Документ v8165224-99, поточна редакція — Прийняття від 06.08.1999

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
N 10-36-8165 від 06.08.99
м.Київ
vd990806 vn10-36-8165
Регіональним відділенням Фонду
державного майна України

На виконання пункту 3 додатка до наказу ФДМУ від 21.04.99 N
727 ФДМУ надає державним органам приватизації рекомендації з
перевірки правильності проведення масової оцінки вартості об'єктів
приватизації та визначення розмірів статутних фондів ВАТ, що
створюються в процесі приватизації (корпоратизації), які
додаються.
Голова Фонду О.Бондар
Додаток
до інструктивного листа ФДМУ від
6 серпня 1999 р. N 10-36-8165
Рекомендації
з перевірки правильності проведення масової оцінки
вартості об'єктів приватизації та визначення
розмірів статутних фондів ВАТ, що створюються в
процесі приватизації (корпоратизації)
Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) оцінка об'єктів приватизації та визначення
розміру статутного фонду акціонерного товариства, що створюється в
процесі приватизації, здійснюються згідно з методикою, яка
затверджується постановою Кабінету Міністрів України. Відповідно до статті 7 Закону України "Про аудиторську
діяльність" (від 22.04.93 N 3125-XII ( 3125-12 ) при приватизації
(корпоратизації) обов'язково проводиться аудит. Необов'язковість
проведення аудиторської перевірки фінансового стану підприємств
установлена для радгоспів та інших державних сільськогосподарських
підприємств статтею 24 Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" (від 10.07.96
N 290/96-ВР) і для об'єктів малої приватизації статтею 8 Закону
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ) (нова редакція Закону, затверджена
Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" від 15.05.96 N 189/96-ВР). Відповідно до Указу
Президента України від 19.03.96 N 194/96 "Про завдання та
особливості приватизації державного майна у 1996 році" та
постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.96 N 755
( 755-96-п ) "Про прискорення приватизації майна в
агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення"
аудиторська перевірка може проводитися в ході виконання плану
приватизації відповідного об'єкта. Аудиторська перевірка
підприємства, що приватизується, здійснюється з урахуванням
Методичних роз'яснень стосовно здійснення аудиторських перевірок
фінансового стану підприємств, що приватизуються, затверджених
наказом ФДМУ від 03.08.95 N 998 ( v0998224-95 ), із змінами і
доповненнями. За період проведення приватизації в Україні, починаючи з
1992 р., методика оцінки об'єктів приватизації змінювалася п'ять
разів. Таким чином, під час перевірки правильності визначення
вартості об'єкта приватизації перевіряється дотримання вимог
методики оцінки, що була чинною на момент затвердження акта оцінки
об'єкта приватизації. Оцінка об'єктів приватизації відповідно до вимог методики
оцінки, затвердженої відповідною постановою Кабінету Міністрів
України, здійснюється з моменту набрання чинності зазначеною
постановою в установленому порядку (відповідно до п. 2 постанови
Ради Міністрів Української РСР від 29.02.80 N 144 ( 144-80-п ) із
змінами і доповненнями), тобто, коли в постановах Уряду України не
вказано терміну введення в дію, вони набирають чинності з моменту
їх прийняття. Оцінку вартості майна здійснено відповідно до вимог Методики
оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.92 N 522
( 522-92-п ). Відповідно до вимог Методики залежно від виду оцінюваного
майна (цілісний майновий комплекс - ЦМК - чи інвентарний об'єкт)
його оцінка здійснюється з такими особливостями.
Оцінка вартості ЦМК
1. Оцінка здійснюється: під час приватизації державних підприємств груп Б, В, Г -
комісією з приватизації; під час приватизації невеликих державних підприємств -
комісією з оцінки, головою якої призначається керівник
підприємства та до складу якої включається представник органу
приватизації. 2. Оцінці об'єкта приватизації передує проведення повної
інвентаризації майна відповідно до вимог листів Мінфіну СРСР від
30.12.89 N 179, Держкомстату СРСР від 10.11.89 N 207, постанови
Кабінету Міністрів України від 02.03.93 N 158 ( 158-93-п ) та
Інструкції по здійсненню оцінки вартості об'єктів приватизації та
оренди, затвердженої наказом ФДМУ від 09.03.93 N 117 ( z0029-93 ). Основні питання для перевірки: склад інвентаризаційної комісії; дотримання терміну проведення інвентаризації; правильність оформлення матеріалів інвентаризації; правильність та повнота складання протоколу засідання
інвентаризаційної комісії за матеріалами інвентаризації, а також
дотримання терміну його затвердження. 3. За результатами інвентаризації відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 250
( 250-93-п ) та Інструкції про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського звіту підприємств, об'єднань і організацій
(додаток до листа Мінфіну України від 08.07.92 N 18-482)
складається передавальний (розподільний) баланс підприємства. 4. Вартість об'єкта приватизації визначається за даними
передавального (розподільного) балансу підприємства та матеріалами
інвентаризації. Методикою не передбачено обов'язковість підготовки
інших документів, необхідних для здійснення оцінки, в тому числі
складання відомостей розрахунку відновної та залишкової вартості
основних засобів. Основні питання, на які слід звернути увагу під
час перевірки: дотримання терміну здійснення оцінки відповідно до п. 23
Методики; правильність визначення вартості ЦМК за формулою, зазначеною
в п. 20 Методики, відповідно до вимог розділу II Методики з
урахуванням зміни вартості ЦМК згідно з розділом V Методики. У
випадках, передбачених державною та місцевими програмами
приватизації, вартість майна об'єкта приватизації збільшується на
зональний коефіцієнт, встановлений місцевими радами народних
депутатів (п. 47 Методики) згідно з Положенням про визначення та
застосування зональних коефіцієнтів, що розроблялося на підставі
Методичних рекомендацій по розробці зональних коефіцієнтів,
затверджених наказом ФДМУ від 16.12.92 N 567 ( v0567224-92 ); правильність складання акта оцінки (додаток 1 до Методики) за
даними передавального (розподільного) балансу підприємства з
урахуванням переоцінки об'єктів незавершеного будівництва
відповідно до коефіцієнта індексації, встановленого постановою
Кабінету Міністрів України від 07.05.92 N 229 ( 229-92-п ), та
змін вартості ЦМК (див. попередній абзац), які підтверджуються
документально.
Оцінка вартості інвентарного об'єкта чи групи
інвентарних об'єктів
1. Оцінка здійснюється комісією з оцінки об'єкта. Під час
перевірки необхідно звернути увагу: на склад комісії; термін здійснення оцінки. 2. Вартість інвентарного об'єкта визначається за даними
бухгалтерського обліку з урахуванням вимог розділу III Методики
залежно від виду оцінюваного інвентарного об'єкта. Основні питання
для перевірки: правильність визначення відновної вартості основних засобів
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.92
N 229 та розрахунку залишкової вартості основних засобів (додатки
2, 3 до Методики); правильність визначення відновної вартості об'єктів
незавершеного капітального будівництва відповідно до коефіцієнтів,
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.92
N 229 (додаток 4 до Методики); правильність визначення вартості оборотних засобів (додаток 5
до Методики); правильність складання акта оцінки за формою, зазначеною в
додатку 6 до Методики, згідно з даними додатків 2 - 5 до Методики.
Особливості оцінки вартості орендованого майна
Оцінка здійснюється за схемою, передбаченою для оцінки
вартості ЦМК, з урахуванням положень розділу IV Методики. Під час
перевірки необхідно звернути увагу на всі питання, зазначені в
розділі "Оцінка вартості цілісного майнового комплексу", та
додатково перевірити: правильність визначення вартості оборотних засобів, зданих в
оренду, відповідно до балансу, що додається до договору оренди; правильність визначення залишку амортизаційного фонду на
повне відновлення орендованих основних засобів та повноту
використання державних коштів, у тому числі амортизаційних
відрахувань на майно орендодавця, за період оренди; правильність складання акта оцінки за встановленою формою,
зазначеною в додатку 1 до Методики. Оцінку вартості майна здійснено відповідно до вимог Методики
оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 08.09.93 N 717 ( 717-93-п ), із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
12.11.93 N 919 ( 919-93-п ), та з урахуванням вимог Порядку
застосування підприємствами, що приватизуються, індексації
основних фондів, затвердженого наказом ФДМУ від 21.08.93 N 353
( z0124-93 ), та Положення про особливості оцінки об'єктів
приватизації у зв'язку з індексацією основних фондів,
затвердженого спільним наказом ФДМУ, Мінекономіки та Мінфіну
України від 14.10.93 N 441-77-79 ( v0441224-93 ). Відповідно до вимог Методики залежно від виду оцінюваного
майна (ЦМК чи інвентарний об'єкт) оцінка його вартості
здійснюється з такими особливостями.
Оцінка вартості ЦМК
1. Оцінка здійснюється: під час приватизації (корпоратизації) державних підприємств
груп Б, В, Г - комісією з приватизації (корпоратизації); під час приватизації невеликих державних підприємств -
комісією з оцінки, головою якої призначається керівник
підприємства та до складу якої включається представник органу
приватизації. 2. Оцінці об'єкта приватизації передує проведення повної
інвентаризації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.93 N 158 ( 158-93-п ) та Інструкції по
здійсненню оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди,
затвердженої наказом ФДМУ від 09.03.93 N 117 ( z0029-93 ). У
випадку здійснення оцінки майна з метою корпоратизації
підприємства функції та вимоги до органів приватизації, зазначені
у цих документах, виконуються органом, що уповноважений управляти
цим майном. Основні питання, на які слід звернути увагу під час
перевірки: склад інвентаризаційної комісії; дотримання терміну проведення інвентаризації; правильність оформлення матеріалів інвентаризації; правильність та повнота складання протоколу засідання
інвентаризаційної комісії за матеріалами інвентаризації, а також
дотримання терміну його затвердження. 3. За результатами інвентаризації відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 250
( 250-93-п ) та Інструкції про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського звіту підприємств, об'єднань і організацій
(додаток до листа Мінфіну України від 08.07.92 N 18-482)
складається передавальний (розподільний) баланс підприємства. 4. Вартість об'єкта приватизації визначається за даними
передавального балансу підприємства та результатами
інвентаризації. Методикою не було передбачено підготовку інших
документів, необхідних для здійснення оцінки, в тому числі
складання відомостей розрахунку відновної та залишкової вартості
основних засобів. Основні дані, які необхідно перевірити: дотримання терміну здійснення оцінки відповідно до вимог
п. 24 Методики. Відповідно до Порядку застосування підприємствами,
що приватизуються, індексації основних фондів, затвердженого
наказом ФДМУ від 21.08.93 N 353 ( z0124-93 ), підприємствам, що
підпадають під дію цього Порядку, строки приватизації
продовжуються за рішенням органу приватизації; правильність визначення балансової (відновної) вартості
основних засобів відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів
України від 07.05.92 N 229 ( 229-92-п ) та від 03.08.93 N 598
( 598-93-п ) і залишкової вартості основних засобів (за наявності
документів). При цьому сума зносу основних засобів не повинна
перевищувати балансову (відновну) вартість основних засобів; правильність визначення відновної вартості незавершеного
будівництва та устаткування (невстановленого) залежно від термінів
освоєння витрат та їх видів за коефіцієнтами, встановленими п. 22
Методики; правильність визначення вартості ЦМК за формулою, зазначеною
в п. 18 Методики, відповідно до вимог розділу II Методики
(зменшується згідно з пп. 42, 43 Методики); збільшення вартості ЦМК (п. 44 Методики): - для підприємств торгівлі, громадського харчування та
побутового обслуговування, які приватизуються шляхом викупу, -
згідно з вимогами Положення про порядок визначення потенційної
прибутковості майна підприємств торгівлі, громадського харчування
та побутового обслуговування, що приватизуються шляхом викупу,
затвердженого наказом ФДМУ від 22.09.94 N 579 ( z0244-94 ); - для інших підприємств - на вартість нематеріальних активів,
не відображених у балансі підприємства, визначеної на підставі
експертної оцінки; збільшення вартості майна на зональний коефіцієнт (п. 45
Методики) для підприємств торгівлі, громадського харчування та
побутового обслуговування за умови продажу їх на аукціоні, за
конкурсом або шляхом викупу, для об'єктів інших галузей - у разі
їх продажу на аукціоні або за конкурсом відповідно до Методичних
рекомендацій по розробці зональних коефіцієнтів, затверджених
наказом ФДМУ від 16.12.92 N 567 ( v0567224-92 ). У разі визначення
розміру статутного фонду акціонерного товариства зональний
коефіцієнт не застосовується; правильність складання акта оцінки (додаток 1 до Методики) за
даними передавального (розподільного) балансу та результатами
переоцінки деяких активів з урахуванням змін вартості ЦМК, які
підтверджуються документально.
Оцінка вартості інвентарного об'єкта чи групи
інвентарних об'єктів
1. Оцінка здійснюється комісією з оцінки об'єкта. Під час
перевірки необхідно звернути увагу: на склад комісії; термін здійснення оцінки. 2. Вартість інвентарного об'єкта визначається з урахуванням
вимог розділу III Методики залежно від виду оцінюваного
інвентарного об'єкта (групи інвентарних об'єктів). Основні дані, які необхідно перевірити: правильність визначення вартості основних засобів за даними
бухгалтерського обліку (додатки 3 і 4 до Методики). При цьому
вартість повністю зношених основних засобів, які ще придатні до
експлуатації, обчислюється за результатами експертної оцінки; правильність визначення відновної вартості незавершеного
будівництва та устаткування (невстановленого) залежно від термінів
освоєння витрат та їх видів за коефіцієнтами, встановленими п. 22
Методики, а у разі відсутності даних - за результатами експертної
оцінки (додаток 5 до Методики); правильність визначення вартості оборотних засобів виходячи з
вартості їх придбання з урахуванням проведеної дооцінки відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 279
( 279-93-п ) (додаток 6 до Методики); правильність складання відомостей за встановленими формами,
зазначеними у додатках 3 - 6 до Методики; правильність складання акта оцінки за встановленою формою,
зазначеною в додатку 7 до Методики, на підставі даних додатків 3 -
6 до Методики.
Особливості оцінки вартості орендованого майна
Оцінка здійснюється за схемою, передбаченою для оцінки
вартості ЦМК, з урахуванням особливостей, зазначених у розділі IV
Методики. Під час перевірки необхідно звернути увагу на всі
питання, подані в розділі "Оцінка вартості цілісного майнового
комплексу", та додатково перевірити: правильність визначення проіндексованої вартості оборотних
засобів, зданих в оренду, згідно з коефіцієнтами, встановленими
п. 36 Методики. Проіндексована вартість запасів і затрат не
повинна перевищувати вартість запасів і затрат за даними
передавального балансу на дату оцінки. У противному разі для
розрахунку вартості оборотних засобів, зданих в оренду,
приймається фактична вартість запасів і затрат; правильність визначення залишку амортизаційного фонду на
повне відновлення орендованих основних засобів та повноту
використання державних коштів, у тому числі амортизаційних
відрахувань на майно орендодавця, за період оренди; правильність складання акта оцінки за встановленою формою,
зазначеною в додатку 2 до Методики. Оцінку вартості майна здійснено відповідно до вимог Методики
оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 18.01.95 N 36 ( 36-95-п ), із
змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 20.06.95 N 437 ( 437-95-п ), та з урахуванням
роз'яснення - інструктивного листа ФДМУ від 29.05.95 N 10-20-3723. Відповідно до вимог зазначеної Методики залежно від виду
оцінюваного майна та способу його приватизації оцінка вартості
майна завершується складанням відповідного акта оцінки за
встановленою формою (див. відповідний додаток до Методики).
Оцінка вартості ЦМК
1. Оцінка здійснюється: під час приватизації (корпоратизації) державних підприємств
груп Б, В, Г - комісією з приватизації (корпоратизації); під час приватизації державних підприємств згідно з Указом
Президента України від 26.11.94 N 699 ( 699/94 ) - комісією,
утвореною відповідно до цього Указу; під час приватизації невеликих державних підприємств -
комісією з оцінки, головою якої призначається керівник
підприємства та до складу якої включається представник органу
приватизації. 2. Оцінці об'єкта приватизації передує проведення повної
інвентаризації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.93 N 158 ( 158-93-п ), яка здійснюється в разі
прийняття відповідного рішення органом приватизації (стосовно
об'єктів, які приватизуються згідно з Указом Президента України
від 26.11.94 N 699, використовуються результати останньої повної
інвентаризації). Основні питання, на які слід звернути увагу під час
перевірки: склад інвентаризаційної комісії; дотримання терміну проведення інвентаризації; правильність оформлення матеріалів інвентаризації; правильність та повнота складання протоколу засідання
інвентаризаційної комісії за матеріалами інвентаризації, а також
дотримання терміну його затвердження. 3. За результатами інвентаризації відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 250
( 250-93-п ) та Інструкції про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського звіту підприємств, об'єднань і організацій
(додаток до листа Мінфіну України від 08.07.92 N 18-482), а з
01.01.96 - Інструкції про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського звіту підприємств, затвердженої наказом Мінфіну
України від 18.08.95 N 139 ( z0321-95 ), складається передавальний
(розподільний) баланс підприємства (для об'єктів, які
приватизуються згідно з Указом Президента України від 26.11.94
N 699 ( 699/94 ), використовується баланс за останній звітний
період). 4. Вартість об'єкта приватизації визначається за формулою,
зазначеною в п. 17 Методики, відповідно до вимог розділу III
Методики на підставі даних передавального (розподільного) балансу
підприємства та вихідних даних (додаток 1 до Методики - у разі
заповнення) або матеріалів інвентаризації. Методикою не
передбачено обов'язковість підготовки інших документів, необхідних
для здійснення оцінки, в тому числі складання відомостей
розрахунку відновної та залишкової вартості основних засобів. Основні питання, на які слід звернути увагу під час
перевірки: дотримання терміну здійснення оцінки відповідно до вимог
п. 16 Методики; правильність визначення балансової (відновної) вартості
основних засобів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
з питань проведення індексації основних фондів від 07.05.92 N 229
( 229-92-п ), від 03.08.93 N 598 ( 598-93-п ), від 17.01.95 N 34
( 34-95-п ) та балансової (відновної) вартості основних засобів,
введених у дію в період між поточною і наступною індексацією,
відповідно до порядку індексації вартості окремих видів майна і
залишкової вартості основних засобів (за наявності документів); правильність визначення відновної вартості незавершеного
будівництва та устаткування (невстановленого) відповідно до
порядку індексації вартості окремих видів майна; дотримання вимог листів Мінфіну України від 28.04.94
N 08-310/322 та від 10.02.95 N 08-310/81 щодо визначення вартості
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Питання про
включення дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння до
вартості ЦМК вирішується Мінфіном України у кожному конкретному
випадку; правильність зміни вартості ЦМК: - зменшення на вартість майна, зазначеного у п. 39 Методики,
за наявності підтверджуючих документів; - збільшення на вартість активів, зазначених у п. 40
Методики, крім об'єктів, які приватизуються згідно з Указом
Президента України від 26.11.94 N 699 ( 699/94 ), об'єктів, що
приватизуються з урахуванням особливостей, визначених
законодавством для агропромислового комплексу, та об'єктів,
розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи: а) у разі створення акціонерного товариства - на вартість
нематеріальних активів, не відображених у балансі підприємства,
відповідно до вимог Порядку експертної оцінки нематеріальних
активів, затвердженого наказом ФДМУ та Держкомнауки від 27.07.95
N 969/97 ( z0292-95 ). При цьому потенційна прибутковість не
розраховується; б) у разі викупу об'єкта приватизації, до складу якого не
включаються будівлі і споруди, та за інших способів приватизації
об'єктів за рішенням органу приватизації - на суму дооцінки, що
враховує потенційну прибутковість відповідно до вимог Положення
про визначення вартості об'єктів приватизації з урахуванням їхньої
потенційної прибутковості, затвердженого спільним наказом ФДМУ,
Мінекономіки, Мінфіну та Мінстату України від 27.02.95 N
216/40/30/63 ( z0095-95 ); відповідність даних акта оцінки даним передавального
(розподільного) балансу та вихідним даним (додаток 1 до Методики -
у разі його заповнення) або даним матеріалів інвентаризаційної
комісії; правильність складання акта оцінки за встановленою формою,
зазначеною в додатку 2 до Методики.
Особливості оцінки вартості орендованого майна
Оцінка здійснюється за схемою, яка передбачена для оцінки
вартості ЦМК, з урахуванням особливостей, зазначених у розділі V
Методики та змінах, внесених постановою Кабінету Міністрів України
від 20.06.95 N 437 ( 437-95-п ). Під час перевірки необхідно
звернути увагу на всі питання, які зазначені в розділі "Оцінка
вартості цілісного майнового комплексу", та додатково перевірити: правильність визначення проіндексованої вартості оборотних
засобів, зданих в оренду, відповідно до порядку індексації
вартості окремих видів майна, що діяв на дату оцінки; правильність визначення залишку амортизаційного фонду на
повне відновлення орендованих основних засобів та повноту
використання державних коштів, у тому числі амортизаційних
відрахувань на державні основні засоби, за період оренди; правильність складання за результатами оцінки акта оцінки за
встановленою формою, зазначеною в додатку 3 до Методики.
Особливості оцінки вартості інвентарних об'єктів
1. Оцінка здійснюється комісією з оцінки об'єкта. Під час
перевірки необхідно звернути увагу: на склад комісії; термін здійснення оцінки. 2. Вартість інвентарного об'єкта визначається з урахуванням
вимог розділу IV Методики залежно від виду оцінюваного
інвентарного об'єкта. Основні дані для перевірки: правильність визначення відновної вартості основних засобів
та розрахунку залишкової вартості основних засобів за даними
бухгалтерського обліку (додатки 4 і 5 до Методики). При цьому
відновна вартість основних засобів, введених у дію в період між
поточною та наступною індексацією, визначалася відповідно до
порядку індексації вартості окремих видів майна, чинного на дату
оцінки. Вартість об'єктів, які приватизувалися на неконкурентних
засадах, визначалася за результатами експертної оцінки; правильність визначення відновної вартості незавершеного
капітального будівництва (додаток 6 до Методики), крім об'єктів,
що приватизуються згідно з Указом Президента України від 14.10.93
N 456 ( 456/93 ). Для об'єктів, що приватизуються відповідно до названого
Указу, їх вартість визначається згідно з п. 5 зазначеного Указу,
виходячи з відновної вартості об'єкта з урахуванням індексу
інфляції відповідно до порядку визначення вартості об'єктів
незавершеного будівництва, затвердженого спільним наказом ФДМУ та
Мінбудархітектури від 03.12.93 N 538/214 ( z0201-93 ). Починаючи з
14.09.95, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
08.08.95 N 617 ( 617-95-п ), відновна вартість об'єктів
незавершеного будівництва визначалася відповідно до спільного
наказу ФДМУ та Держкоммістобудування від 14.09.95 N 1175/189
( z0365-95 ). Згідно з Указом Президента України від 12.05.96
N 337 ( 337/96 ) вартість об'єкта незавершеного будівництва для
продажу на аукціоні, за конкурсом визначається на підставі даних
балансу без урахування індексу інфляції. Вартість об'єктів, які
приватизувалися на неконкурентних засадах, визначалася за
результатами експертної оцінки; правильність визначення вартості оборотних засобів виходячи з
вартості придбання з урахуванням проведеної дооцінки відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 279
( 279-93-п ) (додаток 7 до Методики); правильність складання додатків 4 - 7 до Методики; правильність складання акта оцінки за формою додатка 8 до
Методики на підставі даних додатків 4 - 7 до Методики. Оцінку вартості майна здійснено відповідно до вимог Методики
оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.96 N 961
( 961-96-п ) та з урахуванням роз'яснень ФДМУ - інструктивних
листів ФДМУ від 19.08.96 N 10-36-9038, від 05.11.96 N 10-36-11700,
від 04.09.97 N 10-36-8398 ( v8398224-97 ). Відповідно до вимог зазначеної Методики залежно від виду
оцінюваного майна та способу його приватизації оцінка вартості
майна завершується складанням відповідного акта оцінки за
встановленою формою (див. відповідний додаток до Методики).
Оцінка вартості ЦМК
1. Оцінка здійснюється комісією відповідно до п. 6 Методики. 2. Оцінці об'єкта приватизації передує проведення повної
інвентаризації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.93 N 158 ( 158-93-п ), яка здійснюється в разі
прийняття відповідного рішення органом приватизації (для об'єктів,
які приватизуються згідно з Указом Президента України від 26.11.94
N 699 ( 699/94 ), та об'єктів, що приватизуються з урахуванням
особливостей, визначених законодавством для агропромислового
комплексу, використовуються результати останньої повної
інвентаризації). Основні питання для перевірки: склад інвентаризаційної комісії; дотримання терміну проведення інвентаризації; правильність оформлення матеріалів інвентаризації; правильність та повнота складання протоколу засідання
інвентаризаційної комісії за матеріалами інвентаризації, а також
дотримання терміну його затвердження. 3. За результатами інвентаризації відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 250
( 250-93-п ) та Інструкції про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського звіту підприємств, затвердженої наказом Мінфіну
України від 18.08.95 N 139 ( z0321-95 ), складається передавальний
(розподільний) баланс підприємства та готуються документи,
передбачені в додатку 1 до Методики. Для об'єктів, які
приватизуються згідно з Указом Президента України від 26.11.94 N
699, використовується баланс за останній звітний період. 4. Вартість об'єкта приватизації визначається за формулою,
зазначеною в п. 15 Методики, відповідно до вимог розділу III
Методики на підставі даних передавального (розподільного) балансу
підприємства та даних додатків 5, 6, 7, 8, 9 до Методики.
Перевіряючи правильність визначення вартості цілісного майнового
комплексу, слід здійснити: перевірку правильності визначення відновної вартості основних
засобів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України з питань
проведення індексації основних фондів від 07.05.92 N 229
( 229-92-п ), від 03.08.93 N 598 ( 598-93-п ), від 17.01.95 N 34
( 34-95-п ) та від 16.05.96 N 523 ( 523-96-п ), розрахунок якої
зазначено у відомостях установленої форми (додатки 5 та 7 до
Методики); перевірку правильності розрахунку залишкової вартості
основних засобів (тривалість місяців в експлуатації, коректність
застосування норм амортизації, правильність застосування
понижуючих коефіцієнтів до норм амортизації та визначення рівня
зносу), зазначеного у відомості встановленої форми (додаток 6 до
Методики); перевірку правильності визначення відновної вартості
незавершених капітальних вкладень та устаткування
(невстановленого) відповідно до коефіцієнтів, зазначених у додатку
11 до Методики, розрахунок якої наведено у відомості встановленої
форми, та коефіцієнта фізичного зносу - у разі його визначення
експертним шляхом (додаток 9 до Методики); перевірку правильності визначення вартості майна, інформація
щодо якого є державною таємницею, наявності у справі звіту
експерта про оціночну вартість зазначеного майна та підтвердних
документів стосовно дозволу на приватизацію такого майна; перевірку дотримання вимог Порядку оцінки вартості
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння під час
приватизації, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.10.96
N 220/1 ( z0634-96 ); звірення відповідності даних акта оцінки (додаток 2 до
Методики) даним передавального (розподільного) балансу,
підсумковим значенням додатків 5, 6, 7, 8, 9 та протоколу
засідання інвентаризаційної комісії. 5. Вартість ЦМК зменшується відповідно до п. 34 Методики.
Основні питання для перевірки: правильність визначення дооцінки залишкової вартості основних
засобів (сума індексації основних фондів, яка здійснювалася
підприємством на 01.04.96), що дорівнює різниці граф 13 та 14
додатка 6 до Методики, за винятком об'єктів основних засобів, що
не приватизуються у складі ЦМК; правильність визначення вартості майна, що вилучається, та
наявність підтвердних документів щодо вилучення такого майна
згідно із законодавством. 6. Вартість ЦМК збільшується відповідно до п. 35 Методики на
вартість нематеріальних активів, не відображених у передавальному
(розподільному) балансі підприємства, відповідно до Порядку
експертної оцінки нематеріальних активів, затвердженого наказом
ФДМУ та Держкомнауки від 27.07.95 N 969/97 ( z0292-95 ) (крім
об'єктів, які приватизуються згідно з Указом Президента України
від 26.11.94 N 699 ( 699/94 ), сільськогосподарських підприємств
та підприємств, Перелік яких наведено у постанові Кабінету
Міністрів України від 12.06.96 N 638 ( 638-96-п ), а також
об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного
відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи). 7. Розмір статутного фонду ВАТ (вартість майна, що підлягає
приватизації) визначається виходячи з вартості ЦМК державного
підприємства та враховуючи зменшення і збільшення його вартості. 8. Оцінка завершується заповненням акта оцінки за
встановленою формою згідно з додатком 2 до Методики. Перевіряється
дотримання двомісячного терміну, визначеного п. 10 Методики, для
оцінки, складання та затвердження акта оцінки.
Особливості оцінки орендованого майна
Оцінка здійснюється за тією самою схемою, яку передбачено для
оцінки вартості ЦМК, з урахуванням особливостей, зазначених у
розділі IV Методики. Під час перевірки необхідно звернути увагу на
всі питання, які зазначені в розділі "Оцінка вартості цілісного
майнового комплексу", та додатково перевірити: склад орендованого майна з моменту переходу підприємства на
оренду та рух його довгострокових активів за період оренди; правильність визначення залишку амортизаційного фонду на
повне відновлення орендованих основних засобів та повноту
використання державних коштів, у тому числі амортизаційних
відрахувань на державні основні засоби, за період оренди; правильність визначення проіндексованої вартості оборотних
засобів, зданих в оренду, відповідно до вимог п. 31 Методики та
коефіцієнтів, зазначених у наказах ФДМУ від 20.08.96 N 961
( z0470-96 ), від 13.01.97 N 24 ( z0014-97 ), від 08.07.98 N 708,
від 09.01.98 N 19 ( z0043-98 ) залежно від дати оцінки; правильність збільшення вартості майна, що належить державі,
на суму залишку амортизаційного фонду на повне відновлення
орендованих основних засобів (п. 32 Методики) та на вартість
орендованих оборотних засобів (п. 36 Методики); правильність складання акта оцінки вартості майна орендного
підприємства за встановленою формою, зазначеною в додатку 3 до
Методики, а також правильність визначення частки держави та частки
орендаря в статутному фонді ВАТ.
Особливості оцінки вартості інвентарних об'єктів
1. Оцінка здійснюється державним органом приватизації (п. 6
Методики). Під час перевірки необхідно звернути увагу: на склад комісії; термін здійснення оцінки. 2. Оцінці об'єкта приватизації передує проведення повної
інвентаризації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.93 N 158 ( 158-93-п ), яка здійснюється у разі
прийняття відповідного рішення органом приватизації. 3. Оцінка вартості інвентарних об'єктів здійснюється
відповідно до вимог розділу VI Методики. Основні питання для
перевірки: правильність визначення відновної вартості основних засобів
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України з питань
проведення індексації основних фондів від 07.05.92 N 229
( 229-92-п ), від 03.08.93 N 598 ( 598-93-п ), від 17.01.95 N 34
( 34-95-п ) та від 16.05.96 N 523 ( 523-96-п ) - додатки 5 та 7 до
Методики; правильність розрахунку залишкової вартості основних засобів
(тривалість місяців в експлуатації, коректність застосування норм
амортизації та понижуючих коефіцієнтів до них, визначення рівня
зносу) - додаток 6 до Методики; правильність визначення відновної вартості незавершених
капітальних вкладень у будівництво та устаткування
(невстановленого) - додаток 9 до Методики; правильність визначення залишкової вартості нематеріальних
активів відповідно до вимог Вказівок щодо організації
бухгалтерського обліку в Україні, затверджених наказом Мінфіну
України від 07.05.93 N 25 ( z0052-93 ), із змінами і доповненнями; правильність визначення вартості оборотних засобів виходячи з
їх вартості придбання з урахуванням дооцінки відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 279
( 279-93-п ); правильність складання акта оцінки вартості інвентарного
об'єкта за встановленою формою, зазначеною в додатку 4 до
Методики. Оцінку вартості майна здійснено відповідно до вимог Методики
оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.98 N 1114
( 1114-98-п ), зі змінами і доповненнями, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 11.08.98 N 1252 ( 1252-98-п ), від
16.11.98 N 1812 ( 1812-98-п ) та від 21.12.98 N 2035
( 2035-98-п ), з урахуванням роз'яснення - інструктивного листа
ФДМУ від 23.10.98 N 10-36-10719 ( v0719224-98 ) та наказу ФДМУ від
28.10.98 N 2029. Відповідно до вимог зазначеної Методики залежно від виду
оцінюваного майна та способу його приватизації оцінка вартості
майна завершується складанням відповідного акта оцінки за
встановленою формою (див. відповідний додаток до Методики).
Оцінка вартості ЦМК
1. Оцінка здійснюється комісією з приватизації (п. 5
Методики). 2. Оцінці об'єкта приватизації передує проведення повної
інвентаризації майна відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 02.03.93 N 158 ( 158-93-п ). Основні питання для перевірки: склад інвентаризаційної комісії; дотримання терміну проведення інвентаризації; правильність оформлення матеріалів інвентаризації; створення інвентаризаційної групи для визначення оціночної
вартості нормативно зношених основних засобів у разі їх наявності
на підприємстві; правильність документального оформлення списання повністю
зношених основних засобів, непридатних до експлуатації; оформлення інвентаризаційних описів нормативно зношених
основних засобів та оформлення Акта оцінки повністю зношених
основних засобів, придатних до експлуатації, за встановленою
формою згідно з додатком до інструктивного листа ФДМУ від 23.10.98
N 10-36-10719 ( v0719224-98 ); правильність та повнота складання протоколу засідання
інвентаризаційної комісії за матеріалами інвентаризації відповідно
до форми, встановленої в додатку 5 до наказу ФДМУ від 09.03.93
N 117 ( z0029-93 ). 3. За результатами інвентаризації, відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 250
( 250-93-п ) та Інструкції про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського звіту підприємств, затвердженої наказом Мінфіну
України від 18.08.95 N 139 ( z0321-95 ), бухгалтерською службою
складається передавальний (розподільний) баланс підприємства та
готуються документи, перелік яких передбачено в додатку 1 до
Методики. 4. Вартість ЦМК визначається за формулою, зазначеною в п. 14
Методики, відповідно до вимог розділу "Оцінка вартості цілісного
майнового комплексу" Методики на підставі даних передавального
(розподільного) балансу підприємства та даних додатків 6, 7, 8, 9,
16 до Методики. Перевіряючи правильність визначення вартості ЦМК
слід здійснити: перевірку правильності визначення відновної вартості основних
засобів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України з питань
проведення індексації основних фондів від 07.05.92 N 229
( 229-92-п ), від 03.08.93 N 598 ( 598-93-п ), від 17.01.95 N 34
( 34-95-п ) та від 16.05.96 N 523 ( 523-96-п ) - додатки 6 та 16
до Методики; перевірку правильності розрахунку залишкової вартості
основних засобів (тривалість місяців в експлуатації, коректність
застосування норм амортизації, правильність застосування
понижуючих коефіцієнтів до норм амортизації та визначення рівня
зносу) за формулою 2 Методики - додатки 7 та 8 до Методики; перевірку правильності розрахунку балансової (залишкової)
вартості нормативно зношених основних засобів - додаток 8 до
Методики; перевірку правильності визначення відновної вартості
незавершеного капітального будівництва та устаткування
(невстановленого) і коефіцієнта фізичного зносу у разі його
визначення експертним шляхом відповідно до пунктів 17 та 19
Методики - додаток 9 до Методики; перевірку здійснення дооцінки товарно-матеріальних цінностей
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93
N 279 ( 279-93-п ); перевірку правильності визначення вартості майна, інформація
щодо якого є державною таємницею, наявності у справі звіту
експерта про оціночну вартість зазначеного майна та підтвердних
документів стосовно дозволу на приватизацію такого майна; перевірку дотримання вимог Порядку оцінки вартості
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння під час
приватизації, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.10.96
N 220/1 ( z0634-96 ); звірення відповідності даних акта оцінки (додаток 2 до
Методики) даним передавального (розподільного) балансу та
підсумковим значенням додатків 6, 7, 8, 9, 16 і протоколу
засідання інвентаризаційної комісії. 5. Вартість ЦМК зменшується відповідно до п. 32 Методики.
Основні питання для перевірки: правильність дооцінки залишкової вартості основних засобів
(сума індексації основних фондів, що здійснювалася підприємством,
станом на 01.04.96), яка дорівнює різниці граф 15 та 16 додатка 8
до Методики, за винятком об'єктів основних засобів, що не
приватизуються у складі ЦМК); правильність визначення вартості майна, що вилучається за
балансовою (залишковою) вартістю, з урахуванням усіх переоцінок та
вартості поліпшень, і наявність підтвердних документів щодо
вилучення такого майна згідно із законодавством. 6. Вартість ЦМК збільшується відповідно до п. 33 Методики
(крім об'єктів, які розташовані у зоні гарантованого добровільного
відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи): на вартість нематеріальних активів, не відображених у
передавальному (розподільному) балансі підприємства, визначену
відповідно до Порядку експертної оцінки нематеріальних активів,
затвердженого наказом ФДМУ та Держкомнауки від 27.07.95 N 969/97
( z0292-95 ) (крім підприємств сільського та рибного господарства
з моменту набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України
від 16.11.98 N 1812); на суму дооцінки довгострокових фінансових вкладень у зв'язку
з неможливістю їх виділення із ЦМК, розраховану відповідно до
визначення, поданого в п. 4 Методики; на суму дооцінки майна, яке приватизується і відомості про
яке є державною таємницею, розраховану відповідно до визначення,
поданого в п. 4 Методики; на суму дооцінки дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння, щодо якого прийнято рішення про приватизацію, визначену
за цінами, зазначеними у чинному на дату оцінки підприємства
розпорядженні Національного банку України. 7. Розмір статутного фонду ВАТ (вартість майна, що підлягає
приватизації) визначається виходячи з вартості ЦМК державного
підприємства з урахуванням відповідного зменшення і збільшення
його вартості. 8. Оцінка завершується складанням комісією з приватизації
акта оцінки за встановленою формою згідно з додатком 2 до
Методики. У разі проведення експертної оцінки майна, що
включається до статутного фонду ВАТ, висновки експерта та звіт про
експертну оцінку майна не затверджуються і додаються до акта
оцінки як невід'ємна частина. При перевірці необхідно звернути
увагу на дотримання двомісячного терміну, визначеного п. 9
Методики, для здійснення оцінки, складання та затвердження акта
оцінки.
Особливості оцінки орендованого майна
Оцінка здійснюється за тією самою схемою, яка передбачена для
оцінки вартості ЦМК, з урахуванням вимог наказу ФДМУ від 28.10.98
N 2029, змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від
21.12.98 N 2035 ( 2035-98-п ), та особливостей, зазначених у
розділі "Особливості проведення оцінки вартості орендованого
майна" Методики. Під час перевірки необхідно звернути увагу на всі
питання, які зазначені в розділі "Оцінка вартості цілісного
майнового комплексу", та додатково перевірити: склад орендованого майна з моменту переходу підприємства на
оренду та його рух за період оренди, наявність погодження
орендодавця - у разі здійснення поліпшень на орендовані основні
засоби; право власності та вартість взяття на бухгалтерський облік
нематеріальних активів та довгострокових фінансових вкладень,
оприбуткованих під час оренди; правильність визначення залишку амортизаційного фонду на
повне відновлення орендованих основних засобів на дату оцінки та
повноту використання державних коштів, у тому числі амортизаційних
відрахувань на державні основні засоби, за період оренди; правильність визначення відновної вартості оборотних засобів,
зданих в оренду, відповідно до вимог п. 29 Методики за
коефіцієнтами, зазначеними у наказі ФДМУ від 09.01.98 N 19
( z0043-98 ), зі збільшенням їх на індекс інфляції року, що
передував року, в якому здійснювалась оцінка, у разі якщо
зазначений коефіцієнт інфляції перевищував 110 відсотків; правильність складання акта оцінки вартості майна орендного
підприємства за встановленою формою, зазначеною в додатку 3 до
Методики, а також правильність визначення частки держави та частки
орендаря в статутному фонді ВАТ; дотримання терміну здійснення оцінки, складання та
затвердження акта оцінки відповідно до вимог п. 9 Методики з
урахуванням вимог наказу ФДМУ від 28.10.98 N 2029.
Особливості оцінки вартості інвентарних об'єктів
Оцінка вартості інвентарних об'єктів здійснюється органом
приватизації відповідно до вимог розділу "Оцінка вартості
індивідуально визначеного майна" Методики. За результатами
інвентаризації відповідальна особа державного органу приватизації
складає акт оцінки, який затверджується керівником органу
приватизації у термін, установлений у п. 9 Методики. При цьому
відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) комісія з
приватизації та оцінки не утворюється. Основні питання для перевірки: правильність визначення відновної вартості основних засобів
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України з питань
проведення індексації основних фондів від 07.05.92 N 229
( 229-92-п ), від 03.08.93 N 598 ( 598-93-п ), від 17.01.95 N 34
( 34-95-п ) та від 16.05.96 N 523 ( 523-96-п ) - додатки 6 та 16
до Методики; правильність розрахунку залишкової вартості основних засобів
(тривалість місяців в експлуатації, коректність застосування норм
амортизації та понижуючих коефіцієнтів до них, визначення рівня
зносу) - додатки 7 та 8 до Методики; правильність визначення початкової ціни продажу на
конкурентних засадах інвентарних об'єктів, які не мають балансової
(залишкової) вартості, відповідно до вимог абзацу другого п. 41
Методики; правильність визначення відновної вартості незавершених
капітальних вкладень у будівництво та устаткування
(невстановленого) і складання відомостей за встановленою формою
відповідно до додатка 9 до Методики; правильність визначення залишкової вартості нематеріальних
активів відповідно до вимог Вказівок щодо організації
бухгалтерського обліку в Україні, затверджених наказом Мінфіну
України від 07.05.93 N 25 ( z0052-93 ), із змінами і доповненнями; правильність визначення вартості оборотних засобів виходячи з
вартості їх придбання з урахуванням дооцінки відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 279
( 279-93-п ); правильність складання акта оцінки вартості інвентарного
об'єкта за встановленою формою, зазначеною в додатку 4 до
Методики. Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.04.93 N 250 ( 250-93-п ),
відповідальність за інформацію у відомостях, довідках, інших
документах несуть особи, які склали і підписали їх.
Відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку
несе керівник підприємства, установи. Відповідно до Положення про
інвентаризацію майна державних підприємств та організацій, яке
передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02.03.93 N 158 ( 158-93-п ), відповідальність за
внесення до описів завідомо неправильних даних щодо майна, яке
підлягає інвентаризації, за несвоєчасне проведення інвентаризації
і неправильне оформлення матеріалів інвентаризації несуть голова і
члени інвентаризаційної комісії. Відповідно до пункту 10 Указу
Президента України від 15.06.93 N 210/93 відповідальність за
проведення корпоратизації підприємств, у тому числі здійснення
оцінки, покладається на керівників органів, уповноважених
управляти цим майном, та комісію з корпоратизації, яка згідно з
Положенням про порядок корпоратизації підприємств, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 508
( 508-93-п ), несе відповідальність за правильність підготовки
документів, у тому числі акта оцінки, та достовірність даних, що
використовуються нею. Згідно з вимогами Методики перший примірник документів (акт
оцінки, передавальний (розподільний) баланс підприємства,
матеріали інвентаризації, включаючи акти, довідки, описи,
протоколи засідань інвентаризаційної комісії) зберігається у
відповідних органах приватизації, другий - у покупця або у ВАТ, що
створюється в процесі приватизації. Відповідно до наказу Головного архівного управління при
Кабінеті Міністрів України від 31.03.97 N 11-а ( v0011353-97 ),
яким затверджено строки зберігання документальних матеріалів, що
складаються в процесі діяльності підприємств, організацій, термін
зберігання передавальних (розподільних) балансів підприємств та
додатків до них, які зберігаються на підприємствах, 10 років; в
архівах зазначені документи зберігаються постійно. Вилучення бухгалтерських (фінансових) документів здійснюється
в порядку, визначеному Положенням про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну
України від 24.05.95 N 88 ( z0168-95 ).
Надруковано: "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію",
N 10, жовтень, 1999 р.вгору