Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 17.03.20143304-05/8004-08
Документ v8004731-14, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.03.2014  № 3304-05/8004-08


Управлінню освіти Біляївської
райдержадміністрації Одеської області
просп. Жовтневої революції, 7,
м. Біляївка, Одеська обл., 67600

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти за процедурою "відкриті торги" робіт з капітального ремонту Граденицької ЗОШ I - III ст. (оголошення № 203605 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 21.11.2013 № 92/1 (835/1)), проведеної Управлінням освіти Біляївської райдержадміністрації Одеської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 15.01.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 15.01.2014 № 3304-05/1258-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту Граденицької ЗОШ I - III ст. (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 19.11.2013 № 80.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Документація конкурсних торгів оприлюднена у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 21.11.2013 № 92/1 (835/1) за № 203605 та оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 23.12.2013 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 23.12.2013 № 96 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "ЮЖСПЕЦМОНТАЖ"
(далі - ТОВ "ЮЖСПЕЦМОНТАЖ")

26343770,46

2

ТОВ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241"
(далі - ТОВ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241")

26264782,93

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та у колонці 1 пункту 8 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) необхідно зазначати повне найменування юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів від 23.12.2013, протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів від 23.12.2013 № 96 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 24.01.2014 № 8 не зазначено повного найменування юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з гарантійного листа щодо строків експлуатації об'єкта після завершення робіт відповідно Додатка 3 "Гарантійний лист" (далі - Додаток № 3) до документації конкурсних торгів.

Формою гарантійного листа, передбаченою Додатком № 3 до документації конкурсних торгів, визначено, що підпис уповноваженої особи - учасника повинен бути завірений печаткою.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЮЖСПЕЦМОНТАЖ" надано гарантійний лист від 19.12.2013 № 517/13-ЛОСМ, в якому підпис учасника не завірений печаткою.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників. Документи, що мають бути в складі пропозиції учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та вимогам Замовника надати документи згідно Додатка 6 "Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям" (далі - Додаток № 6) до документації конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" Додатка № 6 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасники у складі пропозиції конкурсних торгів для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів надають, зокрема, довідку про виконання аналогічних договорів учасника для виконання замовлення та копії відповідних аналогічних договорів (кількість відповідних копій має відповідати кількості виконаних замовлень, інформація щодо яких зазначена учасником у довідці про виконання аналогічних договорів).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241" не надано копій відповідних аналогічних договорів за предметом закупівлі, визначеним Замовником.

Таким чином, документи, надані у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241", не підтверджують відповідність учасника кваліфікаційному критерію "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів", встановленого в документації конкурсних торгів Замовника.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів є обов'язком замовника.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних ТОВ "ЮЖСПЕЦМОНТАЖ" та ТОВ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги, якщо відхилено всі пропозиції конкурсних торгів згідно з цим Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 24.01.2014 № 8 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЮЖСПЕЦМОНТАЖ" та ТОВ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів та Додатку № 7 до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з капітального ремонту Граденицької ЗОШ I - III ст., Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини другої статті 16, частини другої статті 22 Закону;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 23.12.2013 № 96 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 24.01.2014 № 8 не відповідають відповідним формам, затвердженим Наказом № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ЮЖСПЕЦМОНТАЖ" не відповідає умовам пункту 2 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241" не відповідає умовам пункту 3 Додатка № 6 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю робіт з капітального ремонту Граденицької ЗОШ I - III ст., укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору