Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 12.03.20143304-05/7622-08
Документ v7622731-14, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.03.2014 № 3304-05/7622-08


Департаменту освіти та науки
Одеської міськради
вул. Канатна, 134, м. Одеса, 65039

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти овочів коренеплідних, цибулинних та бульбоплідних (оголошення № 210821 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 16.12.2013 № 99 (842)), проведеної департаментом освіти та науки Одеської міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 31.01.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 31.01.2014 № 3304-05/3694-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим, п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю овочів коренеплідних, цибулинних та бульбоплідних (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.11.2013 № 5/14 відповідно.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.01.2014 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "ЗИИЛ"

Лот № 1 - 367452,00
Лот № 2 - 276818,00
Лот № 3 - 358154,00
Лот № 4 - 549988,00

2

ТОВ "Проект Інвест XXI"

Лот № 1 - 349605,00
Лот № 2 - 254490,00
Лот № 3 - 356126,00
Лот № 4 - 497140,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (далі - Форми), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та у колонці 1 пункту 8 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів від 16.01.2014 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22.01.2014 не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено: забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається у формі банківської гарантії на кожен лот окремо, яка повинна відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 № 41/10321 (далі - Положення).

Пунктом 3 Глави 2 "Порядок надання гарантій банком-гарантом" розділу II "Здійснення банком-резидентом операцій за наданими гарантіями/контргарантіями" Положення встановлено, що гарантія має містити такі реквізити, зокрема назву банку бенефіціара (його назву та адресу) та умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Проект Інвест XXI" та ТОВ "ЗИИЛ" надано банківські гарантії ПАТ "Банк Восток" від 15.01.2014 № ОГ2013-0298/101, № ОГ2013-0298/102, № ОГ2013-0298/103, № ОГ2013-0298/104 та № ОГ2013-0298/116, № ОГ2013-0298/117, № ОГ2013-0298/118, № ОГ2013-0298/119, відповідно у яких міститься назва банку бенефіціара (його назва та адреса).

Пунктом 7 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися зокрема з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Підпунктом 5 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що учасник для підтвердження його правомочності на укладення договору про закупівлю надає виписку з протоколу засновників, наказ про призначення директора, довіреність, доручення або інший документ.

На виконання вищезазначеної вимоги ТОВ "Проект Інвест XXI" у складі пропозиції конкурсних торгів надано протокол загальних зборів учасників ТОВ "Проект Інвест XXI" від 28.11.2003 (далі - протокол загальних зборів) про призначення директором ТОВ "Проект Інвест XXI" Фоміну Н. Г.

Разом з тим у складі пропозиції конкурсних торів надано статут ТОВ "Проект Інвест ХХІ", затверджений протоколом загальних зборів учасників від 26.03.2013 № 39 (далі - Статут).

Пунктом 9.14 статті 9 Статуту встановлено, що директор Товариства призначається і звільняється від посади Зборами Учасників Товариства.

В протоколі загальних зборів про призначення директором ТОВ "Проект Інвест XXI" Фоміну Н. Г. учасниками товариства зазначено Манджгаладзе Г. А. (94,17 % статутного фонду), Бєлікову Г. В. (5 % статутного фонду) та Фоміну Н. Г. (0,83 % статутного фонду).

Водночас у пункті 1.3 статті 1 Статуту учасниками (засновниками) ТОВ "Проект Інвест XXI" визначено Теслюк В. О. та Фоміну Н. Г.

Таким чином, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Проект Інвест XXI" відсутні документи, що підтверджують право Фоміної Н. Г. щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Згідно з пунктом 2 та 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів учасника не відповідає умовам документації конкурсних торгів та наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону, є обов'язком замовника.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних ТОВ "ЗИИЛ" та ТОВ "Проект Інвест XXI" Замовником не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги, якщо відхилено всі пропозиції конкурсних торгів згідно з цим Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 22.01.2014 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЗИИЛ" та ТОВ "Проект Інвест XXI", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме: у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" та Додатка № 2 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів визначено  ТОВ "Проект Інвест XXI", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою (оголошення № 030719 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 27.01.2014 № 8 (854)).

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі овочів коренеплідних, цибулинних та бульбоплідних, Мінекономрозвитку встановлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 16.01.2014 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22.01.2014 не відповідають Формам, затвердженим Наказом № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Проект Інвест XXI" не відповідає умовам пункту 2 та 3 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ЗИИЛ" не відповідає умовам пункту 3 розділу III документації конкурсних торгів.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- дії (бездіяльність) замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі не відповідають вимогам пункту 7 частини першої статті 17 Закону.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договорами на закупівлю овочів коренеплідних, цибулинних та бульбоплідних, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного  замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору