Про комунальний податок
ДПА України; Лист, Витяг від 19.08.20037130/6/15-3416
Документ v7130225-03, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2003

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
19.08.2003 N 7130/6/15-3416
Українському бухгалтерському
тижневику "Дебет-Кредит"

Про комунальний податок

(Витяг)
...Статтею 15 Закону України від 25.05.91 р. N 1251-XII
( 1251-12 ) "Про систему оподаткування" (зі змінами та
доповненнями) до місцевих податків і зборів віднесено комунальний
податок. Пунктом 3 зазначеної статті передбачено, що місцеві
податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння та
порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими
радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок,
установлених законами України.
При цьому комунальний податок є обов'язковим для встановлення
сільськими, селищними та місцевими радами за наявності об'єктів
оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цього
податку.
Згідно зі статтею 15 Декрету Кабінету Міністрів України від
20.05.93 р. N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві податки і збори" (зі
змінами та доповненнями) комунальний податок справляється з
юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій,
планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств.
Граничний розмір комунального податку не повинен перевищувати
10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з
розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Відповідно до статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України
від 20.05.93 р. N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві податки і збори"
органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають
право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти
окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні
категорії платників.
Згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом
Мінстату України від 7 липня 1995 року N 171 ( z0287-95 ) за
погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіном
України та зареєстрованою в Мін'юсті України 7 серпня 1995 року за
N 287/823 (зі змінами та доповненнями), є два варіанти обчислення
середньооблікової чисельності працівників:
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового
складу та середньооблікова чисельність всього персоналу в
еквіваленті повної зайнятості.
Відповідно до роз'яснення колишнього Міністерства статистики
України для розрахунку комунального податку застосовується
показник "середньоспискова (на даний час середньооблікова)
чисельність штатних працівників спискового (на даний час
облікового) складу".
Враховуючи зазначене, громадські організації є платниками
комунального податку на загальних підставах, якщо вони не належать
до бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та
сільськогосподарських підприємств та інше не передбачено рішенням
відповідного органу місцевого самоврядування.
Заступник Голови Ю.Гриб
"Галицькі контракти - Дебет-Кредит",
N 34 - 35, 01.09.2003 р.вгору