Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 21.03.20143304-05/8614-12
Документ v8614731-14, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.03.2014  № 3304-05/8614-12


ВП "Управління справами"
ДП "НАЕК "Енергоатом"
вул. І. Франка, 31-б, м. Київ, 01030

ГУ по м. Києву та Київській області
АТ "Ощадбанк"
вул. Вєтрова, 3, м. Київ, 01032

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні послуг щодо забезпечення людськими ресурсами, інших (оголошення № 225073 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.12.2013 № 98/3(841/3)), яка проведена ВП "Управління справами" ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 11.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 10.02.2014 № 3304-05/4544-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг щодо забезпечення людськими ресурсами, інших оформлені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.12.2013 № 39.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Водночас документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим слід зазначити, що в документації конкурсних торгів Замовника не встановлено вимогу та спосіб документального підтвердження відсутності підстави для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачену пунктом 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.01.2014 № 43 (далі - протокол розкриття) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Сервіс 2012"

8249340,00

2

ТОВ "Компанія Біоенерго"

8300000,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у колонці 3 не зазначено повних найменувань юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено подання, зокрема довідок (складених у довільній формі) щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи, необхідних для здійснення послуг.

Пунктом 7 "Документи, що надаються Учасником в підтвердження відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі торгів" (далі - пункт 6) розділу III документації конкурсних торгів встановлено подання, зокрема довідок, складених в довільній формі, які містять інформацію про те, що учасника не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Відповідно до "Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів" ДСТУ 4163-2003 (далі - Вимоги ДСТУ 4163-2003) реєстраційний номер та дата є обов'язковими реквізитами будь-якого документа. Згідно з пунктом 1.1 Вимог ДСТУ 4163-2003, цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності: органів державної влади України, органів місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності.

При цьому слід зауважити, що документ - це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до законодавства юридичну силу. Юридична сила документа - це властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і управлінські функції (ДСТУ 2732-2004 "Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення понять").

Водночас в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Сервіс 2012" надано довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг, про чисельність та склад працюючих, про те, що учасника не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення та про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, які не мають реєстраційних номерів та дат.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Компанія Біоенерго" надано бухгалтерську довідку, довідки про наявність матеріально-технічної бази, щодо відомостей про кількість працівників Учасника, їх кваліфікаційно-освітній рівень та досвід роботи, щодо укладання аналогічних договорів, про відсутність судимості, та інші, які не мають реєстраційних номерів та дат.

За наведених вище обставин зазначені довідки не можуть вважатися документами, і як наслідок, не мають юридичної сили.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено для підтвердження, зокрема кваліфікаційного критерію "наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" подання довідки (складеної у довільній формі) про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знань та досвіду роботи, необхідних для здійснення послуг.

Разом з цим, додатком № 2 "Технічні вимоги" (далі - додаток № 2) до документації конкурсних торгів встановлено, зокрема, що для надання повного переліку послуг Замовнику необхідно залучення обслуговуючого персоналу у кількості 44 чол.

Водночас в складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Компанія Біоенерго" надано довідку щодо відомостей про кількість працівників Учасника, їх кваліфікаційно-освітній рівень та досвід роботи, в якій вказано кількість працівників ТОВ "Компанія Біоенерго" 12 осіб та кількість осіб, що зайняті на роботах по цивільно-правових договорах - 10 осіб.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено для підтвердження, зокрема кваліфікаційного критерію "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" подання документа, який підтверджує досвід виконання аналогічних договорів (копії аналогічних договорів).

Додатком № 2 до документації конкурсних торгів встановлено, зокрема перелік та опис послуг.

Слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 180 Господарського кодексу України умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості.

Водночас в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Компанія Біоенерго" надано копії договору надання послуг по прибиранню від 01.02.2012 та договору на забезпечення надання послуг з обслуговування від 03.01.2012, в яких не зазначені умови договорів, зокрема асортимент (перелік послуг) та кількість (об'єм) послуг.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційного критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційним критеріям має базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Ураховуючи, що кількість працюючих осіб, указана у відповідній довідці, не підтверджує їх можливість надання послуг щодо забезпечення людськими ресурсами, інших, та у вищезазначених копіях договорів не зазначено асортимент (перелік послуг) та кількість (об'єм) послуг, можна вважати, що вищевказаний учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, а саме наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, та наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника 14.01.2014 № 44 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Сервіс 2012" та ТОВ "Компанія Біоенерго", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - ТОВ "Сервіс 2012", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі послуг щодо забезпечення людськими ресурсами, інших, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги частини другої статті 16, пункту 7 частини першої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону;

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Сервіс 2012" не відповідає вимогам пунктів 6 та 7 розділу III документації конкурсних торгів, а також нормам Вимог ДСТУ 4163-2003;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Компанія Біоенерго" не відповідає вимогам пунктів 6 та 7 розділу III та додатку № 2 до документації конкурсних торгів, а також нормам Вимог ДСТУ 4163-2003.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором від 30.01.2014 на закупівлю послуг щодо забезпечення людськими ресурсами, інших, за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору