Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 29.01.20143304-05/3328-08
Документ v8-08731-14, поточна редакція — Прийняття від 29.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.01.2014  № 3304-05/3328-08


Управлінню капітального будівництва
Луганської облдержадміністрації
пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3,
м. Луганськ, 91016

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон, в редакції від 05.08.2012) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції обласного туберкульозного диспансеру в с. Трьохізбенка Слов'яносербському району (II-черга) (оголошення № 266827 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.08.2012 № 97 (699), проведеної Управлінням капітального будівництва Луганської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 19.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 18.12.2013 № 3304-05/44703-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції обласного туберкульозного диспансеру в с. Трьохізбенка Слов'яносербському району (II черга) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.07.2012 та від 08.08.2012 відповідно.

Частиною другою статті 23 Закону передбачений порядок внесення змін до документації конкурсних торгів. Так, замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Абзацом шостим частини першої статті 10 Закону визначено, зокрема, що зміни до документації конкурсних торгів та роз'яснення до неї (у разі наявності) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюються на веб-порталі уповноваженого органу.

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.09.2013 ухвалено рішення про перенесення та продовження строку подання пропозицій до 21.09.2012 до 10.00 год. та відповідно проведення розкриття пропозицій 21.09.2012 об 11.00 год.

При цьому у складі документів Замовника (лист від 11.01.2014 № 66/11-18) не надано змін до документації, а на веб-порталі уповноваженого органу під змінами до документації конкурсних торгів Замовником оприлюднено вищезазначений протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.09.2013, без змін до документації конкурсних торгів.

Водночас замовник може вносити зміни до документації конкурсних торгів відповідно до частини другої статті 23 Закону, які не суперечать інформації, зазначеній в оголошенні про проведення процедури закупівлі, крім інформації, яка передбачає внесення змін до документації конкурсних торгів щодо місця, дати і часу розкриття пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з тим, що при внесенні відповідних змін до документації конкурсних торгів вже передбачається продовження строку подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів, що визначений у частині другій статті 23 Закону.

Разом з тим зміни до документації конкурсних торгів повинні бути оприлюднені у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить вимог про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам, передбаченим пунктами 2, 4, 5 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цим вимогам призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Підпунктом 7.2 пункту 7 "Інші документи" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям Замовника" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Натомість відповідно до статті 20 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру, довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується, та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 21.09.2012 № 26 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції з ПДВ, грн.

1

ТОВ "Буденергосервіс"

1182628,80

2

ТОВ "Укрпромрембуд"

1177700,40

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 21.09.2012 № 26 оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.10.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Буденергосервіс" та ТОВ "Укрпромрембуд", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна" (80 балів), "Термін виконання робіт" (10 балів), "Умови оплати" і методики оцінки, зазначених у додатку 4 "Критерії та методика оцінки пропозицій" до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Укрпромрембуд", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Укрпромрембуд" опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.10.2012 № 116 (718) за № 297698 та оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу, що відповідає статті 10 Закону.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договір підряду від 22.10.2012 № 57 укладено з ТОВ "Укрпромрембуд" у відповідності до вимог абзацу третього частини другої статті 31 Закону.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 29.10.2012 № 123 (725) за № 308832, оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу, що відповідає статті 10 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі робіт з реконструкції обласного туберкульозного диспансеру в с. Трьохізбенка Слов'яносербському району (II-черга), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Порядок проведення процедури закупівлі відповідає вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

2. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону, частини другої статті 23 Закону, а також зміни до законодавства у сфері господарської діяльності про скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору