Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 12.03.20143304-05/7528-12
Документ v7528731-14, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.03.2014  № 3304-05/7528-12


ДП "НАЕК Енергоатом"
вул. Вєтрова, 3, м. Київ, 01032

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (оголошення № 198609 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.11.2013 № 93 (836)), проведеної ДП "НАЕК Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 10.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 08.02.2014 № 3304-05/4448-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.11.2013.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 18.12.2013 Замовником внесено зміни до документації конкурсних торгів, а строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 09.01.2014.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстави для прийняття рішення про відмову учаснику, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 17 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 09.01.2014 № 3687 для участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн., у т. ч. ПДВ

1

Приватне підприємство "Енхол" (далі - ПП "Енхол")

28675500,00

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕН-КОМП" (далі - ТОВ "ЕН-КОМП")

29250000,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, зокрема, зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повних найменувань юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку за підписом керівника та скріплену печаткою учасника про наявність у персоналу учасника дозвіла на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", якщо в технологіях виконання робіт, які будуть використовуватися при "Наданні комплексу послуг в області холодильної техніки, систем кондиціювання об'єктів ВП ЗАЕС", є роботи, зазначені в Постанові КМУ № 1107.

Разом з тим у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЕН-КОМП" відсутня довідка за підписом керівника та скріплена печаткою учасникапро наявність у персоналу учасника дозвіла на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", якщо в технологіях виконання робіт, які будуть використовуватися при "Наданні комплексу послуг в області холодильної техніки, систем кондиціювання об'єктів ВП ЗАЕС", є роботи, зазначені в Постанові КМУ № 1107.

Таким чином ТОВ "ЕН-КОМП" не надано підтвердження кваліфікаційного критерію, а саме "Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Згідно з абзацом 2 пункту першого частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 04.02.2014 № 3687 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Енхол" та ТОВ "ЕН-КОМП", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено  ПП "Енхол", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованого у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ЕН-КОМП" не відповідає вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору