Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 11.03.20143304-05/7434-08
Документ v7434731-14, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.03.2014  № 3304-05/7434-08


Управлінню освіти
Житомирської міськради
вул. В. Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти молока та вершків, рідинних, оброблених (молоко цільне не менше 2,5 % жир.) (оголошення № 197542 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.11.2013 № 93 (836)), проведеної Управлінням освіти Житомирської міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 20.01.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 20.01.2014 № 3304-05/1792-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю молока та вершків, рідинних, оброблених (молоко цільне не менше 2,5 % жир.) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.11.2013 № 1 та від 26.11.2013 № 2 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Пунктом 3 "Інша інформація" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів передбачено, що всі витрати, пов'язані з публікацією оголошень, в тому числі про проведення закупівлі, покладаються на Учасника, який став переможцем конкурсних торгів по відповідному предмету закупівлі. Окрім цього, Учасник несе всі витрати, що здійснює Замовник для організації і в процесі проведення конкурсних торгів по даному предмету закупівлі, в тому числі витрати на поштові повідомлення (відправлення), консалтингові, експертні та інші послуги, яких потребує Замовник.

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною третьою статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Так, встановлення в документації конкурсних торгів обов'язку щодо оплати додаткових послуг, яких потребує Замовник, учасником-переможцем торгів ставить учасників в нерівні умови в рамках однієї і тієї ж процедури закупівлі та може вплинути на ціну пропозицій конкурсних торгів, поданих учасниками під час здійснення Замовником відповідної процедури закупівлі, що не відповідає меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасник подає пропозицію конкурсних торгів з урахуванням кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 та з урахуванням вимог статті 17 Закону та відповідно до вимог додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та інші документи (дані), що вимагаються замовником" (далі - Додаток № 2) до документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 Додатка № 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасником процедури закупівлі подаються, зокрема, копія довідки про взяття на облік платника податку (форма 4-ОПП).

Слід зазначити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 р. № 4834-VI, зокрема, відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України тепер підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку.

Таким чином, пропонуємо при розробленні та затвердженні замовниками документації конкурсних торгів враховувати вищевказані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.12.2013 № 10 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПП "Бісквіто-мілк"

4223610,48

2

ПАТ "Продцентр"

4456102,80

3

ТОВ "Т.В.К. Сервіс"

3907162,60

4

ТОВ "Акріс-Логістик"

4068615,60

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та у колонці 1 пункту 8 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів від 26.12.2013 № 10 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 09.01.2014 № 48 не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 09.01.2014 № 47 пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Т.В.К. Сервіс" та ПАТ "Продцентр" відхилені відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Пунктом 6 Додатка № 2 до документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що учасник повинен подати документи для підтвердження якості та безпечності продуктів, що є предметом даної закупівлі, які він планує постачати в ДНЗ, ЦРД та НВК, і підтвердити належні умови виробництва та зберігання товару, для чого надати, зокрема, копію чинного висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на складські приміщення і автотранспорт засвідчену органом, що видав або нотаріально посвідчену.

У складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Бісквіто-мілк" надано лист-пояснення щодо висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на складські приміщення від 24.12.2013 № 263, у якому зазначено, що на даний момент на балансі ПП "Бісквіто-мілк" складські приміщення не обліковуються, у зв'язку з чим відповідний висновок відсутній.

Разом з тим пропозиція конкурсних торгів ПП "Бісквіто-мілк" містить лист щодо співпраці з потенційним виробником продовольчих товарів, зазначених у складі пропозиції конкурсних торгів, від 24.12.2013 № 262, у якому зазначено, що товар, який пропонується у складі пропозиції ПП "Бісквіто-мілк" виробляється ПАТ "Житомирський маслозавод".

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Бісквіто-мілк" не надано копію чинного висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на складські приміщення ПАТ "Житомирський маслозавод", засвідчену органом, що видав або нотаріально посвідчену.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних торгів ПП "Бісквіто-мілк" Замовником не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 09.01.2014 № 48 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Бісквіто-мілк" та ТОВ "Акріс-Логістик", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" та Додатку № 6 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів визначено ТОВ "Акріс-Логістик", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою (оголошення № 013730 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.01.2014 № 4 (850)).

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі молока та вершків, рідинних, оброблених (молоко цільне не менше 2,5 % жир.), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини другої статті 16, частини другої та частини третьої статті 22 Закону;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 26.12.2013 № 10 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 09.01.2014 № 48 не відповідають відповідним формам, затвердженим Наказом № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПП "Бісквіто-мілк" не відповідає умовам пункту 6 Додатка № 2 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договорами на закупівлю молока та вершків, рідинних, оброблених (молоко цільне не менше 2,5 % жир.), укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору