Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Наказ, Висновок від 15.05.20123304-04/18174-12
Документ v8174731-12, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2012  № 3304-04/18174-12

Державному підприємству
"Савранське лісове господарство"
66222, Одеська обл., Савранський район,
с. Слюсарево, вул. Лісова, 1

Копія:

Публічному акціонерному товариству
"Комерційний банк "ПриватБанк"

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг у лісовому господарстві (послуги з лісозаготівлі твердолистяних порід - 11040 м-3, м'яколистяних порід - 940 м-3) (оголошення № 000412 публікації запиту цінових пропозицій в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.01.2012 № 1 (603)), проведеної державним підприємством "Савранське лісове господарство" (далі - Замовник) за процедурою "запит цінових пропозицій".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (листи-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 29.02.2012 № 3304-04/7433-12, від 29.03.2012 № 3304-04/11757-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 29.02.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість, а у колонці 7 річного плану закупівель указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2012 рік, затвердженому протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 03.01.2012 № 1, не указано прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, очікувана вартість предмета закупівлі вказана цифрами без зазначення податку на додану вартість.

Відповідно до статті 35 Закону Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень.

Річним планом закупівель Замовника на 2012 рік передбачено, що очікувана вартість закупівлі за предметом "послуги з лісозаготівлі" становить 800000 гривень.

Таким чином, Замовником обрано процедуру запиту цінових пропозицій з порушенням вимог статті 35 Закону.

Рішення про вибір процедури закупівлі "запит цінових пропозицій" оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 03.01.2012 № 1.

Відповідно до абзацу десятого частини другої статті 36 Закону у запиті цінових пропозицій обов'язково зазначаються основані умови договору про закупівлю.

Разом з цим, усупереч вищевказаній вимозі Закону, Замовник у запиті цінових пропозицій не визначив основні умови договору про закупівлю.

Відповідно до реєстру отриманих цінових пропозицій та протоколу розкриття цінових пропозицій від 17.01.2012 для участі у запиті цінових пропозицій були подані наступні цінові пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Фізична особа - підприємець Піщанський Сергій Віталійович (далі - ФОП Піщанський С.В.)

795280 грн., в т. ч. ПДВ

2

Фізична особа - підприємець Конюченко Віталій Миколайович (далі - ФОП Конюченко В.М.)

820406 грн., в т. ч. ПДВ

3

Фізична особа - підприємець Войтенко Олена Станіславівна (далі - ФОП Войтенко О.С.)

833576 грн., в т. ч. ПДВ

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - форма реєстру отриманих пропозицій), передбачено, що пункт 5 реєстру отриманих пропозицій повинен містити, зокрема, підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто).

Відповідно до реєстру отриманих цінових пропозицій Замовника цінові пропозиції учасників подані особисто.

Водночас реєстр отриманих цінових пропозицій Замовника не містить підписів осіб, що передали цінові пропозиції особисто, що не відповідає формі реєстру отриманих пропозицій.

Згідно з протоколом оцінки цінових пропозицій від 19.01.2012 до оцінки допущені пропозиції всіх вищевказаних учасників, а переможцем процедури запиту цінових пропозицій визначено ФОП Піщанського С.В., з яким укладено угоду від 02.02.2012 № 5 на загальну вартість 795280 гривень.

У абзаці другому частини другої статті 5 Закону встановлено, що до складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб.

У пункті 7 розділу II "Порядок створення та організація діяльності комітету" Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 916, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 622/17917 (далі - Типове положення про комітет) визначено, що рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету з конкурсних торгів, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету з конкурсних торгів.

Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 11 Закону рішення комітету з конкурсних торгів оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів.

Всупереч пункту 7 розділу II "Порядок створення та організація діяльності комітету" Типового положення про комітет рішення щодо оцінки пропозиції цінових пропозицій Замовника прийнято та оформлено протоколом засідання від 19.01.2012 за підписом голови та секретаря комітету з конкурсних торгів Замовника.

Пунктами 5, 6 та 7 Інструкції з підготовки цінових пропозицій (далі - Інструкція) передбачено, що учасник для підтвердження відповідності пропозиції кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам подає наступні документи, зокрема:

довідку з банку (банків) про стан відкритих розрахункових рахунків, датовану банком (банками) не раніше 02.01.2012 та дійсну на момент розкриття цінових пропозицій (в якій повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості по кредитним угодам);

лист в довільній формі з інформацією про виконання аналогічних договорів з копіями підтверджуючих документів (договори, видаткові накладні, листи-відгуки контрагентів);

довідку, складену у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

довідку за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (інформація про працівників: чисельність, посада, фах (спеціальність), досвід роботи - які мають відношення до мети та цілей закупівлі);

довідку за підписом керівника, складену у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

довідку, складену в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою, яка містить інформацію про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

довідку про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

довідку про те, що жодну службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому законом порядку;

довідку з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, що діє станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

довідку, складену в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою про відсутність підприємства-учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство, чи відносно нього не порушена ліквідаційна процедура;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Водночас, цінові пропозиції ФОП Конюченко В.М. та ФОП Войтенко О.С. не містять вищезазначених документів.

Крім того, цінова пропозиція ФОП Піщанський С.В. станом на 17.01.2012 (дата розкриття цінових пропозицій учасників) не містила указаних документів, оскільки довідка Гайворонського відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо відсутності кредитної заборгованості та інформаційна довідка Головного управлінням юстиції у Кіровоградській області з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані 30.03.2012 та 07.03.2012 відповідно.

Згідно з частиною шостою статті 36 Закону Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

Відповідно до частини сьомої статті 36 Закону Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій у випадках визначених статтею 30 Закону.

Слід звернути увагу, що відхилення цінових пропозиції у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, зазначеними у запиті цінових пропозицій, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх цінових пропозицій є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити цінові пропозиції ФОП Піщанського С.В., ФОП Конюченка В.М. та ФОП Войтенко О.С. на підставі частини шостої статті 36 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30.

Пунктами 7 та 10 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення запиту цінових пропозицій, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у пункті 5.1 звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій Замовником зазначається кількість учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції, а у пункті 8, зокрема, ціну договору про закупівлю.

Відповідно до реєстру отриманих цінових пропозицій для участі у процедурі закупівлі подано пропозиції трьох учасників.

Всупереч вищезазначеним вимогам у пункті 5.1 звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій Замовника від 16.03.2012 № 1 (далі - звіт про результати) Замовником вказано, що для участі у запиті цінових пропозицій подано пропозиції двох учасників, а у пункті 8 звіту про результати Замовником не зазначено ціну договору про закупівлю.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог встановлених у пункті 7 розділу II "Порядок створення та організація діяльності комітету" Типового положення про комітет, абзаці сьомому частини першої статті 30, статті 35, абзаці десятому частині другої, частині шостій та сьомій статті 36 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання угоди від 02.02.2012 № 5, укладену з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів Замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

Заступник директора
департаменту державних
закупівель та державного
замовлення Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України


О.С. Власоввгору