних та інших законних інтересів.

На ветеранів державної податкової служби розповсюджуються приписи постанови № 19-11, що свідчить про наявність права на оскарження постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу".

Згідно постанови Президії Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів державної служби України" від 11.04.2012 р. № 28 "Про надання повноваження Голові комісії по пенсійним питанням" надано повноваження голові комісії по пенсійним питанням Бордовському В.М. звернутись до Окружного адміністративного суду м. Києва від ВГО "Асоціація ветеранів ДПС України" з позовом до Пенсійного фонду України по захисту законних прав та інтересів пенсіонерів органів державної податкової служби України та здійснення інших повноважень відповідно до п. 2.1, 2.3, 2.5 та р. 6 Статуту ВГО "Асоціація ветеранів ДПС України".

Згідно ст. 20 Закону України "Про об'єднання громадян" для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об'єднання громадян користуються правом:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах.

З огляду на положення ст. 20 Закону та статуту позивача як громадської організації суд вважає Всеукраїнську громадську організацію "Асоціація ветеранів державної служби України" належним позивачем у справі.

З урахуванням того, що оскаржувана постанова № 19-11 попередньо була предметом оскарження в судовому порядку, до неї постановою правління Пенсійного фонду України № 5-1 від 14.02.2011 р. (набула законної сили 04.03.2011 р.) було внесено зміни, факти листування позивача з Пенсійним фондом України щодо невідповідності оскаржуваної постанови вимогам законодавства (остання відповідь від 05.03.2012 р.), суд вважає, що позивачем дотримано строк звернення до суду згідно ч. 2 ст. 99 КАС України.

Щодо позовних вимог по суті суд зазначає наступне.

Як було зазначено вище, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.08.2010 р. у справі № 2а-4753/09/2670 постанову Правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11 визнано такою, що не відповідає правовим актам вищої юридичної сили щодо невключення до складових заробітної плати складових, які передбачені чинним законодавством; зобов'язано Пенсійний фонд України привести у відповідність постанову Правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11 до вимог чинного законодавства шляхом передбачення чи встановлення інших складових заробітної плати, передбачених іншими нормативно-правовими актами.

Вказане рішення набуло законної сили і враховується судом під час розгляду даної адміністративної справи згідно ч. 1 ст. 72 КАС України.

За результатами розгляду справи № 2а-4753/09/2670 Окружний адміністративний суд м. Києва у постанові від 13.08.2010 р. дійшов висновку про те, що чинне законодавство як загальне, так і спеціальне відносить до складу заробітної плати також інші виплати. При цьому слід врахувати, що надбавки, запроваджені нормативно-правовими актами, матеріальна допомога належать до додаткових видів грошового забезпечення й приймаються в розрахунок при нарахуванні пенсії лише особам, які отримували такі надбавки під час перебування на державній службі та були звільнені зі служби після їх запровадження.

Відповідна позиція висловлена Вищим адміністративним судом України в "Узагальненні судової практики розгляду справ, пов'язаних з перерахунком пенсій деяким категоріям державних службовців та науковим (науково-педагогічним) працівникам" (Юридичний вісник України, 06.2008, № 23).

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку, що неврахування оскаржуваною постановою складових заробітної плати, на підставі якої встановлюється пенсія, здійснюється перерахунок пенсії, запроваджених нормативно-правовими актами, які фактично виплачувались державним службовцям під час проходження ними державної служби, не відповідає правовим актам вищої юридичної сили - Закону України № 3723, Постанові № 865.

Крім того, вказане питання було предметом неодноразового з'ясування під час судового розгляду спорів про перерахунок пенсій конкретним пенсіонерам.

Зокрема, згідно постанови Верховного Суду України від 20.02.2012 р. за позовом ОСОБА_24 до державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області, управління Пенсійного фонду України в м. Харцизьку Донецької області про визнання неправомірними дій та зобов'язання вчинити дії встановлено наступне.

Верховний Суд України, усуваючи неоднакове застосування норм матеріального права касаційним судом, вважає неправильним висновок цього суду в оскаржуваних ухвалах про те, що оскільки матеріальна допомога, на яку нараховувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, не включається до складу заробітної плати державного службовця, то вона не враховується при обчисленні розміру його пенсії.

За змістом статті 37 Закону № 3723-XII (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

У частині першій статті 1 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР "Про оплату праці" (далі - Закон № 108/95-ВР) встановлено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 2 цього Закону визначено структуру заробітної плати, до якої входить: основна та додаткова заробітна плата, а також заохочувальні та компенсаційні виплати.

Частиною другою статті 33 Закону № 3723-XII передбачено, що заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що матеріальна допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань входила до системи оплати праці державного службовця.

Крім того, статтею 66 Закону України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII "Про пенсійне забезпечення" (далі - Закон № 1788-XII) врегульовано види оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій.

Відповідно до частини першої статті 66 цього Закону до заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, що діяла на день одержання зазначеного заробітку (виплат, доходу).

Стаття 41 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон № 1058-IV) визначає виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії. Так, зокрема, до такого доходу (заробітної плати) враховуються: суми виплат, отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески; суми виплат, отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

За змістом наведених норм отримувані застрахованою особою суми виплат, з яких були фактично нараховані та сплачені страхові внески або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, враховуються в заробіток (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, незалежно від того, чи входять вони до структури заробітної плати.

Таким чином, висновок касаційного суду про те, що матеріальна допомога, на яку нараховувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, однак яка не включається до складу заробітної плати державного службовця, не враховується при обчисленні розміру його пенсії, є наслідком порушення правил застосування норм права: перевагу було надано положенням Законів № 3723-XII та № 108/95-ВР, які щодо спірних відносин є загальними. У той же час перевагу мають спеціальні норми, що визначають виплати (доходи) для обчислення пенсії, за наведених обставин стаття 41 Закону № 1058-IV та стаття 66 Закону № 1788-XII.

Згідно ухвали Вищого адміністративного суду України від 21.06.2012 р. у справі за адміністративним позовом ОСОБА_25 до Управління Пенсійного фонду України в м. Харцизьку Донецької області, Державної податкової інспекції у м. Харцизьку Донецької області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії відображено аналогічну правову позицію, а також зроблено посилання на постанову Верховного Суду України від 20.02.2012 р. (справа № 21-430а11).

За приписами частини другої статті 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність з рішенням Верховного Суду України.

Згідно ч. 2 ст. 161 КАС України при виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу.

Викладена вище правова позиція Верховного Суду України міститься у постанові, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 КАС України, тому є обов'язковою до застосування судом під час розгляду адміністративної справи.

З огляду на вищевикладене суд не вважає за необхідне повторно аналізувати положення законодавства, оцінка яких вже неодноразово надана судами, зокрема, і Верховним Судом України.

Таким чином, позовні вимоги в частині визнання постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11 такою, що не відповідає актам вищої юридичної сили в частині щодо невключення до складових заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсії винагороди за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення та соціально-побутових питань, які передбачені Законами України "Про державну службу", "Про оплату праці" та постановами Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268, від 12.09.97 р. № 1013, від 20.12.93 р. № 1049, від 31.05.2000 р. № 865, підлягають до задоволення.

Щодо позовних вимог в частині зобов'язання Пенсійного фонду України доповнити форми довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії, визначених в підпунктах 1.1, 1.3, 1.4 пункту 1 постанови № 19-11 складовою винагорода за вислугу років для державних службовців, які мають спеціальні звання у розмірах, які виплачувались працівникам під час роботи та внести у довідки, зазначені у вказаних підпунктах постанови, додаткову графу "Інші виплати" з розшифровкою складових: матеріальна допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань, які є складовими заробітної плати для врахування при призначенні (перерахунку) пенсії державного службовця і повинні враховуватись при обчисленні пенсії відповідно до Закону № 3723, суд зазначає наступне.

Згідно вказаної позовної вимоги позивач просить суд зобов'язати Пенсійний фонд України як суб'єкта владних повноважень прийняти рішення конкретного змісту, що виходить за межі компетенції адміністративного суду, оскільки суд не наділений компетенцією перебирати на себе повноваження суб'єкта владних повноважень.

Водночас, суд вважає за необхідне зобов'язати відповідача привести у відповідність до вимог законодавства форми довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії, визначених в підпунктах 1.1, 1.3, 1.4 пункту 1 постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11.

На підставі вищевикладеного, ст. 160 - 163, 171, 186 КАС України, суд ПОСТАНОВИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати постанову правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11 такою, що не відповідає актам вищої юридичної сили в частині щодо невключення до складових заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсії винагороди за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення та соціально-побутових питань, які передбачені Законами України "Про державну службу", "Про оплату праці" та постановами Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268, від 12.09.97 р. № 1013, від 20.12.93 р. № 1049, від 31.05.2000 р. № 865.

3. Зобов'язати Пенсійний фонд України привести у відповідність до вимог законодавства форми довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії, визначених в підпунктах 1.1, 1.3, 1.4 пункту 1 постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" від 30.10.2008 р. № 19-11.

4. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

5. Стягнути з Державного бюджету України на користь Всеукраїнської громадської організації "Асоціація ветеранів державної податкової служби України" 16,1 грн. судового збору за рахунок бюджетних асигнувань Пенсійного фонду України.

6. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. 186 КАС України.

Повний текст постанови виготовлено і підписано 08.10.2012 р.

Головуючий суддя

О.В. Головань

Судді

Н.Г. Вєкуа
О.О. Власенковавгору