Щодо трудової книжки померлого працівника
Мінсоцполітики України; Лист від 09.04.201323/06/187-13
Документ v7-13739-13, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2013

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.04.2013  № 23/06/187-13

Щодо трудової книжки померлого працівника

<...>

Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 № 58 (зі змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 17.08.93 р. за № 110 (далі - Інструкція), у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі "Відомості про роботу" і дати запису у графі 3 записується: "Роботу припинено у зв'язку зі смертю", далі - заповнюється графа 4 - зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

Відповідно до статті 1227 Цивільного кодексу України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Роз'яснення щодо застосування цивільного права надає Міністерство юстиції України.

Крім того, згідно із підпунктом 59 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст забезпечує ведення Спадкового реєстру.

Питання щодо передачі власних речей працівника у разі смерті трудовим законодавством не передбачено.

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Шиловгору