Документ v8077840-12, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2012

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.06.2012  № 17-08/1397-8077

(Витяг)

<...>

Щодо складання (оформлення) Акта приймання-передачі основних засобів (форма ОЗ-1 (бюджет)

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво бюджетних установ визначені Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за № 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 № 30) (далі - Інструкція).

Пунктом 6.4 Інструкції, що типова форма ОЗ-1 (бюджет) "Акт приймання-передачі основних засобів" застосовується для оформлення приймання-передавання необоротних активів і складається на кожний окремий об'єкт, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об'єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу.

Для прийняття об'єктів наказом керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох примірниках: один - для установи, яка здає, другий - для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи.

Після оформлення у термін, встановлений графіком документообігу бюджетних установ, акт разом із технічною документацією, що стосується даного активу, передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію).

Видача необоротних активів із складу проводиться за накладними (вимогами), які підписуються керівником установи. При цьому накладна виписується в одному примірнику, якщо інший порядок не визначено галузевими нормативними актами, погодженими з Державним казначейством України (п. 6.28 Інструкції).

На зворотному боці "Інвентарної картки обліку основних засобів в бюджетних установах" типової форми ОЗ-6 (бюджет) робиться запис про переміщення необоротних активів в установі (п. 6.11 Інструкції).

Щодо обліку приміщення, переданого установі в оперативне управління у період реконструкції

Частиною першою статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Згідно з пунктом 1.6 Інструкції зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться у разі індексації їх первісної вартості відповідно до чинного законодавства України, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об'єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів. Пунктом 5.2 Інструкції встановлено, що облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівлі, поліпшення (дообладнання, реконструкції) об'єктів необоротних активів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію здійснюються на рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво".

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за № 890/4193, на субрахунку 141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів, але не зданими в експлуатацію.

Перший заступник Голови

О. Даневичвгору