Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 25.03.20143304-05/8842-08
Документ v8842731-14, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.03.2014  № 3304-05/8842-08


Управлінню комунального
господарства Житомирської міськради
майдан С. П. Корольова, 4/2,
м. Житомир, 10014

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з утримання вулиць міста Житомира (оголошення № 211399 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 16.12.2013 № 99 (842)), проведеної Управлінням комунального господарства Житомирської міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 04.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 04.02.2014 № 3304-05/3900-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з утримання вулиць міста Житомира (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 29.11.2013 № 20.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - Стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством.

Слід зазначити, що документація конкурсних торгів Замовника не містить посилання на кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону.

Разом з тим у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктом 2 та 5 частини першої статті 17 Закону, а саме Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення та службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цим вимогам, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Крім того, зазначений у пункті 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів та Додатку № 3 "Основні умови договору про закупівлю робіт за державні кошти" до документації конкурсних торгів, строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) (31.12.2013) не узгоджується з датою розкриття пропозицій конкурсних торгів (16.01.2014).

Підпунктом 5.1 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.01.2014 № 10 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Комунальне підприємство "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради
(далі - КП "Управління автомобільних шляхів")

13897855,91

2

Державне підприємство Житомирський облавтодор ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України"
(далі - ДП "Автомобільні дороги України")

14137065,61

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (далі - Форми), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати повне найменування юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів не зазначено повного найменування юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Підпунктом 1 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасники надають інформаційну довідку про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази для виконання договору про закупівлю, надається перелік машин, механізмів, устаткування, засобів, необхідних для виконання умов договору, які перебувають на балансі, а також за договором оренди станом на квартал проведення торгів за підписом керівника та головного бухгалтера (щодо наявності на балансі підприємства відповідного обладнання та механізмів).

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів КП "Управління автомобільних шляхів" та ДП "Автомобільні дороги України" надано довідки про наявність машин, механізмів, устаткування, засобів, необхідних для виконання робіт, та відомість про будівельні машини, механізми та устаткування для надання послуг по ДП "Житомирський облавтодор" відповідно, які не містять підпису головного бухгалтера.

Підпунктом 3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасники надають інформаційну довідку, складену у довільній формі (назва, адреса, телефон установи, назва предмета закупівлі, строк виконання договору) та відгуки від колишніх Замовників про належне виконання Учасником показаних договорів (надаються на фірмових бланках Замовників, які надали ці відгуки, завірені печаткою та підписом Замовника).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів КП "Управління автомобільних шляхів" та ДП "Автомобільні дороги України" надано відгуки Управління комунального господарства Житомирської міської ради та Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" Служби автомобільних доріг у Житомирській області відповідно, які не містять відбиток печатки.

Таким чином, пропозиції конкурсних торгів КП "Управління автомобільних шляхів" та ДП "Автомобільні дороги України" не відповідають вимогам підпункту 3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних КП "Управління автомобільних шляхів" та ДП "Автомобільні дороги України" Замовником не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги, якщо відхилено всі пропозиції конкурсних торгів згідно з цим Законом.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 03.02.2014 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів КП "Управління автомобільних шляхів" та ДП "Автомобільні дороги України", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено КП "Управління автомобільних шляхів", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі послуг з утримання вулиць міста Житомира, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини другої статті 16 Закону та пункту 2 частини другої статті 22 Закону, та Стандартної документації конкурсних торгів, та зміни до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця".

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 16.01.2014 не відповідають формам, затвердженим Наказом № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів КП "Управління автомобільних шляхів" не відповідає умовам підпункту 1 та 3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

- пропозиція конкурсних торгів ДП "Автомобільні дороги України" не відповідає умовам підпункту 1 та 3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників, зокрема, вимогам, встановленим статтею 17 Закону згідно з законодавством. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів та встановлено уповноважений орган на їх видачу, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного  замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору