Документ v7749201-11, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2011

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
24.03.2011 N 31-04330-13-9/7749

Міністерство фінансів України розглянуло лист Державного
казначейства України <...> щодо відображення у фінансовій
звітності на кінець 2010 року бюджетної кредиторської
заборгованості з виплати допомоги суддям Державної судової
адміністрації у зв'язку з достроковою відставкою та повідомляє.
Статтею 51 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р.
( 2542-14 ), що діяв до 01.01.2011 р., та абзацами другим - третім
статті 60 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (далі - Закон) було встановлено вимогу щодо
взяття розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань та
здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки
в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи
необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих
на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх
відповідності бюджетним паспортам. За спеціальним фондом бюджету
встановлено вимогу щодо взяття зобов'язань виключно в межах
відповідних фактичних надходжень до цього фонду бюджету.
Законом України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), яким у
2010 році регулювалось питання, зокрема, матеріального
забезпечення судді у разі його відставки, передбачалось, що судді,
який пішов у відставку, виплачується вихідна допомога без сплати
податку у розмірі місячного заробітку за останньою посадою за
кожен повний рік роботи на посаді судді, але не менше
шестимісячного заробітку.
Установлена законодавством одноразова грошова допомога у
зв'язку з виходом у відставку, відповідно до Інструкції щодо
застосування економічної класифікації видатків бюджету,
затвердженої наказом Державного казначейства України від
25.11.2008 р. N 495 ( z0079-09 ), обліковується за кодом
економічної класифікації видатків бюджету 1110 ( v0011201-11 )
"Оплата праці працівників бюджетних установ".
При цьому, статтею 63 Закону ( 2862-12 ) встановлено що
керівники бюджетних установ здійснюють фактичні видатки на
заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу,
лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення),
затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Водночас необхідно відмітити, що відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 05.01.2011 р. N 3 "Про
підготовку річного звіту про виконання Державного та місцевих
бюджетів України за 2010 рік" Міністерством фінансів України
подано на розгляд звіт про виконання Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), який було схвалено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2011 р.
N 131-р ( 131-2011-р ).
На пленарному засіданні 15 березня 2011 року Верховною Радою
України було розглянуто та затверджено звіт про виконання Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
(Постанова Верховної Ради України від 15.03.2011 р. N 3128-VI)
( 3128-17 ).
При цьому, відповідно до Звіту про бюджетну заборгованість
( za144-11 ) за Державною судовою адміністрацією, як головним
розпорядником бюджетних коштів, кредиторська заборгованість за
кодом економічної класифікації видатків бюджету 1110
( v0011201-11 ) "Оплата праці працівників бюджетних установ" не
обліковується.
Окремо слід зазначити, що відповідно до положень Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) головний розпорядник бюджетних коштів,
зокрема, здійснює управління бюджетними коштами у межах
встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності
бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів.
Директор Департаменту
забезпечення бюджетного
процесу В.Лозицькийвгору