Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 25.03.20143304-05/8887-08
Документ v8887731-14, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.03.2014  № 3304-05/8887-08


Управлінню освіти міськради
м. Костянтинівки Донецької області
просп. Ломоносова, 150, м. Костянтинівка,
Донецька обл., 85102

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 4 "Попелюшка" Костянтинівської міської ради (оголошення № 287774 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 24.09.2012 № 113(715)), проведеної Управлінням освіти міськради м. Костянтинівки Донецької області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 03.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 03.12.2013 № 3304-05/42570-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю за державні кошти робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 4 "Попелюшка" Костянтинівської міської ради (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 14.09.2012 № 2.

Пунктом 3 "Інша інформація" розділу V "Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункт 3 розділу V) документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження пропозиції конкурсних торгів іншим вимогам документації учаснику необхідно надати, зокрема копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи субпідрядної організації.

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Пунктом 3 розділу V документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що на учасника - переможця процедури закупівлі відповідно до ст. ст. 527, 528, 629, 903, 904 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) покладаються всі витрати, пов'язані з укладенням договору у сумі 23000,00 (двадцять три тисячі) гривень. До складу зазначених витрат не включаються витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням договору. Зазначена вище сума має бути сплачена протягом 5 днів з моменту отримання учасником - переможцем торгів акцепту пропозиції конкурсних торгів на рахунок Консультанта торгів, відповідно до укладеної між Замовником та Консультантом угоди (договір на користь третьої особи).

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною третьою статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Так, встановлення в документації конкурсних торгів обов'язку щодо оплати юридично-консультаційних послуг учасником - переможцем торгів ставить учасників в нерівні умови в рамках однієї і тієї ж процедури закупівлі та може вплинути на ціну пропозицій конкурсних торгів, поданих учасниками під час здійснення Замовником відповідної процедури закупівлі, що не відповідає меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (далі - протокол) від 26.10.2012 Замовника для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

ТОВ "НІК КОМПАНІ"

4343386,60

2

ТОВ "ГЛАВ-СТРОЙ"

3899646,00

3

ТОВ "ТВК-ПРОДБУДМОНТАЖ"

2817454,20

4

ТОВ "ОКВІН-5"

4299270,56

5

ПП "ІНВЕСТКОМБУД"

4050079,46

6

ТОВ "ХодПоліБуд"

4426652,57

7

ТОВ "УКРРОССІСТЕМ"

2821580,00

8

КП "Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради"

3890600,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати інформацію щодо способу отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено інформації щодо способу отримання пропозицій конкурсних торгів ТОВ "ТВК-ПРОДБУДМОНТАЖ", ТОВ "ОКВІН-5", ПП "ІНВЕСТКОМБУД", ТОВ "ХодПоліБуд", ТОВ "УКРРОССІСТЕМ" та КП "Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради".

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 01.11.2012 № 6 пропозиції конкурсних торгів ТОВ "НІК КОМПАНІ", ТОВ "ТВК-ПРОДБУДМОНТАЖ", ТОВ "ОКВІН-5", ПП "ІНВЕСТКОМБУД" та ТОВ "УКРРОССІСТЕМ" відхилені як такі, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів визначено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підписана Учасником форма "Технічні вимоги", відповідно до додатка 2 "Технічні умови" до документації конкурсних торгів.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ХодПоліБуд" відсутня підписана учасником форма "Технічні умови".

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази" учасник у складі пропозиції конкурсних торгів зобов'язаний надати довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (наявність у учасника машин, механізмів, приладів інструментів тощо, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі, за відповідною формою) та копії документів, які підтверджують право власності або оренди обладнання та механізмів, необхідних для виконання робіт, які є об'єктом торгів.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ХодПоліБуд" надано "Інформацію про наявність обладнання" від 25.10.2012, згідно з якою у власності/оренді ТОВ "ХодПоліБуд" перебуває 20 найменувань техніки, зокрема акумуляторний дриль-шуруповерт FERM FDCD-1440, машина ручна електрична шліфувальна углова УШМ-1800М, перфоратор електричний ПЕ-1450, бетонозмішувач BWA-320А-Вікт220В, різак-близець FERM РТ-950, пістолет тепловий FERM FHG-2000DK.

Водночас, пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ХодПоліБуд" не містить копій документів, які підтверджують право власності або оренди вищезазначених обладнання та механізмів, необхідних для виконання робіт, які є об'єктом торгів, зазначених у "Інформації про наявність обладнання" від 25.10.2012.

Крім того, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ХодПоліБуд" надано договори оренди, укладені з фізичною особою Ходирєвою О. В., вантажного самоскиду КАМАЗ 5511, пасажирського мікроавтобусу Mercedes Sprinter, автокрану КАМАЗ 5511 КТА-25.

Частиною другою статті 799 ЦК України встановлено, що договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до частини першої статті 220 ЦК України, у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

Вищезазначені договори оренди автотранспорту, надані у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ХодПоліБуд", нотаріально не завірені.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ГЛАВ-СТРОЙ" надано "Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази" від 22.10.2012 № 411, згідно з якою у власності ТОВ "ГЛАВ-СТРОЙ" перебуває, зокрема апарат піскоструминний, машина свердлильна електрична, трамбівка пневматична при роботі від компресора, дриль електричний, шуруповерт, пістолет-розпилювач, горілка газополум'яна.

Водночас пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ГЛАВ-СТРОЙ" не містить копії документів, які підтверджують право власності або оренди вищезазначеного обладнання та механізмів, необхідних для виконання робіт, які є об'єктом торгів, які зазначені у "Довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази" від 22.10.2012 № 411.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів визначено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки з обслуговуючого банку про відкриття поточного (розрахункового) рахунку та про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами по даному рахунку не більше тижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом, розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 26.10.2012.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів КП "Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради" надано довідки про відкриття рахунку та про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами по даному рахунку № 472-10/253 та № 472-10/254 від 17.10.2012, тобто більше тижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів визначено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку у довільній формі про виконання аналогічних договорів (аналогічні за предметом закупівлі) (обов'язково зазначити найменування та адресу замовників, предмет договору, строки виконання робіт, номер і дату укладених договорів). В якості документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів учасник надає листи-відгуки від замовника аналогічних робіт за вказаними договорами та копії аналогічних договорів, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів, засвідчені учасником.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ХодПоліБуд" надано "Довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" від 25.10.2012 № 409, у якій зазначено, зокрема договір підряду на капітальний ремонт від 01.10.2012 № 50, укладений з ПАТ "Харцизький трубний завод".

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ХодПоліБуд" відсутня копія зазначеного договору підряду на капітальний ремонт.

Пунктом 3 розділу V документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження пропозиції конкурсних торгів іншим вимогам документації учаснику необхідно надати, зокрема копії діючих ліцензій субпідрядників на виконання робіт по будівництву за кодами 4.12.00, 4.19.00.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ГЛАВ-СТРОЙ" надано копію ліцензії на виконання робіт по будівництву субпідрядної організації - ТОВ "Фінансово-промислова група "Універсал", яка не містить коду 4.12.00.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.11.2012 № 7 (далі - протокол оцінки Замовника) до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ГЛАВ-СТРОЙ", ТОВ "ХодПоліБуд" та КП "Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено - КП "Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою та з яким укладено договір на виконання підрядних робіт від 20.11.2012 № 277.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів повинен містити відбиток печатки замовника.

Водночас протокол оцінки не містить відбитка печатки Замовника.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 4 "Попелюшка" Костянтинівської міської ради, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів не враховано вимоги Наказу;

- при складанні документації конкурсних торгів не враховано зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та вимоги статті 3 Закону.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ГЛАВ-СТРОЙ" не відповідає вимогам пункту 6 розділу III, пункту 3 розділу V документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ХодПоліБуд" не відповідає вимогам пунктів 2 і 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів КП "Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради" не відповідає вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на виконання підрядних робіт від 20.11.2012 № 277, укладеним за результатами процедури закупівлі, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору