Документ v7959342-11, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2011

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Департамент митних інформаційних
технологій та статистики
Л И С Т
13.12.2011 N 18/12-04-7959-ЕП
Начальнику Київської
регіональної митниці
Начальникам митниць

На виконання пункту 5 наказу Держмитслужби від 05.12.2011
N 1027 ( v1027342-11 ) "Про затвердження Інструкції з організації
роботи посадових осіб митних органів під час здійснення
попереднього документального контролю", з метою реалізації
положень постанов Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 N 1030
( 1030-2011-п ) "Деякі питання здійснення попереднього
документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України", від 05.10.2011 N 1031 ( 1031-2011-п ) "Деякі питання
здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через
митний кордон України" Департаментом митних інформаційних
технологій та статистики доопрацьоване відповідне програмне
забезпечення в частині здійснення посадовими особами митних
органів попереднього документального контролю в пунктах пропуску.
1. Реалізація програмного забезпечення щодо внесення відміток
по результатах проведення ПДК. Технологія внесення інформації щодо результатів проведення
попереднього документального контролю реалізована на двох рівнях: - журнал пункту пропуску для автомобільного та залізничного
транспорту автоматизованої системи митного оформлення
"Інспектор-2006" (далі - АСМО); - в системі контролю за доставкою вантажів ЄАІС
Держмитслужби. Окремим програмним забезпеченням на рівні ЄАІС Держмитслужби
реалізовано внесення інформації за результатами проведення
попереднього документального контролю в разі відсутності на момент
пропуску товарів в ЄАІС Держмитслужби документів контролю за
доставкою вантажів (авіаційна накладна, коносамент тощо).
2. Порядок внесення інформації. Якщо в пункті пропуску (наприклад, автомобільні та залізничні
пункти пропуску) функціонує введене в дію відповідним наказом
Держмитслужби України програмне забезпечення по використанню
електронних журналів пункту пропуску - інформація щодо проведення
попереднього документального контролю вноситься до модулю "Журнал
пункту пропуску" АСМО. В систему контролю за доставкою на рівні ЄАІС Держмитслужби
інформація про проведення попереднього документального контролю по
автомобільним та залізничним пунктах пропуску заноситься у разі
неможливості її своєчасного та коректного внесення на рівні АСМО. Якщо в пункті пропуску не функціонує в повному обсязі
програмне забезпечення по електронним журналам пункту пропуску
(наприклад, морські та авіаційні пункти пропуску) інформація щодо
проведення попереднього документального контролю вноситься
виключно до системи контролю за доставкою вантажів ЄАІС
Держмитслужби у розділі "Контроль за доставкою вантажів" в
залежності від режиму переміщення через митний кордон. У разі відсутності документів контролю за доставкою вантажів
виключно у випадках їх не оформлення при пропуску на митну
територію України - інформація щодо проведення попереднього
документального контролю вноситься виключно до ЄАІС Держмитслужби
(розділ "Контроль за доставкою вантажів" - підрозділ "Попередній
документальний контроль" - програмно-інформаційний комплекс
"Проведення попереднього документального контролю").
3. Перелік наявної в ЄАІС Держмитслужби довідкової
інформації, яка може використовуватись посадовими особами митних
органів при проведенні попереднього митного контролю. В ЄАІС Держмитслужби у розділі "Контроль за доставкою
вантажів" підрозділ "Попередній документальний контроль",
програмно-інформаційний комплекс "Проведення попереднього
документального контролю" розміщено максимально систематизована
(наявна станом на 12.12.2011) інформація від контролюючих органів
щодо необхідності здійснення ПДК в двох режимах: - текстовому перегляді наданих контролюючими органами
сканованих видів документів; - систематизованому, з можливістю пошуку по коду товару: Систематизована інформація за принципом взаємозв'язку кодів
товарів згідно УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
опису товарів, із документами та відомостями, на підставі яких
здійснюються державні види контролю у формі попереднього
документального контролю. Загальна довідка по коду товару з урахуванням всіх видів
контролю, заборон та дозволів. Зразки дозвільних документів, які використовуються при
здійснені ПДК в розрізі країн.
4. Інформація, отримана шляхом запровадження інформаційного
обміну з контролюючими органами, доводиться до посадових осіб
митного органу шляхом внесення на запит інформації щодо
відповідного контролюючого органу, який видав цей документ, виду
документу, його номеру та серії. Дозвільні документи, які видані органами виконавчої влади та
отримані Держмитслужбою в електронному вигляді в процесі
запровадження інформаційного обміну можна отримати (за наявності)
з ЄАІС Держмитслужби (розділ "Контроль за доставкою вантажів" -
підрозділ "Попередній документальний контроль" -
програмно-інформаційний комплекс "Проведення попереднього
документального контролю"). Запит на отримання відповідної інформації здійснюється по
номеру, серії (за наявності) документу, органу, який його видав та
типу документу.
5. Додатково реалізована функція перегляду журналу відміток
здійснення ПДК в межах ЄАІС Держмитслужби.
Т.в.о. начальника
Департаменту О.О.Ніколайчук
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору