Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 05.03.20143304-05/7028-08
Документ v7028731-14, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.03.2014  № 3304-05/7028-08


Виконкому Симеїзької селищної
ради АР Крим
вул. Зоряна, 2, смт Симеїз, АР Крим, 98680


Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції житлового будинку в смт Берегове, буд. № 43, корпус № 1, по вул. Кипарисна, м. Ялта, АР Крим (оголошення № 218741 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.12.2013 № 101 (844)), проведеної виконкомом Симеїзької селищної ради АР Крим (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 06.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 06.02.2014 № 3304-05/4176-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

Водночас у річному плані закупівель Замовника на 2014 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника (протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 03.02.2014), не указано ПДВ.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції житлового будинку в смт Берегове, буд. № 43, корпус № 1, по вул. Кипарисна, м. Ялта, АР Крим (далі - документація конкурсних торгів), оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 09.12.2013.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити вимоги, зокрема встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктом 7 частини першої статті 17 Закону, а саме Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 22.01.2014 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Спеціндустрія" (далі - ТОВ " Спеціндустрія ")

3483545,44

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "БізнесБудМонтаж" (далі - ТОВ "БізнесБудМонтаж")

3782935,84

Пунктом 5 "Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)" форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 5 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинна містити підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію), та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто).

У колонці 2 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника зазначено, що пропозиції конкурсних торгів учасників отримані особисто, але при цьому колонка 5 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить підпису особи, що передала її особисто.

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затверджених Наказом № 922, передбачено, що у колонці 3 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та у колонці 1 пункту 8 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 22.01.2014 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.02.2014 № 1 не зазначено повного найменування учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, - оригіналом банківської гарантії. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів має відповідати строку дії пропозиції (120 календарних днів).

У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Спеціндустрія" та ТОВ "БізнесБудМонтаж" надано гарантії конкурсних торгів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 17.01.2014 № G0114/5946 та № G0117/9586 відповідно строком дії до 02.05.2014 включно.

Враховуючи, що розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулось 22.01.2014, ТОВ "Спеціндустрія" та ТОВ "БізнесБудМонтаж" надано банківські гарантії конкурсних торгів із строком дії, що не відповідає вимогам пункту 3 розділу III документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема з документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям згідно пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III).

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі своєї пропозиції конкурсних торгів повинні підтвердити наявність обладнання та матеріально-технічної бази, яка буде використовуватися під час здійснення реконструкції житлового будинку згідно з Додатком № 3 "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази" (далі - Додаток № 3) до цієї документації, передбачено інформацію, яку повинні зазначити учасники.

У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Спеціндустрія" та ТОВ "БізнесБудМонтаж" надано підсумкові відомості ресурсів, в яких зазначено використання, зокрема, бульдозерів, автогрейдерів, машин поливально-мийних, автомобілів-самоскидів та ін.

Водночас у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Спеціндустрія" та ТОВ "БізнесБудМонтаж" надано довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази за встановленою формою, в якій не зазначено про наявність вищезазначеного обладнання, що не відповідає вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів документації стосовно підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, яка буде використовуватися під час здійснення реконструкції житлового будинку.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі своєї пропозиції конкурсних торгів повинні підтвердити, зокрема, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід згідно з Додатком № 4 "Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" (далі - Додаток № 4) до цієї документації, передбачено інформацію, яку повинні зазначити учасники.

У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "БізнесБудМонтаж" надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у якій указано генерального директора, головного інженера та виконроба.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційного критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційному критерію щодо наявності або відсутності в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, що є предметом закупівлі, має базуватися не лише за наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Ураховуючи, що кількість працюючих осіб (3 особи), указана в довідці ТОВ "БізнесБудМонтаж", не підтверджує їх можливість виконати роботи з реконструкції житлового будинку в смт Берегове, буд. № 43, корпус № 1, по вул. Кипарисна, м. Ялта, АР Крим, можна вважати, що ТОВ "БізнесБудМонтаж" не відповідає кваліфікаційному критерію, а саме "наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід", встановленому документацією конкурсних торгів Замовника.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Спеціндустрія" та ТОВ "БізнесБудМонтаж" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги, якщо відхилено всі пропозиції конкурсних торгів згідно з цим Законом.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.02.2014 № 1 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Спеціндустрія" та ТОВ "БізнесБудМонтаж", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів та Додатку № 6 до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Спеціндустрія", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою (оголошення № 057864 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 20.02.2014 № 15 (861)).

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі робіт з реконструкції житлового будинку в смт Берегове, буд. № 43, корпус № 1, по вул. Кипарисна, м. Ялта, АР Крим, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів Замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- річний план закупівель Замовника на 2014 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.02.2014, не відповідає умовам пункту 6 Інструкції;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини другої статті 16, частини другої та частини третьої статті 22 Закону;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 22.01.2014 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.02.2014 № 1 не відповідає умовам Наказу № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Спеціндустрія" не відповідає умовам пункту 3 та 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "БізнесБудМонтаж" не відповідає умовам пункту 3 та 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю робіт з реконструкції житлового будинку в смт Берегове, буд. № 43, корпус № 1, по вул. Кипарисна, м. Ялта, АР Крим, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору