Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 21.03.20143304-05/8642-08
Документ v8642731-14, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.03.2014  № 3304-05/8642-08


Управлінню освіти Дніпровської
районної у м. Києві
держадміністрації просп. Миру, 6-а,
м. Київ, 02105

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти сиру сичужного та кисломолочного сиру (сир твердий не менше 50 % жирності; сир м'який кисломолочний не менше 9 % жирності) (оголошення № 009520 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.01.2014 № 4(850)), яка проведена управлінням освіти Дніпровської районної у м. Києві держадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 17.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 17.02.2014 № 3304-05/5388-07).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення та річний план закупівель повинен містити, зокрема підпис секретаря комітету з конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 "Очікувана вартість предмета закупівлі" річного плану закупівель вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

Водночас у річному плані закупівель Замовника на 2014 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 26.12.2013, очікувана вартість предмета закупівлі не зазначена словами та відсутній підпис секретаря комітету з конкурсних торгів.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю сиру сичужного та кисломолочного сиру (сир твердий не менше 50 % жирності; сир м'який кисломолочний не менше 9 % жирності) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 27.12.2013 б/н.

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921, зареєстрованим в Мін'юсті 06.09.2010 за № 623/17918 (далі - Порядок визначення предмета закупівлі).

Відповідно до пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі (в редакції від 21.06.2012) предмет закупівлі товарів і послуг визначався замовником згідно з пунктами 23 і 30 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 № 822, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому згідно з підпунктом "а" пункту 4 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики "Про затвердження та скасування національних класифікаторів" від 11.10.2010 № 457 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 № 530) (далі - Наказ № 530) чинність Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 скасовано з 31 грудня 2012 року.

Крім того, Наказом № 530 затверджено національний класифікатор України ДК 016:2010 - Державний класифікатор продукції та послуг на заміну ДК 016-97, який набрав чинності 1 січня 2013 року.

Пунктом 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" (далі - пункт 3 розділу I) документації конкурсних торгів Замовника та оголошенням про проведення процедури закупівлі Замовником визначено найменування предмета закупівлі "Сир сичужний та кисломолочний сир", код 10.51.1 за ДКПП ДК 016-2010 (Сир твердий не менше 50 % жирності; сир м'який кисломолочний не менше 9 % жирності).

Так згідно ДКПП ДК 016-2010 код 10.51.1 не містить предмета закупівлі "Сир сичужний та кисломолочний сир".

Слід зазначити, що підпунктами 3.1 та 3.2 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів Замовником встановлено для підтвердження кваліфікаційного критерію наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів подання, зокрема довідки про виконання аналогічних договорів згідно коду 10.51.1 за ДКПП ДК 016-2010.

При цьому наказом Мінекономрозвитку від 19.12.2012 № 1449 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 № 101/22633 (далі - Наказ № 1449), внесені зміни до Порядку визначення предмета закупівлі в частині визначення предмета закупівлі товарів і послуг на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457.

Звертаємо увагу, що Наказ № 1449 набрав чинності 29.01.2013 (з дня його офіційного опублікування).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 30.01.2014 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Фірма "Фавор"

4705092,30

2

ПП "Ніка-1"

4764621,60

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затверджених наказом № 922, передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та колонці 2 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, зокрема зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів, відповідно.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повних найменувань юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" (далі - пункт 3) розділу III документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі оригіналу банківської гарантії. Гарантія повинна бути безвідкличною та відповідати вимогам постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах" від 15.12.2004 № 639 (далі - Положення).

Пунктом 3 Глави 2 "Порядок надання гарантій банком-гарантом" розділу II "Здійснення банком-резидентом операцій за наданими гарантіями/контргарантіями" Положення встановлено, що гарантія має містити такі реквізити, зокрема назву банку бенефіціара (його назву та адресу) та умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом.

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Фірма "Фавор" та ПП "Ніка-1" надано банківські гарантії ПАТ "КБ "Хрещатик" від 27.01.2014 № 50-05/36 та ПАТ "ФІНРОСТБАНК" від 28.01.2014 № 180 відповідно, у яких не міститься назва банку бенефіціара (його назва та адреса).

Підпунктом 3.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено для підтвердження кваліфікаційного критерію наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів подання, зокрема, довідки (форма простої таблиці) про виконання аналогічних договорів з постачання, зокрема "Сиру сичужного та кисломолочного сиру" (Сир твердий не менше 50 % жирності; сир м'який кисломолочний не менше 9 % жирності).

Разом з цим підпунктом 3.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено подання в складі пропозицій конкурсних торгів копій договорів, що наведені в довідці про виконання договорів, засвідчені учасником та завірені печаткою (за наявності) (не менше 2-х) за 2012 - 2013 роки, за підписом уповноваженої особи контрагента (покупця) та відтиском печатки (при наявності) контрагента (покупця) за таким договором (не менше 2-х).

При цьому в складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Ніка-1" надано довідку про виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів від 27.01.2014, в якій зазначено, зокрема, що з Військово-медичним управлінням Служби безпеки України укладено договір на постачання сиру сичужного та кисломолочного та надано договір про закупівлю товарів за державні кошти від 17.02.2012 № 132-2012, в специфікації до якого предметом закупівлі визначено, зокрема сир твердий жирністю не менше 45 %, що не відповідає вимогам підпунктів 3.1 та 3.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма "Фавор" надано довідку про виконання аналогічних договорів від 29.01.2014 № 100, в якій не зазначено про досвід виконання аналогічних договорів на поставку, зокрема сиру твердого не менше 50 % жирності.

Також в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма "Фавор" надано договір від 06.02.2013 № 19, укладений з управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на поставку, зокрема, сиру твердого не менше 45 % жирності, що не відповідає вимогам підпунктів 3.1 та 3.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційного критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційним критеріям має базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" (далі - пункт 7) розділу III документації конкурсних торгів передбачено, що учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (технічне завдання наведено в Додатку № 1).

Додатком № 1 "Специфікація (технічні вимоги) на закупівлю: "Сир сичужний та кисломолочний сир", код 10.51.1 за ДКПП ДК 016-2010 (Сир твердий не менше 50 % жирності; сир м'який кисломолочний не менше 9 % жирності)" (далі - додаток № 1) до документації конкурсних торгів встановлено, заповнення відповідної специфікації та подання, зокрема копії сертифіката на систему управління якістю продуктів, що відповідає вимогам ISO 9001 та копії сертифіката на систему управління безпечністю харчових продуктів, що відповідає вимогам ISO 22000, видані на виробника.

В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма "Фавор" надано специфікацію (технічні вимоги) на закупівлю: "Сир сичужний та кисломолочний сир" від 29.01.2014 № 95, відповідно до якої виробниками, зокрема сиру сичужного твердого є ТОВ "Лосинівський маслосирзавод" та ТДВ "Приазовський сирзавод".

Водночас в складі пропозиції ТОВ "Фірма "Фавор" відсутні сертифікати на систему управління якістю продуктів, що відповідає вимогам ISO 9001 та ISO 22000, видані на виробника, а саме: ТДВ "Приазовський сирзавод".

В складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Ніка-1" надано специфікацію (технічні вимоги) на закупівлю: "Сир сичужний та кисломолочний сир", відповідно до якої виробником, зокрема сиру сичужного твердого є ТОВ "Лосинівський маслосирзавод".

Разом з цим в складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Ніка-1" відсутній сертифікат на систему управління якістю продуктів, що відповідає вимогам ISO 9001, виданий на виробника, а саме: ТОВ "Лосинівський маслосирзавод".

Пунктом 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункт 4 розділу V) документації конкурсних торгів передбачено подання, зокрема копії протоколу результатів лабораторних випробувань на вміст ГМО.

При цьому в складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Ніка-1" не надано копію протоколу результатів лабораторних випробувань на вміст ГМО.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 31.01.2014 б/н до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма "Фавор" та ПП "Ніка-1", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V документації конкурсних торгів визначено - ТОВ "Фірма "Фавор", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі сиру сичужного та кисломолочного сиру (сир твердий не менше 50 % жирності; сир м'який кисломолочний не менше 9 % жирності), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при затвердженні річного плану закупівель Замовника на 2014 рік не враховано вимоги Наказу № 922;

- при визначенні предмету закупівлі та затвердженні документації конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Порядку визначення предмета закупівлі (зі змінами);

- при заповненні форм реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Фірма "Фавор" не відповідає вимогам пункту 3, підпунктів 3.1, 3.2 пункту 6 та пункту 7 розділу III та пункту 1 додатку № 1 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПП "Ніка-1" не відповідає вимогам пункту 3, підпунктів 3.1, 3.2 пункту 6 та пункту 7 розділу III, пункту 4 розділу V та пункту 1 додатку № 1 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю сиру сичужного та кисломолочного сиру (сир твердий не менше 50 % жирності; сир м'який кисломолочний не менше 9 % жирності), за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору