Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 16.05.20123304-04/18363-12
Документ v8363731-12, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.05.2012  № 3304-04/18363-12

Копія:

Комунальній установі
"Одеська обласна клінічна лікарня"
вул. Ак. Заболотного, 26,
м. Одеса, 65117

Державній казначейській службі України

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти препаратів лікарських (розчини для перитонеального діалізу) (оголошення № 090673 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 27.02.2012 № 25 (627), проведеної комунальною установою "Одеська обласна клінічна лікарня" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 05.04.2012 № 3304-04/12994-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 05.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3-7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

У пункті 6 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

При цьому всупереч пункту 6 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2012 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 09.03.2011, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів на закупівлю препаратів лікарських (розчин для перитонеального діалізу - 8 найменувань) за кодом ДК 016-97 24.42.1 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.02.2012 № 1.

Документація конкурсних торгів на закупівлю препаратів лікарських (розчин для перитонеального діалізу - 8 найменувань) за кодом ДК 016-97 24.42.1 (далі - документація конкурсних торгів) затверджена головою комітету з конкурсних торгів Замовника 16.02.2012.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

У абзаці п'ятому частини другої статті 16 Закону визначено, що для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають критерію "наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)".

При цьому у пункті 4 "Наявність фінансової спроможності" таблиці 1 додатка 2 "Документи для підтвердження інформації про відповідність пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям" документації конкурсних торгів (далі - Додаток 2) не встановлено вимоги щодо надання учасником звіту про рух грошових коштів та способу документального підтвердження вимог, визначених у п. 2, 4 та 7 частини першої статті 17 Закону, у зв'язку з чим документація конкурсних торгів не відповідає вимогам абзацу п'ятого частини другої статті 16 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.03.2012 № 2 до участі у процедурі закупівлі подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бакмед"

14048641,20 грн.

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІНК-МЕДИТАЛ"

14102505,00 грн.

У формі реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженій наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів замовник повинен зазначати інформацію про дотримання учасниками передбачених у документації конкурсних торгів вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів.

Разом з цим, пункт 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить інформацію про дотримання учасниками передбачених у документації конкурсних торгів вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 21.03.2012 № 04/310 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Бакмед" та ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" та додатка № 4 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів за критеріям оцінки "Ціна" з максимальною кількістю балів 100, визначено ТОВ "Бакмед" (ціна пропозиції становить 14048641,20 грн.).

Пунктом 1 "Учасник визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура" таблиці 2 Додатка 2 документації конкурсних торгів встановлено, що учасники подають довідку (оригінал або нотаріально завірена копія) Департаменту з питань банкрутства або його територіального підрозділу про те, що учасник не є банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, не більше місячної давнини.

При цьому пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Бакмед" та ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ" не містять довідок (оригінал або нотаріально завірена копія) Департаменту з питань банкрутства або його територіального підрозділу про те, що учасник не є банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, не більше місячної давнини, що не відповідає пункту 1 "Учасник визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура" таблиці 2 Додатка 2 документації конкурсних торгів.

Водночас, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення, Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за № 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за № 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор, надає витяги з Єдиної бази даних.

Пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити всі пропозиції конкурсних торгів на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу п'ятого частини другої статті 16, пункту 2 частини другої статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання угоди від 29.03.2012 № 45/4, укладеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

Заступник директора
департаменту державних
закупівель та державного
замовлення
Мінекономрозвитку

О.С. Власоввгору