Документ v8885225-09, поточна редакція — Прийняття від 28.04.2009

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
28.04.2009 N 8885/7/25-0017

(Витяг)
На виконання планів роботи у частині аналізу роботи з
розгляду скарг платників податків ДПАУ інформує. У цілому по
Україні за результатами розгляду первинних і повторних скарг
платників податків у січні - березні 2009 р. скасовано
771 податкове повідомлення-рішення (рішення) або 20,1% від
розглянутих оскаржених на суму 446,9 млн. грн.
1. Рішенням ДПАУ, прийнятим за розглядом скарги ВАТ,
скасовано податкові повідомлення-рішення ДПІ у Жовтневому районі
м. Запоріжжя від 01.09.2008 р. про визначення податкових
зобов'язань з податку на прибуток і ПДВ відповідно, оскільки
перевіркою неправомірно донараховано 45,5 тис. грн. податку на
прибуток за рахунок зменшення валових витрат за III квартал
2007 р. на 182,2 тис. грн. витрат на придбання металевих виробів
для будівництва бази відпочинку, що відноситься до невиробничих
фондів. При цьому в акті перевірки не доведено, що вартість
металевих виробів була віднесена товариством до складу валових
витрат.
2. Також перевіркою неправомірно донараховано 74,6 тис. грн.
ПДВ, оскільки при розрахунку завищення податкового кредиту за
грудень 2007 р. не враховано поданий ВАТ розрахунок коригування
сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ за січень 2008 р., а також
всупереч нормам Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) зменшено податковий кредит з ПДВ ВАТ лише на
підставі невідображення контрагентом-продавцем у складі податкових
зобов'язань відповідних сум ПДВ.
3. ДПАУ рішенням від 19.02.2009 р. N 1494/6/25-0315,
прийнятим за розглядом повторної скарги сільгоспкооперативу,
скасувала податкове повідомлення-рішення
Білгород-Дністровської ОДПІ від 13.10.2008 р. про сплату
16667 грн. 55 коп. ПДФО та 33335 грн. 10 коп. застосованої
штрафної санкції. При розгляді первинної і повторної скарг не
враховано, що СГК при оподаткуванні нарахованих сум орендної плати
у натуральному вигляді (не грошових формах) фактично було
дотримано вимоги п. 3.4 ст. 3 Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), тобто об'єкт оподаткування
визначався за звичайними цінами з урахуванням коефіцієнта.
4. Матеріали розгляду скарг та аналіз звітності свідчать, що
працівники підрозділів розгляду скарг платників податків та
уповноважені по розгляду первинних скарг ДПІ не завжди об'єктивно
та принципово виконують свої функції. Аналіз розгляду повторних
скарг, які надійшли до Департаменту апеляцій ДПАУ, та проведені
перевірки ДПА свідчать про наявність окремих порушень і недоліків,
які мали місце при здійсненні та реалізації матеріалів податкового
контролю і прийнятті ДПІ та ДПА рішень за розглядом первинних і
повторних скарг платників податків і громадян. Зокрема, ДПІ у м. Сєверодонецьку, Алчевська ОДПІ і ДПІ
у м. Свердловську при перевірці платників податків без врахування
положень пп. 15.1.1 ст. 15 Закону України від 21.12.2000 р.
N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" щодо права податкових органів визначати суму податкових
зобов'язань не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім
днем граничного строку подання податкової декларації, здійснювали
безпідставне донарахування ПДВ та податку на прибуток.
5. ДПІ Дніпропетровської області без урахування положень
п. 3.3 Порядку направлення органами ДПС України податкових
повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, затвердженого наказом ДПАУ від 21.06.2001 р.
N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Мін'юсті України
06.07.2001 р. за N 567/5758 (далі - Порядок N 253), яким
передбачено, що якщо податковий орган здійснив розрахунок сум
податкових зобов'язань за декількома податками, то складається
відповідна кількість податкових повідомлень, приймали одне
податкове повідомлення-рішення про визначення платникам податків
податкового зобов'язання з податку на прибуток і податкового
зобов'язання з ПДВ.
6. При оформленні рішень за розглядом первинних скарг
платників податків ДПІ не завжди дотримуються вимог п. 9 і 10
Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків
органами ДПС ( z0723-96 ) та листа ДПАУ від 12.12.2006 р.
N 2323/7/25-0017 "Щодо апеляційного узгодження податкових
зобов'язань". У рішеннях ДПІ у Житомирському і Радомишльському
районах, прийнятих за розглядом первинних скарг громадян на
податкові повідомлення про сплату ПДФО без врахування вимог п. 4.3
органами ДПС зазначено про можливість оскарження рішень до ДПА у
Житомирській області протягом 10 календарних днів, наступних за
днем отримання платниками податків рішень за розглядом скарг,
замість передбачених законодавством 30 календарних днів, наступних
за днем отримання платниками податків рішень.
7. Окремі ДПІ на порушення вимог п. 4.11 Порядку оформлення
результатів невиїзних документальних, виїзних планових та
позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного
та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПАУ
від 10.08.2005 р. N 327 ( z0925-05 ) (зареєстровано в Мін'юсті
України 25.08.2005 р. за N 925/11205), і п. 3 Плану заходів,
спрямованих на зменшення кількості обгрунтованих скарг платників
податків та поліпшення роботи з їх розгляду, затвердженого наказом
ДПАУ від 22.05.2007 р. N 300 ( v0300225-07 ), за наявності
заперечень платників податків до актів перевірок податкові
повідомлення-рішення (рішення) про суми податкових зобов'язань і
штрафних (фінансових) санкцій виносили без розгляду або до
розгляду таких заперечень.
8. ДПІ у м. Первомайську Луганської області на порушення
вимог п. 7.2 Порядку N 253 ( z0567-01 ), яким передбачено, що якщо
податковий орган застосував штрафні санкції відповідно до
декількох законодавчих актів, якими податковим органам надано
право їх застосовувати, то складається відповідна кількість рішень
про застосування штрафних (фінансових) санкцій, приймалися рішення
про застосування штрафних (фінансових) санкцій, в яких одночасно
були визначені суми штрафних (фінансових) санкцій за порушення
вимог Законів України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ) і "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" ( 98/96-ВР ).
9. ДПІ Житомирської і Херсонської областей без врахування
положення пп. 3 пп. 6.1.7 п. 6 Інструкції про порядок застосування
штрафних (фінансових) санкцій (затверджено наказом ДПАУ від
17.03.2001 р. N 110 ( z0268-01 ) та зареєстровано в Мін'юсті
України 23.03.2001 р. за N 268/5459), яким визначено, що податкове
повідомлення приймається одне на всю суму сплаченого (погашеного)
податкового боргу за період від 91 календарного дня до дня
фактичного погашення всієї суми податкового зобов'язання,
незалежно від кількості випадків сплати за цей період, приймалися
податкові повідомлення-рішення про визначення платникам податків
сум штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати
узгоджених податкових зобов'язань без дотримання зазначених вимог.
10. ДПІ у м. Житомирі допускалися факти застосування штрафних
(фінансових) санкцій до структурних підрозділів СПД, а не до
юридичних осіб.
11. Із 810 працівників, які здійснювали перевірки, прийняті
рішення за якими скасовано у січні - березні 2009 р., притягнуто
до дисциплінарної відповідальності 73 працівників, у тому числі 4
начальників ДПІ та їх заступників, 347 працівників депремійовано,
у тому числі 20 начальників ДПІ та їх заступників. З метою дотримання вимог чинного законодавства України і
нормативних актів ДПАУ при здійсненні податкового контролю,
реалізації матеріалів перевірок і розгляді скарг платників
податків доручаю керівникам регіональних ДПА розглянути
інформаційний лист та вжити заходів для усунення недоліків.
Заступник Голови Н.Рубанвгору