Документ v8836563-05, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2005

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
11.10.2005 N 8836

Щодо розрахунку платниками єдиного
податку - юридичними особами середньооблікової
чисельності працюючих

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув <...> лист <...> щодо розрахунку
середньооблікової чисельності працюючих за рік та в межах своєї
компетенції повідомляє наступне.
Статтею 1 Указу Президента України від 03.07.98 N 727
( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ)
визначено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності
запроваджується для юридичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, у яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не
перевищує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн гривень.
Відповідно до статті 4 Указу ( 727/98 ) за результатами
господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал)
суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи до 20 числа
місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, подають до
органу державної податкової служби розрахунок про сплату єдиного
податку.
Розрахунок про сплату єдиного податку складається відповідно
до Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом
малого підприємництва - юридичною особою, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації від 28.02.2003 N 98
( z0221-03 ).
Наказом Державної податкової адміністрації України від
20.04.2005 N 145 ( z0496-05 ) "Про внесення змін до форми
Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою та Порядку його складання" було
внесено зміни до показників Розрахунку ( z0221-03 ), зокрема,
доповнено новими графами щодо поквартального заповнення Розрахунку
наростаючим підсумком за кожний квартал.
Проте листом від 06.07.2005 N 13384/7/15-1217 ( v1338225-05 )
Державною податковою адміністрацією надано роз'яснення, що
показники Розрахунку ( z0221-03 ) необхідно заповнювати тільки за
відповідний звітний період (квартал).
Таким чином, платник єдиного податку - юридична особа
починаючи з II кварталу 2005 року показники Розрахунку
( z0221-03 ) заповнює тільки за відповідний звітний квартал.
Стосовно визначення середньооблікової чисельності, то
відповідно до положень Указу ( 727/98 ) середньооблікова
чисельність працюючих визначається за методикою, затвердженою
органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому
числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також
працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених
підрозділів. Інструкцією зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом
Міністерства статистики України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ),
передбачено два варіанти обчислення середньооблікової чисельності
працівників: - середньооблікова чисельність штатних працівників облікового
складу; - середньооблікова чисельність усього персоналу повної
зайнятості.
Методика визначення середньооблікової чисельності всього
персоналу в еквіваленті повної зайнятості передбачає включення,
поряд зі штатними працівниками облікового складу, окремих
категорій працівників позаоблікового складу (які у звітному
періоді також залучалися до роботи і отримували заробітну плату),
що і відповідає вимогам норм статті 1 Указу ( 727/98 ).
Отже, для визначення середньооблікової чисельності працюючих
на підприємстві за рік, при застосуванні спрощеної системи
оподаткування, слід використовувати методику обчислення
середньооблікової чисельності усього персоналу в еквіваленті
повної зайнятості.
Методика розрахунку цього показника базується на перерахунку
всього персоналу, який залучався до роботи у звітному періоді і
отримував відповідну заробітну плату (дохід) (як за відпрацьований
робочий час, так і не відпрацьований, але оплачений), в умовну
чисельність працівників, зайнятих виконанням роботи повний робочий
день, виходячи з встановленої його тривалості.
Це означає, що працівники, які фактично відпрацювали менше
встановленої норми робочого часу, перераховуються в еквівалент
повної зайнятості (повного робочого дня).
Середньооблікова чисельність працівників за період з початку
року (в тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової чисельності
працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період
з початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної
суми на кількість місяців за період з початку року, тобто
відповідно на 2, 3, 4...12.
Окремо повідомляємо, що відповідно до статті 2 Закону України
від 04.12.90 N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в
Україні" (із змінами і доповненнями) та підпункту 4.4.2 пункту 4.4
статті 4 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та
державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями)
роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників
податків надаються контролюючими органами у порядку, визначеному
відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу.
Заступник голови О.Сахненковгору