Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 08.08.20133304-05/27703-08
Документ v7703731-13, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.08.2013  № 3304-05/27703-08


Відділу освіти Ічнянської районної
державної адміністрації
Чернігівської області
вул. Леніна, 27, м. Ічня, Чернігівська обл.,
16703

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти вугілля кам'яного (оголошення № 107929 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 15.04.2013 № 30(773), проведеної відділом освіти Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 12.06.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 12.06.2013 № 3304-05/20345-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю вугілля кам'яного (далі - документація конкурсних торгів) оформлено відповідно протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.04.2013 № 18.

Пунктом 3.2 Додатка 3 "Перелік документів, які вимагають для підтвердження пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника" (далі - додаток 3) до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Абзацом п'ятим частини другої статті 16 Закону встановлено, що Замовник може встановлювати, зокрема, такі кваліфікаційні критерії, як наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

При цьому пунктами 3.7 та 3.11 додатка 3 до документації конкурсних торгів визначено, що учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність фінансової спроможності" у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати лише баланс, звіт про фінансові результати та довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, що не відповідає вимозі абзацу п'ятого частини другої статті 16 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.05.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

ПП "Енергоаверс"

663366,00

2

ПП "Вікторія"

531300,00

3

ПП "Лібра-Трейд"

733700,00

4

МПП "Фірма "ЛАДО"

705870,00

5

ПП "ПІК-ІНВЕСТ"

622380,00

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.06.2013 № 22 пропозиція конкурсних торгів ПП "Вікторія" відхилена як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Пунктами 3.9 та 3.10 додатка 3 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати інформаційні довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, за формами, встановленими відповідно додатком 4 та додатком 5 до документації конкурсних торгів.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Енергоаверс" відсутні інформаційні довідки за формами, які встановлені додатками 4 і 5 до документації конкурсних торгів, а ті, які надані, не містять необхідної інформації для підтвердження відповідності учасника встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, і наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Згідно з пунктом 3.12 додатка 3 до документації конкурсних торгів, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати проект договору про закупівлю.

При цьому пропозиції конкурсних торгів ПП "Лібра-Трейд", МПП "Фірма "ЛАДО" і ПП "Енергоаверс" не містять проекту договору про закупівлю.

Пунктом 3.16 додатка 3 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів зобов'язаний надати документ про наявність або оренду вантажно-розвантажувальної техніки.

У складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Енергоаверс" відсутній вищезазначений документ про наявність або оренду вантажно-розвантажувальної техніки.

Отже, при оцінці пропозицій конкурсних торгів учасників ПП "Енергоаверс", ПП "Лібра-Трейд" та МПП "Фірма "ЛАДО" Замовником не дотримано вимог абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 05.06.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Енергоаверс", ПП "ПІК-ІНВЕСТ", МПП "Фірма "ЛАДО" та ПП "Лібра-Трейд", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - ПП "ПІК-ІНВЕСТ", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі вугілля кам'яного, Мінекономрозвитку встановлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та не зазначено вимоги щодо надання звіту про рух грошових у коштів, відповідно до вимог абзацу п'ятого частини другої статті 16 Закону.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПП "Енергоаверс" не відповідає вимогам пунктів 3.9, 3.10, 3.12 і 3.16 додатка 3 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПП "Лібра-Трейд" не відповідає вимогам пункту 3.12 додатка 3 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів МПП "Фірма "ЛАДО" не відповідає вимогам пункту 3.12 додатка 3 до документації конкурсних торгів;

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю вугілля кам'яного, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору