Щодо досягнення працівником пенсійного віку
Мінпраці України; Лист, Витяг від 26.07.20107956/0/14-10/13
Документ v7956203-10, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2010

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
26.07.2010 N 7956/0/14-10/13

Щодо досягнення працівником пенсійного віку

(витяг)
У Міністерстві праці та соціальної політики України
розглянуто лист <...> і повідомляється.
<...>
Що стосується наказу керівництва стосовно працівника, який
досяг пенсійного віку, слід зазначити, що законодавством не
передбачено видання наказу (розпорядження) роботодавцем з приводу
досягнення працівником пенсійного віку, як і фіксація зазначеного
факту у трудовій книжці працівника. Зазначене обумовлено
наступним.
Наказ (розпорядження) роботодавця видається у разі укладення
та розірвання трудового договору з працівником.
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ) не передбачена
така підстава розірвання трудового договору, як досягнення
пенсійного віку працівником.
Таким чином, досягнення працівником пенсійного віку не є
підставою для його звільнення, яке має бути оформлене виданням
роботодавцем відповідного наказу (розпорядження).
Крім того, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України
"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) забороняється
звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого
ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку.
Відповідно до пункту 2.2 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці,
Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 N 58 ( z0110-93 ), до
трудової книжки вносяться відомості про роботу, переведення на
іншу постійну роботу, звільнення; відомості про нагородження і
заохочення: про нагородження державними нагородами України та
відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші
заохочення відповідно до чинного законодавства України; відомості
про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і
раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим
винагороди. Законодавством не передбачено внесення даних про
досягнення працівником пенсійного віку до трудової книжки.
Заступник міністра В.Коломієцьвгору