Щодо юридичної сили відповідей на звернення суб'єктів господарювання
Держкомпідприємництво; Лист, Витяг від 16.06.20107623
Документ v7623563-10, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
16.06.2010 N 7623

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист стосовно юридичної сили
відповідей на звернення суб'єктів господарювання до
Держкомпідприємництва, та, в межах компетенції, повідомляє
наступне.
Перш за все слід зазначити, що листи Держкомпідприємництва не
є нормативно-правовими актами, а носять інформаційний характер.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ) (далі - Закон про інформацію) до інформації
відносяться документовані або публічно оголошені відомості про
події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та
навколишньому природному середовищі.
Щодо юридичної сили інформації державних органів та органів
місцевого і регіонального самоврядування йдеться у статті 21
Закону про інформацію ( 2657-12 ), а саме - це офіційна
документована інформація, яка створюється в процесі поточної
діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів
місцевого і регіонального самоврядування.
Основними джерелами цієї інформації є: законодавчі акти
України, інші акти, що приймаються Верховною Радою та її органами,
акти Президента України, підзаконні нормативні акти, ненормативні
акти державних органів, акти органів місцевого і регіонального
самоврядування.
Інформація державних органів та органів місцевого і
регіонального самоврядування доводиться до відома заінтересованих
осіб шляхом: - опублікування її в офіційних друкованих виданнях або
поширення інформаційними службами відповідних державних органів і
організацій; - опублікування її в друкованих засобах масової інформації
або публічного оголошення через аудіовізуальні засоби масової
інформації; - безпосереднього доведення її до заінтересованих осіб (усно,
письмово чи іншими способами); - надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами; - оголошення її під час публічних виступів посадових осіб.
Джерела і порядок одержання, використання, поширення та
зберігання офіційної інформації державних органів та органів
місцевого і регіонального самоврядування визначаються
законодавчими актами про ці органи.
Держкомпідприємництво у своїй діяльності керується Положенням
про Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Положення), затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року
N 667 ( 667-2007-п ). Так, одним з основних завдань
Держкомпідприємництва є сприяння формуванню системи
фінансово-кредитної, консультаційної та інформаційної підтримки
підприємництва. Зокрема, Держкомпідприємництво надає роз'яснення
положень законодавства з питань державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності (підпункт 15 пункту 4 Положення)
( 667-2007-п ), щодо застосування законодавства у сфері
ліцензування (підпункт 30 пункту 4 Положення) ( 667-2007-п ).
<...>. З відповідями на найбільш поширені запитання суб'єктів
господарської діяльності можна ознайомитись на нашому офіційному
сайті (www.dkrp.gov.ua).
Ви можете посилатися на інформацію, викладену в наших листах,
зокрема, і під час проведення перевірок органами державної
податкової служби України.
Перший заступник Голови В.П.Загороднійвгору